Er det mulig å lure en hel verden?

Er det mulig å kontrollere en hel verden? Sånn umiddelbart vil de fleste tenke som meg, nei det går ikke. Det var også slik journalist Jon Rappoport tenkte da han intervjuet Ellis Medavoy. Ellis Medavoy (psuedonym) er en tidligere hemmelig agent, som arbeidet for å spre propaganda (fake news) i media. Jon Rappoport er journalist.  

M (Medavoy): Jeg kan fortelle deg hvordan du kan styre en hel verden.
R (Rappoport): ler. Virkelig
M: Helt sikkert. Du dikter opp noe komplisert. Så plasserer du det i samfunnets blodårer, og ser det blomstre. Du lager komplisert nok til at det vil ta hærer av folk å finne ut og argumentere om det, og da har du dem. Det andre er at dette må koste mange penger.
R: hvorfor?
M: fordi folk ønsker at deres løgner skal ha en verdi, og verdien blir målt ut fra hva det koster.
R: Men tenk om borgerne er de som ender opp med å betale for løgnene?
M: TENK OM, Tenk om, selvsagt skal de betale. De skal betale så det svir[1].

Jeg er selv manipulert og lurt til å tro på en rekke ting som ved nærmere undersøkelse viser seg å ikke være sant. Egentlig forstod jeg ikke hvordan manipulasjon av en befolkning virket før jeg satte meg inn i tema som hjernevasking og mindkontroll. I dag kan jeg se hvordan mennesker manipuleres til å gjøre handlinger som svekker dem i tro på at dette styrker dem.

Et viktig moment knyttet til hjernevasking, er at de som står bak og bestemmer hva som er sannheten som skal spres i befolkningen er andre personer enn de som sprer propagandaen. De som sprer propagandaen er vanlige, hyggelige, kloke mennesker. Hadde ondskapen vist sitt sanne ansikt ville det vært enklere å gjenkjenne ulven, når den kom i fåreklær.

Et annet viktig moment, er at de fleste av oss som lever i dag er født inn i en forståelse som ikke er sann. Vi er derfor opplært til å tro på en forståelse av oss selv og helse som er usann. For eksempel er vi lært opp til å tro at når vi har helseproblemer eller er ufrivillig barnløs, er det smartere å bruke tiltak med bivirkninger enn de alternativer som ikke har bivirkninger. Denne opplæring er så sterk at mange overhodet ikke engang vurderer de tiltak som ikke har skadelige effekter.

Vanlige virkemidler som brukes til hjernevasking er fake news og fake forskning. Dilemma for vanlige folk er at vi hører to motsatte syn om alt som skjer hele tiden. Men det er en viktig forskjell mellom de som forteller om den røde pillen (sannhet) og de som lurer deg.

Forskjellen er at den ene leiren vil at du skal tenke selv, du skal undersøke, slik at du selv kan finne frem til din egen mening. Den andre leiren sier vi tenker for deg, vi kontrollerer hvem du kan stole på og hvem du ikke kan stole på. Vi kan merke nettsider og innlegg på facebook, vi kan gjøre faktasjekken for deg.

Hvis du har lyst å lære litt om hvordan media brukes til manipulasjon av en befolkning anbefales dokumentaren out of shadows offisial[2]. Den kom ut nå i 2020. Først når vi har et klarere bilde av hvordan vi manipuleres, hva som skjer, kan vi oppdage dette.

Noe skurrer

Da covid 19 kom, og Norge ble stengt, tok det 5 dager til jeg forstod at her var det noe som skurret. Men jeg forstod ikke hva som skurret. Eller rettere, jeg forstod at flere påstander krasjet med ervervet fagkunnskap i folkehelse (doktorgrad i folkehelsevitenskap 2012). Dersom dette…., hvorfor … . Hvorfor spørsmålene var mange, og de har bare fortsatt å komme.

