Hodebry

Denne blogg tar opp noen forhold som kan skape hodebry.

Sann forskning

Et av de viktige kjennetegn på sann forskning, er at den er repeterbar. Det vil si, dersom noen undersøker sammenhengen mellom A og B, og finner at A fører til B, så betyr det at forskning er repeterbar at andre forskere kan gjøre samme undersøkelse å få samme resultat.

I praksis betyr dette at når noen finner et resultat, som er oppsiktsvekkende, er det ikke uvanlig at andre forskere gjør samme undersøkelse for å teste om det virkelig kan stemme, det som påstås. På denne måten har man en kontroll som gjør at man kan luke ut påstander som ikke er sanne.

Det som er interessant i forhold til «pandemien» er at så langt har ingen klart å påvise at SARS-COV-2 er et vanlig virus. Ikke en eneste prøve fra slim, spytt eller blod har klart å identifisere eller isolere dette viruset. Hodebry er derfor: Finnes viruset hvis ingen kan påvise at det finnes?

Her er noen tegn som vanligvis ikke ses på som bevis innenfor forskning:
# mange tror det samme
# noen med stor autoritet hevder noe (eks myndigheter)

Det er nærliggende å tenke at viruset må finnes, ellers ville en ikke stengt ned landet. Selv om dette er en natulig måte å tenke på, er det ikke det samme som bevis for at viruset finnes. Dette spørsmålet skaper hodebry, fordi dersom viruset ikke eksisterer, kan det heller ikke gjøre folk syke.

Når det er sagt er det ingen som benekter at noen blir syke. Spørsmålet blir da hvorfor bli noen syke. Siste forklaring på dette spørsmålet er at man blir syke av nanopartikkler som heter Graphene Oxide. Dette stoffet er funnet i munnbind, i PCR testen, i influensavaksiner og nå i den nye injeksjonen. Her er en lenke som forklarer hva dette stoffet gjør i kroppen din med dr Jane Ruby.

Hodebry til de som bruker munnbund, går og tester seg med PCR test eller har tatt injeksjonen er at Graphene Oxide skaper sykdom, det beskytter ikke mot sykdom.

Hva er virkning og hva er bivirkning av injeksjonen?

Både virkning og birvirkning er en virkning av psykofarmaka. Forskjellen er at vi kaller det bivirkning når vi ikke ønsker effekten. Hva vet vi om (bi)virkning av injeksjonen. Her er oppdaterte tall fra Norge 6. juli 2021.

«Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 6. juli 2021er det mottatt 19 054 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. Med andre ord har mer enn 19 000 personer som trodde dette var en trygg og sikker injeksjon fått seg en lite hyggelig overraskelse.

Europeiske legemiddelmyndigheter(EMA)har laget en liste over viktige medisinske hendelser som alltid skal klassifiseres som alvorlige (IME-listen).Under har vi angitt hvilke av disse hendelsene som er hyppigst meldt i Norge etter covid-19 vaksinering (i synkende rekkefølge):
# Blodpropp i lungene
# Besvimelse (synkope)
# Anafylaktisk reaksjon
# Dypvenetrombose
# Hjerteposebetennelse (perikarditt)
# Blodpropp eller blødning i hjernen
# Hjerneinfarkt
# Tap av bevissthet
# Lavt antall blodplater (trombocytopeni)
# Lungebetennelse

De fleste av de alvorlige mistenkte bivirkningene som er meldt gjelder sykdommer som opptrer ganske ofte i befolkningen. Hendelsene kan derfor være tilfeldig sammenfall i tid». Dette gjør at det er vanskelig å påvise at noe er en bivirkning av injeksjonen.

Det mest overraskende er kunnskap om at man kunne bli syk av injeksjonen var kjent kunnskap før man startet med injeksjonene. På FDA (USA sitt folkehelseinstitutt) er det publisert et dokument soim viser til 22 sykdommer = forventet virkning av injeksjonen. Dette skjedde oktober 2020. Her er de 22 sykdommene:

Her er de 22 sykdommer, som ble publisert på FDA sin nettside, som er en virkning av de nye injeksjonene okt 2020.

Hodebry:
# er det fysisk mulig å lage en vaksine mot et virus, når man ikke har noe virus som utgangspunkt?
# er det farligere å ta injeksjonen enn å få sykdommen
?

Folkehelseinstituttet sier at dette er en sykdom som » kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom, og i sjeldne tilfeller dødsfall. Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne«.

Det er mange som ikke tror på påstander om at injeksjonen kan være farlig. Hva vi tror og ikke tror, er ikke det som bestemmer om dette er farlig eller ikke. Kroppens reaksjoner på injeksjonen viser oss hvorvidt dette er farlig eller ikke. Blir man syk, var dette farlig, uansett hva man tror eller ikke tror før man tok injeksjonen.

