En forståelse av menneske som er snudd på hodet

Hva er et menneske egentlig?

Hva er et menneske? Mange tenker at dette er et spørsmål som er så innlysende at man ikke trenger reflektere over det. Men jeg utfordrer deg likevel. Før du leser videre, definer hva et menneske er for deg. Dette gir deg et grunnlag som gjør at vi bedre kan reflektere sammen.

Jeg antar vi er enige i starten med dette utgangspunktet:

En kropp uten en energikropp (sjel) er et lik.
En energikropp (sjel) uten en fysisk kropp er et spøkelse.

Et menneske har både en fysisk kropp og flere energikropper eller lag med energi.

Sjelen

Vår sjel er et av disse lagene. Vi kan også kalle dette laget for spirit eller ånd eller høyere selv. Navnet er ikke viktig, det viktige er å gjenkjenne denne delen i oss, vår kjerne. Sjelen er en kraft som pusher oss mot den læring vi skal ha i dette livet. Vi er ikke født for å bare slentre rundt og ha det gøy. Når det er sagt er det ingen motsetning mot å ha det gøy og å lære livets mening. Dette er noe man forstår underveis i livets reiser. Men egentlig er det en livskrise som for de fleste er starten på å ta seg selv på alvor, starten på å bli kjent med hvem en selv er.

Transpersonlig lag

Et annet lag av vår energikropp er det transpersonlige. Vi kan alle ta opp i oss deler av andre personer. Vi kan alle leve ut meninger som ikke er våre egne, (indoktrinering). Andre personers sjeler kan også innvadere oss, (besettelse). Dette kan skje på flere måter. Den vanligste og enkleste å forstå er det som kalles projektiv identifikasjon. Dette betyr at noen som vi lever tett sammen med, nekter å eie eller ta ansvar for noen egne følelser, de projiseres på den andre, og den andre lever ut disse følelsene.

Jeg har selv opplevd dette: jeg hadde en kjæreste som var sint på sine foreldre, med rette, og som benektet at han var sint. Jeg tok opp i meg og levde ut dette raseri, helt ubevisst. Jeg var rasende på hans foreldre i 2 måneder. Så våknet jeg fra tåken jeg var inni i. Hand foreldre hadde aldri gjort meg noe galt – hva handlet raseriet egentlig om? Jeg forstod at dette var kjæresten sitt raseri. Han benektet da jeg tok det opp med han, han ville fortsatt ikke eie sitt eget raseri. Men det forsvant fra mitt system.

En annen måte vi tar inn andre sine energier er at en ånd (spøkelse) inntar en kropp, da de selv mangler fysisk kropp.  Man vil da merke at man gjør noe, som man egentlig er uenig i, eller at man har problemer som man ikke kommer ut av. Man kan lett vikle seg inn i andre sine følelser når man har et hjelpebehov, noe jeg selv hadde. Det at jeg overtok hans raseri handlet ikke om han, det handlet om meg og mine egne manglende grenser. Viktig poeng.

En annen måte som sjeler kan innvadere oss er personer som er døde og som ikke er gått inn i lyset, kan ta bolig i mennesker. Dette er et tema som det snakkes lite om i samfunnet i disse dager. Da jeg var barn hørte jeg om besettelser, uten at jeg forstod hva det var da. I min praksis ser jeg at noen ganger når personer ikke blir løst fra sine indre floker, er det fordi floken egentlig er at en annen person okkuperer eller har kidnappet deler av personligheten. Når vi finner floken, pleier den å løse seg. Flere år med en tanke som skaper kaos og stress i psyken kan løses på under 5 min, når vi forstår hva som skjer.

Selv har jeg hatt store smerter i en hofte. Det var til tider så smertefullt at jeg vurderte om jeg skulle gi opp som yogalærer. I en regresjonstime (går tilbake, dypt inn i psyken), fant jeg en sjel, som kom inn i livet mitt når jeg var 3-4 år og lå på sykehus i Sandnes. Etter å ha løst denne fra meg, forsvant smertene i hoften. Om dette er forklaringen vet jeg ikke, men er utrolig glad for at smerten slapp taket i meg. Slik jeg forstår dette, er smerter ofte involvert når man bærer andres energier. Smerter som man ikke finner ut av med vanlige undersøkelser.

