Kan Tarot kort lede oss til sannhet?

Jeg er de siste år blitt guidet til å lære en rekke rare ting. Siste læring i den rekken er å lære meg å lese Tarot. Jeg forstod intuitivt når «beskjeden kom», at dette handlet om å forstå energier, forstå sjelens reise. Med andre ord en helt annet forståelse av Tarot enn de fleste tenker på, da den vanlige oppfatningen er spådom, og helst spådom som kan gi lykke. Dette gjør at de fleste har assosiasjoner med Tarot som tull og vas eller lek.

Jeg har kun vært i Tarot verden en kort tid, er fortsatt i honey moon fasen. Jeg har kjøpt inn en rekke ulike Tarot kort, og forstår hva som er felles og unikt med de ulike typene. Jeg er også blitt medlem av en Tarot klubb – knall kjekt. Den mest overraskende læringen så langt er hvor mye mening russiske signøyner kort gir. På sin unike måte gir de meningsfulle svar. De åpner opp for nye innsikter. Når jeg spør om noe som ser svart ut, viser de en vei ut av mørke. Noe som var der, som jeg ikke hadde tenkt på.

Det Tarot har vist meg så langt er ar det finnes ulike tidslinjer, og det er ALLTID noe vi selv kan gjøre for å endre det som ikke fungerer i våre liv. Men, ingen endring kommer av seg selv. Vi kan ikke sitte og vente på at andre skal gjøre noe som vil endre det som ikke fungerer for oss. Handling skaper endring. Det å bare tenke uten å handle skaper tankestress og forstoppelse i egen energflyt.

Tarot passer utmerket for de som vil lære seg å forstå sjelens reise. De ulike energiene på Tarot kortene er tilknyttet ulike arketyper, men på en litt annen måte. Det finnes mange ulike måter å forstå kroppens energier på, og poenget for alle er å finne en måte som gjør at man forstå seg selv, og forstår andre. Slik at man kan delta i sanne relasjoner, og slipper bære masker, skjule seg bak fasader, eller spille en rolle.

Jeg spurte mine russiske sigøynerkort, vis meg hvordan jeg blir guidet av spirit. Svaret jeg fikk var at «dette var en ensom og kjedelig reise«. Dette er et klokt svar, fordi det er kun når man er i dyp ro, at man har kontakt med hjerteenergien. Det er fysisk umulig å være aktiv og stresset og samtidig være i kontakt med hjerteneergien. Når vi er aktive og stresset, er det vårt sympatiske nervesystem som er dominerende. Skal vi være i kontakt med hjerte energien må vi ha så mye indre ro at det er det parasympatiske nervesystem som dominerer.

Hvis jeg hadde lest dette kortet før jeg fikk kontakt med intuitiv forståelse, ville jeg trolig tolket det konkret og bokstavelig, med vekt på ordet kjedelig, og kanskje tenkt at spirituelt arbeid er kjedelig eller at det å bli guidet spirituelt var kjedelig. Det er avgjørende viktig når man tolker Tarot, at man er i kontakt med sitt høyere selv, og ikke ens ego, da vår høyre hjerne bevissthet har en motsatt forståelse av det meste, i forhold til ego og vår venstre hjerne bevissthet.

Det mest fasinerende med Tarot kort er at de vekker assosiasjoner til det man trenger å bli minnet på. Man må derfor være åpen for å «se hva kortene kan vise». Mitt første møte med en Tarot stokk var overveldende. Jeg valgte derfor å kun trekke et kort for dagen. Dette skjedde i den perioden hvor jeg møtte veggen. Jeg husker kortene var til stor hjelp, og jeg husker også hvor irriterende det var å trekke det samme (negative) kort igjen og igjen. Noe som skjedde med ujevne mellomrom helt til læringen hadde funnet sted.

Jeg er i dag glad at jeg ikke begynte å lære Tarot «skikkelig» den gang, fordi da var jeg altfor egostyrt. Den gang var tanker og ord var dominerende, fordi jeg hadde så liten kontakt med eget hjerte. Jeg ville den gang lest bokstavelig de ulike betydninger et Tarot kort kan ha, da jeg ikke hadde tilgang til den energimessige forståelsen i meg selv. Jeg ser nå at Tarot kan åpne opp for denne indre visdom, om hvem vi er som mennesker.

