Nurnberg koden forbyr tvungen vaksine

Denne blogg setter fokus på Nurnbergkodene. Disse ble laget i etterkant av 2. verdenskrig, når det ble avslørt hvordan nazistene hadde utført eksperiement på mennesker uten deres samtykke. Nurnbergkodene som ble undertegnet av de fleste land, inkludert Norge i 1947, forbyr at det blir eksperimentert på mennesker. Derfor kan INGEN tvinge noen til å ta det som kalles vaksine mot korona. Her er reglene, med mine kommentarer i kursiv i etterkant.

1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. Dette betyr at personen som er involvert, skal ha juridisk kapasitet til å gi samtykke; skal være slik plassert at den kan utøve fri valgmakt, uten inngrep av noe maktelement, svindel, svik, tvang, overreaksjon eller annen skjult form for tvang eller tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av elementene i emnet som er involvert for å gjøre det mulig for ham å ta en forståelse og opplyst beslutning. Dette sistnevnte elementet krever at før eksperimentets godkjennelse av en bekreftende avgjørelse, skal gjøres kjent for ham arten, varigheten og formålet med eksperimentet; metoden og måten den skal gjennomføres på, alle ulemper og farer som med rimelighet kan forventes; og effektene på helsen eller personen som muligens kan komme av hans deltakelse i eksperimentet.

Plikten og ansvaret for å fastslå kvaliteten på samtykke hviler på hver enkelt person som initierer, leder eller deltar i eksperimentet. Det er en personlig plikt og et ansvar som ikke kan delegeres til en annen straffri.

2. Eksperimentet skal være slik at det gir fruktbare resultater til beste for samfunnet, ikke kan anskaffes ved andre metoder eller studiemetoder, og er ikke tilfeldig og unødvendig.

3. Eksperimentet skal være utformet og basert på resultatene av dyreforsøk og kunnskap om sykdommens naturlige historie eller andre problemer som studeres, slik at de forventede resultatene rettferdiggjør utførelsen av eksperimentet.

4. Eksperimentet skal gjennomføres slik at man unngår unødvendig fysisk og mental lidelse og skade.

5. Ingen eksperimenter skal utføres der det på forhånd er grunn til å tro at død eller deaktiverende skade vil oppstå; bortsett fra kanskje i de eksperimentene der eksperimentelle leger også fungerer som fag.

6. Graden av risiko som skal tas, skal aldri overstige den som bestemmes av den humanitære betydningen av problemet som skal løses ved eksperimentet.

7. Riktige forberedelser bør gjøres og tilstrekkelige fasiliteter tilbys for å beskytte forsøkspersonen mot til og med fjerne muligheter for skade, funksjonshemming eller død.

8. Eksperimentet skal bare utføres av vitenskapelig kvalifiserte personer. Den høyeste grad av dyktighet og forsiktighet bør kreves gjennom alle trinn i eksperimentet til de som gjennomfører eller engasjerer seg i eksperimentet.

9. I løpet av eksperimentet skal mennesket ha frihet til å avslutte eksperimentet hvis han har nådd den fysiske eller mentale tilstanden der det ser ut til at det er umulig å fortsette eksperimentet.

10. I løpet av eksperimentet må den ansvarlige forskeren være forberedt på å avslutte eksperimentet når som helst, hvis han har sannsynlig grunn til å tro, i utøvelsen av god tro, overlegen dyktighet og nøye dømmekraft som kreves av ham, at en fortsettelse av eksperimentet vil sannsynligvis resultere i skade, funksjonshemming eller død for forsøkspersonen.

Punkt 1: Siden ingen er informert om innholdet i injeksjonen, som blant annet inneholder nanopartikler, graphen oxid, samt at folk heller ikke er informert om hvilken skade dette stoffet har på mennesker, er det ulovlig å tilby folk å delta i dette eksperimentet ut fra Nurnbergkodene.

Punkt 2. Injeksjonen har en midlertidig godkjenning fordi det ble påstått at det ikke fantes behandling mot den nye sykdommen. Når, når har god behandling mot sykdommen, bør midlertidig godkjenning av injeksjonene trekkes tilbake, da ingen vet hvilken effekt denne injeksjonen har på sikt.

Punkt 3. Dyreforsøk er ikke gjort denne gangen, man har ikke fulgt vanlig protokoll som fører til godkjenning av nytt farmasøytisk preparat.

Punkt 4. Det er urovekkende å følge statistikken på meldte bivirkninger på nettsiden til legemiddelverket.no, 22 520 så langt har meldt fra om skader etter injeksjonen.

Punkt 5. Sist uke ble det meldt inn 784 nye tilfeller av bivirkninger etter injeksjonen på legemiddelverket.no
Neste lenken er fra en nettside til en som kaller seg Chief Justice, og som legger ut informasjon om den rettssak som pågår nå. Det er sterke krefter i sving, over hele verden, for å få stoppet denne injeksjonen. Reiner Fuellmich som leder rettssakene har intervjuet fagfolk innenfor en rekke profesjoner, her er et slikt intervju med en lege Bryan Ardis.

Jeg kjenner til flere som opplever push fra kolleger at de må delta i eksperimentet. Det er påfallende at det ikke er myndigheter som pusher, fordi de vet at dette er ulovlig. Myndigheter tilbyr folk å delta. Medier presenterer det som at dette er stor lykke for folk å få stikket. Og de fleste jeg treffer på som forteller de har tatt stikket, tror dette er en vanlig vaksine, uten at de egentlig vet hva den inneholder.

