Helse = kropp-i-balanse = økt bevissthet

WHO sin definisjon på helse er at helse er en tilstand med fullstendig fysisk, mental og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sydom og svakhet. Når jeg tok min doktorgrad i folkehelsevitenskap, i Gøteborg, lærte vi at denne definisjonen var en utopi. Totalt urealistisk. I dag ser jeg annerledes på dette. Det er flere muligheter for å styrke sin helse, enn de fleste er klar over. Også for de som allerede har sitt liv styrt av helseplager.

Det er en stor overlapping mellom de forhold som gir økt helse og de som gir økt bevissthet. Dette skyldes at både økt helse og økt bevissthet handler om å være i balanse. Helse er da alt som styrker kroppens balanse. Og alt som svekker kroppens balanse er det som både gir uhelse og en blokkering i vår bevissthet. Vi har så lett for å tenke at helse handler mest om fysisk kropp, og at bevissthet handler mest om spiritualitet. Men kroppen er en helhet. Gjentar: KROPPEN ER EN ENHET. Når en ubalanse oppstår et sted, vil dette forrykke balansen også andre steder. Innenfor kinesisk medisin har man en forståelse hvor kropp og psyke er en enhet, og at man derfor behandler de to som en enhet. Dette er en tenkning som samsvarer med kvantefysikken.

Vi lever i et samfunn hvor vi blir manipulert til å tenke på bestmte måter uten at vi merker dette. Dette gjør at de fleste av oss er vant til å tenke sykdom og ikke helse. Her er en liste over de vanligste dødsårsaker i 2014. Trolig har du hørt om alle.

De vanligste årsaker til at folk døde i Norge i 2014 var:
1. hjerte, kar sykdommer
2. Kreft
3. Luftveissykdommer
4. Demens
5. Ulykker, selvmord.

Folkehelserapporten fra 2018, at også i 2018 var de to viktigste dødsårsaker hjerte og kar sykdommer og kreft. Rapporten viser også at mange strever med muskler og skjelttplager og psykiske plager, diabetes, kols og demens. Også dette er kjent kunnskap for de fleste. Hadde du fått en spørreskjema hvor du skulle krysse av for de største helseproblemer i Norge, ville du trolig klart å gjette dette. Det er bra med statistikk, og det er bra med diagnoser. Diagnoser gir trygderettigheter, og de gir også retning for behandling. Men, det er en fallgrube med å tenke diagnoser, for de som ikke er våkne. Hvis vi ser på de ulike sykdommer som er listet opp foran, viser alle en reaksjon på en ubalanse i kroppen. De er ikke årsak til ubalansen, de er kroppens reaksjon på ubalansen. Det er mange som blander sammen disse to, og tenker at man kan behandle en sykdom. Det eneste som kan hjelpe om man vil bli frisk, er å rette opp i (behandle) den ubalanse som skaper de helseplager man ønsker å bli fri fra.

En ubalanse oppstår i kroppen. Dette gjør at kroppen reagerer med en reaksjon. Det vi kaller symptomer eller helseplager, for å fortelle oss at vi må våkne, det er noe vi må gjøre eller endre i vårt liv. Hvis vi setter sammen ulike symptomer, kan vi finne mønstre som går igjen hos flere personer. Dette er det vi kaller diagnoser. En diagnose er basert på et mønster av symptomer. Eks hvis man har 4 av 7 tegn kan man sette en bestemt diagnose. Diagnosen er ikke basert på hva som førte til at ubalansen oppstod, årsaken. Hvis vi blander disse to, er det lett å også blande sammen hva som gir helse og hva som svekker vår helse. Fordi det er kun det som styrker kroppens balanse som gir økt helse.

Hva gir helse?

Metaforisk kan vi si at helse er som et rent hus. Når det er ryddig og rent, er ting iorden. Vi må derfor ha fokus på hva som kan skape rot i huset, når vi skal forstå helse. Vi må med andre ord forebygge at vi blir syke. Dette er enklere enn å reparere en ubalanse som har oppstått.

David Parker og Dawn Lester, 2021, sier det er fire årsaker til at sykdom oppstår. Disse er:
1. Forgiftning
2. Mangel på næring.
3. Elektromagnetisk stråling
4. Stress.

