Livets magi

Denne blogg handler om livets magi. Det å være menneske er et vinnerlodd. Vi henter gevinsten når vi utvikler det potensiale som vi har for utvikling. For å knekke de koder vi trenger å knekke må vi gå i lære. Men ikke som et mester – svenn forhold. Vi går i lære hos ulike mestere. De som blir våre mestere dukker opp når vi trenger dem. Noen ganger er de like foran nesen på oss, uten at vi gjenkjenner dem. Men med litt trening så lærer vi å gjenkjenne livets læresituasjoner. Det kan være en venn, en fremmed, en kjæreste, vårt barn, men også noen vi søker hjelp hos.

Det er mange veier til det samme mål. Og tegnet på at du er på rett vei, er at du kommer til samme sted som de andre. Både de som har gått før og de som går samtidig med deg. Du kommer da til en innsikt og forståelse i deg selv som også andre mennesker har, selv om deres reise har vært helt ulik din.

Noen år tilbake fikk jeg en ny venninne, en sanger. Selv om vi i våre liv hadde gått helt ulike stier, vi hadde ikke engang lest de samme bøkene, så var vi likevel kommet frem til de samme sannheter om oss selv og om verden. Vi snakket samme språk, når en sa noe forstod den andre hva som var ment sagt, uten at en trengte å forklare dette. Og noen ganger var halve setninger nok for å formidle en mening.

Min egen reise til livets magi startet innenfor forskningsverden. Her ble jeg ledet til å utforske våre bevisstheter, som er høyre og venstre hjerne bevissthetene. Men også det at kroppen har et språk, et symbol språk, som er logisk, og som bygger på en annen logikk enn den vanlige fornuft. Begge disse to oppdagelser ble vendepunkter i min forståelse av meg selv og verden jeg lever i. Og de har påvirket sterkt mitt syn på helse, eller balanse som er det ordet jeg i dag heller vil bruke. Det har endret mitt syn på hva som skaper ubalanser i våre liv, og hvordan vi kan gjenopprette balanse i oss selv. Det vakre med denne kunnskapen, er at samtidig som en hjelper seg selv tilbake til balanse, så utvikler en også kontakt med livets magi. Det er to sider av samme prosess, på samme måte som underside og overside av en hånd er begge deler hånden. Og tar du en av dem vekk, er det ikke en hånd lenger.

Alt starter med oss selv – lytt til pusten din

Alt starter med oss selv. Vi må velge å lytte til oss selv, velge å lære det vi trenger å lære. Når eleven er klar vi læreren komme. En av de viktigste lærebøkene i skolen som lærer deg livets magi er pusten din. Pust å sjel hører tett sammen. På nynorsk er ånd ande, samme ord som å puste. Det å utvikle et bevisst forhold til din egen pust er det noe av det smarteste mennesker gjør. Ved å observere hvordan du puster i ulike situasjoner, kan du bli oppmerksom på noen av underbevissthetens hemmeligheter. Fordi vi puster raskere når vi er i kontakt med noe (minner tanker, flølelser) noe stresser oss. Og vi puster roligere når vi er avslappet.

Som terapeut er nervesystemets automatiske reaksjoner, et viktig kartleggingsverktøy i samtaler. Fordi pusten er en del av det autonome (ikke viljestyrte) nervesystemet. Og uansett hva som stresser oss, reagerer kroppen på samme måte: den aktiver en fight, en flight eller freeze reaksjon. Kan du gjenkjenne disse reaksjonene i din egen kropp, kan du faktisk selv avdekke hva som skaper stress i livet ditt, eller rettere hva som trigger stressreaksjoner i livet ditt. Fordi ofte er det noe i hverdagen som trigger noe uløst fra fortiden som skaper disse stress reaksjonene i oss.

Når man begynner å lytte til pusten er dette ofte ubehagelig. Det virker som om når vi åpner opp på en sekk som er overfylt, det kommer ut mer enn vi hadde tenkt. Slik er det også for mange, ikke alle, når de vender oppmerksomheten innover. Man blir egentlig stresset, og ikke rolig. Men dette er bare i starten. Akkurat som når du skal lære å svømme, i starten synker man under vann, før man knekker koden som gjør at man flyter.

