Skjult ignoranse

Når jeg vokste opp var jeg ufordragelig ignorant. Jeg trodde selv at jeg hadde rett, nesten alltid. Den gang visste jeg ingenting om våre to bevisstheter. Har man en hjerne som fungerer, har man også to ulike bevisstheter. En høyre hjerne bevissthet og en venstre hjerne bevissthet. Om man har utviklet begge, handler ikke om skapelsen som menneske. Det handler om personen. For meg var det et lite sjokk når jeg forstod at det er kun i en av dem man kan skille sannhet fra usannhet. Dette var en ubehagelig informasjon å ta til seg, fordi jeg levde i min venstre hjerne bevissthet, den som ikke kan skille sannhet fra usannhet.

Utfordringen med å utforske våre bevisstheter er at de ser verden helt motsatt. Vi møter med andre ord på to stemmer inni oss, som forteller oss motstridende ting. Våre to bevisstheter gis oss tilgang til to helt ulike forståelser av alt vi opplever. Både hvem vi selv er, og hvordan ting henger sammen. Og ikke minst hva som gir oss helse. Vi må gjennom en periode med forvirring før vi lander i oss selv på en måte hvor vi, (= den vi er) og ikke vårt ego (= falskt selv), er den som bestemmer.

Den gode nyhet er at alle som vil, kan utvikle den bevissthet som gjør at man kan skille sannhet fra usannhet. Men det krever litt innsats. Og noe må man endre på i livet sitt. Man må være villig til å leve dønn ærlig. Og man må søke sannhet, fremfor å ha rett.

Å leve ærlig betyr ikke at man skal si ærlig hva man har på hjerte til alle personer i alle situasjoner. Tvert imot den man skal være ærlig med er seg selv. Dette forutsetter at man er villig til å bli kjent med sin indre stemme som er knyttet til vår sjel, indre kjerne, Selv (bruk det begrep som passer deg).

Å søke sannhet fremfor å ha rett, betyr at man er villig til å lytte til hva andre faktisk sier. Man tar det inn, smaker på det, for deretter å velge å beholde det eller spytte det ut. I praksis setter man seg inn i ting før man avviser det andre tror på. Så lenge man står i seg selv, er det ingen fare for å bli påvirket eller manipulert mot sin vilje. Slik manipulasjon skjer kun med de personer som ikke står i seg selv, de som lever i sin venstre hjerne bevissthet, slik jeg selv gjorde, en tid tilbake. Jeg så det ikke den gang, men i dag kan jeg se hvordan jeg ble lurt til å tro på noe som egentlig ikke var sant. Det var ingen personer som lurte meg bevisst. Manipulatorene var skjulte krefter, det som i dag kalles Deep State. De som trekker i tråder og påvirker, på en negativ måte, uten at de selv viser sitt sanne ansikt.

Deep State finnes overalt i samfunnet. Men du må vite hva du skal se etter for å se spor etter dem. Slik er det med de fleste ting. Man må faktisk bruke tid og krefter på å sette seg inn i ting, om man vil ha en dypere forståelse av noe. Mitt tips er å bli kjent med begge våre bevisstheter, slik at man får på plass et kompass i seg selv. Et kompass som gjør at man gjenkjenner sannhet, og avdekker usannheter. Hvis ikke kan man lett tro på ego sin stemme, og glemme at ego ikke skiller mellom sannhet og usannhet.

Å ignorere betyr å ikke legge merke til noe (viktig). Ofte er det noe som er like foran nesen på oss. Likevel klarer vi å overse det. Den skjulte ignoranse handler om at man selv ikke er klar over at man lever i en form for tåke.

Det jeg skal skrive nå, kan virke veldig rart om du er en person som lever mest i ego bevisstheten. Essensen er nemlig slik at man utvikler kontakt med sin høyre hjerne bevissthet, gjennom å bearbeide egne erfaringer. Kort sagt bli kjent med egne følelser. Bli kjent med egne kroppsreaksjoner. Man kan ikke utvikle kontakt med sin høyre hjerne bevissthet gjennom å lese om den. Man kan bli inspirert gjennom å lese om den, men man må leve egne erfaringer, tenke egne tanker, om man skal utvikle sin høyre hjerne bevissthet. Dette fungerer på samme måte som å lære å gå. Ingen kan lære å gå ved å lese artikler, selv om de er evidensbaserte, publiserte innenfor de siste 5 år, randomiserte kontrollerte studier. Selv om man leser 1000 slike, hjelper det ikke. Bevissthet er like kroppslig som å gå. Det er opp til oss selv om vi vil utvikle denne egenskapen.

