Spirituell kraft og oppdatering på rettssaker mot myndigheter som pusher fake pandemi

Reiner Fuellmich: Worldwide Legal Cases & What’s Coming This Fall & Winter. Reiner Fuellmich er leder for en rekke rettssaker som foregår i en rekke land for å stoppe kriminalitet mot menneskeheten. Han sier det som skjer nå er verre enn det som skjedde i 2. verdenskrig. Han tar også opp hvorfor smarte intelligente mennesker ikke er villige til å se hva som egentlig skjer, at kanskje kun 20 – 30 prosent av menneskene er i stand til å tenke selv. Dette er en god oppdatering. Det er tre måter som det kjempes mot plandemien:
1. Rettsaker i de fleste land. Utfordringen her er at mange land har korrupte dommere, men det finnes ærlige dommere innimellom.
2. Avsløre de løgner som serverer fra myndigheter og media.
3. Bruk av spirituell kraft.
Og av disse tre er den spirituelle kraft den viktigste.

Hva er spiritualitet?

Å være spirituell er noe annet enn å være religiøs. Å være spirituell er å være tilknyttet alle sider ved det å være menneske (1). Spiritualitet er en kroppslig opplevelse. Det er en følt erfaring (2). Som mennesker har vi tilgang til to ulike bevisstheter: høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet. Å være spirituell er å søke full tilgang til disse bevisstheter i seg selv. Spiritualitet handler derfor om å bli hel, bli kjent med seg selv, og å kunne oppleve følelsesmessig de hendelser som skjer i ens liv.

Høyre hjerne bevissthet Venstre hjerne bevissthet
Følelser, kroppsfornemmelser
Forstå helhet
Sjel
Gjenkjenne sannhet
Den som observerer
Bygger energi
Positive følelser
har indre ro, glede, kan hjelpe seg selv
Tanker, logikk, analyse
Opptatt av detaljer
Ego
Gjenkjenner ikke sannhet
Den som vurderer
Bruker energi
Negative følelser
Er stuck i ubearbeida ting, klarer ikke hjelpe seg selv
Modell utviklet basert på teori fra David Hawkins.

Disse to bevissthetene er ikke likestilte. De er en form for et hierarki, hvor høyre hjerne bevisstheten er overorndet venstre hjerne bevisstheten. Derfor er de som er mest uutviklet i større grad styrt av sin venstre hjerne bevissthet enn andre. Arbeidet til David Hawkins viser at de to bevisstheter har ulik energifrekvens. Og at når man øker sin bevissthet, øker man sin energifrekvens. Det som holder ens egen bevissthet på en lav frekvens, er at man har forvirring eller kaos inni hodet. Slikt kaos handler om fake tankemønstre og uforløste følelser. Dette gjør at man ikke klarer å handle slik man ønsker. Med andre ord så øker man sin spiritualitet med indre personlig arbeid.

Dette skiller spiritualitet fra religion, som handler om å tro på en kraft utenfor seg selv. Både religiøse og spirituelle har tilknytning til kraft utenfor seg selv. Man kaller den ulike navn, Gud, universell energi, naturen, med mere. Essensen er at når man kobler seg på denne kraften, så øker ens bevissthet. Man får tilgang til den univserselle visdom, som ligger der, åpen for de som tar imot denne kunnskapen.

Akasha betyr kosmisk sky (3). Og på samme måte som vi kan lagre informasjon og kommunisere med hverandre gjennom Internett, og Icloud, eller den norske varianten Jottacloud, finnes det også et lager som inneholder alle hendelser, tanker vi tenker og følelser mennesker har. For å forstå denne delen av det å være mennesket må en åpen for at vi ikke er isolerte individ som fungerer uavhengig av hverandre, men ta inn at vi er alle knyttet sammen med usynlige bånd. Det er gjennom slike usynlige bånd at vi kan hente inn informasjon fra egen barndom, for forfedre, fra tidligere liv.

En akashisk opplevelse er en virkelig, levd erfaring, hvor man henter inn informasjon som ikke kommer gjennom sansene. Det kan være visualiseringer, fjernehealing, nær døden opplevelser, etter døden kommunikasjon og minner fra tidligere liv (4). Selv ble jeg kjent med dette himmelske bibliotek i 2011. Min første reaksjon når jeg hørte om dette var: dette er det galneste jeg har hørt om i hele mitt liv. Jeg er ikke en person som er født alternativ. Min vei til alternativ kunnskap har vært gjennom vitenskapen. Den eneste forskjell jeg ser mellom meg selv og andre som er lukket for denne typen informasjon, eller disse sider i seg selv, er at jeg våget å åpne opp for å undersøke om påstandene kunne ha noe for seg. Jeg avviste ikke kunnskapen uprøvd.

Akkurat på dette punktet er det en del forvirring i samfunnet. Personer med sterke meninger kan hevde at noe ikke er sant, mens det de egentlig har grunnlag for å si er at dette er noe jeg ikke tror på og har derfor ikke testet det ut. Tvert imot har de ledd av de som prøver dette, og tror det virker, uten å forstå at de selv er fanget av egne forsvarsmekanismer.