Skal du smake livets magi må du bli venn med den indre kroppen din. Og for mange er det å starte med på observere egen pust, en måte å starte på. Hos de fleste, vil ro oppstå, om man kun har fokus på pusten etter noen minutter. I min kropp tar det mellom et pust og 8 minutt å snu en stressa kropp til ro, avhenger av hva som stresser meg. Men noen ganger er det stress som sitter ganske dypt, og man skal egentlig sove, og det går ikke fordi kroppen er for aktiv (sympatisk aktivert), da hjelper faktisk mat. Mat demper indre stress. Men det løser det ikke opp, kun hjelper oss å mestre en situasjon i nuet.

Som ringer i vann

Livets magi åpnet seg for meg som ringer i vann. Når en indre innsikt kom på plass, kunne jeg også samtidig se klarere hva som skjedde i verden rundt meg. Det har vært mange aha opplevelser gjennom årene. Jeg har måttet porgrammere meg selv på ny, hver gang jeg har oppdaget en fake programmering, eller noe jeg trodde var sannhet som ikke var det.

Jeg har endret meg mye de siste 10 årene. Før var jeg en 100 prosent tankestyrt person. Ulike ubearbeida hendelser gjennom et helt liv, hadde gjort at jeg hadde stengt av for kontakt med den indre kroppen. At jeg måtte lukke opp disse lukka rommene i min psyke for å komme tilbake til balanse, tok lang tid å forstå. Jeg, som de fleste andre, forstod ikke at hendelser som jeg hadde taklet bra (= fortrengt/benektet), at disse kunne styre livte mitt mange år senere, tok det lang tid å fatte. Vi kan ikke bearbeide det vi ikke vet. Og det vi stapper i oss for å dempe stress (mat, rus, medisiner) løser ikke noen indre floker. Tvert imot kan de skjule for oss det vi trenger å se.

Det gode med ringer i vann, er at selv hendelser kan lage store ringer, vil ringer som får flyte fritt lande av seg selv. De blir en del av havet, som kan være både stormfullt og rolig. Å la «ringer av vann flyte fritt» er metaforisk språk for å romme egne følelser. Også her ligger en vanlig forvirring hos mennesker. Mange tror at de har kontakt med egne følelser, og så har de kanskje kun kontakt med det som kalles overlevefølelser. Og overlevefølelser har den funksjon at de holder borte fra vår bevissthet de sanne følelser. Om de følelser er sanne eller overlevefølelser kan du enkelt sjekke selv. Sanne følelser gir en dyp indre ro. Når en sterkt bølge av ubehag raser i kroppen og du forstår hva denne handler om, vil kroppen ofte skru av ubehaget, som om vi hadde en bryter til å gjøre dette. Er det overlevefølelser som herjer med oss, vil de komme tilbake igjen og igjen. Panikk og angst er ofte overlevefølelser. Og mange klarer ikke på egen hånd å forløse dem, fordi de leter etter løsningen på feil sted. Akkurat som den mannen som mistet nøklene i skogen, men som lette etter dem under gatelyset, fordi det var bedre å se der.

Vi forvirrer oss selv – ofte uten på forstå at det er dette vi gjør

Vi forvirrer oss selv med å ikke lytte til oss selv. Hver gang vi handler mot vår vilje, svarer kroppen med en reaksjon som tar vår energi og som medvirker til ubalanse. Og hver gang vi gjør noe som er i samsvar med oss selv svarer kroppen med dyp ro og mer energi. Intuitivt vet vi hva sannhet er. Om vi tør lytte innover.

Om man lever ærlig med seg selv er egentlig enkelt å kartlegge. Har du nok energi, lever du livet ditt slik du ønsker, finner du mening i de oppgaver du fyller hverdagen med, er du trolig i balanse. De som ikke er i balanse er de som lytter mer til andre enn seg selv, som er styrt av frykt og eller plikt, som ivaretar andres behov og ikke egne.

Skal vi finne livets magien, og komme i kontakt med den kraften som gjør det mulig å skape eget liv, må vi være dønn ærlige med oss selv. Først da finner vi den kraft som gjør det mulig å elske, også de som avviser en. Vi er alle født for å utvikle oss.