Forgiftning er en reaksjon som oppstår når toksiner og avfallsstoffer hoper seg opp i kroppen. Siden en slik reaksjon vanligvis skjer langsomt, er det vanlig å ikke tenke at dette kan være årsaken til at man utvikler helseplager. Vi kan møte slike helseplager fra tre vinkler.
1. Det ene er å beskytte oss så godt vi kan mot å spise mat som inneholder toksiner som e-stoffer, sprøytemidler, genmodofisert mat og annet som tilsettes mat for å øke holdbarhet.
2. Det andre er å rense kroppen. Her finnes både produkter som man kan spise, vanligvis vil økologiske grønne grønnsaker ha en rensende effekt. Man kan også tilsette chlorella og spirulina i smootie, eller ha fotbad/vanlig bad med Zeolitt pulver eller epson salt (kjøpes billigst på felleskjøpet). Smerter, betennelser, hovne ledd, og tretthet kan skyldes forgiftning.
3. Det tredje form for forgiftning som vi alle kjenner til, men som vi gir lite oppmersomhet om vi blir syke, er bivirkninger fra medisiner. Spesielt fra psykofarmaka. Kelly Brogan, som er psykiater sier at følgende er vanlige reaksjoner på medisiner: angst, oppstemt, influensa lignende symptomer, mageproblemer, diare eller forstoppelse, miste appetitt, svimmel, forvirret, søvnvansker, hodepine, svekket sexualitet, vektøkning, økt svette, hjerterytmeproblemer, smerter i muskler og skjelving (2). Filmen Medicating normal tar opp både hvor syk noen blie, ikke alle av psykofarmaka, og hvor vanskelig det er for noen, ikke alle, å slutte med psykofarmaka.

Mangel på næring. Det er ulike mekanismer som gjør at kroppen vår ikke får den næring som den trenger. Og skjer dette, får vi helseplager. Veldig ofte handler mangel på næring om to ting: den ene er at maten vi spiser ikke inneholder nok næring. Det andre er at vi spiser for mye av stoffer som ikke inneholder næring, eller som skaper en ubalanse i kroppen, og som gjør at kroppen ikke kan ta opp i seg den næring vi spiser.

Dr. Steven Gundry sier at sykdom ofte oppstår i magen på grunn av lekk tarm, og at vi må være forsiktig med hvor mye lektiner vi spiser. Dr. Robert Young er opptatt av PH balansen i kroppen (1). Er kjemien i kroppen for sur, vil sykdom oppstå. Og motsatt, man kan dempe eller bli fri fra helseplager ved å få rett PH balanse i kroppen. Insulin resistans handler om at kroppens celler (muskler, lever) ikke får nok næring, fordi vår lever som omformer det sukker vi spiser til et sukker som kan tas opp i cellene er overfylt og kan derfor ikke gjøre denne jobben (dr. Jason Fung). Insulin resistans handler både om at sukker ikke tas opp i cellen, men også om at det da blir en forhøyet insulin mengde i kroppen (Ben Bikman). Insulin både sørger for at sukker (energi) kommer inn i cellene, men også for at ekstra sukker kan lagres til vi trenger det.

Det som er felles for lekk tarm, ubalanse i PH balansen og insulin resistens er at disse ubalansene medvirker til en rekke ulike diagnoser. Ofte autoimmune sykdommer. Essensen slik jeg ser det, er at kroppen fungerer som en helhet, og dersom man har en ubalanse et sted, vil andre system i kroppen forsøke å demme opp om dette. På et eller annnet tidspunkt vil kanskje flere system bryte sammen nokså samtidig. Det er da vi merker at vi er syke. Og for de som er syke eller har helseplager, er det derfor ofte en lengre endringsperiode som skal til for å komme tilbake til balanse.

Et av de rare rådene som virker mot de fleste helseplager er å SPISE MINDRE. Gjerne i form av regelmessig FASTE. På samme måte som vår psyke kan bli overveldet av følelser, kan vår fordøyelse bli overveldet av mat, (ofte mat som kroppen ikke trenger). Faste gjør at insulinnivået synker, og det kan ha en gunstig effekt på følgende helseplager: hjertesykdom, hjerneslag, alzheimers, diabetes type 2, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, magefedme, åreforkalkning, og kreft (3)

Farene med elektromagnetisk stråling er omtalt i bloggen: En sykdom ingen snakker om.

