Forfatter: Hildur Vea, psykoterapeut og doktor i folkehelsevitenskap.  Vea arbeider til daglig på Balanzen AS, Karmøy. Her tilbys samtaler i psykoterapi, temakvelder, og workshops for mennesker som vil hjelpe seg selv. Hun tilbyr også yoga og gong bad. Vea er også ansvarlig for Puust Akademi som tilbyr yogalærerutdanning og utdanning i systemisk traume terapi. Vea arbeider også ved Høgskolen på Vestlandet, avd Haugesund som førsteamanuensis. 

Til Balan-zen.no