Favoritten min, så langt er Rider Waite kortene. Hvorfor jeg blir mest tiltrukket disse vet jeg ikke. Thoth tarot har bilder som er fulle av symboler. Og de fleste jeg kjenner liker best Thoth kortene, men ikke jeg. Ikke enda hvertfall. Det finnes også en rekke andre korttyper, som er bygget opp som en Tarot stokk med liten og stor arkana, som symbolserer personlige og universelle energier. Når jeg var syk brukte jeg mye Osho kort. Når jeg hentet disse frem igjen, (måtte lete godt), oppdaget jeg til min store overraskelse at de også var en tarot kort stokk, med liten og stor arkana.

Når jeg spør Rider Waite kortene samme spørsmål – «hvordan blir jeg guidet av spirit», er svaret litt annerledes. Her tolker jeg kortene som at «jeg har et solid fundament, men at jeg hele tiden må forholde meg til nye og ukjente sider ved meg selv, og at jeg får en bekreftelse som tegn på at jeg er guidet«. Dette gir også mening. Kroppen bekrefter det som er sannhet med kroppslig ro, varmebølger, lettelse, med mere. Et solid fundament tolker jeg som at jeg har arbeidet seriøst med egne prosesser, med å forstå og leve sannhet siden 2007. Rundt regnet blir det ca 5000 dager. Jeg vet hvor langsomt vi endres, derfor bruker jeg uttrykket at vi endres en teksje om gangen når jeg møter på nye klienter.

Det er flere viktige prosesser vi kan lære fra Tarot. Disse er:
# åpne opp for nye perspektiv, se nye muligheter
# få bekreftelse på noe vi aner, men som er delvis uklart
# hente støtte i valgsituasjoner
# økt klarhet i uklare relasjoner eller situasjoner
# bli bedre kjent med oss selv, og de energier som styrer våre liv, sjelens reise.

Målet er å ha kontroll over livet, og ikke leve slik at det er vår ubevisste del som styrer showet. Det er mange veier til samme løsning, samme utvikling, samme forståelse om oss selv. Når det er sagt er det også mange veier der ute, som ikke fører deg videre. Selv brukte jeg ca 15 år av livet mitt hvor jeg leste all verden, hørte på all verden, lyttet til all verden, som skulle gi selvutvikling, UTEN at dette endret meg. Det endret kun fasaden. Det endret kun overlevestrategiene mine, de ble mer sofistikerte. I ettertid er også dette en læring.

Varig endring av meg selv innefra skjedde når jeg begynte å forstå samme hendelse mentalt, emosjonelt og kroppslig. Man må utvikle en kroppslig forståelse av følelser for at dyp endring skal finne sted.

De fleste av oss har en preferanse, et fundament som er med dominerende i psyken. Hos noen er det følelser som er i sentrum, hos andre er det tankene som styrer showet. Men siden tanker og følelser kan være forankret i både venstre og høyre hjerne bevissthet, er det lett å forvirre seg selv. Det er ikke uvanlig at mennesker forveksler overveldelse av følelser med høyre hjerne bevissthet. Empater og høysensitive kan lett tro at de er i kontakt med sanne følelser, og ikke overleve – følelsene.

Det var først etter at jeg knekket den kroppslige koden, at varig endring skjedde. Varig endring betyr at når man løser en trigger, så er den borte for all tid. Når man har bearbeidet en hendelse, har man selv kontroll over følelser knyttet til hendelsen. Man kan snakke om den uten at det setter i gang reaksjoner styrt av det autonome nervesystem, det vil si den delen av nervesystemet som vi ikke styrer med viljen.