Arbeidet til Bert Hellinger viser oss at vi arver uløste floker fra familiemedlemmer og andre. Uforløste følelser hos forfedre, kan gi sykdom, rusproblemer, selvskading, ADHD, kreft, konflikter, med mere. Vi er alle medlemmer av et familiesystem, og ubalanser i et familiesystem overstyrer vår personlige vilje. Vi kan derfor ubevisst ta inn i våre liv andre personers traumer, eller andre former for urett. Når vi er bærer av andres energi, vil vi selv skape situasjoner i våre liv, hvor våre reaksjoner har en naturlig forklaring. Problemet er at man ikke kan løse seg selv fra problemene, før etter at man har løst opp innviklingen.

Det transpersonlige laget i menneske kalles innenfor skolemedisin for epigenetikk. Dette betyr i praksis at man kan arve og bli bærer av uløste følelser, eller skjebner. Alle former for sykdom og livsskjebner kan være en innvikling. De som kan hjelpe med å løse opp i innviklinger er personer som er utdannet i familiekonstellasjoner, systemiske oppstillinger, i holotropisk pust, i IoPT og i systemisk samtale. Innenfor vanlig helsevesen finner man ikke denne hjelpen. Dette skyldes at vanlig medisin har sykdommen i fokus, her er sykdom terrenget, og mennesket kartet.

Medisiner vil aldri klare å løse mennesker fra floker som handler om at man bærer andres energier. Istedenfor at man ærlig sier dette kan jeg ikke, søk hjelp andre steder, sier ofte personer i vanlig helsevesen at gå ikke til andre, de bare lurer deg for å ta pengene dine. De som egentlig lurer andre er de som får mennesker til å spise medisin som demper plager uten å løse dem, år ut og år inn.

Hvorfor tror du medisin firmaer motarbeider at vanlige folk skal forstå forskjellen på å løse ubalansen som skaper plagene, og å dempe plagene. De gjør dette med å aktivt hindre at kunnskap om tiltak uten medisiner kommer frem til befolkningen. Sett fra Big Pharam sitt ståsted er systemet slik det nå fungerer genialt. Big Pharma er de eneste som har penger til de dyre annonser som gjør at tidsskrift kan overleve. For at tidsskriftene skal få sine penger, kan de bare trykke det Big Pharma vil de skal trykke. Derfor trykkes ikke de tilbud som kan hjelpe mennesker som ikke inneholder bruk av medisin. Dette gjør at noen mennesker tror at det eneste som hjelper er medisin. Men igjen, dette handler ikke om hva Big Pharam gjør, går vi dit er vi ofre. Det handler om hva vi som enkelt mennesker gjør, vi kan selv velge hvordan vi vil hjelpe oss selv ut av ubalanser.

De som søker hjelp andre steder, når helsevesenet ikke kan hjelpe, har hvertfall gjort det man kan for å hjelpe seg selv. Det er et kvantesprang for mange som har smerter og ta til seg at smerten kan handle om noe annet enn en fysisk ubalanse. Som denne blogg vil vise om mennesket, er det mange lag av energi som et menneske består av, og alle disse lagene uttrykkes i den fysiske kroppen. Når man bare tenker at anatomi er hele verden, har man kanskje stengt ute fra egen bevissthet de deler av en selv, hvor man bør gå om man vil hjelpe seg selv. Ingen andre enn mennesket selv gjør dette mot seg selv. Alle vet at dersom vi tenker på noe kjekt som har skjedd vil vi få gode følelser i kroppen. Og når vi tenker på noe vanskelig, vil kroppen ofte reagere med ubehag. Å tro at vi bare er fysikk, er å lure seg selv.

Det kan ta tid å forstå hva som skaper plagene i mennesker liv, men etter at man har funnet ubalansen, som kanskje er en innvikling, kan den ofte løses veldig enkelt. Igjen, det viktige poenget, dette er ikke at helsevesenet lurer deg, det er mennesket som lurer seg selv, når det lar andres meninger bestemme deres skjebne. Skal du finne tilbake til egen kraft må du lytte til deg selv. Hjertet ditt vet hva sannhet er, men mange må rydde vekk en del floker før de er i stand til å stole på det som hjertet forteller.