Essensen, og den er viktig, og den kommer nå: INGEN EIER KUNNSKAP DE SELV IKKE HAR ERFART. VI MÅ ERFARE NOE, FOR AT DETTE SKAL BLI INDRE VITEN. Derfor er det ingen som kan overbevise andre om ditt eller datt. Vi må faktisk overbevise oss selv. Alt annet, som ikke er forankret i oss selv, er fake programmeringer, hjernevasking, mind kontroll og i den gaten.

Mark Passio sier i en av sine foredrag at mennesket er programmerbart. Dette betyr at de som er ignorante, kan risikere å bli programmert fra andre. Men det betyr også at vi selv kan reprogrammere oss selv. Ofte er det dette terapi handler om. Å forstå hvordan man selv fungerer, og hvordan man kan endre det som ikke fungerer. Indre ubalanser, hvor våre tanker, følelser og handlinger ikke samsvarer med den vi er, skaper tankestress, indre uro, tapper oss for energi og skaper ulike former for helseproblemer.

Spiritualitet handler om å bli bevisst på hvem man selv er, og å leve den man er. Når man tar dette valget, som betyr å være dønn ærlig med seg selv utvikles egenskaper som mot og indre styrke, selvtillit, tillit til at en kan mestre utfordringer. Enda viktigere er at det er først når man kommer i kontakt med den man er, at man også kommer i kontakt med egne behov. Egne behov er et av de viktige kartene for de som vil leve et liv i samsvar med den de er. Når man er ignorant overfor seg selv, vil ens overlevestrategier, (de handlinger som holder indre ubehag borte fra bevisstheten), bli forvekslet med egen identitet, egne behov.

Å velge å bli spirituell er ikke noe man gjør i gruppe. Det er et personlig valg. Selvsagt henter man inspirasjon fra andre, men den spirituelle prosessen fungerer helt annerledes enn det å bli medlem av et religiøst samfunn. Innenfor slike samfunn er det et behov og en forventning om å delta på møter og samlinger. Spiritulitet er annerledes, her er det ingen ytre krefter som påvirker. Den kraft som driver den spirituelle prosess er ens egen sjel. Man lytter innover, og blir etter hvert kjent med hvordan egen sjel snakker til en. Når man snakker med andre spirituelle oppdager man at man går samme prosess, og samtidig er opplevelsene som fører til den samme forståelse veldig ulik.

En av de viktigste spirituelle gavene er å forstå de universelle lovene, og kunne leve i samsvar med disse. Man utvikler sin spirtualitet ved å være dønn ærlig med seg selv. Man må søke å forstå egne handlinger, og rydde opp i de situasjoner hvor man hevder en ting og viser gjennom handing noe annet. Og de situasjoner hvor man ikke får til å gjøre en ønsket endring i livet. Spiritualitet er på en måte både knyttet til traumer eller uløste floker i eget liv, og til åndeverden. Vi øker vår forståelse ved å fjerne det som blokkerer for denne forståelsen.

Det fungerer på samme måte i psyken som vannnettet fungerer for beboere i et samfunn. Er et vannrør lekk, vil de som får vannforsyning gjennom disse rørene ha mindre trykk. Med andre ord når man har blokkering, så tappes man for energi. Er et vannrør helt blokkert med skit, vil det vannet som kommer gjennom spirngen også være skittent, og vanntrykket vil være lavt. På samme måte vil blokkeringen i psyken, skape sabotørtanker og tanker som øker frykten og derfor svekker oss, og vår indre kraft som er den kraft som ser klart og kan hjelpe oss ut av situasjoner, vil være veldig lav. For de som har blokkeringer i psyken er det vanlig å bruke metaforen: man mangler en stopp knapp (tankestress, uro, mangler konsentrasjon, kan ikke slappe av), og noen manger en start knapp (sliten, energiløs, mangler motivasjon, handlingslammet, utsetter handlinger til en bedre dag).

Det er viktige skiller mellom religion og spiritualitet. Og jeg tar utgangspunkt i den kristne religion som er dominerende i vårt samfunn, da det er denne religion jeg selv har tilhørt tidligere.
# Innefor religion skal man ikke gjøre noe utover det å elske Gud, be, og våre synder kan vi legge på Jesus, han har sonet for oss. Vi er fri, om vi bare tror på det han sier.
# Innenfor spiritualitet skal man ta tak i seg selv. Man skal lære seg de universelle lovene, og man skal leve i samsvar med dem. Alt som skjer i livet er læring, og man forstår seg selv ved å møte seg selv. Når man løser opp i egne indre floker utvikles ens bevissthet, og man lærer da å bruke både høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet fullt ut.