Jeg har i denne perioden lært to nye begrep som går direkte på situasjon om hjernevasking. Det ene er KOGNITIV DISSONANS som betyr at man får presentert to ulike virkeligheter, det å velge den ene utelater den andre, begge kan ikke stemme. Man må derfor velge. Det andre begrepet er VENSTRE HJERNE FELLEN, som betyr at når man leser eller hører noe, så finner man en detalj som ikke stemmer med det man vet, så blir man så opphengt i dette at man ikke får med seg budskapet om det man leser. Forholdet til hjernevasking er at jo mer hjernevasket man er, jo mer impulsivt (ikke reflektert) vil man reagere når man hører noe som krasjer med etablert viten. Når man trigges mister man tilgang til sin fornuft.

Jeg har de siste 4 måneder hatt en bratt læringskurve om ulike tema. Det foregår mye i kulissene til covid 19 epidemien som ikke dekkes av main stream media. Her er noen # fra tema jeg har møtt på fra alternative nyhetskilder: New world order # Globalister # Nazisme # vaksiner # chip # adenochrome # kanibalisme # child trafficking # zionisme # arrestasjoner # kunstig intelligens # aliens # sporing av mennesker # fake covid tester # fake covid rapportering # sensur av informasjon (også i demokrati) # økt kontroll # 5G # chemtrails # mørke krefter # Q # Qanons # intel information # ta ned økonomi # nesara/gesara # PsyOp.

Noe av denne informasjon er oppsummert i dokumentaren til Janet Ossebaard; The fall of the cabal[3].

Parallelt med dette har det foregått en oppvåkning i befolkningen. Stadig flere personer får ikke all informasjon om covid 19 pandemien til å stemme. Det som ikke stemmer er biologien i forhold til påstanden om at dette er et naturlig virus og en pandemi. Stadig flere stiller spørsmål til det som skurrer. Her er noen eksempler på det som skurrer for meg:  

Det er lov å tenke, og å spørre høyt: HVA SKJER EGENTLIG?

Er vi vitne til en historie som gjentar seg?

Manipulasjon av ypperste klasse har vi som samfunn vært vitne til flere ganger. I denne blogg vil jeg trekke tråder mellom AIDS epidemien og covid 19 sykdommen. Jeg har vært en av de som trodde alt forskning viste om hiv viruset og AIDS sykdommen. Dette var helt til jeg leste Jon Rappoport sin bok: AIDS INC, 1988. I 1988 viser Jon Rappoport hvordan man har klart å manipulere en hel verden til å tro på et virus som ikke finnes. Det jeg leser, har urovekkende mange likheter til Covid 19.

Når jeg leste boken til Jon Rappoport om Aids Inc, var min første reaksjon – er det mulig. Forskere (inkludert meg) og helsepersonell (inkludert meg) har kjøpt en rekke løgner og behandlet dem som en sannhet. Først vil jeg presentere litt om AIDS sykdommen, informasjon er hentet fra lærebøker om immunsystemet.

«HIV er et retrovirus som ødelegger celler i kroppens immunsystem. Folk med AIDS kan få infeksjoner og ulike former for kreft. Center for kontroll av sykdom og forebygging (CDC) definerer AIDS som en laboratorium bekreftet opportunistisk infeksjon…»[6].

«Et ekstremt eksempel på immunsvikt skyldes sykdommen ervervet immunsvikt sykdom (AIDS) som skyldes infeksjon med HIV viruset. … Pasienter med AIDS er mer mottakelige for en rekke sykdomsfremkallende mikrober som vanligvis ikke plager de som ikke har denne sykdommen. Døden oppstår som oftest som en effekt fra en av disse opportunistiske sykdommene enn som en effekt fra HIV viruset»[7].

«Selv om arvet immunsvikt er veldig sjelden, lider millioner av mennesker av en immunsykdom som er ervervet. … AIDS symptomene som i starten gjorde leger oppmerksomme (på sykdommen) var at denne sykdommen hadde en immunsvikt som handlet om høy insidens av infeksjoner og kreft som vanligvis bare ble sett hos personer som er immunsupprimerte». Og

«De patologiske konsekvenser av en HIV-1 infeksjon er resultat av viruset sin evne til å sakte ødelegge immunsystemet til pasienten, noe som fører til nedsatt immunforsvar (immun suppresjon), noe som gjør at individet til en inviterende gjest for livstruende infeksjoner»[8].