Å tenke egne tanker er også en ting man må lære. Når jeg levde i min ignorante boble, trodde jeg at jeg tenkte egne tanker. At å tenke egne tanker egentlig er en refleksjon over levd liv visste jeg ikke da. De tanker jeg trodde var mine egne hadde jeg plukket opp fra andre. Det var andres tanker som jeg var enig i. Men ingen av dem var basert på min erfaring, på mitt liv. De som kjenner meg, vet hvordan det gikk. Boblen sprakk, og jeg var veldig syk. Det tok 3-4 år å bli frisk.  

Det er nå mer enn 10 år siden jeg begynte å leve mitt eget liv. Hadde noen fortalt meg før boblen sprakk at jeg var ignorant og ikke levde mitt eget liv, ville jeg vært 100 prosent uenig. Og jeg ville blitt trigget. Det betyr i praksis at jeg mistet tilgang til min fornuft. Når vi trigges får man en overreaksjon i nervesystemet, man klarer ikke lytte åpent. Triggere er en dobbel reaksjon, vi reagerer på noe i nuet samtidig som dette vekker til liv noe som er fortrengt i oss. Når noen trigges hører vi ofte argumentasjon av typen: det er helt feil, det er vranglære, du er gal de som tror på det. Dette er reaksjoner som sier noe om den som har reaksjonen, det sier ikke noe om tema som diskuteres. Dette er en kjent hersketeknikk, å flytte fokus vekk fra det som diskuteres.

Jeg har aldri vært den person som måtte ha rett, som elsket retorikk. Min reaksjon har vært mer å gruble, tankestress, frustrasjon, og slike ting, når andre har vært dypt uenig med meg. Jeg forstår i dag at ingen personer kunne sagt noe til meg som kunne vekket meg fra min tornerosesøvn. Det er slik vi mennesker fungerer. Blir vi kritisert har vi et automatisk forsvar, som presser bort det som ikke samsvarer med den forståelse som man har. Ingen liker å være i forvirret tilstand.

Eneste måten vi kan vekke noen litt, er ved å undre oss sammen med dem. Det er ikke helt enkelt dette heller. Når pandemien kom til Norge, undret jeg meg over den statistikk som ble presentert. Jeg ville strøket med glans om jeg hadde levert samme tall når jeg tok mine eksamener på min PhD i folkehelsevitenskap. Jeg undret meg også over andre vitenskapsfolk som ikke undret seg.

Og slik har jeg fortsatt å undre meg over alt det rare som skjer knyttet til pandemien. Det siste var nyheten om at folkehelseinstituttet nedjusterer tall på antall smittede, fordi de nå beregner tallene ut fra en annen formel. Jeg måtte lese nyhetene flere ganger, at tallene om antall smittede i Norge var fiktive, de var basert på kalkulasjon etter en modell (mai 2020).

Noen ganger har nyheter om pandemien fått meg til å le. Sist var da Tanzanias president fikk testet en geit og en frukt med covid 19 test utstyret. Begge prøver fikk fiktive navn og fødselsdato. Testresultatet viste at begge var Korona positive. Nå har presidenten i Tanzania gjort som Trump og stoppet samarbeidet med WHO. De som så dokumentaren TrustWHO https://german-documentaries.de/en_EN/films/trustwho.10040 som lå på NRK i høst, forstår hvorfor Trumf gjorde dette. For meg var denne dokumentaren en øyenåpner, og jeg er trolig en av få som mener Trump her gjorde en veldig klok beslutning.

Poenget med skjult ignoranse er man egentlig ikke vet hva man mener om noe, før man har satt seg inn i saker og ting. Før ville jeg tenkt at Trump var en idiot som gjorde dette, uten å sette meg inn i hvordan WHO fungerer. Eller jeg ville gjort noen google søk, for å sjekke påstander, uten å forstå at også google er styrt av Deep State. Når jeg skulle lete opp filmen til WHO måtte jeg lete lenge for å finne lenken. En god venn av meg fant ikke lenken, selv om den ligger der ute. Når jeg i dag søker lenken opp på ny, finner jeg et intervju med filmprodusentene som forteller at filmen er sensurert, man forsøker å skjule denne kunnskapen for folk. Lenken foran går til filmens hjemmeside, så du finner filmen her.

Jeg har også undret meg over medienes fravær av å se en sak fra to sider. En bekjent var nylig på besøk hos en tysk familie. Her stod TV på. Her viste de at det var store demonstrasjoner i mange tyske byer mot vaksinene til Bill Gate. Alle som har sett filmen vaxxed2 forstår hvorfor. www.vaxxed2.com/. Selv undret jeg meg over hvorfor dette ikke er tema i norske medier.