Stress er en fysiologisk tilstand. Når vi er stresset har vi en aktivering i vårt nervesystem. Vi får da en økning i hormonene adrenalin og kortisol, for å hjelpe oss ut av situasjonen. Klarer vi ikke å løse oss selv fra det som stresser oss, vil kroppen automatisk dempe disse reaksjonene. Dette kaller vi for dissosiasjon eller en freeze reaksjon. Kroppen har også automatiske systemer som skjermer oss for inntrykk som kan gi oss stress. Disse kalles forsvarsmekanismer og overlevestrategier. Alle mennesker bruker forsvarsmekanismer og overlevestrategier. Forskjellen er hvor bevisst menneske er at de bruker disse, da de fleste bruker slike mekanismer ubevisst. Det å jobbe med økt bevissthet gjør at man oppdager hva man gjør, fokus er på seg selv, og det er først når man ser hvordan man faktisk svekker seg selv, at man tar grep og slutter med dette. Ingen kan endre det de ikke ser, det de ikke forstår.

Forsvarsmekanismer er f. eks benekting, fortrening, eller projeksjoner. Dette gjør at vi ikke overveledelse av følelser, som er det indre stress i de fleste tilfeller handler om.
# Vi benekter at noe emosjonelt er vanskelig for oss og at vi trenger hjelp.
# Vi benekter at vi ikke lytter til oss selv
# Vi fortrenger hendelser som satte oss ut, og som er ubearbeidet fra barndommen.
# Vi fortrenger at vi ikke trives i den jobb vi har valgt
# Vi projiserer våre følelser på andre
# Vi ser andre som smartere, dummere, flinkere, mer arrogante, osv enn oss selv. Vi ser ikke at de egenskaper vi ser hos andre, har vi også i oss selv.

Når vi møter på noe som er uløst i oss, kaller vi dette for en trigger. En trigger kan være andre personer, situasjoner, steder, eller tanker vi selv har. Ofte er det noe (der ute) som trigger en uforløst følelse i oss.

Selv om stress er en fysiologisk reaksjon, kan den utløses fra psyken. Vår kropp består av flere lag med bevissthet som fungerer samtidig, på den måten at alle lagene uttrykkes gjennom den fysiske kroppen. Vi kan se på kroppen som en slags projektor. Dette betyr at når vi har helseplager, må vi sjekke ut alle de psykiske lagene i tillegg til selve den fysiske kroppen. Her er de ulike lagene:
5. Spirituell kropp
4. Transpersonliog kropp
3. Mental kropp
2. Energi/eterisk kropp
1. Fysisk kropp.

Selv om du går til legen og finner en ubalanse i kroppens kjemi, kan årsaken ligge i alle disse ulike lagene som et menneske består av.

Stress knyttet til spirituell kropp handler om å ikke lytte til seg selv. Ikke leve det liv en var ment til å leve. Ikke bruke sine evner. Ikke utvikle sin bevissthet. Når man setter fokus innover, og blir kjent med den indre kroppen, blir man samtidig oppmerksom på at det finnes en kraft utenfor oss selv, som vi kan koble oss på. Eller rettere vi er påkoblet, det er vi selv som har koblet oss fra. Vi kaller denne kraft med ulike navn: naturen, Gud, kosmos eller universell energi. Det å øke sin bevissthet er å forstå hvordan vi selv fungerer på minst alle nivåer. Når vi ikke lytter til oss selv, vil vår sjel (kroppen) av seg selv si fra, noe den ofte gjør gjennom helseplager eller andre plager, noen ganger ulykker. Vi utsettes for noe som skal hjelpe oss å våkne opp til å møte oss selv.

Spiritualitet er et møte med de energier som er i oss selv, inkludert Guds kraft/naturen/kosmisk energi/universell energi. Religion handler om å tro på noe og å leve i samsvar med regler. Det er ingen motsetning i at spirituelle personer også kan være religiøse. Det er samme Gud man møter. Det som er essensen er hvorvidt den forankring man har er basert på en frykt ideologi, (= venstre hjerne bevissthet), eller om ens ideologi er forankret i den ubetinga kjærlighet (=høyre hjerne bevissthet). Religion eller spiritualitet har begge som mål å utvikle den ubetinga kjærlighet, noe man kun kan gjøre ved å møte alle sider av seg selv.

