Å møte livet som det er, veier ut av livets smerte

Når helsa skranter, eller vi opplever oss mer sensitive enn vi ønsker, ligger ofte forklaringen et annet sted enn der vi tror. Årsaken til dette er at når vi forstår sammenhenger i oss selv fullt ut, slipper spenninger taket. Smerter slipper taket. Tankestress slipper taket. Uutholdelige følelser slipper taket. Anstrengt pust slipper taket. Indre uro slipper taket. Også sengevæting kan slippe taket (jobber da med forelder, ikke barnet!). Man kan derfor bruke sin egen kropps reaksjoner som et kart å navigere ut fra. Dette kartet viser oss både hva som stresser oss, og når våre blokkeringer er løst.

Skal du lære å bruke egen kropp som livets kompass, må man gi seg tid til å bli kjent med egne kroppsreaksjoner. Yoga anbefales, fordi gjennom yoga er man tilstede i egen kropp hele tiden. På den måten blir man gradvis kjent med de ulike energier og spenninger som raser rundt inni oss, uten at de skremmer oss. Meditasjon er også bra, men ofte passer meditasjon bedre for de som allerede har gitt slipp på noe tankestress. Når vi finner ro, vil det som er uro inni oss komme frem i dagen. Det kan derfor oppleves som stress å søke indre ro.

Opplever du at du blir svimmel og kvalm av å gå på yoga, er dette ofte tegn på at freeze energi i kroppen løsner. Med andre ord tegn på at yogaen virker som den skal med å løse opp i blokkeringer. Vi er ulike, er yoga for rolig for deg, start med vanlig trening, og gå gradvis over til yoga og meditasjon når du er klar for det. Husk yoga handler om kontroll over egen bevissthet, kontroll over tanker og følelser og ikke evnen til å stå på hodet! Kan du puste, kan du gjøre yoga på stol.

Å bruke kropp som kompass betyr å forstå hvordan din kropp reagerer på ja spørsmål og på nei spørsmål. Hos noen kan ja spørsmål gi et nikk (automatisk kroppsreaksjon), og nei spørsmål et hoderist. Andre har pokerfjes, og opplever endring i magen, som gjør at de kan tolke hva som er ja og nei. En grunnregel er at sannheten gir alltid dyp ro. Men dersom du er en person som er i overlevemodus, og ikke har lært deg forskjell på kontakt med høyre hjerne bevisstheten til forskjell fra venstre hjerne bevisstheten, kan du lett lure deg selv. Da vil ofte overlevemodus gi mer ro enn det autentiske selv. Å bli kjent med seg selv krever trening på samme måte som å lære å danse, sykle, svømme. Vi må praktisere for å bli oppmerksom på de subtile forskjeller i oss selv.  

Nervesystemet vårt fungerer slik at når vi er aktive, er sympatisk nervesystem aktivert. Når vi har indre ro og er avslappet er parasympatisk nervesystem aktivert. Skal du bli kjent med deg selv, må du roe så mye ned at du er i kontakt med den rolige delen. Det er fysisk umulig å være stressa og samtidig være i kontakt med seg selv, den genuine delen av deg selv.

I en stressa situasjon er man i kontakt med overlevedelen, det falske selv.

Det er viktig her å skille mellom å være stressa og å være aktiv. Det er fullt mulig å være aktiv å være i kontakt med seg selv. Man er da rolig, og åpen for andre, og blir ikke stressa selv om noe uventet skjer. Et annet tegn på at du er i kontakt med ditt autentiske selv når du er aktiv, er at du er kjent med dine overlevestrategier, slik at du selv vet forskjell på når du er i høyre hjerne bevisstheten og når du er i venstre hjerne bevisstheten.

Nesten alltid er forklaringen til våre plager og problemer noe annet enn det vi tror.

Det er livet som setter seg i kroppen, og dette skjer når vi er i situasjoner som overvelder oss. Ofte skjer dette mens vi er barn, fordi som barn har vi ikke utviklet et nervesystem slik at vi kan regulere oss selv. Vi er da helt avhengige av voksne til en slik regulering. Dette er en av forklaringene til at man ofte i samtaler om psyken må tilbake til barndommen.

Skal man løse en blokkering, kan man kun lykkes om man går dit blokkeringen er.

Et sted det er smart å lete etter blokkeringer, er å ta utgangspunkt i når ens helseplager startet. Gå deretter 1- 2 år tilbake i tid, og se om noe viktig skjedde i livet da. Ofte, ikke alltid, finne man en blokkering og fem, på denne måten. Dersom du tenker tilbake på det som skjedde, og kroppen reagerer med spenning, tankestress, ubehag, er det trolig noe her som trenger å bearbeides.

Det er avgjørende viktig å være kjent med egen kropp, fordi det er i kroppen problemene sitter. Man kan ikke løse tankestress med tanker. Et tips til de som holder på å klikke av tankestress er å finne en aktivitet som gir ro. Det kan være en fysisk aktivitet, eller en hobby som krever konsentrasjon. Den aktivitet må man praktisere hver dag. Man må roe ned systemet så mye at man kan begynne å reflektere over hva som egentlig skjer i eget liv. Man finner ingen gode og sanne løsninger, når kroppen jobber på høygir.

Tankestress er som en gryte kokende vann. Det er helt umulig å drikke glass etter glass med kokende vann. Vi kan sippe til det. Når vannet er avkjølt kan vi drikke det. Slik er det også med tankestress og uutholdelige følelser. De forsvinner ikke, men vi må ta grep som gjør at vi kan møte dem, en teskje om gangen. Først roe ned, så møte. Først avkjøle vannet, så drikke. En teskje om gangen, fordi dette er eneste tempo nervesystemet tolererer om man vil løse opp i egne blokkeringer.