I UK testes det nå med hydrochlyroquine som forebygging, 10 000 helsearbeidere skal teste dette fordelt på 20 sykehus. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/20/donald-trump-drug-tested-nhs-staff-hopes-preventing-coronavirus/. Først tenkte jeg at dette er veldig bra. Så gikk det opp for meg at legemiddelindustrien vil tjene godt på dette eksperimentet også.

Det har undret under denne pandemi at det har vært så lite fokus på hvordan vanlige folk kan gjøre for å styrke sin helse, hvordan man kan forebygge at man blir syk. Hvis de som har flere kroniske sykdommer, er i en høyrisikogruppe for covid 19, er det logisk å sette inn forebyggende tiltak som forebygger disse sykdommene. Dette tema tok jeg opp i min forrige blogg, å styrke egen helse.

Etter at jeg selv ble syk har jeg studert tema helse. Etter at min PhD var ferdig i 2012, har jeg fortsatt mine studier. Helse som begrep viser til helhet, å være hel. Å ha helse er å være i balanse. Helse er noe man opplever kroppslig. Man kjenner at man er mer på plass i seg selv. Man opplever at man forstår mer av seg selv, og av livet man lever. Man har kraft i seg selv til å møte de fleste av livets påkjenninger.

De fleste barn er født med god helse. Gjennom oppveksten møter vi påkjenninger som ofte lagres i kroppen som indre stress. Indre stress svekker helsen. Indre stress kan man gjøre noe med hvis man vil. Indre stress kan ikke løses med medisiner. Indre stress kan kun løses om man er villig til å møte seg selv. Møte egne følelser. Bli kjent med egne kroppslige reaksjoner. Indre stress er tåke i eget liv.

Som doktor i folkehelse har jeg trolig lest mer forskning om helse enn de fleste. Det var derfor et sjokk for meg at jeg selv ble syk, at denne forskningen ikke hjalp meg. Uansett hvor mange artikler eller bøker jeg søkte gjennom, gav de ingen resonans til mine problemer. Jeg lette febrilsk etter litteratur som kunne hjelpe meg ut av sykdommen.

Det som reddet meg skjedde tilfeldig, slik de viktigste øyeblikk i våre liv ofte er tilfeldige. Jeg kjedet meg. Derfor søkte jeg gjennom bokhyllen min etter noe å lese. Her fant jeg en 10 år gammel ulest bok. Denne ropte på meg. I den boken ble David Hawkins sitert, og jeg forstod betydningen av å forskjell mellom høyre hjerne bevissthet og venstre hjernen bevissthet. Jeg forstod da hvorfor jeg var syk. Men enda viktigere var at jeg forstod at jeg ikke trengte å forbli syk. Men, jeg måtte endre meg om jeg ville ut av sykdommen. Selv om jeg ikke visste hvordan jeg skulle gjøre det, tok jeg valget at jeg ville bli frisk. Jeg ville lære hvordan jeg kunne øke min helse. Jeg ville ut av tåken.

I ettertid har jeg sett at jeg, (ikke alle gjør dette), levde i en skjult ignoranse når jeg var en del av det offentlige helseprogrammet. Jeg forstod ikke den gang at skal man øke sin helse, må man ha fokus på helhet. Man må ha tiltak som inkluderer hele personens liv, og alle funksjonene som personen har, det vil si fysisk kropp, tanker og følelser (= høyre hjerne bevissthet).

Selv om jeg som helsearbeider var ærlig opptatt av å hjelpe andre, var jeg skjult ignorant, fordi jeg forsøkte å hjelpe andre med noe som jeg ikke forstod i meg selv. Jeg forstod det bare med tankene, ikke kroppslig. Jeg trodde jeg forstod dette, fordi jeg trodde at det var de som leste oppdatert forskning som var oppdatert. Det var et surt eple å bite i, når jeg det gikk opp for meg alle timer jeg hadde kastet bort på å lese meg opp. I dag ville jeg kanskje lest mye av det samme, men med en annen bevissthet. Men det visste jeg ikke da, og det er dette som er skjult ignoranse.

Hva er egentlig skjult ignoranse? Det er verken å være dum eller å være uansvarlig. Det er rett å slett å mangle kunnskap som gjør at man ikke forstår hva som skjer like foran nesen på en. Skjult ignoranse er ikke noe nytt fenomen. De av oss som kjenner vår bibelhistorie, vet at Jesu liv og lære, i stor grad handler om å vekke folk. Han kalte det til Guds rike. Men hvis vi holder religion utenfor, handler det om å vekke folk til å forstå at vi alle har to ulike bevisstheter i oss. Det å bli kjent med oss selv som den vi egentlig er, er en del av livets mening.