Tilhører du et religiøst eller spirituelt miljø vet du i ditt hjerte om man viser medfølelse, tilgivelse og støtte til de som strever, eller om som strever baksnakkes, fordømmes og utestenges. Du vet også om de som er ledere sier ikke gjør ditt og datt, som om de vet bedre enn deg hva som er bra for deg. Hører du etter og gjør slik andre sier, uten at du selv er 100 prosent enig, gir du fra deg din kraft. Husk du kan ikke både lytte til deg selv og lytte til andre. Man må velge, om man vil bli sin egen sjef.

Stress knyttet til transpersonlig kropp handler om å forstå at vi som mennesker er knyttet sammen med usynlige bånd, og at vi noen ganger bærer på energier, skjebner, helseplager som ikke tilhører oss selv. Dette er ting som ofte er enkle å løse seg fra, det vanskelige er å forstå at det er dette som skjer. Epigenetikk kommer inn her. Dette som kalles arvesynd i Bibelen. Bert Hellinger oppdaget at vi alle tilhører ulike system, hvor vi enten vi er dette bevisst eller ikke, er deltakere av. Og innenfor de ulike system, er det en kraft som søker balanse. Og dersom et menneske i systemet dør fra en ubalanse (uløste følelser, urett, gjeld, urett i arv, svik, pengerot, suicidale handlinger, uløste drømmer, nesten hva som helst), kan en annen person i det samme system ta på seg den uferdige oppgaven, og forsøke å løse den. Det som imidlertid skjer, er at vi kan ikke løse det som ikke tilhører oss, derfor blir vi surrende i en forvirring hvor vi verken forstår hvorfor vi har de problemer vi har eller hvordan vi løser dem.

Stress knyttet til mental kropp handler om våre tanker og følelser. Husk her på at vi har to sett med tanker og to sett med følelser, avhengig av om vi bruker vår høyre eller venstre hjerne bevissthet. Enkel inndelinger er at de negative tankene (frykt, sinne, arroganse, skam og skyld) er forankret i vår venstre hjerne bevissthet. Transformasjon av slike følelser, sette ord på, tilgi, gi slipp på, endrer følelsene i oss til mer positive (indre ro, akseptasjon, kjærlighet). Vi er da i den høyre hjerne bevissthet. Derfor vil transformasjon av følelser være det samme som å øke sin bevissthet, øke sin totale energifrekvens.

De tanker og følelser som er fortrengt i oss, er fortrengt ubevisst. Det handler i de fleste tilfeller om noe som en gang overveldet oss. Kanskje vi var for små til å håndtere dette uten støtte, kanskje det skjedde for mye på en gang. I mine år som psykoterapeut har jeg enda til gode å oppleve at noen får sjokk når de oppdager hva de bærer på som har vært fortrengt, hva som skaper plagene i deres liv. De vanligste reaksjoner er overraskelse, fordi det var noe de alltid har vist om. Det de ikke har visst, var at de hadde fortrengt følelsene knyttet til dette.

I nesten alle tilfeller, finner man en naturlig forklaring på de helseplager man har. De fleste plager trenger et vitne for å løse seg opp. DET VITNE ER OSS SELV. Når vi forstår hva vi følte, betyr dette at vi lar den energi som følelser er, strømme fritt gjennom kroppen, så er blokkeringen løst, noe kroppen ofte bekrefter med varmebølger.

FRYKT. Som samfunn går vi nå gjennom en renselse hvor vi alle møter frykt. Å leve i frykt er det motsatte av healing. Så hvis man forsøker å styrke sin helse eller bevissthet, og forer sin bevissthet med noe som skaper frykt, jobber man egentlig mot seg selv. Man svekker seg selv, sin helse og sin bevissthet. Her er en vakker film som tar opp betydningen av ubetinget kjærlighet for de som søker healing fra helseplager. Her møter du blant annet Bruce Lipton som sier: vår bevissthet kontrollerer vår biologi. Dersom vi gir vår kraft til andre folk, vil deres bevissthet (meninger) kontrollere vår biologi. Hvis jeg tror på deres historie, og dette ikke er en god historie, har jeg endret mitt liv.

