Dønn ærlig

Den som lengter etter sannhet, skal finne den.
Sannheten skal sette deg fri.

Hva er sannhet. I starten på min doktorgrad skrev jeg essay om sannhet. Dette bygget på teorier om sannhet innenfor vitenskapen. Det tok noen år, før jeg forstod at sannhet var noe man forstod inni kroppen. Når man har etablert en dypere kontakt med seg selv, (det krever litt arbeid), kan man sjekke med egen kropp hva som er sannhet og usant. En kroppslig sannhet med andre ord.

Hadde jeg lest det jeg nettopp har skrevet eller hørt noen si det, noen år tilbake, ville jeg ha ledd av de som trodde på en kroppslig sannhet. I dag ser jeg at det ikke er mulig å forstå denne sannhet, uten at man har levd den. Man må leve dønn ærlig om man vil utvikle seg selv.

En indre reise handler om å stille spørmål. Sjekke opp i hvorfor vi handler som vi gjør. Hva er egentlig motivet bak våre handlinger, våre følelser. Først da kan vi sjekke i oss selv hvorvidt vi er styrt fra en høyre hjerne bevissthet eller en venstre hjerne bevissthet. Dette er avgjørende viktig, fordi som David R Hawkins viser oss i sine bøker, kan en venstre hjerne bevissthet ikke skille mellom det som er sant fra det som er falskt.

Faren med å ikke ta seg selv på alvor, faren med å ikke leve dønn ærlig, er da at man lurer seg selv. Man lurer ofte andre også, men den største fiaskoen er egentlig at man lar seg lure av bullshit, fordi man mangler evne til å skille mellom gull og gråstein.

Å utvikle evnen til å skille gull fra gråstein, er enkel men ubehagelig. Man må møte seg selv. Man må dønn ærlig innrømme når man har tatt feil, og koorigere dette med å leve videre utfra ny innsikt etterhvert som man erverver den.

Kunnskap er verdiløs hvis man ikke lever i samsvar med den. Man må handle, man må gå noen skritt på veien, før man får en bekreftelse på at det valg man tok var riktig eller feil. De som venter på denne bekreftelse i forkant, blir stående fast, uten å komme av flekken, fordi bekreftelsen kommer alltid i etterkant. Sannhet bekrefter seg kun for de som identifiserer seg med den.

Man finner ikke sannhet i vår venstre hjerne bevissthet, det vil si ego delen, i tankene. Her finner du de tanker som ditt ego liker å tro på, men husk disse kan være sanne og false. Vi har uttrykket for godt til å være sant, og som regel stemmer dette.

Vi må være våkne. Vi lokkes av mange måter å tenke og tro på, som gir oss en lettvint løsning. En løsning som ikke merkes på kroppen. En løsning som det ikke koster oss noe å tro på. Kroppslig sannhet fungerer annerledes. Med kroppslig sannhet vil en indre endring, som ikke kan kontrolleres med tanken, bekrefte sannheten. Ofte er det en indre smerte eller ubehag slipper taket, og ersattes av en dyp indre ro. Andre ganger kan det være en intens varmefølelse som sier fra.

Som mennesker fungerer vi ofte annerledes enn man tror. For meg var det en stor aha, når jeg forstod at essensen med å bearbeide sine fortrengte følelser er å utvikle sin bevissthet. For hver indre floke man løser opp i, bygger man seg selv sterkere og klokere. Jo mer man forstår av hvordan man selv egentlig fungerer, jo bedre er man i stand til å hjelpe seg selv. Etter en tid, er tankestresset borte og erstattet av en dyp indre fred.

Fortrengte følelser kan herje grusomt med oss. De kan skape panikk i oss. De kan skape sterkt ubehag. De kan overvelde oss slik at vi mister oss selv. Det er ikke mulig å skru av tankene. Vi kan avlede oss selv, fordi når vi tenker på noe annet enn våre problemer, har vi det ofte roligere på innsiden. Men skal man skru av tankestress, må man forløse den følelse som skaper tankestresset. Det fungerer på samme måte som et rotete hus, skal man ha det ryddig må man rydde.

Når man tar en indre reise står paradoksene i kø. Det meste er snudd på hodet fra det vi tror. Akkurat som i skumringstimen, kan hvite skyer se mørke ut. Slik er det også med mange andre ting. Dette skyldes at vår høyre hjerne bevissthet ofte oppfatter noe motsatt av vår venstre hjerne bevissthet.

Læring tar tid, samme hva man vil lære. Personlig utvikling handler om å gjenkjenne læring i egen kropp. Akseptere av vi er den vi er, og likevel transforemere det som må endres, uten å dømme seg selv.

Vi har alle følelser i oss. Det er slikt vi er skapt som menneske. De følelser vi fortrenger, er de vi mangler kontroll på. Vi har derfor alle i oss følelser som sjalusi, misunnelse, frykt, sinne, har, arroganse, skam og skyld. Vi er menensker. Læringen på jorden er å gjenkjenne disse følelsene kroppslig, bli venn med dem, slik at vi kontrollerer dem. Det som ikke erkjennes, lagres i vår blinde sone.

Vi lever i et samfunn hvor vi møter på ondskap. For meg var det både skremmende og nyttig å lese Paul Levy sin bok: Wetiko. Den tar opp hva som skjer når man projiserer ondskap på andre istedenfor å ta et oppgjør med. Ondskap kan snike seg inn i livene våre på umerkelige måter. Som Jesus sa, vokt deg for ulven som kommer i fåreklær.