Vi ser at vitenskapen bygger på at viruset finnes, det er kontrollert av CDC (Center for kontroll av sykdom og forebygging i USA), normalt sett på som et kvalitetsstempel. Det som er karakteristisk med AIDS er at dette er en ervervet immunsvikt, som gjør at folk dør på grunn av sykdommer i kjølvannet av immunsvikten.

Rappoport gir oss en rekke påstander om AIDS som krasjer totalt med den etablerte forståelsen av denne sykdommen. Boken starter slik:  
Se det i øynene, det de fleste av oss kan om AIDS har vi lært gjennom TV. Siden informasjon om AIDS er vitenskapelig, er det vanskelig å være selektiv. Vi er ikke leger. Derfor, må vi tro det vi ser og hører er sant. Dessverre, dette er en feil. AIDS er et ord, som gjennom repetisjon, er blitt et sverd, et stykke hypnotisk dødshåndtering.
Det finnes ingen bevis (1988) for hva HIV viruset gjør i cellene.

Om medias rolle:
1. Det er smittsomt.

2. Aids er unngåelig dødelig.
3. Dette kan bli en stor plage.

Rappoport påstår videre i boken: HIV testene som er brukt frem til mai 1988 er upålitelige. Det å teste positivt på viruset er ikke det samme som å ha AIDS. Man må i tillegg til en positiv test også ha andre indikatorer, og det finnes 30 ulike slike indikatorer. Faktisk kan man få diagnosen AIDS uten at man har testet positivt på dette viruset. 

Første poeng: det vi har lært om Aids har vi lært gjennom media. Slik er det også for covid 19 for de fleste. De færreste av oss har lest oss opp på forskning, de færreste av oss forstår hva som skjer på cellenivå knyttet til covid 19. Informasjon vi får i media har verken fokus på hva som skjer i kroppen eller på hvordan man kan styrke sitt immunforsvar. Tvert imot blir vi presentert for en rekke tiltak som media og myndigheter hevder kan stoppe smittespredning. Det underlige og urovekkende med disse tiltakene er at de før covid 19 ble ansett som tiltak som svekker immunforsvaret. HM!

Det andre poenget er at det ikke finnes bevis for hva AIDS gjør i cellene. Vi har også slike påstander om covid 19 viruset. I denne måned, juli 2020, sier dr Stolan Alexov, president i den Bulgariske patologiske forening, at de verken finner covid 19 viruset eller de antigen som dette viruset skal produsere. De påstår med andre ord at covid 19 virus er fake[9]. HM!

Det tredje poeng Rappoport forteller om er medias rolle i å fortelle folk hvor smittsomt dette er. Selv er jeg overrasket over den aggressive markedsføring fra myndigheter og media. Det har fra dag en vært mye fokus på antall døde. På hvor smittefarlig dette er, noe som senere viste seg å ikke stemme. Siden få i Norge har vært syke og dødd, har man brukt tall fra utlandet. Italia er ofte brukt som eksempel, og vi har alle sett bilder fra overfylte sykehus. Men, verken myndigheter eller main stream media korrigerer sine tall, og sier at 96,3 prosent av de døde i italia, døde av andre grunner enn covid 19[10]. HM!

Et fjerde poeng Rappoport tar opp er at testene som brukes i forhold til AIDS er gir falske svar. Vi har også eksempler på at tester knyttet til covid 19 er falske. Flere land, blant annet USA, England, Tanzania, og Spania har opplevd feil med testene. Det er også eksempler på at noen tester har inneholdt smitte, slik at personen blir smittet gjennom å ta testen. I Tanzania testet en frukt og en geit positiv på Covid 19 testen[11]. I Florida er det satt i gang undersøkelse (juli 2020), siden flere personer har fått et positivt svar på Covid 19 test uten at de har tatt testen[12]. HM!

Judy Mikovits sier at man kan teste positivt på covid 19 testen om man har tatt influensa vaksine, da testen kun viser om kroppen produserer antistoff mot koronavirus[13]. HM!

For meg blir det uklart hva covid 19 testene egentlig tester. Hva skjer i Norge? Har vi i Norge testet om testene vi bruker er pålitelige? Har vi i Norge tester som skiller covid 19 fra vanlig korona virus, slik at vi kan skille mellom vanlig forkjølelse og covid 19? Hvorfor er ikke dette tema hos myndigheter og i main stream media? HM!