Mentale lag

Det neste energilaget kalles det mentale laget, selv om det er like mye knyttet til følelser som til tanker. Som omtalt i tidligere blogger har vi to typer tanker og to typer følelser, og det er avgjørende viktig om man vil hjelpe noen til varig endring at man arbeider ut fra en høyre hjerne bevissthet. For mer info om dette tema – se forrige blogg: sannhet finnes i hjerte, ikke i tankene. Dette energilaget kalles ofte for psyken. Det er gjennom dette laget vi bearbeider kriser og traumer.

Det fjerde energilaget kalles det eteriske laget. Det er i dette laget vi finner vår livskraft, den som ofte omtales for chi. Vi har mye chi når vi har åpne chakra. Chakra er våre energisentre. Et åpent chakra betyr at energien flyter fritt i et chakra. Man har da renset ut de blokkeringer som har vært der. Å arbeide for å åpne opp chakraer betyr i praksis personlig arbeid. Fordelen med å ha gjort personlig arbeid, slik at man har åpne chakra er at da er man mindre sårbar. Man trigges ikke så lett lenger. Og man er mer beskyttet fra andres energier. Empater og høysensitive som lett fanger opp andres følelser, og overveldes av dette, kan få en bedre hverdag om de løser flere indre floker. Når man er i balanse, kan man lett gå inn og ut av medfølelse, uten at man tappes av dette.

Vi henter også inn energi når vi er i vår høyre hjerne bevissthet, og bruker energi i vår venstre hjerne bevissthet. Den enkleste måten å starte dette skifte på er at bestemme seg for å være dønn ærlig, og å akseptere og bli venn med det som skjer i den indre kroppen. Husk at for de fleste tar det tid å åpne opp for å møte seg selv. Kroppen kan bare fordøye en teskje om gangen. Man kan derfor ikke rushe slike prosesser. Man må tålmodig la det ta en tid det tar.

Innenfor helsevesenet kan man få hjelp til å løse opp i egne traumer. Sett utenfra er det mange som får hjelp og mange som ikke får hjelp. Desverre går helsevesenet i feil retning på noen punkter her. De tilbyr pakkeløsninger, som bygger på en tenkning om at sykdommen er terrenget, og mennesket er kartet. Denne grunnlagsforståelsen er verden snudd på hodet. Men, det skal også være sagt, mange får hjelp av slike løsninger. Ikke alle.

Er man en av de som ikke fikk hjelp, er faren at man blir offer. Det skader en selv å tenke at ingen kan hjelpe meg. Fakta er kanskje at de personer eller det system man søkte hjelp innenfor ikke kunne hjelpe, men da er eget ansvar å søke hjelp andre steder. Å tenke at det har man ikke penger til, er å innta offerrollen på ny. De fleste alternative behandlere har noe redusert pris til personer som ærlig og ekte strever med å hjelpe seg selv.

Å være i en offerrolle er å være i maktesløshet. Man ser ikke hvordan man skal klare å endre det som er stuck. Denne posisjonen kalles også freeze. Selv liker jeg ordet freeze bedre, fordi det er ikke en selvvalgt situasjon. Man er styrt av nervesystemets ubevisste reaksjoner, og da nytter det ikke å ta seg sammen. Det er ofte dette alle rundt sier. Personer som står fast i freeze, trenger hjelp for å komme videre. Men de må selv søke denne hjelpen. Jeg kjenner til flere personer som sitter hjemme, drikker pepsi og venter på at mirakelmedisin skal komme, slik at de kan kommet tilbake til balanse. Så sikkert som jeg skriver dette, vil ikke dette skje. Vi må selv ta tak i oss selv for å løse opp i egen indre floker, om vi vil bli kvitt de plager som disse floker skaper i våre liv. Har man ikke klart å hjelpe seg selv ut av noe etter måneder med prøving, trenger man hjelp.

Traumer er egentlig uforløste følelser. Når hendelsen skjedde ble personen overveldet. Kroppen klarer da ikke å fordøye alt som skjer. Derfor lagres følelser som overveldet oss i underbevisstheten til vi er i stand til å håndtere dem. Når vi har ro i livet, vil da disse gamle ufordøyde minnene dukke frem i bevisstheten, som ubudne gjester. Husk at disse reaksjonene er dine venner, de er der for å hjelpe deg tilbake til balanse. Er de plagsomme, er dette kroppens måte å skrike til deg: hør nå etter da. Du er på feil kurs eller du må ta tak i noe her.