Frykt kan handle om flere ting, her er noen av dem (4):
# Frykt for å ikke overleve. Kroppen reagerer med frykt enten vi har fått en diagnose vi kan dø av, eller vi tenker at vi kan rammes av noe vi kan dø av. Som du forstår er dette to helt ulike situasjoner som må møtes på helt ulike måter.
# Frykt for opplysthet. Dette er merkelig men mennesker er redd for sannhet, redd for å oppdage at noe de har trodd på er fake, redd for å oppdage noe som gjør at de må endre seg. Fordi VI ENDRES NÅR VI ENKJENNER SANNHETEN.
# Frykt som kommer utenfra, fra forfedre eller fra samfunnet.
# Frykt som er knyttet til tidligere liv. Ikke alle mennesker tror på en sjel som går fra liv til liv. Hvis dette ikke ressonnerer med deg, hopp over dette punktet. Jeg tror at vår sjel er udødelig, og at vi i dette liv kan bære med oss uløste oppgaver, som vi får en ny anledning å løse. At livet handler om å utvikle vår bevissthet. I mitt liv har flere ting falt på plass (plager blir borte) når jeg forstod (var et vitne) til at dette var en reaksjon som hadde med tidligere liv å gjøre.

Som vi ser kan frykt ha flere kilder. En vanlig situasjon i dag er at mange mennesker mater seg selv med informasjon (fra medier) som skaper frykt, og som gjør at de mister kontakt med sin egen kjerne, og sin healing evne. Hvis du i 2020 brukte en time hver dag på å holde deg oppdatert på nyheter, sosiale medier, tenk etter hva hva som kunne ha lært om du hadde brukt en time hver dag på å utvikle deg selv. Dette ville vært et kurs på 365 timer. En solid utdanning med andre ord.

Det er kun vi selv som kan finne frem til hva som skaper frykt i oss, og ta oss ut av dette. Ofte trenger vi hjelp. Ikke vent og tro at det går over, dersom det ikke har gått over etter 3-6 mnd. Å skrive denne blogg er basert på innsikter jeg har fått gjennom mange utdanninger og mange terapitimer.

Stress knyttet til energi kropp – eterisk kropp. Dette nivå handler om livskraften vår. Vi kan løse ubalanser på dette nivå gjennom akupunktur. Det er ulike punkter på kroppen som kan stimuleres og som styrker kroppens evne til å heale seg selv. Akupunktur virker som all terapi virker, og det er den må kobles sammen med bevisstheten til den som søker hjelp for å få full effekt.

Essensen med dette nivå er hvordan vi tilfører energi til kroppen. Og det er MYE VI KAN GJØRE SELV. Mat kommer inn her, ved at vi må spise mat som er levende, som gir kroppen den næring kroppen trenger. Fyller du kroppen opp med mat som iegentlig er junk for kroppen eller som har lite næring, vil kroppen komme i en ernæringsmessig ubalanse. Den må i så fall rettes opp, om man vi ha tilbake sin helse og øke sin bevissthet.

Det som snudde mitt liv, og som har snudd livene til mange tusen, når helseplagene overtar hverdagen er yoga. Yoga handler om å møte seg selv. Man lytter til kroppen når man praktiserer yoga. Og det å være tilstede i egen kropp bygger energi. Det å være tilstede i tankene, bruker energi. Det er mange ulike former for yoga, og mange ulike yogalærere. Velg det som passer deg. Og det er noen ganger smart å skifte, kanskje du trenger noe annet. Eller kanskje du oppdager at det er kun den yogalærer du har, som kan gi deg det du søker. Essensen lytt til deg selv, og handle i samsvar med dine innsikter.

YOGA. Fordi yoga er så virksomt for personer som vi ha tilbake sin helse, som vil øke sin bevissthet, som vil øke sin selvtillit, som vil gjøre noe for å hjelpe seg selv, opplever mange motstand når de sier de liker yoga eller vil begynne med yoga. Det er i samfunnet skjulte krefter som vil begrense de som søker å hjelpe seg selv. På mange områder. Yoga er ett av dem. Hvis du blir dratt mot å hjelpe deg selv, og noen er kritiske til dette, og du opplever mangel på støtte, reflekter over hva som egentlig skjer. Det er ikke uvanlig at de som øker sin bevissthet møter motgang. Vi kan forstå dette som en test vi må passere i vår spirituelle utvikling. Vi kan også forstå det slik at det vekker usikkerhet hos personer som ikke gjør det samme. For meg er det totalt meningsløst at det å utforske hvem vi er som mennesker, skal være noe andre tar avstand fra. Men slik er det. Som leder av et yogasenter, har jeg opplevd denne motstand på de underligste måter.