Det siste poeng Rappoport tar opp er at man kan ha AIDS uten å teste positivt på AIDS viruset. På den første pressekonferanse ved Akershus sykehus om covid 19 pandemien, sa en av legene at Covid 19 sykdommen hadde så karakteristiske tegn, at man trengte ikke teste positivt for å ha denne sykdommen. HM!

På den ene siden er det mye som skurrer, på den andre siden folk dør. Mange dør. Så hvis vi de ikke dør av et smittsomt virus – hva dør de av da? Dette er egentlig et spørsmål som man kan tenke inni seg, men ikke snakke høyt om. Du hører verken lokale eller sentrale myndigheter reflektere rundt det som skjer. Tvert imot vil mange av dem oppføre seg som fotsoldater, de utfører det oppdrag de er satt til å utføre. Ingen kan klandre dem for det. Samtidig mister de samme personer troverdighet, når de ikke tar inn over seg og kommenterer det surr som er knyttet til informasjon om covid 19.

Nylig gikk folkehelsedirektoratet ut og sa at de fleste som nå var smittet (juli 2020) med covid 19, var smittet hjemme. Vi får presentert et virus med en smitte som har endrer seg fra å være uhyre smittsomt, til at man smitter seg selv hjemme. Vi får presentert en sykdom som endrer seg fra å være veldig dødelig til at mange som tester positivt ikke har symptomer. HM!

Jeg savner at myndighetene ser etter det som kalles confounder. En confounder er en annen variabel som kan påvirke både den avhengige (person) og den uavhengige variabel (Covid19). Eksempler på mulige confoundere kan være 5G, vaksiner, chemtrails som biovåpen. Vi kjenner alle til at selv om røyking er farlig, er røyking + asbest mye farligere. Asbest er en confounder i forhold til risiko med røyking.

Rappoport skriver i boken om at personer som fikk påvist viruset, fikk tilbud om behandling med en medisin som heter AZT, selv om de ikke har symptomer på sykdom. AZT er en medisin som kan ødelegge benmargen og kan gi anemi. Det er også i benmargen av de celler som bekjemper sykdom blir produsert. Behandling med AZT kan derfor være medvirkende til at personer får et svakere immunforsvar.

Jeg må stoppe opp. Lese det samme en gang til. Pasienter med immunsvikt uten symptomer gis en behandling som gir dem ytterligere immunsvikt. Hvordan har de klart å få gjennomført dette som behandling? HM!

Men dessverre, også dette har jeg vært vitne til under Covid 19 pandemien. I en tidlig fase ble det hevdet at pasienter med Covid 19 og pusteproblemer trengte respirator behandling. Dette viste seg å ikke stemme. Tvert imot forverret respirator behandling pasientens tilstand. I starten av pandemien skrek media at sykehus manglet respiratorer, de var altfor dårlig rustet til en pandemi. Det ble bestilt inn nye respiratorer, som heldigvis helsevesenet ikke fikk bruk for. STOR TAKK til de i helsevesenet i Norge som har stått og reddet liv. I Norge har vi kun ca 250 – 260 døde (juli 2020).

Korrupsjon

Et av de store spørsmålene når vi har en pandemi, er om vi har behandling til de som blir syke. Hva virker? Erfaringer i helsevesenet viste at man kunne behandle disse pasientene med Hydroxychloroquine, med godt resultat. Dette skapte heftige diskusjoner i media. Det ble satt i gang ny forskning for å teste om dette virket, selv om Hydroxychloroquine var et utprøvd og godkjent medikament. Den nye forskningen konkluderte med at Covid 19 pasienter ikke skulle ha slik behandling.

Så sprakk bomben: I anerkjente tidsskrift som The Lancet og The New England Journal of medicin innrømmer redaktørene, at de er presset av legemiddelfirmaer til å publisere forskning de visste var fake. Skal tidsskriftene overleve er de avhengig av pengene de får fra Big Pharma gjennom annonser. De må derfor passe på at det de trykker er i samsvar med det BigPharma ønsker de skal trykke. Påvirkningen fra BigPharma er så stert at det ikke er forskning lenger. HM!