Eteriske laget

Det neste energilaget er det eteriske laget. Vi får også energi gjennom maten vi spiser. Mat som inneholder fotoner gir mest energi, (nypukket frukt, grønt) mens mat som er fri for vitaminer, mineraler, basert på genmodifisert mat og inneholder glyfosat etter sprøytemidler inneholder svært lite næring. Noen tilfører kroppen mer skadelige stoffer enn de næringsstoffer kroppen trenger, og forstår ingenting når de blir syke. De har glemt å tenke. Spør du et 11 år gammelt barn: hva kan skje om man ikke spiser de næringsstoffer kroppen trenger, vil det svare, da kan man bli syk. Anbefaler alle som er syke endre kosten, dette er den første medisin man må ta tak i. Oppsøk gjerne en ernæringsterapeut.

Er arrogansen/uvitenheten stor om hvilken næring kroppen trenger, topper man kaka med å varme eller koke maten i en mikrobølgeovn. Lurer du på hva mikrobølger gjør man mat og drikke – prøv dette: Kjøp to like planter. Den ene vanner du med vanlig vann, den andre koker du opp vann i mikrobølgeovnen, kjøl det ned og gi det til den andre planten. Da får du se effekten.  

Regnestykke er enkelt, jo mer du putter i deg av stoffer kroppen ikke trenger (= tell E-stoffer), jo mer energi må kroppen bruke på å fjerne disse. Husk at de fleste medisiner også inneholder stoffer kroppen ikke trenger, slik at de både gir noe du ønsker (birkning) og noe du ikke ønsker (bivirkning). Løsningen for en som selger medisin, er da ofte en ny medisin mot bivirkningen, istedenfor å ha fokus på det som skaper ubalansen i utgangspunktet. Her er to ulike fokus, og ditt fokus er det som gir deg helse. Big Pharma sitt fokus er å selge medisin. Ditt fokus er å ta tak i det som skaper ubalanse i ditt liv.

Noen personer roter seg bort i seg selv, de har helseproblemer, og lever av pepsi max eller kaffi, spiser medisiner, og spiser særdeles lite av de næringsstoffer kroppen trenger, og når de tenker, lurer de på når de kan blir friske. Dette er personer som er fanget i egne overlevestrategier, disse er ubevisste, og de gjør at man holder borte fra bevisstheten de floker (traumer, kriser, konflikter, urett) man trenger å løse for å bli frisk. Indre floker kan oppstå i alle lagene i energikroppen. Metaforisk er dette personer som sitter på en perrong og venter toget, og når toget kommer får de ikke bli med, de har ikke forstått de selv må kjøpe billett (= ta tak i seg selv).

Et menneske består av en sjel, en transpersonlig del, en mental del, det eteriske laget og en fysisk kropp.

Alle energilagene i kroppen bruker den fysiske kroppen for å uttrykke seg. Dette betyr i praksis at når vi har en ubalanse i kroppen, kan denne ubalansen være knyttet til et eller flere av lagene inni oss. Det er her vanlig skolemedisin har snudd forståelsen av mennesket på hodet, da den bruker den fysiske kroppens reaksjoner som terreng, og medisiner som kart. Den ekte og sanne forståelse er at menneskets terreng er levd liv, det er her ubalansen oppstår. Den fysiske reaksjon er en reaksjon på en ubalanse. Ofte handler det om fortrengte følelser, men det kan også være at man er innviklet med andre personer eller at det handler om det kjernetema man er født for å løse.

Vi har også forskning som samsvarer med den ekte og sanne forståelsen. ACE studien viser at jo flere traumer personer opplever som barn, jo større sannsynlighet er det for at de som voksen kan få en dødelig sykdom, (hjerte, lunger, lever), kreft, psykiske eller sosiale problemer, rusproblemer, eller overvekt. Dette perspektivet er ofte totalt neglisjert når man søker hjelp for helseproblemer. Hittil har jeg ikke hørt om noen personer som når de kommer til lege og har høyt blodtrykk, astma, hjerteproblemer, osv som anbefales å gå å snakke med noen slik at de kan få løst opp i indre floker, indre stress. Dette betyr i praksis at de tanker må personer tenke selv. Og de må handle. Er man dønn ærlig og sier at man vil hjelpe seg selv, og ber om hjelp, vil den energien som er knyttet til vår sjel vise deg hvem du skal gå til.

