Å være født i en snøblind familie

Å bli snøblind vil si at stråler fra familiens energi skaper indre sår i psyken. Man kjenner ofte lite til dette mens strålingen pågår. Ofte merker man ikke de indre sårene før flere år etter at man er flyttet hjemmefra. Det finnes spesialtilpassede solbriller som anbefales å bruke som beskyttelse, disse gjør at man ser klart hva som egentlig foregår. Men slike solbriller virker ikke skikkelig, før man har fått strålingen litt på avstand. Dessuten må de fleste lære å bruke solbrillene, om de skal ha full glede av dem.

Den første strålen som traff den lille jenten skjedde mens hun lå i mors liv. Hennes far ønsket ikke flere barn og ble sint på moren fordi hun var gravid. Faren valgte en total ansvarsfraskrivelse overfor henne, og overfor en gravid kone. Når jente ble født, viste faren jentas mor sin misnøye gjennom å være taus. Det var dette klima babyen ble født inn i. Et snøblindt hjem. Som voksen, etter at hun fikk spesialtilpassede solbriller, forstod jenta at dette ikke handlet om henne. Egentlig var alle babyer uønsket for faren. Farens trodde at en baby tok fra ham friheten. Og i valget mellom frihet og baby, foretrakk faren frihet.

Som voksen forstår man at ofte er verden ikke er slik man tror. Sannheter kan være snudd på hodet. Dette opplevde den lille jenta. Som barn ble hun fortalt at hun hadde det bra, og at hun aldri manglet noen ting. Hun fikk klær, mat og penger til aktiviteter. Likevel kjente jenta på at savn etter noe. Som voksen forstod jenta at hennes savn handler om mangel på kontakt og tilhørighet. Hun opplevde seg familieløs selv om hadde foreldre, søsken, onkler, tanter og søskenbarn. Det var ingen i hennes familie som så henne, som kjente henne. Hennes største frykt var å dø uten at noen av hennes egne visste hvem hun var. Dette var den største ensomhet hun kunne forestille seg. Tomheten som oppstår når mennesker man mangler kontakt med er sammen.

Vår familie er som toppen av et isfjell. Og størstedelen av et isfjell er det som er under vannoverflaten. Det skjulte. Det man i psykologien kaller det ubevisste. Det som er over vannflaten hviler på det som ligger under. Med spesialtilpassede solbriller klarte jenta å se at hun ikke var nødt til å leve sitt liv på det isfjell hun var født på. Hun var i utgangspunktet en del av isfjellet. Å flytte vekk fra isfjellet var en møysommelig jobb som ofte tok flere år. Hun jobbet med seg selv hver dag. På den måten smeltet isen, og hun løste seg fra isfjellet. Mens denne prosessen pågikk, ble hun kjent med arketypen ødeleggeren.

De spesialtilpassede solbrillene viste henne nytten av arketyper. Arketyper er mønstre for handling som initieres av livet selv. De kan brukes som et kart å navigere ut fra, når man leter etter seg selv. Som når jenta skulle separere seg fra isfjellet. Arketypen ødeleggeren sitt mål er å sikre jenta utvikling og vekst. Egentlig er det ingen ønsker besøk av denne arketypen, fordi den kommer med vekst som smerter. Ofte tar den oss inn i livssituasjoner av typen pest eller kolera. Enten må man kjempe for livet, eller så blir ens liv ødelagt.  

Innsikten[1] denne reisen gav henne var skremmende. Alt vi fornekter i livet, vil forgifte oss. Å alltid velge det trygge, er å leve i fornektelse, man bedøver seg selv. Ødeleggeren bor i oss, dens jobb er å styrke ego og svekke sjelen. Å tro at vi har valgt alt i livet selv er en fin måte å tenke på, fordi det tar oss ut av offerrollen, men er det sant? Det som skjer er ingens feil.

Det som skjer, skjer fordi det skal skje.