All form for trening virker på dette nivået. Om du foretrekker mer aktive treningsformer enn yoga, så har jeg et tips: bruk gjerne 10-12 min rett etter at du er ferdig, før du går i dusjen eller hjem, hvor du ligger/sitter rolig (ikke snakke), og kjenner på den indre kroppen, hvordan kroppen integrerer effekten av treningen. Å skippe dette, kan virke som å presse frukten fra en appelsin og ikke drikke denne saften. Dette skyldes at vi må koble oss til den indre kroppen, for å få effekten som dette gir oss. Og rett etter en treningsøkt vil kroppen hjelpe oss, da den skifter fra den sympatiske (aktiv) til det parasympatiske nervesystem (ro). Se på dette som en form for meditasjon, det eneste diu skal gjøre er å observere tankene dine, lytte til lydenen i rommet, bli bevisst hva som skjer i den indre kroppen.

Stress knyttet til fysisk kropp er omtalt tidligere i bloggen. Vil bare legge til et viktig punkt, og det er ACE studien. Denne viser at mennesker som har uløste indre floker (les fortrengte følelser, hendelser) fra barndommen, har en økt risiko for å utvikle helseplager. Hvis man legger listen over de helse plager man står i fare for å utvikle ved siden av listen over de helseplager som er omtalt som forlkehelseproblemer i Norge, ser man disse listene er nesten identisk like. De inneholder: hjerte – kar problemer, kreft, KOLS, angst og depresjon, suicidalke tanker, overvekt og rusmisbruk.

Som samfunn benekter vi å se sammenhengen mellom levd liv og de helseplager vi har. ACE studien som viser en slik sammenheng kom i 1998. Fortsatt går mennesker til lege uten at de informeres om en mulig sammenheng med levd liv. Vi får derfor lite støtte utenfra. Men slik vi er bygget som mennesker, så støtter vi heller ikke oss selv. Våre overlevedeler vi ha løsninger hvor vi ikke trenger å endre oss, men at vi kan spise en pille, eller noen andre kan gjøre noe som vi trylle oss tilbake til helse. Selv om dette kanskje virker en kort stund eller for noen, viser folkehelserapporten 2018, at mange har helseplager som de ikke finner løsning på innenfor en slik tenkning. Skal vi ha en endring, må VI ENDRE OSS.

Den gode nyhet er at det er mange måter VI KAN hjelpe oss selv på. Essensen er at de løsninger vi søker å utforske, virker best om de kommer innefra. Vi har alle en indre guide om vi er villige til å bli kjent med den indre kroppen. Kroppens reaksjoner kan bekrefte hva som er sannhet for oss.

Håper denne blogg ar vært en inspirasjon til å ta tak i deg selv. Min erfaring er at når helseplagene oppstår eller vi har blokkeringen i vår bevissthet som vi ikke finner ut av, så handler det som ofte om mer enn en ting. Det å søke hjelp tidlig, gjør vår personlige prosess raskere og mer interessant.

Oppsummert er en sjekkliste, som man kan bruke for å sjekke ut hva man har satt seg godt inn i. Det er kun de tema hvor man lest seg opp, og gjort endringer i livet, som er utforsket. De er utforsket fordi man har gjort erfaringer og reflektert over tema. Dette er et viktig poeng, fordi personer som er styrt av en venstre hjerne bevissthet, har en tendens til å blande sammen: * det de har hørt om, med * noe de har prøvd ut og erfart. Dette er en overlevedel som lurer bevisstheten. Men den lurer aldri kroppen. KROPPEN REAGERER KUN PÅ SANNHET.

Listen nednefor er omfattende. Og ingen kan endre alt på en gang. Bruk derfor gjerne listen slik at du lar blikket flyte over punktene, og ser hva øynene velger. Dette er kanskje det du skal starte med å utforske.