Noen personer sier her at dette har jeg ikke tålmodighet til. Det fungerer på samme måten som å si at man vil gå et sted, men ikke vil bruke bena. Man vil og man vil ikke. Jo mer forvirret, jo mer motstridende ønsker, jo mer tankestress. Søk hjelp.

Nesten uansett hvor du går, kan du lære noe som hjelper deg.   

Først når man har roet seg ned (tar lengre tid enn man tror), er man åpen for egne følelser. Tankestress handler oftest om fortrengte følelser. Teknikken for å hjelpe seg selv ut av slike situasjoner læres best sammen med noen som har knekket disse kodene. Skal man jobbe med seg selv alene, må man hele tiden ta høyde for eget automatiske forsvar som ikke vil ha forandring, og som gjør at man hele tiden kjemper med to stemmer inni seg som vil motsatte ting.

Følelser kan virke forvirrende. Vi har autentiske følelser og overlevefølelser. Autentiske følelser er de følelser som er en naturlig reaksjon på noe som har skjedd. Når det som skjer overveldes oss, er det de autentiske følelser som fortrenges. De erstattes av overlevefølelser, som har til oppgave å beskytte oss mot det som overveldet oss. Overlevefølelser kan være veldig smertefulle, og de er håpløse av den grunn av man ikke kommer ut av dem. Eller rettere, de forsvinner av seg selv når vi erkjenner de autentiske følelser som blokkeringen handler om.

Opplever du følelser som går igjen og igjen, er du mer sensitiv enn du ønsker, er det mulig å komme ut av slike tilstander. Men kroppen lar seg ikke lure av overlevestrategier. Den responderer kun med indre ro når vi erkjenner det som er sannhet. Man må derfor være villig til å være dønn ærlig med seg selv. I praksis betyr det ofte å svelge noen kameler.

Systemisk samtale er en teknikk hvor man skritt for skritt finner frem til blokkeringen og de følelser den skjuler. Det er en kroppslig metode, en fenomenologisk metode. Fenomenologi betyr læren om det som er.

Velkommen til Balanzen til samtale, om du søker hjelp. Ønsker du å lære mer om metoden er du velkommen til utdanning til systemisk traume terapeut. Se www.puust.no/ .

I systemisk samtale er fokus – hva har skjedd i livet ditt, og hvilke reaksjoner strever du med i hverdagen. Dette er et annet fokus, enn det fokus helsevesenet har, som gir behandling og terapi rettet mot diagnoser. Det finnes ulike veier til bedre helse. Vårt fokus er å arbeide mest mulig innenfor det som kalles høyre hjerne bevisstheten. Her er språk og tanker alltid sett i sammenheng med kroppens reaksjoner. Metoden systemisk samtale gjør at vi ikke trenger å vite hva en blokkering skyldes for å løse den opp.

Kartet vi navigerer ut fra på Balanzen og Puust akademi er:  

Systemisk samtale har fokus rettet på årsak til ubalanse (A). Det kan være en hendelse som man trenger å bearbeide, det kan være en uløst situasjon fra barndommen, relasjonstraume, tidlig traume (i mors liv), det kan være et traume som går i generasjoner (epigenetikk).

Vårt fokus er ikke en motsetning, men et annet fokus enn det offentlige helsevesen, som arbeider ut fra diagnoser, og som tilbyr terapi og behandling for å dempe symptomer og å lære personen å leve med plagene (mestringskurs).

Systemisk samtale er ingen kvikk fiks. Kvikk fiks finnes ikke.

Målet med systemisk samtale er å regulere ubalanser i nervesystemet. Alt som overvelder oss i livet, gir stress reaksjoner som fight, flight og freeze reaksjoner. Eksempler på slike reaksjoner er: anspent, indre uro, frykt, angst, depresjon, sliten, uten krefter selv om man hviler, hodepine, smerter, høyt blodtrykk, mage tarmproblemer, hjelpeløshet, handlingslammelse, sinne, mage tarmproblemer, mer mere. Man vet vanligvis ikke hva som er årsaken før blokkeringen er løst. Det er kun kroppens reaksjoner som kan vise oss at en blokkering er løst, fordi da vil som regel symptomene dempes eller forsvinne.

Husk at alle autentiske følelser er en reaksjon på noe som har skjedd. Følelser er derfor like naturlig som å tenke. De skal ikke kategoriseres i gode og dårlige, da en slik kategorisering skaper indre blokkeringer (og angst og tankestress). Følelser er. Det er like naturlig å kjenne på hat som glede, dersom dette er en naturlig reaksjon på noe som skjer. Vi handler ikke på de følelser som erkjennes. De har vi kontroll på. Det er de følelser som ikke erkjennes som vi handler på ubevisst. Når vi erkjenner det som er, det vil si hva vi følte når noe skjedde, vil følelsen slippe taket, (nesten alltid). Man er da fri for det stress og ubehag som uløste følelser skaper i oss.

Tegn på at samtalene er vellykket, er at man forstår mer av sammenhenger mellom levd liv og de plager man har. At man får mindre tankestress, at man er mer avslappet, sover bedre, at man selv blir flinkere til å løse opp i egne blokkeringer, at man har mer energi, at man er gladere, at man tør mer av det man ikke turte før.

Velkommen til Balanzen og Puust akademi.

Bårvåg, den 15. feb 2020.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
45 66 21 18
Vår hjemmeside: www.balan-zen.no/

Puust akademi, våre utdanninger, kurs: www.puust.no/

Påmelding til våre aktiviteter: www.booking.balan-zen.no/

Lyst å lese mer blogg: www.blogg.balan-zen.no/