Et lite hyggelig møte

Er en sebra hvit med sorte striper eller er den sort med hvite striper?

Denne blogg handler om et lite hyggelig møte med meg selv. Jeg, som de fleste andre, trodde at ondskap var noe som skjedde der ute. Men, ondskap som fenomen finnes inni i oss. Det vi ser der ute, er en projeksjon av det vi har inni oss. Det er kun de personer som erkjenner dette, som har kontroll på sin ondskap.

Ondskap er en tilstand som er like tilgjengelig som dens motpol godhet.

Det at godhet og ondskap er motpoler, er egentlig ganske interessant, fordi det er lett å forveksle disse to. Den snille hjelper som tar all din energi, er egentlig ondskap. Den gode hjelper som ikke møter deg som den du er, er ondskap. Den kjære partner som lar alt ansvar hvile på deg, er ondskap. Den kollega som er negativ til alle forslag, er ondskap. Personer som lyver for å redde seg selv, er ondskap. Det er et sjokk å oppdage at noen som fremstår som et uskyldig lam, ganske prektig, faktisk utøver en skjult djevelsk energi.

Hva er djevelsk energi? Paul Levy sier en av de indre betydninger av ordet djevel er løgner. For Jung var det å projisere sin skygge på andre å lyve[i]. Djevelsk energi er noe vi omgås hver gang vi er i kontakt med personer som lyver, som ikke tar ansvar for egne følelser, men projiserer dem på andre.

Som psykoterapeut laget jeg et nytt ord. Dette er ordet traumelyver. Senere fant jeg ut at ordet allerede var oppfunnet, og hadde en mye flottere navn enn traumelyver. Pseudologia phantastica, eller traumelyver, er en person som ikke kan snakke sant, når det gjelder personlige viktige tema. De mangler kontakt med egen indre kjerne på grunn av traumer. De husker derfor ikke hva de har lovet. En traumelyver tror på egne løgner, dette gjør dem troverdige. De utfordrer den de samarbeider med, med å si takk for at du gjorde meg oppmerksom på …, nå forstår jeg … , det skal aldri skje igjen, osv. Eller den andre varianten, jeg må bare få tenke litt på dette, så skal jeg komme tilbake til deg med et svar, (de kommer aldri tilbake med noe svar).

Traumelyver er personer som det er umulig å samarbeide med. Det er uungåelig med konflikter når en traumelyver er en del av et parforhold, en tett jobbsammenheng, eller nær relasjoner innenfor en organisasjon. I slike situasjoner kan den ærlig integrerte person bli syk. Dilemma den ærlig integrerte person møter er at om man skal bevare helsen, kan man ikke behandle traumelyveren med respekt. Man må rett og slett forholde seg til den andre person som en løgner. Man må akseptere at man ikke kan stole på det den andre sier. Og da kan man heller ikke forholde seg til dette.

Å lyve er å si noe og gjøre noe annet.

Vi gjenkjenner treet når vi smaker på frukten. Personer som traumelyver kan fremstå som troverdige, men de avsløres på det faktum at det ikke er samsvar mellom det de sier og det de gjør. Og at de alltid har en forklaring, som kan være tilfelle.

Ondskap som fenomen, er ikke personer, det er handlinger som gjenkjennes på konsekvensene.

Det er viktig å skille mellom handling og person. Samtidig sier Jung at det er fullt mulig for en arketype å ta over kontrollen over et menneske og bestemme hans skjebne til minste detalj[ii]. I slike tilfeller vil alle handlinger være gjennomsyret av ondskap/mangel på kontakt med andre.

Personer som mangler kontakt med egne følelser, som narsissister, mangler evne til medfølelse. Siden de mangler kontakt med seg selv, vil de ubevisst projisere sine negative energier på personer i sine omgivelser, eller de finner en gruppe mennesker som er fiender.