Det er et blindspor å tro at ondskap er noe som skjer der ute ala terror og bomber. Faren med å tenke slik er at vi ikke fanger opp det som er like foran våre øyne. Man kan da ubevisst bli på lag med destruktive krefter. Man kan bli (mis)brukt, selv om vi handler i god tro. Ondskap gjenkjennes på sine gjerninger. Gode gjerninger er preget av respekt, og de gir balanse. De utøves aldri med tvang. Ingen taper energi av gode gjerninger. Man føler et velbehag. Ingen varselklokker sår tvil om handlingen.

Ondskap handler også om de små gjerninger. Skal vi få bukt med ondskap må vi starte med oss selv. Onskap er å ta fra andre. Dette kan være kraften deres, overta kontroll over tankene deres, meningene deres, det kan også være å begjøre noe som tilhører andre, ektefelle, penger, eiendom, kort sagt det meste. Ondskap kan også være å tvinge andre til noe mot sin vilje.

Og det er akkurat dette som gjør personlig utvikling så krevende. Å forstå at man bekjemer onde krefter der ute med å bekjempe ondre krefter i seg selv, er en krevende øvelse. Man må erfare dette for å forstå det. Ego i oss ler seg skakk av tanker om at meditasjon og ikke våpen kan få bukt med ondskap. Man må derfor også minne seg selv på at ego ikke kan skille mellom sannhet og usannhet.

Man er klar til å utvikle sin bevissthet, når man er klar til å møte seg selv, og til å ta konsekvenser av de innsikter man får. Når man er villig til å sette seg inn i saker og ting. Når man er villig til å innrømme at man har tatt feil. At noe faktisk var annerledes enn man trodde. Ny forståelse må leves, for at den skal bære frukter.

Vi lever i en tid hvor vi bombarderes av inntrykk. Jeg finner skillet som David A Hawkins gjør mellom struktur og innhold, nyttig. Det hjelper meg å se klarere. Struktur er meningen bak det som skjer. Innhold er alle detaljene. Vi kan bruke denne tenkningen både for å forstå oss selv, men også for å forstå hva som skjer i samfunnet.

Å tenke nye tanker (innhold) endrer ikke vår bevissthet (struktur) uten at vi lever i samsvar med de innsikter vi tilegner oss. Å forstå at vår største utfordring er inni oss selv, ego delen, er ikke lett. Ego vil ditt og datt, og løper unna ubehag. Dette betyr ikke at man skal oppsøke smerte og ubehag. Man skal søke sannhet. Er man dønn ærlig i denne søken, vil den kosmiske kraft, Gud, lede oss til de innsikter vi trenger og til de handlinger vi skal gjøre.

Dønn ærlig betyr at man viser seg selv, (og Gud), at man bruker tid på å lære det man trenger å lære, at man bruker tid på å praktisere det man trenger å trene på. Endring av dype mønstre i oss selv krever vår vilje og innsats. Noen ganger tar det kort tid, andre ganger flere år. Skal vi lykkes må vi ha fokus på struktur, i forhold til det vi søker å endre.

1 av 5 unge i dag strever med angst og depresjon viser Folkehelserapporten 2018. Struktur er da det som skaper denne situasjon. Struktur er det som skaper ubalanse i de unge. Innhold er plagsomme følelser, panikk, lavt selvfølelse, selvskading, trussel om selvmord, mm. Det er kun gjennom å fokusere på struktur at man kan komme ut av slike plager. Dønn ærlig må man stille seg selv spørsmålet – hva skaper ubalansen?

For de fleste vil dette handle om uforløste følelser knyttet til noe som har skjedd, og som overveldet personen når det skjedde. Enten fordi personen var for ung til å forstå og bearbeide, eller fordi personen opplevde for mange sterke ting på en gang. De fleste psykiske reaksjoner er en normal reaksjon på noe som har skjedd. Trond Aarre, 2018, sier at det aldri er funnet biologiske årsaker som det er enighet om i fagmiljøet, til noen psykisk lidelse. Man er med andre ord ikke psykisk syk, selv om man opplever at hverdagen styres av panikk, slitenhet, indre uro, og maktesløshet.

Min erfaring er at de fleste plagsomme tilstander har en naturlig forklaring. Men man finner ikke denne, før man har tatt valget om å møte seg selv, møte egne ubalanser, møte egne følelser, møte eget Ego. Møte de to stemmer vi alle har inni oss. Ego vil her si, ikke gå dit. Kos seg. Du fortjener å ha det godt. Avled deg selv. osv. Det er da lett å glemme at egne tankemønstre er det kun vi selv som kan endre (struktur), å forstå egne følelser er det kun vi selv som kan gjøre (struktur). Man må leve dønn ærlig, om man ønsker å skape varig endring i seg selv.

Ønkser du samtale for å komme i gang med personlig utvikling, hjelp til å forløse følelser og endre dype tankemønstre?.
Kontakt Hildur Vea, 45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no

Lyst å lese mer. Kjøp boken: Å lande i seg selv. Fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet.

Veavågen den 5. april 2020 Hildur Vea, Phd

Kilder:
David R Hawkins, 2003. I. Reality and subjektivity.
Trond F Aarre, 2018. En mindre medisinsk psykiatri.
Folkehelserapporten 2018. Hentet fra www.fhi.no

www.balan-zen.no www.puust.no www.booking.balan-zen.no