 1. Spirituelle tema: lever du livet slik at du er fornøyd, har nok energi, trives med de valg du har tatt? Bruker du tid på deg selv, slik at du har kontakt med deg selv, og kan fange opp når ditt hjerte snakker til deg?
 2. Transpersonlige tema – er du sikker på at det som plager deg, er noe du selv eier? Har du utforsket dette sammen med noen som kan jobbe transpersonlig?
 3. Bærer du på ubearbeida hendelser, eller følelser? er du kjent med alle følelser, kan du beskrive hvor i kroppen det skjer noe når du opplever indre smerte, sorg, sinne, frykt, skam og skyld, ensomhet, svik, osv.
 4. Er det noe(n) du trenger å tilgi? ( se bloggen: personen som kjente de fleste, men ikke seg selv).
 5. Er du kjent med egne forsvarsmekanismer, hvilke du bruker, når du bruker dem, og hva du stenger ute fra egen bevissthet?
 6. Er du kjent med egne overlevestrategier, hvilke du bruker, når du bruker dem og hva du stenger ute fra egen bevissthet?
 7. Er du kjent med egne projeksjoner, mot hvilke personer eller tema du bruker dem, og hva du ikke vil møte i deg selv?
 8. Er du kjent med egne tankemønstre, slik at du kan gjenkjenne og klare å endre tanker som saboterer for deg?
 9. Har du venner som støtter deg? som akspeterer deg som de du er? kan du være deg selv fullt ut uten å bli kritisert blant dine venner, din familie.
 10. Er du ærlig med deg selv eller er du en pleaser, en som skjuler deg bak masker, bak en fasade?
 11. Spiser du den mat kroppen trenger?
 12. Er du nøye med å unngå å ta inn i deg det som skader deg (mat, tanker, relasjoner)
 13. Har du satt deg inn i hvordan vårt indre barn fungerer, hvordan denne delen av oss kan ta kontroll over den voksne delen av oss. En god venn opplevde at hennes indre barn sørget for at hun var syk, da holdt hun seg hjemme, der var det trygt. Når hun forstod dette (ble et vitne) forsvant sykdommene som holdt henne hjemme.
 14. Vet du hvordan din kropp snakker til deg?
 15. Renser du kroppen jevnlig: trening, yoga, tilfører noe som renser kroppen
 16. Har du din daglige meditasjon (= kontakt med deg selv, er fullt tilstede i det du gjør). Begrepet er mye videre enn å sitte i lotusstilling og lytte innover. En god venn av meg mediterer når hun vasker opp. En annen venn mediterer når hun skriver. Mange finner kontakt med naturen, hagen som en meditasjon. Eller det å vaske huset, bilen.
 17. Har du satt den inn i tema lekk tarm?
 18. Har du satt den inn i tema insulinresistens.
 19. Har du satt deg inn i tema PH balansen
 20. Har du satt deg inn i hva som kan forgifte deg, slik at du kan beskytte deg?
 21. Har du satt deg inn i hvordan wifi og elektromagnetiske stråler kan påvirke din helse. Vet du hvordan du beskytter deg? Fysisk i omgivelser og i kroppen?
 22. For de som spiser medisiner eller selvmedisinerer seg (pepsi max, røyk, rusmidler eller knask): er du bevisst på hvilken virkning dette har på kroppen din, både positivt og negativt?
 23. Er du bevisst hva som trigger deg, og hva triggerne handler om?
 24. Har du en avhengighet, noe du bare må gjøre noen ganger? Har du utforsket hva som egentlig skjer?
 25. Skriv ned tema og tanker som dukker opp når du leser listen, det er din indre stemme som søker kontakt med deg. Lykke til!

Del gjerne bloggen med andre, om du liker den.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI .

Velkommen til Balanzen As og Puust akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Vi har også åpent på vårt senter for både systemisk samtale og BalanZe metoden. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale som setter ord på følelser og ser på dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Veavågen den 4. april 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:
1. Jeg gjør oppmerksom på at Robert Yong er en kilde, noen er skeptiske til. Han har vært dømt for å misledet kunder som hadde kreft. Jeg støtter ikke noen form for ulovlige handlinger. Men, jeg finner hans kunnskap viktig, og interessant, og velger derfor å bruke han som kilde. De andre påstandene om han som sirkulerer har jeg ikke funnet bekreftet, og kan derfor verken bekrefte eller avkrefte dem.
2. Brogan, Kelly, 2019. Own your self, side 39.
3. Dr. Jasin Fung, 2016/2020. Faste, den komplette guiden. Side 47.
4. Kanalisert informasjon fra Kryon, gjennom Lee Carroll. Four faces of fear, 2021.

Bildet er tatt av Kerstin Riemer fra Pixabay