May 24, 2020: Philippe Douste-Blazy, Cardiology MD, Former France Health Minister and 2017 candidate for Director at WHO, former Under-Secretary-General of the United Nations, reveals that in a recent 2020 Chattam House closed door meeting, both the editors of the Lancet and the New England Journal of Medicine stated their concerns about the criminal pressures of BigPharma on their publications. Things are so bad that it is not science any longer[17].

Her kan du lese mer om det som skjedde[xviii]. Avsløring av falsk forskning i anerkjente tidsskrift viser at deler av forskning vi stoler på egentlig er korrupt. Det andre dette avdekker, er at det er krefter som bevisst arbeider for at de tiltak som virker MOT COVID 19 skal gjøres ugyldige eller holdes hemmelig for de som trenger denne kunnskapen.

Visste du at det OGSÅ finnes en vanlig astma medisin som brukes mot covid 19, med godt resultat[xix]. Leger som i Texas har brukt denne medisin, har ingen dødsfall. Hvorfor publiseres ikke kunnskap som kan redde liv i main stream media og av myndigheter? Hvorfor er dette informasjon som kun sirkulerer på det som kalles alternative nyhetsmedier? HM!

Jeg leser videre i Rappoport sin bok og tema han tar opp er smitte. Han sier: det finnes ingen belegg for at vi har et HIV virus som skaper en epidemi. HIV viruset har aldri skapt en sykdom som folk dør av. De som dør av AIDS dør av andre forklaringer enn et HIV virus.

Vi har samme kraftsalve om Covid 19 pandemien: presidenten i den Bulgariste patologiske forening, dr Stolan Alexov sier: så langt finnes det ikke belegg for at et eneste menneske har dødd av Covid 19[xx].

Konsekvensen av det Alexov sier er flere. En viktig konsekvens er at hvis viruset ikke finnes, er det heller ikke smittsomt. En annen konsekvens er da må vi undersøke hva som gjør at folk dør. En tredje konsekvens er at dersom viruset ikke finnes, kan man heller ikke ta en vaksine mot det. En fjerde konsekvens er at dersom viruset ikke finnes, har man klart å lure en hel verden, enda en gang. HM!

Selv om myndigheter kjenner til at narrativet om covid 19 pandemi skurrer, slår de hardt ned på offentlige personer som lekker informasjon om dette offentlig[xxi].

Og enda verre. Informasjon fra helsepersonell blir sensurert. Det er medias versjon av hva som skjer som vi skal tro. Nylig gikk en gruppe amerikanske leger ut og sa vi har medisin for covid 19. Dette betyr indirekte at det ikke er behov for vaksine. Denne filmen ble tatt ned fra alle main stream kanaler og søkemotorer dagen etter. Du kan se filmen her.

Tabu informasjon

Spørsmålet er hvis folk ikke dør av covid 19 virus, hvorfor dør mennesker da? En hypotese er at de steder hvor det er rapportert om mange dødsfall som Italia, Spania, New York, Wuhan, og cruise skipet i Japan, har det til felles at de hadde innført 5G. Det som er interessant er at artikler som sier det kan være en mulig sammenheng mellom Covid 19 og 5G er sensurert vekk fra søk via google og fra facebook. På samme måte er som alle artikler og videoer som er kritiske til vaksiner sensurert vekk. HM!

«5G technology and induction of coronavirus in the skin» er tittel på en forskningsartikkel som først ble godkjent (peer revied) og publisert juli 2020. Den ble trukket tilbake dagen etter og stemplet som fake news. Artikkelen hevder at stråler fra 5G aktiverer kroppens celler til å produsere covid 19 virus. Her er artikkelen, så er det opp til deg selv å vurdere hvilket narrativ du vil tro på: virus som smitter mellom mennesker eller virus som oppstår på grunn av stråling[xxii]. Eller kanskje begge deler?

Fagfolk innenfor stråling hevder det tar ca 6 mnd fra 5G innstalleres i et område til man begynner å få reaksjoner på helsesvikt[xxiii]. 5G skaper toxiner i kroppen, og man blir syk når mengden toksiner overstiger den grense kroppen kan håndtere. Koronavirus er med andre ord kroppen sin måte å forsøke å rense ut toksiner på. En slik forståelse av koronavirus er at dette viruset ikke er smittsomt. HM!

