Hvordan man gjenskaper balanse i seg selv

Å kjøpe ideen om at man selv skaper sine liv, er en nesten umulig når hverdagen er tung og vanskelig. Når jeg selv lå nede for telling, husker jeg at slike tanker frustrerte meg. Selvsagt ville jeg ikke være syk. Men faktum var at jeg levde i en tilstand hvor jeg kroppen min ikke fungerte.

Når jeg ser tilbake, forstår jeg at det å møte veggen var en nødvendig kursendring. Jeg var så langt ute av balanse, at jeg måtte krasje for å våkne. Å krasjet gjorde jeg. Tankene gikk trill rundt i hodet på meg, bare jeg beveget hodet en cm. Problemene mine ble etterhvert en motivasjon for å forstå hva som gjør oss syke og hvordan helsen gjenvinnes. Med andre ord: hvordan man gjenskaper balanse i seg selv.

Et viktig prinsipp om man vil ha god helse er å lytte til seg selv. Dette forutsetter at man kjenner seg selv. Det vil si å forstå egne bevisstheter og egne kroppslige reaksjoner. Vi har alle tilgang til to bevisstheter, en venstre hjerne bevissthet og en høyre hjerne bevissthet. Man må kjenne til begge og kunne bruke begge til beste for seg selv om man vil leve i balanse.

Når jeg studerte kart over bevisstheten (laget av David Hawkins), fikk jeg en innsikt som snudde livet mitt. Vi har alle en grunntone, som kan avleses som en energifrekvens. Våre negative følelser og stress er knyttet til en venstre hjerne bevissthet (VHB). Våre positive følelser og kontakt med vårt ekte selv er knyttet til en høyre hjerne bevissthet (HHB).

LivsholdningFølelseFrekvens
HHBfornuft, kjærlighet,
glede
Ro, forståelse4-600
HHBvillig, akseptasjonTilgi, optimisme3-400
HHBMot, nøytralTillit, bekrefte 2-300
VHBsinne, arrogant
FIGHT
Hat, forakt150 – 200
VHBfrykt, begjær
FLIGHT
Lyst (må ha), angst100 – 150
VHBskyld, skam apati,
sorg FREEZE
Ydmyke, klandre, desperat0-100

Merk deg at det som defineres som stress, det vil si kroppens fight, flight og freeze tilstandene i kroppen, er alle knyttet til et venstre hjerne bevissthet.

For meg ble denne tabellen enkel matematikk. Siden jeg var syk, levde jeg i samsvar med en venstre hjerne bevissthet. Ville jeg bli der? Nei. Viste jeg hvordan jeg kunne endre dette? Nei. Likevel valgte jeg å satse på at jeg fikk det til. Et Pippi stunt – har aldri gjort det, så det får jeg sikkert til.

Jeg begynte å studere tema bevissthet. Det er her vårt frie valg kommer inn. Vi må ofte bruke tid på å lære nye ting. Gå på kurs. Lese bøker. Reflektere. Å høre om noe er ikke det samme som å leve noe. Det er faktisk kun handling som snur ubalanser til balanse.

Selv hadde jeg vært en del av New Age bølgen i 15 år, før jeg krasjlandet. Jeg leste bøker og gjorde små tilpasninger. Feilen jeg gjorde var at all min aktivitet var innenfor min venstre hjerne bevissthet. Det skjedde derfor ingen dype indre endringer i meg.

Metaforisk kan jeg beskrive min tidligere innsats for å hjelpe meg selv slik: det var som å ha en sur kake (kroppen), og alle endringer som jeg gjorde var som å skifte krem på kaken (endre tanker, endre forståelse). Det jeg egentlig gjorde var å bytte ut en overlevestrategi med en annen. Jeg følte på den måten at jeg endret meg, at jeg levde, jeg trodde jeg var en av de som tok tak i meg selv. Ego er god til å narre oss til å tro at noe er annerledes enn det egentlig er. Og jeg som levde i en venstre hjerne bevissthet, var et lett bytte.

I starten forstod jeg lite av hva en høyre hjerne bevissthet egentlig var. Dette skyltes at jeg lenge prøvde å forstå min høyre hjerne bevissthet mens jeg stod i min venstre. Det jeg ikke forstod den gang, som er klarere i dag, er at vi alle har tilgang til to typer tanker og to typer følelser.

