Sjokkerende klarsynt

Emilie våknet en dag og trodde at alt var som før. Det var det ikke. Hun oppdaget at hun kunne se hva andre mennesker tenkte. Når de løy la hun merke til at energien inni hjernen ble mer febrilsk. Når de snakket sannhet var hjernen helt rolig, nesten ingen aktivitet.

Som du sikkert forstår syntes Emilie det var utrolig gøy å utforske dette, noe hun gjorde ved å gå på cafe. På samme cafe satt det en gammel mann. Hans klær var gamle, hele, men langt fra moderne. Men denne mannen, hadde den vakreste hjernen hun hadde sett. Her var det så rolig, at det grodde mose enkelte steder. Emilie forstod at dette var en av de sjeldne mennesker som hadde levd sannhet, vært dønn ærlig og tro mot seg selv hele sitt liv.

Emilie, som egentlig var en nyutdannet forsker, bestemte seg for å sortere ut noen de grupper mennesker hun oppdaget. Mannen som satt i kroken, og som alltid leste en bok, tilhørte gruppen DE MODIGE. Emilie forstod at det å leve ærlig med seg selv, hadde en sosial pris, da de kunne bli oversett og neglisjert fordi de ikke mente som alle andre. Hjerteskjærende som dette var. valgte DE MIODIGE å lytte til sitt hjerte, og gislipp på mennesker som manglet respekt for dem.

En stor gruppe mennesker hun oppdaget var NIKKEDUKKENE. Dette var personer som hadde en radar inni hodet, en radar som fanget opp alle påbud, restriksjoner, regler og lover, og som stod først i køen med å utføre alt som egentlig begrenset dem selv. Emilie fant denne gruppen utrolig fasinerende. Frykten for å gjøre noe galt, gjorde at de lett overså om en slik restriksjonstekst inneholdt ordet MÅ eller ordet BØR og KAN. Nikkedukkene oppfattet alt som MÅ. De var best i klassen på å leve ut regler som egentlig ikke var påbudt, bare anbefalt. Emilie husket plutselig på en tekst hun en gang leste, som ikke gav mening den gang, men som gav henne mening nå. Teksten var: de som har hodet fullt av regler, følger reglene. De som har hodet fullt av sunn fornuft, bruker fornuften.

En annen fasinerende gruppe var MARTYRENE. Dette var mennesker som frivillig gav vekk sin indre kraft, for å unngå å lage bølger på havet. De var livredd å bli våte eller konfliktsky som er det ordet vi bruker i samfunnet. Hver gang noen hevet stemmen, endret hjernen deres seg og en indre stemmen, en liten pipestemme oppstod inni dem, en stemme som sa gjør som di sier, gjør som di sier, gjør som di sier. For Emilie var det utrolig fasinerende å se hvilke forklaringer martyrene laget for seg selv for å begrunne at de satte seg selv til side, slik at de fremstod som at de ofret sitt liv for andre. Det de egentlig skapte var skyld og sinne hos andre, og depresjon hos seg selv.

DE HYSTERISK LIVREDDE var en gruppe mennesker alle unngikk, bevisst og ubevisst. Energien deres frastøtte andre mennesker. Man kjente ubehag, ble kvalm og svimmel om man stod for nær dem fysisk. Dette var mennesker som fungerte som babyer i voksne kropper. Inni hjernen var det et lite barn som skrek jeg vil ha, jeg vil ha, jeg vil ha eller hør meg, hør meg, hør meg. Noen hysterisk livredde hadde faktisk klart å ta kontroll over denne skrikende babyen som levde inni dem, de valgte seg jobber i samfunnet hvor de kontrollerte andre. Selv om de fremstod smilende og hadde en høflig fremtreden, så Emilie hva som skjedde i hjernen. Det var babyens frykt som styrte. Og babyen inni dem var livredd det meste. Sa noen noe var farlig, trodde selvsagt babyen dette, uten mulighet til å sjekke hva som egentlig var farlig og hva som ikke var farlig. Emilie forstod at de hysterisk livredde var et problem om de fikk makt, og at når de styrte båten kunne dette bli veldig galt for mange mennesker.