Det spesielle med livets skole, er at vi får utdelt ulike oppgaver, og vi må løse disse alene. Ofte er det følelsesmessige oppgaver som må løses. Vi må lære å forstå hvordan vi selv som menneske fungerer, og hvordan univserset vi lever i fungerer. Forstå de universelle lover med andre ord.

Mens en i den vanlige skolen vektlegger menneskets intellekt (tanke, analyse kraft), konsentrasjon og hukommelse (maskulin kraft), er det menneskets intelligens som vektlegges i livets skole (feminin kraft). Intelligens handler om å både kunne bruke fornuft og å forstå følelser. Og man lærer kun å forstå følelser gjennom å bearbeide det som er ubearbeida i oss selv.

En av de store forvirringer som har skjedd de siste årene, er at mennesker i større og større grad har sluttet å lytte til sitt eget hjerte, lytte til sin egen kjerne, sjelen, og latt tankenkraften dominere. Man har erstattet menneskets intelligens med et intellekt. Og kongen innenfor intellekt er forskning. Det er ikke uvanlig å treffe på mennesker som stoler mer på forskning, stoler mer på hva andre sier enn hva de selv erfarer og forstår. Uten at de er klar over det, lar de egen livskraft fordunste. Fordi det er slik i livets skole, at dersom man ikke bruker sin kraft, mister man den.

Noen av de som setter følelser på vent, setter også sjelens stemme på vent. De lever sine liv mekanisk. Ofte kan de gjøre stor suksess innenfor karriere. Men den tomhet som mangel på kontakt med egen sjel vekker hos mennesker, kan ikke fylles med noe materialistisk. Indre fred og glede kan ikke kjøpes for penger. Heller ikke livets magi kan kjøpes for penger. Men, det er heller ikke slik at penger er et hinder for å oppleve livets magi. Mange av de som lever sin drøm, har overflod med penger, fordi livskraften strømmer fritt gjennom dem. Det er ingen motsetning mellom å være rik og å være spirituell. Tvert imot, har man utvklet sin spiritualitet, har man også ofte utviklet et avslappet forhold til penger.

Tegn på utvikling av livets magi

Et viktig tegn på at man opplever indre utvikling er at man har mer overskudd, er mindre stresset, og man trigges mindre i hverdagen. Det som tidligere kunne gjøre en opprørt, og kidnappe ens fokus, kan man nå lettere observere.

Et annet tegn er synkronitet. Man oppdager positive tilfeldigheter, som ikke er tilfeldigheter. Dette er en måte universet forteller en at en er på rett vei.

Et tredje tegn er at man utvikler kontakt med universets språk som er bilder og symboler. Denne kontakt er veldig ulik for mennesker. Noen får beskjeder fra sitt høyere selv gjennom drømmer, andre gjennom å dyrke en hobby.

Selv har jeg oppdaget en spesiell måte universet bekrefter at jeg tenker sanne tanker. Ofte hvis jeg har tenkt noe nytt, så vil jeg lese dette i en bok, 1-3 dager senere. Dette er en bekreftelse på at min tenkning var spott on.

Vi kaller det intuisjon når vi vet uten at vi kan forklare hva vi vet og hvorfor vi vet som vi gjør. Intuisjonen vår utvikles om vi våger å stole på den. Noen ganger blir vår intuisjon brukt som en test. Den kan fortelle oss noe som kan virke helt sprøtt for andre mennesker, men som vi selv bare vet at det er helt riktig. Selv hadde jeg en slik intuisjon i 2007. Jeg bare visste at jeg skulle ta utdanning i gestaltterapi. de ytre forhold var at jeg var syk, veldig syk, og jeg var midt i en doktorgrad, faktisk på etterskudd med denne. Men jeg valgte å stole på min indre veiviser, og den gang som alltid, blir dette de beste løsninger.

