Gir man sin energi til frykt- vokser frykten

Denne blogg setter fokus på en bevisstgjøring til hva vi gir vår energi til. Gir vi vår energi til frykten, vil den vokse. Mange gjør dette ubevisst. Uten å være klar over at vi har valg.

Det har vært og er overraskende hvordan våre myndigheter og medier presenterer informasjon som skaper frykt, mens kunnskap om hva som styrker vårt immunforsvar, og styrker oss som mennesker, vår livskraft, er totalt fraværende. Mennesker som er redde, er ikke i kontakt med sin fornuft. Dette er slik mennesket er skapt. Hvis mennesker tror de er i livsfare, vil deres persepsjon endres. De vil ta til seg informasjon som handler om hvordan man kan redde seg selv slik at man ikke dør. Annen informasjon legges ikke merke til på samme måten.

En av farene med å være i frykt, er at man ikke gjenkjenner en form for komplott som samfunnet med jevne mellomrom utsettes for. Det kalles: The Hegelian Dialectic og består av tre trinn: problem – reaksjon – løsning.
1. Den som skaper problemet eier narrativet, de klandrer andre for å ha skapt problemet (falskt flagg).
2. Det skapte problem skaper så mye kaos i samfunnet at de som bor i samfunnet ønsker løsninger som tar dem ut av kaos.
3. Løsningen en kommer med, er det man ønsket å innføre i samfunnet

I vår situasjon nå har vi:
# Problem = nytt farlig virus, klandre Kina, marked i Wuhan.
# Reaksjon: stenge ned landet, innføre utallige regler, konkurser, reiseforbud, karanteneregler, etc
# Løsning: eksperiment injeksjon, som inneholder 99 prosent nanopartikler. Og som kan virke sammen med 5G.

Men det er ikke første gang i historien vi som samfunn trues av noe som er utenfor vår kontroll, noe farlig som kan ødelegge livene våre. Og når du ser listen vil du gjenkjenne at de fleste av disse farene forsvant like brått som de dukket opp.

Eksempler på problem – reaksjon – løsning plott som har blitt iverksatt.

Det nyeste plott slik jeg ser det, er mutasjoner av virus. Men, har du hørt intervjuer med dr Mike Yeadon, blir du ikke redd for mutasjoner av virus, da en mutasjon kun handler om 0,3 prosent av viruset. Mike Yeadom er tidligere vise president i Pfizer, og kan sitt fag om virus og vaksiner.

And on and on med fare, fare, fare, helt til løgnen avsløres.
En løgn mister sin kraft, når den avsløres.
De eneste som blir sinte når løgner avsløres, er de som har levd løgnen.
Kun sannhet kan sette oss fri!

Sakens kjerne

Sakens kjerne handler om hva DU gir din oppmerksomhet, hva som får din livskraft. Bruker du denne til å skape ditt eget liv, eller lar du deg fange og bruke energien din på å tilpasse deg andres krav og forventinger. I det store bildet handler det om du lever som en slave eller som et fritt menneske (bevisst eller ubevisst).

I det store bildet kan vi også se på det som skjer, som en test. Vi testes på i hvilken grad vi er i stand til å lytte til oss selv. Bli kjent med den vi egentlig er, løse opp i karma eller uløste floker, blokkeringer eller traumer. Uansett hva vi kaller slike fenomen, vil de også stjele livskraften vår. Uansett hva vi har opplevd, vil slike erfaringer ikke sette seg i kroppen om vi lar energien strømme gjennom oss når det skjer. De fleste av oss har i bagasjen fortrengte hendelser fra barndommen, som vi må bearbeide som voksne. Ikke fordi de nødvendigvis var så fæle, selv om følelsene kan være vonde. Men fordi vi ikke var i stand til å håndtere sterke følelser på egenhånd som barn.

Når vi i samfunnet utsettes for problem – reaksjon – løsning komplott, er faren at slike hendelser gis mer tid og oppmerksomhet enn man bruker på å skape eget liv. De samme krefter som arrangerer slike komplott, vil også ofte fortelle deg ting som gjør at du ikke skal tro at du har kraft til å skape ditt eget liv (eks koronapass). Husk, den eneste måte mennesker kan forstå hvilken kraft de har gjennom å være menneske, er gjennom å åpne opp for denne kraft. Det er kun egen erfaring som kan overbevise mennesker, at de er i stand til å skape egne liv.

Det vi opplever i Norge i dag, av denne problem – reaksjon – løsning agendaen, er et push for injeksjonen. Det kan se ut som at mange tror injeksjonen kan redde dem. Men, ikke ALLE tror på nødvendigheten av denne injeksjonen. På verdensbasis er det egentlig ganske få som kjøper narrativet. Benjamin Fulford skriver i sitt siste nyehtsbrev 12 juli 2021, at: «However, they have only managed to completely vaccinate 11.9% of the more than 7.8 billion people on earth, mainly in Western countries».

Snuoperasjonen, som gjør at man bruker livkraften til beste for seg selv

Det er fullt mulig å snu, for de som oppdager at de er på feil kurs i livet. En slik snuoperasjon er mulig fordi vi som mennesker har frie valg. Vi velger hva vi gir vår oppmerksomhet til. Vi velger i hvilken grad vi vil bli kjent med den vi er fullt ut. Vi velger om vi vil leve sannhet, også når dette kan koste oss noen venner. Vi velger dette, fordi vi forstår at det har en konsekvens å si ja, og en annen konsekvens å si nei.