Vi kaller det å ikke ha kontakt med seg selv, for å leve et falskt selv. Man spiller da roller, bærer masker, fasaden er viktig. Man liker å fremstå perfekt, slik at ingen kan pirke borti noe, og vekke til liv de følelser som ligger under, som ofte er skam, skyld, maktesløshet, panikk, frykt, ensomhet, sinne og tomhet. En pakke med følelser som har et eget navn, oppgitthetsdepresjon[iii].

Kilden til oppgitthetsdepresjon oppstår i barndommen, fordi man ikke får dekket sine emosjonelle behov. Dette er behov som kontakt, tilknytning, delte emosjonelle opplevelser, hjelp til å sette ord på følelser, og mulighet til å utvikle egne erfaringer. Det er med andre ord, ikke det man har opplevd, som er problemet. Det man trengte som man ikke fikk var støtte til å utvikle et autentisk selv. Ofte skyldes dette hendelser som gjør at ens foreldre er like uskyldige som en selv. Likefullt er mangelen der.

Et ekte selv er kjennetegnet av følgende[iv]:

  1. Personen har kapasitet til å kjenne på alle følelser. Personen har kontakt med autentiske følelser.
  2. Personen tar sin plass i familien, i samfunnet, det kan ivareta sine egne rettigheter.
  3. Personen har kapasitet til å ha tro på seg selv og kunne vurdere seg selv. Er ikke avhengig av andres vurderinger og tilbakemeldinger.
  4. Personen har selvfølelse.
  5. Personen har evne til å håndtere følelser, kan selv løse opp i fastlåste følelser, og skygge unna det som er negativt for dem.
  6. Personen kan holde ut forpliktelser. De gjør som de lover.
  7. Personer er kreativ, og har evne til å gjøre endringer når det er nødvendig.
  8. Personen har evne til å stå i intime nære relasjoner uten å avvise eller flyte sammen med den andre.
  9. Personen har evne til å være alene, uten å føle seg ensom eller avvist.
  10. Personen har et Selv som er en integrert helhet, hvor de ulike deler henger sammen. Personen har utviklet en integritet i seg selv. 

Egentlig handler det om det første punktet, nemlig evnen til å erkjenne livet som det er, og de følelser som dette gir oss. Når vi klarer å møte oss selv, møte våre egne følelser, slutter vi å projisere dem på våre nærmeste, våre omgivelser. Vi slutter da med den energien som i denne blogg kalles djevelsk energi.

All psykoterapi handler om at personer skal bli hele. Det som splitter oss er traumer. Ikke traumer i seg selv, men traumer er hendelser som overvelder vårt nervesystem. Når vi overveldes vil vi automatisk stenge av for noen følelser, dette skjer ubevisst.

Følelser fortrenges, for å hjelpe oss gjennom situasjonen, men forsvinner ikke.

De lagres til vi er klar til å ta tak i dem. Gjør vi ikke dette frivillig, vil de dukke opp i bevisstheten, som ubudne gjester når livet er rolig. Da tar de over styringen, da vår indre kjerne (sjel) er en kraft som overstyrer vår personlige vilje. Den er en motor som driver oss mot balanse i oss selv.

Som mennesker er vi opplært til å tenke at vi ikke skal være negative, vi må tenke positivt, fordi da får vi det mye bedre selv. Dette stemmer delvis. Det stemmer dersom våre tanker er sanne. Men dersom en annen person svindler deg, og du bare tenker godt om denne personen, og fortrenger det sinne som er en naturlig reaksjon på å bli svindlet, vil dette sinne projiseres på noen andre. Uten at du er klar over det, er du plutselig blitt medlem av klubben som anvender djevelsk energi.

En løsning i slike situasjoner er å erkjenne, jeg ble svindlet og det gjorde meg sint og skuffet. De følelser som erkjennes, projiseres ikke. Det er ikke vanskeligere enn å være dønn ærlig med seg selv. De fleste klarer dette. De som strever med det, er de som lyver for seg selv. Her og fru Pseudologia Phantastica.

Å være kjent med egne følelser betyr i praksis hele pakken. Det betyr å kjenne hvor i kroppen energien som følelsen bor.