Sykdom og problemer i livet, kan være hendelser vår sjel medvirker til for at vi skal våkne opp og bli kjent med oss selv. Jeg er ikke den eneste som har opplevd at alvorlig sykdom var det som skulle til for å finne meg selv. Har du helse- eller andre plager, stopp opp, og spør deg selv, hva er læringenmed det som skjer. Se på det som skjer med et videre perspektiv. Kanskje er det noe man ikke vil gjøre, som ens indre stemmer forteller at man skal gjøre. Ofte finner man dette ved å spørre seg selv – hva er det verste som kan skje. Og hva hvis dette skjer, hva er da det verste, osv, helt til man forstår hva det handler om.

Livets magi er å våkne opplagt, være spent på hva dagen vil bringe, være glad fordi man er glad. Det er også en del av livets magi når man kan velge å være aktiv eller sose vekk tiden, og ha en indre ro, okke som.

Vilje til sannhet

Vi har ulike grader av vilje. Disse er knyttet sammen med vårt nervesystem. Oppgitt vilje preger de som har en ubearbeidet freeze reaksjon, noe er stuck i dem, noe de opplever maktesløshet i forhold til. Ofte fra fortiden. Men som overstyrerer nåtiden. Slike reaksjoner forsvinner ikke selv om tiden går. De må løses opp, for å komme i kontakt med fri vilje.

En annen variant av vilje er sterk vilje. Dette er også en overlevelsesreaksjon, akkurat som underkastelsen som preger mennesker i freeze. Personer med sterk vilje er dårlige til å lytte, og de får derfor ikke med seg, ting som kan hjelpe dem. Overlevelsesinstinktene overstyrer, og sjalter vekk all informasjon som kan så tvil om den sterke viljen. Usikkerhet bannlyses. En vil ha de firkanta svarene, ikke de runde. Sterk vilje er styrt av intellekt, ikke intelligens. Denne viljen kan gi god karriere, men ikke fylle livet med mening. Ofte brukes viljen til å overstyre egne behov, til en drive en helt til en står på kanten av stupet. Det skumle med dette, er at man ikke vet når man tipper utenfor. Ingen som blir syk, tror at dette kan skje dem. Jeg tenkte også slik. Så på jeg selv som sterk. Jeg klarte jo alt. Tok ansvar når andre ikke tok det. Helt til jeg en dag ikke fungerte i det hele tatt. Og det kom brått.

Den tredje typen av vilje er den sunne viljen. Den som kan bruke både eget intellekt og intelligens. Den som har nok indre ro til å vente og se, vente på indre guiding, når man er usikker på hva man skal velge.

Det er den sunne viljen som søker sannhet. Husk at sannhet ikke er noe fysisk. Sannhet er en vibrasjon. Man må utvikle kontakt med sannhet gjennom egen kropp, for å gjenkjenne sannhet.

Den sunne viljen vet at alt som ikke er sannhet vil avsløres. Lys vinner over mørke alltid. Også i den tid vi lever nå, hvor vi bpmbarderes av motsatt ionformasjon, vil kun sannhet bli stående. Det kan se ut som at vår jord (som også har en bevissthet), er inne i sin mørke natt (dark night of the soul). Det vi vet om dark night of the soul, er at den er på sitt mørkeste rett før det snur. Når noe nytt skal oppstå. må det gamle rives opp med roten. Slik vil det bli også denne gangen. Så ikke la deg skremme om du blir fortalt noe som kan virke skremmende. Lev din sannhet. Skap den verden du ønsker å leve. Bruk og utvikle de egenskaper vi har som mennesker. Søk sammen med de som er opptatt av det samme. Mennesker som du ser endres. Mennesker som lever sitt eget liv, og ikke som et robotmenneske som tilpasser seg andre (martyrene). Støtt hverandre. La de som velger frykt, ta sine valg og stikk, uten at du trenger å bli en del av denne energien. Det er lett å bli stuck i alle farer som presenteres, on and on. Husk at løgn mister sin kraft når den avsløres. Alltid.

Det er kun gjennom å leve vår sannhet at vi kan finne livets magi. Vi må sette grenser når nok er nok. Vi må si fra når vi er uenige, uten frykt for hva andre vil tenke. Vi må bruke tiden på det som kommer, og ikke det som har vært. Selv om dette også betyr å gå tilbake i tid, for å løse opp lenker som holder oss tilbake. Søk hjelp, da går dette mye raskere.