Min egen erfaring var at jeg overhodet ikke utviklet min bevissthet innenfor religion. Jeg sier IKKE at dette ikke er mulig. Men med den kunnskap jeg har i dag, kan jeg ikke se at det er mulig å øke sin bevissthet uten at man er villig til å møte seg selv. All lære som sier ikke gjør noe med deg selv, tar deg vekk fra deg selv. Et av de store paradoksene er at det er gjennom spirituell utvikling, det vil si møte seg selv, man utvikler evnen til å forstå metaforer. Og Bibelen er full av metaforer. Bibelen er en bok som kan forstås konkret og detaljert, slik personer med venstre hjerne bevissthet fungerer. Men den kan også forstås symbolsk og metaforisk, slik personer med utviklet høyre hjerne bevissthet vil forstå samme tekst. Når personer hevder at de tror bare på det som står i Bibelen, og ikke forstår at denne bok er skrevet slik at den ikke kan tolkes entydig, da er det venstre hjerne bevisstheten som dominerer.

Reiner Fuellmich sier at spirituell kraft er den viktigste kraft som kan stoppe de meningløse regler som påtvinges mennesker. Man må først forstå (erfare) indre frihet, før man kan jobbe for at samme frihet skal finne sted i samfunnet. As above, as below. Verden er styrt av et holografisk prinsipp. Det vi har i vår psyke, er det vi manifesterer. Mange vil hevde at de ikke manifesterer de ting som herjer med oss nå. Men den kraft som manifesterer er vår underbevissthet, ikke vår vanlige bevissthet. Og de som ikke er kjent med egen underbevissthet, har egentlig ikke kontroll med hva de manifestere.

Alt er læring.

Alt som skjer har til hensikt å vekke oss. Vil man ikke leve som en slave, må en selv lære hvordan man kan komme seg ut av denne tilstanden. Det første vi møter på når vi vil endre oss er våre overlevestrategier, og våre forsvarsmekanismer. Disse er der for å holde borte fra bevisstheten de følelser som må transformeres for at blokkeringer skal løses. Spirituelt arbeid handler om å lære å løse opp i egne blokkeringer, lære å møte egne følelser. Dette er kroppslige prosesser. All lære som ikke tar deg inn i kroppen, tar deg vekk fra deg selv.

Som menneske kan vi fungere slik vi ble programmert i barndommen. Men vi kan også ta grep og endre slike programmeringer. Selv vokste jeg opp i en tid da det var lite fokus på barns sine behov. Jeg programmerte meg selv til å bli en pleaser. Jeg likte å gjøre andre glade, da var jeg selv glad. Dette er en ok programmering så lenge man også ivaretar egne behov. Det var her ubalansen var i meg. Jeg var bedre til å forstå andre sine behov enn mine egne. Gjennom spirituelt arbeid fikk jeg hjelp til å møte meg selv, og gradvis utvikles jeg kunnskapen om hvem jeg var, hva mine behov var. Når denne forståelsen kom, fikk livet ny mening. Jeg forstod hva jeg skulle lære, og hva meningen med livet var, på en ny måte.

Det er mange mennesker der ute som har kontakt med egne sanne følelser. Som kan transformere negative følelser, hos seg selv og andre, noe vi gjør ved å romme dem. Det er viktig at vi samles om en felles oppgave, å leve sannhet og å romme følelser. Vi gjør dette med å følger med på hva som skjer, (uten at dette styrer oss) fordi usannhet mister sin kraft når man ser sannheten. Vi trenger også å transformere de mørke følelser (ex frykt, sinne, selvopptatthet, ignoranse) for å finne lyset, både i oss selv og i samfunnet.

De som er spirituelle er opptatt av sannhet, både i seg selv og i samfunnet. De har mot til å velge sannhet, når de forstår hva sannhet er. De søker sannhet, setter seg inn i ulike tema helt til de utvikler sin egen forståelse for det som skjer.

Det er alltid de første skrittene på den spirituelle vei som er de vanskeligste. Det å velge noe som venner og familie ikke støtter, som de kanskje ler av. Men som for den som begynner å våkne opp til den man er, er dypt alvor. Den indre ro man får når man lever egen sannhet, kan ikke forklares. Men den fungerer som en motivasjon til å søke mer sannhet, både om seg selv og samfunnet.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

SPIRITUELL UTVIKLING: VI MÅ GJØR DET ALENE, MEN VI KAN IKKE GJØRE DET ALENE.
LYTT TIL DITT HJERTE, DET VIL GUIDE DEG TIL DE SOM KAN HJELPE DEG.

Du er velkommen til Balan-zen og Puust Akademi. Vi tilbyr samtale, Balan-Ze metoden (koorigening av ubalanser i nerevsystemet på benk, i stol, oinline), utdanninger og workshops. Sjekk ut vår booking side.

Veavågen den 12. juni 2021. Hildur Vea, doktor i folkehelsevitenskap, tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:
1. Jeff Brown, 2018, Grounded spirituality, side xxiii.
2. Jeff Brown, 2018, Grounded spirituality,, side 12.
3. Ervin Laszlo, 2009, The Akashic experience, side 3
4. Ervin Laszlo, 2009, The Akashic experience, side 1.