På Vea, mitt hjemsted er 5G innstallert like ved skolen sommeren 2020. Det er avgjørende for oss som bor her, og de som bor andre steder hvor 5G innstalleres at man setter seg inn i hva 5G egentlig er. Anbefaler derfor at man leser boken den usynlige regnbuen[xxiv] som tar opp forholdet mellom stråling og helse. Boken kom ut før covid 19 og før 5G ble rullet ut, så du finner ikke den diskusjonen der, men den gir den et godt bilde på hva stråling og helse handler om. Jeg ble veldig overrasket når jeg så hvor mange vanlige sykdommer som knyttes til stråling. Personlig tror jeg ikke at man kan stoppe utrulling av 5G. Den nye teknologien kommer. Spørsmålet er hvordan den brukes, noe som avhenger av hvem som sitter i maktposisjoner.

Og det er mulig å beskytte seg mot stråling. Enklest er å skru av wifi om natten. Det er også mulig å kjøpe inn dingser som beskytter mot 5G stråling[xxv]. Anbefaler deg også å laste ned en EMF app (electro magnetic field), flere av de viser signaler som samsvarer med trafikklys grønt ok – kroppen tåler dette, gult  – faresone, og rødt – helsefare. Så kan du sjekke faresonen på jobb, hjemme, der barna oppholder seg (skole, barnehage).

Hva skal vi tro, hva skal vi gjøre?

hensikt med denne blogg er å inspirere deg å undersøke nærmere når du opplever noe som skurrer. Og når noe treffer deg. Ikke tro det jeg skriver fordi jeg skriver det. Ikke tro det myndigheter sier fordi de sier det. Undersøk. Gå i dybden. Vi lever i en informasjonskrig. Vil du ha informasjon om begge sider av et tema, må du OGSÅ sette deg inn i informasjon som ikke er sensurert.

De som tror covid 19 handler om vanlig smitte og pandemi, kjøper inn desinfeksjon, har karantene, holder sosial avstand, og opplever seg beskyttet om de følger reglene. De som tror covid 19 er en reaksjon på 5G stråler, ser etter andre måter å beskytte seg mot stråling på, da verken desinfeksjon av hender eller isolasjon gir beskyttelse mot stråling. Det er dette dilemma vi alle opplever akkurat nå. Hva skal vi tro? Hva skal vi gjøre.

Hvis covid 19 er et virus som oppstår i kroppen på grunn av stråling, er det ingen vaksine som kan beskytte mot denne sykdommen. Vaksine med chip er annonsert vil komme. Vi må alle ta stilling til hva dette innebærer for oss, og for egne barn om vi har ansvar for barn.

Man finner mye informasjon på nettet om man går til de kanaler som ikke er sensurert. En slik kanal som har intervjuet med en rekke fagpersoner i spørsmålet knyttet til vaksiner er Brian Rose og London Real[xxvi]. Søk opp navn som Judy Mikovits, Robert Kennedy jr, Andy Wakefiled og Del Bigtree om du ønsker å høre informasjon om vaksiner som ikke kommer fra vaksineprodusenter og deres fotfolk.

Den kognitive dissonansen er noe man må forholde seg til. Den som trigges, må selv løse seg fra denne fellen, fordi når man trigges mister man tilgang til sin fornuft. Og det er meningsløst å diskutere med mennesker som mangler tilgang til sin fornuft. Eneste vei ut av triggerfellen skjer gjennom egne studier og selvrefleksjon.

Med andre ord, det er ikke meningen med denne blogg at du skal kjøpe mine påstander, mine erfaringer, mine refleksjoner. Meningen er at du skal bli inspirert til å undersøke mer når du finner noe som skurrer.

For meg ble dette en bratt læringskurve. Den var overraskende på tre måter. Det ene var informasjon som lå der, som jeg ikke visste om, selv om jeg hadde fulgt med i nyheter i mange år. Det andre var innholdet i det jeg fant, at det var så mye ondskap skjult i vårt samfunn var tungt å ta inn. Den tredje overraskelsen var alle de som visste om denne skjulte kunnskapen, som var oppdatert, denne gruppen var også mye større enn jeg visste.