Vi lever i en krig, en informasjonskrig

Vi lever i en informasjonskrig. Det rare med denne krigen er at vi alle deltar i den. Krigen foregår inni hodene våre, ikke ute i gatene. Derfor er det mange som ikke forstår at det er en krig som foregår.

Det er to sider i denne krigen. Fagfolk mot myndigheter. Fagfolk er leger, vitenskapsmenn, advokater og mange andre som IKKE vil la seg bli styrt av en elite. Den andre gruppen, myndigheter, (elite, globalister) ønsker kontroll over mennesker, alle mennesker, derfor en global «pandemi». Bilde er veldig stort, ufattelig stort. Her er en lenke, 7 min, som forteller litt av helheten, noe av det fagfolkene sier NEI TAKK til.

Det uklare, og det er helt utrolig det jeg nå skriver; er hvorvidt vi er under angrep av et farlig virus eller om dette er en stor bløff. Selv har jeg sett på dette som en bløff siden 17. mars 2020. Det er fortsatt ingen som har påvist at viruset eksisterer. Den kode man har på virusets eksisten er en kode som er delvis laget av data (= datavirus, virtuelt virus, fantasivirus).

Mange reagerer på dette. Det er rettsaker på gang rettet mot de som pusher en fake pandemi, en fake sykdomstest og en fake vaksine. Rettsakene som skjer i flere land, ledes av Reinhard Fuellmich. Nylig ble det avslørt at det stikk som mange har valgt å ta inneholder noe helt annet enn man er blitt fortalt. Og at det er helt andre mekanismer enn forebygginga av sykdom som skjer i de kropper som har tatt stikket. Selv om myndigheter forsøker å kneble slik informasjon og si den er falsk, kommer stadig nye varslere frem. Og informasjon om farene med sammenheng mellom stråler (4G, 5G og nanopartikler) og nanopartikler (graphen oxid) kommer stadig til oss. Den nye stikket er farlig for mange, noe som bekreftes av antall meldte bivirkninger på legemiddelverket.no. Vi lever i et land hvor våre rettigheter krenkes under paraplyen smittevern.

CDC (USA sitt folkehelseinstitutt) har trukket en av PCR testene fordi den ikke skiller mellom vanlig influensa og den nye sykdommen, noe som forklarer hvorfor Norge enda ikke har 900 dødsfall i året lenger på grunn av influensa. Den nye testen er like misvisende som den test som er trukket fra markedet i følge Steigan.

Dette skjer – spørsmålet er hva gjør DU når dette skjer. Er du med å bygge fremtiden, med de muligheter vi har som mennesket, med å bygge en grunnmur slik at livets magi får blomstre?

Eller bidrar du til å bygge en verden der mennesker må ha en injeksjon regelmessig med (Gud vet hva), hver 6 mnd for å opprettholde et pass for å få gå i butiikken. De valg vi tar, og alle må velger nå, har konsekvenser for våre liv og for andre sine liv. De valg som kan se ut som er minst ubehagelige på kort sikt, kan fortone seg annerledes på lang sikt.

Det motsatte av livets magi er å bli kontrollert som en slave, fra en hersker som tror han kan bestemme hva du kan tenke og skrive (og poste på sosiale medier). En slik verden er det motsatte av et fritt land. Selv om den krig vi opplever ikke foregår ute i gatene, handler den om våre liv, vår fremtid. Og vi skaper vår fremtid gjennom våre handlinger. Husk at et vi gir oppmerksomhet til, det vokser.

Forvirra sjeler er de
# som handler slik at de støtter en agenda som svekker dem, i tror på at de styrker seg selv.
# som ikke tror at de påvirkes, hjernevaskes, uansett hvilke medier og kanaler de søker kunnskap fra.
# som ikke tenker egne tanker, men lar andres tanker strømme gjennom dem som om det var egne tanker.

Husk at egne tanker er basert på egne erfaringer, egne studier, ofte i dybden. Mine tanker er ikke dine. Men om du har egne tanker kan vi snakke sammen. Da kan vi begge lære noe nytt om vi begge er åpne for å søke sannhet. Det er kun slik vi sammen kan bygge en verden som styrt av livets magi.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi.
Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.
Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
Veavågen den 29. juli 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no