En verden snudd på hodet er en verden hvor Matrix styrer. Vi kan ikke endre dette uten å sette oss inn i hva som skjer. Mange som arbeider innenfor Matrix opplever stress fordi vanlig sunn fornuft får ikke gjennomslag. Matrix er styrt av energier som er knyttet til en venstre hjerne bevissthet. Dette bygger på analyse, logikk, detaljer, vurderinger, osv. Når man søker hjelp innenfor Matrix sitt system blir man ofte utredet av noen, og så kommer man i ny kø for behandling hos andre. Dette er en filosofi som er snudd på hodet i forhold til hvordan mennesker fungerer.

Mennesker søker personer man får kontakt med og tillit til, ingen kan åpne opp for det som er det vanskelige uten at man opplever at den man deler sin historie med er i stand til å hjelpe. Å få tildelt en utreder, for å få en diagnose, og at andre deretter skal behandle, skaper ingen trygghet. Personen vil da ubevisst stenge ned de deler av psyken hvor de floker som man trenger å endre ligger. Anbefaler alle som jobber med samtaler som skal hjelpe andre å lese seg opp på forskningen til Steven Porges (polyvagal teori). Uten trygghet, ingen healing. Er ikke denne biten på plass, er resten av samtalen ofte forgjeves, sett i lys av varig endring tilbake til balanse.

Den andre forståelsen som må på plass om man skal hjelpe mennesker tilbake til balanse, er å møte menneske som det er. Mennesket er terrenget. Alltid. Våre teorier er kart. Som hjelper til mennesker som har psykiske vansker må man derfor arbeide med seg selv slik at vi kan romme det som er. Vi må åpne opp for alle følelser i egen kropp, slik at ikke våre stengte dører blir stengte dører for de som søker hjelp hos oss. Å ta inn at mennesker er kartet, betyr for de fleste at man må lære mer om menneskets energikropp. Man må lære mer om kvantefysikk, fordi skal man hjelpe mennesker til å utvikle sin høyre hjerne bevissthet, denne samsvarer med kvantefysikken, så må hjelperen forstå disse dynamikkene selv.

Det tredje og kanskje viktigste punktet er at man må bli bevisst hva som er egne tanker og hva som er tanker for trossystem man har adoptert fra andre. Ingen kan leve et liv i balanse dersom man ikke lever sitt eget liv. Og skal man tenke egne tanker, må man ha nok ro i livet og sinnet, slik at det er plass for dem å komme frem, samt at egne tanker bygger på egne erfaringer, egne observasjoner. Du vet hvorfor du mener det du gjør når det er egne tanker, du har reflektert dem frem. Alle meninger du har fordi alle andre tenker slik er inndoktrinering. Kanskje samsvarer tankene med dine erfaringer, kanskjer er det disse tankene som gjør deg syk.

En del av C- nitten agendaen er å øke frykten i befolkningen, samt å spre kaos. Dette trigger indre frykt og indre kaos, hos mange. Fordi alt som er uløst i oss selv, vil bli trigget før eller senere. Akkurat nå trigges de fleste. Så det som skjer kan også forstås som en renselse. Balanse er å forstå både indre og ytre prosesser. Vi må forstå oss selv og det som skjer der ute for å finen indre ro. Alle som tar tak i seg selv merker at man går dypere i psyken. Viktige brikker som før var skjult faller på plass. Dilemmaet for de som ikke så langt har brukt tid og energi på personlig arbeid er at de overveldes. De lammes av frykt og indre kaos. Dette er mitt tema for neste blogg. Vi ses.

Veavågen den 19. oktober 2020
Hildur Vea, PhD.

hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 19

Lyst å lære mer? Sjekk opp boken
Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet. Forfatter Hildur Vea, publisert feb 2020.
Boken selges som trykk (spiral i rygg) Kr 300,- (+ kostnader ved sending, 137) og som PDF kr 200.- Bestilles ved å sende meg mail eller sms.