Til deg som opplever et push for å ta injeksjonen.

Til deg som opplever push fra andre, sett deg inn i Nurnbergkodene, de gjelder fortsatt.
Ingen kan tvinge noen til å ta denne injeksjonen i følge Nurnbergkodene.

Her er noen punkter som kan komme opp i en diskusjon:
# ER VIRUSET EN BLØFF ELLER IKKE. Det finnes ingen vitenskapelige bekreftelse på at viruset finnes. Det er så langt ingen regjerninger som kan fremlegge bevis på at det finnes et nytt virus. Ikke et eneste laboratorium verket fra myndigheter eller frie laboratorier har funnet viruset. Det man har funnet er et virus som er laget av mennesker og som klassifiseres som biovåpen. Dilemma er at enten så må forholder mennesker seg til et virus som ingen kan påvise eller så forholder man seg til at myndigheter og medier fremstiller virkeligheten på en løgnaktig måte, og at det finnes en annen agenda enn å bekjempe sykdom i et store bildet.

# HANDLER ALT OM GRAPHEN OXID? Injeksjonen inneholder graphen oxid. Jeg har dekket i tidligere blogger helsepersonell som forteller hvordan dette stoffet reagerer i mennesker, da det hovedsaklig kan gi helseproblemer i forhold til blodsystemet (blod klumper seg, hjertehinnebetennelse), til lymfesystemet (autoimmun sykdom) og i nervesystemet (smerter, ukontrollerte bevegelser). Men graphen oxid har også en annen funksjon. Når det er injisert i kroppen blir personen det som kalles en mottaker, fordi man kan sende signaler til personen, som påvirker personens tenkning og handlinger. Hør intervjuet og kom frem til din egen mening. For meg er det et viktig signal at de som vet hva injeksjonen inneholder, de tar den ikke. Her er en lenke til mer info om graphen oxid.

DE SOM HAR TATT INJEKSJONEN kan fortsatt bli syke, kan fortsatt smitte andre med nanopartikler, ikke med virus!! Dette gjør at mange ikke ser mening med injeksjonen. Innholdet i injeksjonen, som blant annet er graphen oxid og mRNA som gjør det mulig å styre mennesker utenfra. Selvsagt sies ikke dette høyt. Det man sier er at folk må ta injeksjonen om man skal kunne åpne samfunnet igjen. Men virus og politikk er to helt uforenelige verdener. Skal man forstå hva som skjer, må man sette seg inn i kunstig intelligens, (AI) og farer med wifi (4G, 5G), og et som kalles transhuman agenda. Dette er høyaktuelt nå, da de om kort tid skrur på 5G på Haugalandet, i følge sms til meg fra telefonselskapet.

# DE SOM ER REDDE ER FORVIRRET. Dersom de som tar injeksjonen ikke er forvirret, finner de indre ro (en periode), og de er overbevist om at de har gjort noe riktig for å beskytte seg selv. De har ikke behov for å mene noe om hva andre gjør. Men, som vi alle vet, er det mange der ute, som selv om de har tatt injeksjonen (bærer masker, holder avstand, spriter alt de ser) som fortsatt er redde, og som har mange meninger om hva andre bør gjøre. Dette skyldes at ingen ytre ting kan ta bort en indre frykt. Det er kun gjennom å jobbe med egen frykt at denne kan forløses, og dette handler ikke om injeksjonen. Sorry. Koblingen mellom frykt og injeksjon, er at de som er styrt av frykt, har en lavere energifrekvens enn de som ikke er styrt av frykt, og jo lavere energifrekevns man har, jo mer er man styrt av egne overlevestrategier, og jo mindre tilgang har man til sunn fornuft og sunn vilje.

# INGEN TROR NOE FORDI ANDRE SIER DET. For noen er det nok å sjekke antall meldte bivirkninger etter injeksjonen på legemiddelverket.no hver uke, for å forstå at dette er farlig for mennesker. Det er så langt meldt inn 22 520 saker skader etter injeksjonen. For andre er det kun egne helseproblemer eler problemer hos barn eller venner, som kan vekke dem til å stille spørsmål ved det offentlige narrativet. Vi kan med andre ord ikke vekke alle gjennom diskusjoner. Sunn fornuft taper alltid mot de som er styrt av frykt, fordi kroppen er da i overlevelse. Dette gjør at man ikke hører hva den andre sier, man er opptatt av å forsvare seg. Dropp heller derfor diskusjoner med de som ikke kan lytte, og som oppriktig søker sannhet.

# DET Å LEVE ENS SANNHET ER DEN STØRSTE PÅVIRKNING. Sannhet har en vibrasjon som løgn ikke har. Alle vet intuitivt hva sannhet er og hva som ikke er sannhet, dersom de kjenner etter i seg selv. Det er denne vibrasjon av sannhet som gjør at enkeltpersoner står opp i mot massen. Sannhet gir stor indre kraft, dette er vist utallige ganger gjennom kinesiologi som metode. Alle vet intuitivt, hva som er sannhet, kroppens celler vibrerer dette, det finnes ingen vibrasjon av tvil. Når vi tilfører kroppen noe som er sunt for den, har den samme vibrasjon. Når vi tilfører kroppen noe som er skadelig, vet vi dette også intuitivt. Noe i oss vet hva vi trenger og hva som skader oss. Vår jobb er å finne denne vibrasjonen i oss selv, og følge den.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 1. august 2021, Hildur Vea, PhD.

tlf 45 66 21 18, mail hildur.vea@balan-zen.no