Den gruppen Emilie kalte de NAIVE var en gruppe hun vurderte om hun også skulle kalt zoombier. Dette var personer som var totalt uengasjert i det som skjedde i eget liv og i samfunnet. De var opptatt av å å ikke ha endring av noe slag. De var villig til hva som helst for å unngå å endre seg. Livets dypeste kjerne at vi var her på jorden for å utvikle vår bevissthet, var en tanke de kjempet imot med nebb og klør. De hevdet at de hadde rett til å selv bestemme i eget liv, noe de selvfølgelig hadde rett til. Men når samfunnet endret seg, fordi kosmos og samfunnet har også en bevissthet som utvikles, så kjempet de NAIVE mot disse endringene. Deres kamp var som å kjempe imot vindmøller. De kjempet en kamp de var nødt til å tape.

Den gruppen som skremte Emile mest var DE FARLIGE. Dette var ofte høyt utdannet, mennesker som fulgte ordre. Et samfunn trenger slike mennesker, ellers vil det bli kaos. Emilie forstod dette. Men når det å følge ordre førte til å ta fra andre mennesker deres frihet og helse, var Emilie overrasket over det som skjedde i hjernene på dem. Istedenfor å undersøke dypere hva skjer nå, noe som alltid hadde en strålende gul farge, så hun at de fleste av dem brukte sin vilje til å stenge ute alle impulser som kunne så tvil. Denne indre kampen med å fortrenge det som er, hadde en sort farge, og det var skremmende mye sort farge i hjernen på de farlige. Noen av de farlige var personer Emilie hadde gått på skolen sammen med. Hun kjente dem og visste at de innerst inne var gode personer. Hun bestemte seg for at hennes neste prosjekt skulle være å undersøke hvorfor personer valgte å stenge ute virkeligheten som lå rett foran nesen på dem. Denne tanken førte til en AHA oppdagelse.

Emilie forstod plutselig noe nytt. Det som skjedde i samfunnet var at det ble skapt en kjempestor kult. Den var så stor at ingen kom på den tanken at dette var en slags sekt. Veldig mange av de mennesker som passerte mens hun drakk sin kaffe, arbeidet seg ubevisst sammen til en enhet, en kult. De usynlige reglene som medlemmene fulgte ubevisst lå rett foran nesen på dem. Og likevel var de ingen av dem som forstod hva som skjedde. Her er reglene:
# ingen fikk si noe som krasjet med kultens meninger
# kun kulten hadde makt til å bestemme hva som var riktig og galt
# kulten måtte bære tegn som viste at de adlød og var underdanige
# det var egne regler som gjaldt for de som var medlem av kulten
# det var straffer for de som ikke fulgte kultens regler

Emilie tenkte at dette har vi som samfunn opplevd før. Ikke vi, men våre forfedre. Når Kristendommen ble innført i Norge, skjedde det samme med skremsler og trusler. Og i etterkant av dette har det eksistert religiøse kulter, styrt av fryktbasert lære.

Sannhet trenger ingen trusler, den er selvinnlysende. Emilie moret seg når hun så de MODIGE innimellom alle de andre gruppene. De MODIGE visste i sitt hjerte at lys overvinner mørke. Det hvite lyset som strålte fra alle barn og de MODIGE var så sterkt at Emilie ble satt ut når hun forstod den kraft som de MODIGE benyttet, var hentet fra Kosmos.

Den krig Emilie var vitne til, visste hun, var en indre kamp mennesker har hatt i sitt indre til alle tider. Kampen mellom hode-energi og hjerte- energi er ikke noe nytt. Og det ble krystallklart for henne, hvorfor de som passerte ikke kunne snakke sammen, de snakket ulike språk. Selv om begge mente de snakket vanlig norsk språk, var det likevel totalt forskjellig energi som lå bak de ordene som kom. For Emilie var dette krystallklart, hun så det: hjerte-energien hadde en rosa og noen ganger grønn farge, mens hode-energien var sort og noen ganger rød.

Emilie husket på ordspråket at hjertet snakker et språk hodet ikke forstår. Kanskje var det dette, det egentlig handlet om. Den sorte og røde energi snudde på hodet det som var sannhet, den skapte stress og kaos. Den rosa og grønne energi skapet ro og forening, dette var hjerte-energien, den ubetinga kjærligheten.

I det Emilie forlot cafe`en tenkte hun at det som egentlig var mest fasinerende, var at alle mennesker i utgangspunktet kunne selv velge hvilken energi de ville leve sitt liv med. Mennesket hadde tilgang til en kraft som de fleste ikke forstod at de hadde, og som kun færreste hadde tatt i bruk.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI .

Velkommen til Balanzen As og Puust akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Vi har også åpent på vårt senter for både systemisk samtale og BalanZe metoden. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale som setter ord på følelser og ser på dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Veavågen den 31. mars 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no