Innenfor skolemedisin lærer man ikke Tarot. Egentlig kunne man ha gjort det, da ordet psykologi betyr læren om sjelen. Når jeg skrev min doktorgrad, som ble ferdig i 2012, «fikk jeg ikke lov» å bruke ordet sjel, jeg skulle bruke ordet Selv, da det var så mange meninger om ordet sjel, og det var så uklart for mange. Dette i seg selv er ganske interessant, at ordet sjel er uklart innen skolemedisin. Den kraft som pusher oss til den læring vi skal ha i dette livet, er fortidd, og noen ganger dempet med medisiner. Jo mer ignorant du er overfor deg selv, jo mer normalt vil du finne en slik løsning.

For å avslutte denne blogg valgte jeg å spørre Rider Waite kortene: hva kan vi lære fra Tarot. Mens jeg stokket kortene datt 2 kort ut: Magikeren og djevelen.

Magikeren er et vendepunkt, begynnelse på økt bevissthet, magikeren kan snu situasjoner positivt, magikeren er en mester som får til det meste. Hun/han forstår de ulike energier og ulike bevisstheter, og kan transformere det negative til det positive. Magikeren er endepunktet på sjelens reise. Da kan vi løse opp i det meste, manifestere det vi ønsker og har stort sett kontroll over livene våre.

Djevelen er et kort som viser til mennesker som ignorerer seg selv, som ikke lytter til eget hjerte. Det kan være mennesker som er redd for egen styrke, men også mennesker som misbruker sin makt overfor andre, som gjør andre mennesker til slaver, som holder andre mennesker fanget. Husk at vi snakker om energier, og ikke nødvendigvis konkrete fanger og slaver. Et eksempel på en moderne fange, er en person som lever med uløste traumer, og som er fanget i egne blokkerte energier. Et eksempel på en moderne slave, er en pleaser, en som ivaretar andre og ikke seg selv. Eller en som lever sitt liv slik andre bestemmer, og ikke slik de VET INNERST INNE er rett for dem. En typisk slave i dag, slik jeg ser det, er en person som godtar at politikere bestemmer over ens liv, i detaljer, helt ned til hvor mange som kan samles til feiringer og juleselskap.

Bloggen heter, kan Tarot kort lede oss til sannhet. Svar på dette spørsmål er både ja og nei. Tarot kan veilede oss til å bli bedre kjent med oss selv, og meningen med våre liv, og i den sammenheng kan vi godt si at Tarot kort kan lede oss til sannhet.

Men Tarot kort må alltid tolkes. De består av bilder og symboler, og en tolkning er derfor avhengig av den bevissthet som personen som tolker har utviklet. Dersom den som tolker tarot kortene er en person som ikke har utviklet evnen mellom å skille sannhet fra usannhet, som har en lav utviklet bevissthet, så vil trolig tolkningen av Tarot kortene begrenses av dette. Hvis derimot den som leser Tarot kortene har utviklet sterke intuitive evner, har evne til å ta imot informasjon fra ens høyere selv, kan forstå bilder, symboler og den sammenheng som de fremstår i med høyre hjerne bevisstheten, er det økt sannsynlighet for at man kan få ny innsikt og ledes til sannhet.

Husk, sannhet er det som gir ro. Man kjenner sannhet kroppslig, noe faller på plass. Man er ikke i tvil når man gjenkjenner sannhet. Sannhet er derfor noe som personen som stiller spørsmålene (kunden) forstår eller gjenkjenner i sin egen kropp. Man utvikler evnen til å gjenkjenne sannhet ved å leve dønn ærlig, samt løse opp i de indre floker som blokkerer for at man skal gjenkjenne denne sannhet.

Det er ulike måter vi kan koble oss på Universell viten, det som kalles Akasha feltet, og noen personer har utviklet evnen til å gjøre dette via Tarot kort. Selv foretrekker jeg konstellasjon som metode for å hente inn denne form for informasjon. Slik jeg ser det, er dette bare to ulike metoder for å hente inn samme type informasjon. Og som all høyre hjerne kunnskap, den må fortolkes. En god fortolker, kan derfor hente inn informasjon og sannhet om det meste. Man bruker da kroppens signaler og intuisjon som kompass for å fortolke det kortene viser oss.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Bårvåg den 19. juni, 2021.

Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18.