Egentlig handler det om å lage en dokumentar om seg selv. En dokumentar fri for kritikk og fordømmelse, en dokumentar som viser oss at livet handler 100 prosent om læring. I denne dokumentaren så vil man avdekke hvordan hendelser i livet har påvirket en til å bli den man er i dag. Den handler også om hvordan man lar seg påvirke av andre mennesker. Og det tema jeg liker minst, er at man forstår hva som er mørke krefter i samfunnet, og hvordan man også uten at man er klar over det, på grunn av egen skjult ignoranse, lar seg påvirke og styre av slike krefter.

På en merkelig måte er tema jeg vokste opp med, på ny blitt temaer i mitt liv. Når jeg var barn hørte jeg om satan og demoner. I mange år har dette tema vært borte fra min bevissthet. Energiene som kommer fra satan og demoner har ikke vært borte fra samfunnet, de har kun vært borte fra min egen bevissthet. Dette er et viktig skille. Fordi det at de har vært borte fra min bevissthet handler om min egen skjulte igoranse. Jeg har bare tenkt at dette ikke var viktig å sette seg inn i. Huskeregelen om ulven som kommer i fåreklær, forholdt jeg meg til som eventyr og ikke virkelighet. Jeg betalte en stor pris for dette. Men det forstod jeg ikke før i etterkant.

Det er aldri hyggelig å sette seg inn i tema hva mørke energier er. Men nyttig. Det er nyttig på den måten at man kan bruke denne kunnskapen til å øke egen bevissthet. Man kan bruke denne kunnskapen til å styrke seg selv. Boken Wetiko, breaking the curse of evil, var en øyenåpner. https://www.adlibris.com/no/bok/dispelling-wetiko-9781583945483. Det jeg liker godt med denne boken er at selv om den beskriver de mørke krefter i samfunnet, har den fokus på hvordan vi selv må ta ansvar for vår egen oppvåkning. Levi sier: A benefit of recognizing our shadow projections is that this act empowers us to more directly and effectively deal with the evil that is manifesting in the outer world (s 98-99).

Det er ingen der ute som kan lære oss noe som vi selv ikke åpner opp for. Det er vi selv som styrer i hvilken grad vi vil leve vårt liv med skult ignoranse. Å se dokumentarer eller lese bøker om tema som egentlig er litt fjerne fra vår hverdag, vil ikke endre oss mer enn vi selv tillater. Det eneste som endrer oss er når vi selv får aha opplevelser. Når vi oppdager at noe var annerledes enn vi trodde. I slike situasjoner er det aldri vanskelig å skifte mening, fordi det vi forstår innefra har kvaliteten av en dyp visshet. Man har da aldri tvil, man bare vet uten at man kan forklare hvorfor man vet.

Skjult ignoranse er et fenomen som man selv ikke vet at man er fanget av. Det forklares bedre gjennom bilder enn gjennom ord. Her er bilder jeg selv tok i 2018. De er en god metafor for det jeg skriver om i denne blogg. Bildene er fra Costa Rica, fra et vulkanutbrudd. Vi fikk lov å besøke krateret i 20 min. Når vi kom frem så krateret slik ut som det første bildet viser. Etter 3-4 minutter tok jeg det andre bildet. Tåken lettet, og vi så det samme, bare mye klarere. 4-5 minutter deretter tok jeg det tredje bildet.

Etter noen minutter begynner tåken å lette
Dette bilde er tatt 4-5 minutter senere enn forrige bile

Å gå ut av egen skjult ignoranse er samme prosess. En prosess som begynner med at vi tar valget om at dette er noe vi ønsker å gjøre. Før dette valget tas, skjer ingenting. Før dette valget er ens forståelse av det som skjer begrenset, på samme måte som det første bilde begrenser hva man ser.
Vi ser uten å se. Vi får ikke med oss det som egentlig skjer, ikke fordi vi ikke hører nyheter, men fordi vi har ikke forstått at vi må åpne opp INNI oss selv, om vi vil forstå mer av det som skjer i vår verden.

Når valget om å gå ut av tåkeland er tatt, skal man stole på egen prosess. Er man dønn ærlig vil man bli guidet av innenfra. Eneste måte å finne frem til helse i eget liv, er å leve sitt eget liv.

Å forstå seg selv og verden der ute, er samme prosess.

Hildur Vea, Phd. Veavågen den 23. mai 2020.
hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18
www.balan-zen.no puust.no