Hva skjer i kroppen når jeg er sint, når jeg er skuffet, når jeg er sveket, når jeg er redd, når jeg er misunnelig, når jeg hater, når jeg er sjalu, og så videre. Husk, det som erkjennes, projiseres ikke. De fleste bruker litt tid på å finne frem til og forstå egne følelser kroppslig. Men dette er den beste reisen du kan ta, om du vil bekjempe onde krefter (i deg selv).

Det gode og det onde bor vegg i vegg. Og om man ikke kjenner sitt eget hjerte, kan man blande sammen disse to energiene.

Innenfor religion møter man fanatikere. Deres tro på skriftlige tekster, overstyrer deres fornuft, og de kan fremstå som umenneskelige når de siterer hellige skrifter for å rettferdiggjøre onde handlinger. Å tolke bibelen bokstavelig hindrer oss i å se oss selv og møte vårt eget mørke. Dette projiseres på de de vantro, de med annen seksuell legning, de som skiller seg, de som får barn utenfor ekteskapet, de som bryter med den tro alle har, med mere. De som har falt i mørke som har mest motstand mot de som gir lys til deres situasjon[v].

Fordi lys vinner alltid over mørke. Djelvelsk energi slutter å opphøre når den møter sannhet.

Skal man gå ut av mørke, må man slippe lyset til. Lyset er sannhet. Lev dønn ærlig. Snakk ærlig eller la vær å si noe. Det vi søker å bekjempe, blir vi en del av. Det beste er derfor å søke nok så mye kunnskap om noe at man kan gi slipp på det. Da vil tema forsvinne fra vår bevissthet, og vi er fri til å bruke vår energi på ting som fyller oss med skaperevne. Dette gjør oss levende. Og gir mening til våre liv.

Alt vi ser der ute, er en projeksjon av det som er i ubalanse her inne. Det vi trenger ta tak i, trenger vi derfor ikke lete etter. Vi kan bare sitte stille, og se hvilke tanker som dukker opp. Michael A. Singer foreslår at vi skal si høyt alle tanker som dukker opp[vi]. Da vil vi snart finne ut at dersom dette var en venn, er det usikkert vi ville satt pris på vennskapet. Singer sitt poeng er de to stemmer vi har i hodet, alltid. Vi har alle to bevisstheter, eller tilgang til to bevisstheter inni oss. Vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet. De to bevisstheter ser verden helt ulikt.

Kampen mellom det gode og det onde er egentlig en indre kamp om hvilke bevissthet som skal få rå i våre liv.

Våre to bevisstheter gir oss tilgang til to ulike virkeligheter. En sann og en usann. Skal man bekjempe ondskap må man begynne med seg selv. Det krever personlig arbeid, å bearbeide tidligere traumer og oppgitthetsdepresjon, slik at man slutter å benytte projeksjoner ubevisst. Strevsomt en periode, med belønningen er å bli fri fra indre blokkeringer. Fri fra indre demoners energi, som styrer oss mer enn vi ønsker, om vi ikke tør møte oss selv, ærlig.

Veavågen den 29. januar 2020.

Hildur Vea, PhD.

45 66 21 18

hildur.vea@balan-zen.no
balan-zen.no
puust.no
booking.balan-zen.no
blogg.balan-zen.no


[i] Levy, Paul, 2006. The madness of George W bush. A reflection of our collective psychosis. Side 5.

[ii] Levy, Paul, 2006. The madness of George W bush. A reflection of our collective psychosis. Side 131.

[iii] Masyterson, James F. og Lieberman, Anne R., 2004. A therapist guide to the personality disorders. The masterson approach. A handbook and workbook.

[iv] Masterson, James F. 1988/1990. Search for the real self: Unmasking the personality disorders of our age. Free Press.

[v] Levy, Paul, 2006. The madness of George W bush. A reflection of our collective psychosis.

[vi] Singer, Michael A, 2007. The untethered soul. The journey beyond yourself.