Finnes det håp for de som angrer de tok injeksjonen

Dette er et viktig spørsmål. Flere leger, blant annet dr Sherri Tenpenny, har gått ut og sagt at effekten og eventuelt endringer i kroppen på grunn av injeksjonen er varige. Andre er mer optimistiske. Selv tilhører jeg den siste gruppen – de optimistiske. Den gruppen som tror at siste tog er enda ikke kjørt. Men ingen vet enda. De som har tatt injeksjonen er med i et gigantisk eksperiment, forskningen av virkningen av injeksjonen er forventet å være klar i 2023.

Etter å ha blitt kjent med Dolores Cannon sitt arbeid, ser jeg at det er mulig at noen av de som angrer, kan reversere negative virkninger av injeksjonen. Dolores Cannon er død nå, men hennes datter bringer hennes arbeid videre. Cannon utviklet en hypnose healing metode, hvor det er nok med en behandling. I denne metoden snakker man med sitt Høyere Selv (med bruk av en fasilitator). Og det Høyere Selv, som er en del av personen som søker healing, som utfører healingen. Fasilitator healer ikke, kun støtter prosessen.

Dolores Cannon sitt arbeid viser at vårt Høyere Selv kan heale oss, også på områder hvor legevitenskapen sier dette er umulig. Hennes arbeid er i samsvar med spirituelle lover, og de fungerer annerledes enn naturlover man arbeider ut fra innenfor vanlig skolemedisin.

En viktig premiss er at en selv har vist seg selv (sitt Høyere Selv), at dette er noe man ønsker 100 prosent. Vårt Høyere Selv lar seg ikke lure. Viser du ikke respekt, tar du ikke deg selv på alvor, bruker du tid på å bli kjent med denne delen i deg, hvordan tenker du da at denne delen kan hjelpe deg? Vi må bli kjent med vår psyke. Kjent med egne følelser. Lære å gi slipp på gammel urett. Lære hvordan vi løser opp i indre floker. Et viktig prinsipp er at vi kan kun endre det vi erkjenner som det er.

En annen viktig presmiss er at det ikke kan være karma knyttet til den healing som skal finne sted. Har vi uløst karma = uløst læring, kan vi ikke få hjelp av vårt Høyere Selv til healing. Læringen som er ment å finne sted, må først skje. Når dette er sagt, kan slik læring noen ganger skje veldig fort. Men de fleste trenger hjelp.

Du må gjør det alene, men du kan ikke gjør det alene. Skal du lære å lese, må du kunne bokstaver. På samme måte er det i sinnet. Skal du etablere kontakt med ditt Høyere Selv må du lære å finne indre ro, lære å skille støy fra indre beskjeder. Vi må derfor være villige til å jobbe ærlig med oss selv, for at denne healing skal være mulig for oss.

Hodebry for de fleste, som angrer injeksjonen, er skal de bli frisk, må de kanskje gjøre noe annet enn å spise en pille. Kanskje må de endre livet sitt. For mange, er det en alvorlig sykdom, en livstruende situasjon, det som skal til for at man forstår at man har ubegrensa kraft og styrke i seg selv, når man åpner opp for disse kreftene.

Kanskje er det dette alt handler om, sjelskraften. Kontakten med oss selv. Sykdom spiller en nøkkelrolle her på 2 måter. Den ene måten er at når man er fanget av sykdom, har man en lav energifrekvens, og man er da ikke i den energifrekvens hvor man kan skape sitt eget liv. Symptomer og plager tar som regel oppmerksomheten, og det gir oss også en begrenset forståelse av hva som er mulig å få til.

På den andre siden er det nettopp sykdom og helseplager som vekker oss fra en tornerosesøvn, og som gjør at vi plutselig ser det vi alltid har sett med nye øyne, og ser noe helt annet. Det som kalles oppvåkning. Kanskje er injeksjonen, og de helseplager som den skaper, et vendepunkt. Et før og etter merke i livet. Kanksje er dette starten på et nytt og spennende liv, noe helt annet enn man trodde når man sa ja takk til dette stikket.

Det store bildet handler om hvorfor vi tror og handler som vi gjør. Hvis man føler seg lurt av myndigheter eller presset av andre til å ta stikket, er man et offer. En offer posisjon er en avmaktsposisjon. Ofte er man stuck her. Det er bedre å ha fokus på at man egentlig har lurt seg selv ved å ikke lytte til sitt indre kompass, sin egen sjel. Kun fra dette sted kan man komme fri fra lenker som er illusjoner.

Hodebry er egentlig hvorfor vi handler som vi gjør, når vi oppdager at våre valg svekker oss istedenfor å styrke oss.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.
LYTT TIL DITT HJERTE, DET VIL GUIDE DEG DIT DU TRENGER Å GÅ.

Du er velkommen til Balan-zen og Puust Akademi. Vi tilbyr samtale, Balan-Ze metoden (koorigening av ubalanser i nerevsystemet på benk, i stol, online), utdanninger og workshops. Sjekk ut vår booking side.

Veavågen den 13. JULI 2021. Hildur Vea, doktor i folkehelsevitenskap.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no