Vi har tilgang til automatiske tanker som kan være egne tanker og andres tanker, og som ofte er tanker løsrevet fra egen erfaring. Den andre form for tanker er intuisjon. Dette er tanker eller bedre en forståelse som er knytte sammen med den kjerne som er oss selv, den vi ofte kaller for sjelen. Automatiske tanker er venstre hjerne bevissthet, intuisjon er høyre hjerne bevissthet.

De følelser som uttrykker vår sanne erfaring er primære følelser. Dette er følelser som oppstår i nuet, eller de kan være fortrengt. Primære følelser er følelser som når de slippes frem, faller til ro. Å ta ut en følelse ta 90 sek, sier forskeren Candance Pert. Sekundære følelser er de følelser som holder borte våre primære følelser. Vi kaller det for overlevestrategier når vi lever i samsvar med dem. Typisk er det vi gjør for å ikke møte noe inni oss selv, trene mye, spise for å døyve, rus, snakke mye, sosiale medier, travle seg ved å si ja til for mange aktiviteter, unngå de steder og personer hvor man egentlig kan få hjelp, osv.

Ingen personer tenker at de ikke har kontakt med egne følelser. En slik tanke er hvertfall fraværende når man er skikkelig frustrert eller fortvilet eller trist eller urolig. Fordi da er det jo negative følelser som styrer hele livet. Men sannheten er ofte, at man ikke har kontakt med de autentiske følelsene. Når man får denne kontakt, forsvinner angst, depresjon og de vanskelige følelsene. Det er derfor (noe) terapi virker.

Kort sagt: å leve det meste av hverdagen i en venstre hjerne bevissthet gir ingen helse. En tilstand av stress over tid gir sykdom. ACE studien viser at det er sammenheng mellom stress i barndommen og våre folkehelsesykdommer. Jo flere uløste stressende hendelser, jo mer risiko for sykdom som voksen.

Vi vet at ubearbeida hendelser repeterer seg selv i livene våre. Ubevisst setter vi oss selv i situasjoner hvor vi opplever samme følelser som de som er fortrengt. Vi gir oss da selv en ny mulighet til å bearbeide dem, og på den måten komme tilbake til balanse. Kroppen er et fantastisk system, når man forstår hvordan den fungerer. Men vi får ikke denne forståelsen før vi er kjent med vår høyre hjerne bevissthet.

Det jeg lurte lenge på i perioden når jeg møtte veggen var: hvordan bli kjent med eller utvikle min høyre hjerne bevissthet. Svaret jeg fant var at man utvikler denne bevissthet gjennom å bearbeide uløste indre floker.

For meg ble yoga og kroppslig forankret terapi løsningen. Gjennom yoga fikk jeg tilstedeværelse i min høyre hjerne bevissthet slik at jeg blir kjent med denne delen av meg selv. Jeg ble gradvis kjent med kroppens reaksjoner og energier.

Kroppslig forankret psykoterapi ble den andre bærebjelken. Jeg var allerede godt utdannet i psykisk helse når jeg møtte veggen. Det overrasket meg derfor at jeg ikke kunne bruke denne kunnskapen til å hjelpe meg tilbake til balanse. Legen tilbød medisiner, noe jeg takket nei til. Jeg forstod at en pille ikke kan løse indre floker. Jeg valgte å ta ansvar for å finne frem til de løsninger som jeg selv trengte. I praksis betydde dette å bearbeide det som skapte ubalansene i meg. Enklere sagt enn gjort, men fullt mulig for de som er villig til å satse på seg selv.

I dag ser jeg at det var avgjørende viktig at jeg viste MEG SELV at jeg tok ansvar for min egen situasjon. Jeg var villig til å prøve nye ting. Jeg var villig til å endre meg. Jeg var villig til å betale for tjenester som kunne hjelpe meg. Jeg var villig til å gå på kurs.

Metaforisk kan man si det på følgende måte. Når jeg ble syk satte jeg med selv bak rattet på den bilen som heter mitt liv. Legen fikk sitte ved siden av. Gode råd la jeg i bagasjerommet. Det var JEG som kjørte. Selv om jeg var i ukjent landskap. Kartet jeg brukte var egne erfaringer. Selvsagt kjørte jeg meg bort noen ganger, men da var det bare å snu og ta en annen vei.

Det som egentlig tok meg tilbake til balanse, var å forstå meg selv. Og handle ut fra min egen forståelse. Da ble kroppen min den GPS som den er ment til å være.

Veavågen den 18. oktober 2019
Hildur Vea, phd, tlf 45 66 21 18
hildur.vea@balan-zen.no
www.balan-zen.no www.puust.no