På et vis er dette enklere enn man tror. Fordi valget skjer inni oss. Det er bare å si JA, jeg vil utforske min livskraft. Jeg vil leve min livskraft. JA, jeg vil lære hvordan jeg skaper mitt eget liv. JA, jeg vil lære hvordan jeg selv kan lære å løse opp i egne blokkeringer. Men, når man sier JA til seg selv, møter man på en annen del i seg selv, den indre sabotøren. Den som sår tvil, og skaper usikkerhet. Den som sier hvorfor tror du på dette, når det er så mange andre som ikke tror på det. Husk at dette ikke handler om en religion, selv om alle som vender oppmerksomheten innover blir kjent med den universelle energi som omgir oss. Det er når vi utforsker denne, lar denne strømme gjennom oss, at livets magi åpner seg for oss.

I det store bildet, er det en mening med alle sine liv. Vår jobb på jorden er å forstå hva denne er, og leve den. Finne ut hva vi kom til jorden for å lære. Mestre den utfordring som vår egen indre sabotør gis oss, og som vi møter i samfunnet i form av ulike komplott som skal ta livet av oss, og utfordringen som det skaper med alle menneskene som tror på og lever ut slike komplott.

Er man ærlig i sitt valg, vil man bli guidet. Man vil møte de personer man trenger for å lære å løse blokkeringer. Man vil finne ulike inspiratorer, som er rene i sitt hjerte, som søker spirituell utvikling for alle, og som ikke deler spirituell visdom for å oppnå likes.

Tegnet på at man lever ærlig med seg selv er at man kjenner livskraften øker. Man sover bedre, har mer energi, er gladere, og klarer i økende grad å skape det liv man ønsker å leve.

Sjelens reise

Vår sjel virker i oss både personlig og som noe som er felles. Den personlige delen av sjelen, er knyttet til vår vilje. Vi må selv aktivt si ja eller nei, til å bli kjent med vårt indre rike. Bli kjent med de energier som bor inni oss, og som styrer oss enten vi er bevisst på dem eller ikke.

Men vi også alle del av en universell sjel. Kvantefysikken viser vi er knyttet sammen med usynlige bånd, eller nett, vev er ord som brukes i den verden. Konstellasjoner er en metode som gjør at vi kan utforske slike skjulte bånd, og løse opp i floker som skaper ubalanse i relasjoner. Det gjelder det samme her, som det gjelder i forhold til personlige ting. Det er kun når vi forstår hva som er problemet, at problemet løser seg. Sannheten vil alltid bli bekreftet i kroppen med dyp indre ro.

Min erfaring som psykoteraput har lært meg at mange ting er nokså enkle å rydde opp i. Mange kunder forteller at de etter første timen er begynt å lytte til seg selv på en ny måte. De trengte bare litt starthjelp.

Sjelens reise er spennende, fordi den viser oss hva vi kom til jorden for å lære. Stanislav Grof sier i en av sine bøker om sjelens reise at når man har begynt kan man ikke stoppe, og at denne reisen er vanskeligere enn man trodde når man startet. Jeg ser på denne reisen som en slags utdanning. Hver blokkering i oss selv vi løser, er som en prøve eller eksamen. Når vi har lært det vi skal på et trinn, blir vi flyttet over til noe annet vi skal lære. Og denne prosessen tar slutt når karma er løst. Etter en tid kommer man til et sted i seg selv hvor det er stillt for tanker, man kan løse opp i de floker som dukker opp, som regel innenfor et døgn, og det liv som før var fullt av stress, er nå fullt av glede og livskraft. Og jeg lærer stadig noe nytt om meg selv, om det å være mennesker og hva livet handler om. Etter 14 år med dypdukk i mitt indre, ser jeg at mye er på plass, men at det fortsatt er mye å lære.

Problemet som suger livskraften din kan handle om flere ting:

Denne blogg setter fokus på at man må være obs på at komplott av typen: problem – reaksjon – løsning, kan stjele livskraften din, og medvirke til stagnasjon, fordi man fokuserer feil, og forstår ikke at man selv har valg til å velge hvor en vil ha sin bevissthet.

Man tapper også livskraft om man strever med indre blokkeringer eller ubalanser. Å møte seg selv på godt og vont vil også gjøre at du utvikler evne til å skille mellom sannhet og usannhet basert på dine automatiske kroppslige rekasjoner.

En tredje tyv i forhold til livskraft er en indre forvirring. De mennesker som har sitt fokus på å hjelpe andre og ikke seg selv, (istedenfor å hjelpe andre og seg selv). Det er fort gjort å glemme at alle sjeler har sin oppgave å løse her på jorden, og at innblanding som er ment som hjelp kan forstyrre en slik prosess.

Oppsummert er det som stjeler livskraften vår, noe vi gir for mye oppmerksomhet, slik at det går på bekostning til den kraft som brukes til å skape våre egne liv.

Slik jeg ser det, handler det ikke om stress i forhold til å ha unger, jobb, etc. Hvis man står i seg selv, og har valgt en jobb eller et yrke som gjør en glad og som gir energi, har man den energi og glede som skaper trivsel og ikke stress sammen med egne barn. Alt koker ned til i hvilken grad man lytter til seg selv. Ingen blir sliten av å ha det travelt. Man blir sliten når man gjør noe mot sin vilje, sin overbevisning, lar andres behov gå foran egne.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.
LYTT TIL DITT HJERTE, DET VIL GUIDE DEG DIT DU TRENGER Å GÅ.

Du er velkommen til Balan-zen og Puust Akademi. Vi tilbyr samtale, Balan-Ze metoden (koorigening av ubalanser i nerevsystemet på benk, i stol, online), utdanninger og workshops. Sjekk ut vår booking side.

Veavågen den 13. JULI 2021. Hildur Vea, doktor i folkehelsevitenskap.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no