Solbrillene hjalp jenta å forstå at noen hendelser skjer fordi de skal skje. Det er en dypere mening bak, som ofte viser seg i etter tid. Jenta gjenkjente hendelser som er ment to be, når hun forstod det som skjedde på flere nivåer samtidig. Som når en venn svek henne (et nivå). Jenta kom da i kontakt med en gammel hendelse, et ubearbeidet svik (et nivå). Personen som svek opplevde en endring i livet (et nivå). Denne endringen førte til et gode for samfunnet (et nivå). Det svik som i utgangspunktet var negativt og smertefullt, førte til at hun fikk forløst gammel smerte, så egentlig var det også positivt for henne. Jenta vokste på erfaringen fordi følelsen sinne ble transformert takknemlighet.

Alle vil på et punkt i livet møte sin egen hjelpeløshet. Når livet ramler i ens hode, oppleves det ofte urettferdig. Man leter etter en noe som kan forklare den uutholdelige smerte. Trøsten er at det er i mørke man begynner å se. For jenta skjedde dette på en surrealistisk måte. I det dypeste mørke fant hun tilfeldig et par litt rare solbriller. Hun satte dem på, og opplevde livets magi, det ble mulig å se i mørke. Dette var spesialtilpassede solbriller.

Med solbriller på nesen, kan jenta se seg selv, hun ser sin familie og sine venner, hun ser hva som skjuler seg under vannoverflaten. Hun kan også se hvilke krefter som styrer samfunnet. Hvor smarte de kreftene er, som lar mennesker tro at de har mer makt og kontroll enn de egentlig har. Søken etter makt og kontroll er noe annet enn søken etter sannhet. Søken etter å please andre er noe annet enn finne seg selv. Å dyrke sitt ego er et annet fokus enn å dyrke sin sjel. Vi styrer livet gjennom det vi gir oppmerksomhet. Vi har fri vilje. Det vi gir vår energi til, det vokser.

Kampen mellom gode og onde krefter er en kamp som skjer inni oss, en kamp ingen kan unnslippe. Alle valg vi tar vil enten styrke vårt ego eller styrke vår sjel. Ondskap er definert som alt som tar oss bort fra oss selv, fra den person vi egentlig er, fra vår sjel. Ofte ligger slike krefter skult i vår under bevissthet. Slike skjulte krefter kan styre våre liv, kun så lenge vi selv tillater dette. Dersom man ikke er så nøye hvordan skjulte krefter herjer i verden, er slike krefter ikke så nøye på hvordan du har det når noe skjer. Paradokset er at man advares på subtile måter. Men man må være våken, og ikke snøblind for å oppfange advarslene.

Jenta vet at uten de spesialtilpassede solbriller ville hun fortsatt levd som snøblind. I starten ønsket hun å starte produksjon av spesialtilpassede solbriller, og gi et par til alle hun kjente. Men slik fungerer ikke livet. Solbrillene er alltid individuelt tilpasset, og de gir en klarere forståelse gradvis. Tenk deg at du skal tømme et stort vann, og måten du gjør dette på er ved å drikke et glass vann hver dag. Som snøblind er det lett å si at prosjektet er håpløst, dette gidder jeg ikke. Men, de som stater prosessen, ser at selv om vannet de skal tømme aldri blir tomt, blir man selv fylt opp av en kraft og forståelse som gjør at man ser klart, selv om man er født inn i en snøblind familie.

——

Balanzen AS tilbyr samtale, yogakurs, temakvelder, og workshops for deg som søker mer kunnskap slik at du kan forstå deg selv og livet på en bedre måte. https://balan-zen.no/

Puust akademi tilbyr utdanning som yogalærer og kurs om systemisk samtale, om traumer og om tidlige traumer, for deg som ønsker å gå litt dypere inn i materien om hvem vi er, og hvordan vi kan hjelpe oss selv og andre til å leve et mer autentisk liv. https://puust.no/

Du kan se våre tibud her: https://booking.balan-zen.no/

Kontakt: Hildur Vea, Phd tlf 45 66 21 18
hildur.vea@balan-zen.no


[1] Kunnskap om arketypen ødeleggeren er hentet fra Carol S Pearson, 1991, Awakening the heroes within. Twleve archetypes to help us find ourselves and transform our world.