Husk: dersom man kun søker etter informasjon innenfor de kanaler som er sensurert, får man bekreftet den informasjon som de som sensurerer ønsker at man skal ha. De som hjernevasker kaller slike personer for sheeple, fordi de lar andre tenke for seg. Utfordringen med Internett er at vi drukner i informasjon. Men, er du ærlig og oppriktig i din søken, vil du finne de kilder som tar deg til den informasjon du søker. Man lærer å stole på sitt indre kompass i denne prosessen.

Det store paradokset

Paradokset er at både de som tror på covid 19 virus som er smittsomt og de som tror at covid 19 viruset lages i egen kropp på grunn av stråling, begge ønsker det beste for egen helse og for helsen i befolkningen. Begge grupper ønsker å redde seg selv, barn og venner, og sine medmennesker. HM! Det samme gjelder for vaksiner. Både de som ønsker en covid 19 vaksine og de som vet at de ikke vil ta en slik vaksine har kommet frem til sitt standpunkt fordi de oppriktig tror at dette vil beskytte dem mot helseplager som kan føre til døden. HM! OG begge grupper søker etter sannhet, og avviser ideer som man opplever som manipulasjon, løgn, fake news etc. HM!

Med andre ord har begge grupper samme mål. Hva skal så til for at de to grupper kan snakke sammen og finne en felles løsning. Begge grupper kan ikke ha rett, fordi den ene forståelsen utelukker den andre. Det som ikke hjelper er å sette merkelapper på hverandre, både merkelappen konspirasjonsteoretiker og sheeple stempler den andre og stenger for videre utforsking, fordi de stenger noe i den som stempler andre. Man er da ikke lenger en åpen person som søker sannhet.

Våg å stole på den indre stemmen når den sier: her er det noe som ikke stemmer. Hvis vi begge er ærlige og søker etter sannhet, kan vi hjelpe hverandre til å finne ut av det kaos som vi alle gjennomlever nå.

Hva vet vi egentlig?

Covid 19 har et smittemønster som ikke er typisk for en virus infeksjon. Covid 19 smitte har kommet i to bølger, med ca en måneds mellomrom. Larry Romanoff har sett på når de ulike land opplevde smitte. Han fant et interessant mønster:

The First Wave simultaneously infected 25 nations or territories within a few days centered around January 25. The infected areas: Macau, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Vietnam, South Korea, Sri Lanka, the Philippines, Cambodia, Nepal, Malaysia, Australia, Thailand, Canada, the US, Germany, Italy, the UK, France, Spain, Belgium, Russia, Finland, and the UAE.

One month later. The Second Wave simultaneously infected 85 nations within a few days centered around February 25. The infected countries: Austria, the Netherlands, Switzerland, Portugal, Luxembourg, Monaco, San Marino, the Vatican, Liechtenstein, Malta, New Zealand, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Bangladesh, the Maldives, Bhutan, Andorra, Bulgaria, Belarus, Lithuania, Poland, Hungary, the Ukraine, the Czech Republic, Slovenia, Latvia, Croatia, Estonia, North Macedonia, Georgia, Romania, Bosnia & Herzegovina, Slovakia, Serbia, Moldova, Albania, Egypt, Iraq, Oman, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Palestine, Iceland, Ecuador, Armenia, Norway, Denmark, Costa Rica, Peru, Colombia, Mexico, the Dominican Republic, Paraguay, Chile, Brazil, Argentina, Nigeria, Togo, Cameroon, Senegal, Algeria, South Africa, Morocco, and Tunisia. Kosovo, Namibia, Uruguay, the Sudan, Ethiopia, Lesotho, Bolivia, Panama, the Democratic Republic of Congo, Mongolia, Burkina Faso, Brunei and Cyprus were simultaneous around one week later (se nest siste kilde).

Hva skjer. Vanlig virus sprer seg ikke på denne måten.
Biovåpen? – en mulig forklaring. HM!

Vi vet også at det har vært planlagt en pandemi (se siste kilde), og at like før pandemien brøt ut ble det kjørt en test i USA på en global pandemi .

Sannhet

Uansett hva man mener om Covid 19:
Sannhet gir en form for indre ro. Indre bekreftelse. Også når man ikke liker den. En løgn mister sin kraft når den avsløres, når ingen tror på den.

Helse er det som styrker ditt immunforsvar.
Alt som svekker ditt immunforsvar svekker din helse.
Å spre frykt er en handling som svekker ens immunforsvar.
Hvis man oppleves at frykt trigges, kan man søke hjelp til å løse opp i ubearbeida hendelser. Dette kan styrke helsen, da ubearbeida hendelser svekker ens helse.

Noe kan ikke manipuleres:
Kroppen er terrenget, og teorier om hva som virker på kroppen er ulike kart. Og kart kan være feilaktige. De kan manipuleres. Terrenget er ALDRI feil. The proof is in the pudding, kroppens reaksjoner viser om din helse styrkes eller svekkes.

Veavågen den 26. juli 2020. Hildur Vea, PhD. Oppdatert 31. juli 2020.

Ønsker du time til samtale: kontakt meg på hildur.vea@balan-zen.no eller 45 66 21 18 www.balan-zen.no www.puust.no


[1] Rappoport, Jon 2011. The matrix revealed. Volum 1. Interviews with Ellis Medavoy. Part 1 of 3. Side 3.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Dg8qRh14l0Q

[3] Her er youtube linken: https://www.youtube.com/watch?v=1gztGbbFz8M. Den varer nesten 3 timer. Kapittel 5 er sensurert ut av denne versjonen, den handler om pizzagate. Du finner versjon 5 her https://www.youtube.com/watch?v=ivwqawz0SiI.

[4] https://www.youtube.com/watch?v=Vwq9BdP-snM&t=155s

[5] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing.html

[6] Thao Doan, Roger Melvold, Susan Viselli og Carl Waltenbaugh. Immunology. 2013. Lippicott`s illustrated reviews. Side 236.

[7] Parham, Peter, 2009. The immune system. Third edition. Side 25-26.

[8] Sompayrac, Laureen, 2012. How the immune system works. 4th edition.

[9] https://redoubtnews.com/2020/07/no-one-has-died-from-the-coronavirus/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=wordpress

[10] https://www.youtube.com/watch?v=bUCWcft6kao&feature=youtu.be

[11] https://www.naturalnews.com/2020-05-10-faulty-coronavirus-tests-in-tanzania-false-positives.html

[12] https://www.naturalnews.com/2020-07-24-desantis-investigation-people-testing-positive-coronavirus-never-tested.html

[13] https://londonreal.tv/is-coronavirus-a-plandemic-exposing-the-truth-behind-americas-covid-19-strategy-dr-judy-mikovits/

[14] https://londonreal.tv/is-coronavirus-a-plandemic-exposing-the-truth-behind-americas-covid-19-strategy-dr-judy-mikovits/

[15] https://www.naturalnews.com/2020-07-12-covid-19-infection-rate-higher-children-flu-shots.html

[16] https://www.youtube.com/watch?v=J_S3tKGWwFw

[17] Brighton videos: https://www.brighteon.com/90a12f14-e560-4199-b93e-a677c67ec4e6

[xviii] https://mailchi.mp/213c9779c3c0/the-corruption-of-science?e=63c00c560b

[xix] https://www.youtube.com/watch?v=eDSDdwN2Xcg#action=share

[xx] https://redoubtnews.com/2020/07/no-one-has-died-from-the-coronavirus/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=wordpress

[xxi] https://www.globalresearch.ca/german-official-leaks-report-denouncing-corona-global-false-alarm/5714528

[xxii] https://scienceintegritydigest.files.wordpress.com/2020/07/fioranelli.pdf

[xxiii] https://www.bitchute.com/video/4cVKP2mxtY0J/

[xxiv] https://www.adlibris.com/no/sok?q=den+usynlige+regnbuen

[xxv] Et sted i Norge som selger slike produkt er www.poweredbynature.com

[xxvi] www.londonreal.tv/

2 bølger med smitte; https://www.moonofshanghai.com/2020/05/covid-19-two-major-waves-of-global.html

Planlagt pandemi: Les fra side 18, http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf + Her er en lenke til åpningsseremonien fra sommer OL i London 2012: https://crazzfiles.com/opening-ceremony-of-the-2012-london-olympics-used-predictive-programming-to-show-us-the-coming-covid-19-plannedemic/