Stemor til mitt barn er ei heks

Denne blogg bygger på en autentisk samtale. Sitatet kommer fra en klient, og jeg har fått lov å skrive blogg basert på denne samtalen som skjedde nå sommeren 2021.

I systemisk samtale arbeider vi med å utforske og undersøke det som skjer. Når vi forstår de skjulte dynamikker, er min erfaring som terapeut at det som er fastlåst løser seg opp, og de reaksjoner som plager klienten på grunn av det fastlåste vil også løse seg opp, det vil si dempes eller forsvinne.

For å skjerme identitet kommer jeg til å utelate de personlige detaljer som moren til barnet fortalte om. Men det bildet man har av stemoren sett med morens øyne, og det offentlige bilde som er av stemoren er totalt ulikt. At barnet har opplevd stemoren vanskelig er lett å forstå. Og at dette smerter moren er også lett å forstå. Og dersom det var barnet som kom i terapi er det naturlige fokus å forløse de følelser og reaksjoner som barnet måtte ha basert på møter med stemoren.

Fokus nå er annerledes. Nå er det barnets mor som søker terapi. Det er noe som skurrer i familiesystemet. Barnets mor regner seg fortsatt som medlem av dette systemet. En systemisk lov er at alle som tilhører et system har tilhørighet til systemet. Verken skillsmisse, flytting eller dødsfall kan løse noen fra et familiesystem de engang har tilhørt. Dette en er systemisk lov som det syndes mye mot, og som av den grunn skaper mange vansker i relasjoner.

Vi setter opp en konstellasjon for å se om vi kan avdekke skjulte dynamikker. Det første vi gjør er å definere alle brikker som vi kjenner til, som kan ha betydning i en slik situasjon. Så arbeider vi med disse brikkene på en måte som er skjult, slik at jeg som terapeut har minst mulig personlig innflytelse på det som energien forteller oss. Dette gir meg som terapeut større frihet, og også større troverdighet for arbeidet som skjer. For de som er kjent med systemisk samtale brukte vi både lapper og sko.

Mens vi arbeidet med energier knyttet til hele familiesystemet, husket min klient plutselig på et minne, fra den første tiden hun var kjæreste med sin x-mann. Klienten husket på at hun tidlig i forholdet til sin x-mann opplevde en enormt sterk sjalusi, som ramlet i hodet på henne. Denne sjalusi var så sterk at hun var nesten i stand til å drepe. Vi tok denne erindring med som en briikke i det store bildet. Min erfaring som terapeut er at når man under arbeider husker på noe, er dette ofte viktig.

Terapi handler alltid om den som søker hjelp. Slik var det også denne gangen. Og det som konstellasjonen viste var at trolig var både mor til barnet og stemoren innviklet med barnets en fortrengt energi som tilhører barnets farmor. Dette var overraskende, da jeg er mest vant til at innviklinger går i eget familiessystem, ikke i svigerfamiliens system, selv om jeg også har opplevd dette før.

Barnets farmor hadde trolig som de fleste andre, opplevd noe vanskelig som ikke var bearbeidet. Det klienten visste var at hun, som stemoren, giftet seg med en mann som hadde barn fra før. I en slik situasjon er sjalusi en naturlig følelse. En vanskelig følelse. Og har man ikke lært å forløse følelser, er den menneskelige reaksjonen å fortrenge følelsene. Dette skjer automatisk og er en ikke viljestyrt reaksjon.

Uten å gå inn i detaljer, dukket hypotesen opp om at denne kunne handle om fortrengt sjalusi.
Som terapeut tenkte jeg: kunne sjalusi være en skjult dynamikk i dette familiesystemet?
Kan det være slik at både klient og stemor var innviklet med barnets farmor sin fortrengte sjalusi?

Jeg valgte å si høyt hva jeg tenkte, og vi opplevde begge, min klient og meg selv, at systemet falt til ro. Spenninger vi kjente på under arbeidet slapp taket. Dette er vanligvis et tegn på sannhet, da kroppen bekrefter sannhet med dyp ro.

Denne brikken satte alle relasjonene i et nytt perspektiv. Klienten sa at det var ufattelig, at både hun selv og nå barnets stemor var innviklet med barnets farmor sin sjalusi. Men at dette gav mening. I så fall var de begge to, både klient og stemoren, like uskyldig fanget i den usynlige dynamikk. Og kilden mye av den elendighet de hadde opplevd var godheten selv, barnets farmor.

Det gode med systemisk arbeid, er at dette virker på hele systemet, uten at alle involverte parter trenger delta i det arbeid som løser opp systemiske knuter. Min klient trenger derfor verken snakke med sin x-mann eller x-svigermor om det som skjedde. Barnet er for ungt til å forstå. Om det blir en historie som deles senere, eller en som går inn i glemmeboken vil tiden vise.

Hvis det arbeid vi gjorde stemmer, så vil dette merkes i relasjonen mellom barnet og dets stemor. Den sjalusi som eventuelt har ligget som en stengsel i denne relasjonen vil forsvinne, og barnet og stemoren vil danne en ny relasjon, basert på ekte kontakt.

Dette arbeidet er et eksempel på en situasjon hvor både barnet og stemoren trolig var fanget i usynlige dynamikker som ingen av dem hadde forutsetninger til å forstå eller løse opp på egen hånd. Men dette løser ikke opp eventuelle smertefulle erfaringer som barnet har opplevd med sin stemor. Disse må bearbeideides på vanlig måte. Men når den systemiske knuten er løst, åpner dette for at man kan se klart hva som har skjedd og skjer i relasjoner.

Systemiske knuter trenger ofte et vitne for at de skal løse seg opp. Et vitne er en person som ser og aksepterer det som har skjedd, som det var, uten å dømme det som har skjedd. Selvsagt kan vi ikke vite detaljer om hva som har skjedd i andres liv, men vi trenger heller ikke disse detaljene. Fordi knutenje er på energinivå, og derfor er det nok at vi også løser dem opp på energinivå.

For personer som ikke er kjent med systemisk arbeid, kan dette fortone seg ganske villt. At en stemor som ikke kan respektere barna til sin mann, er innviklet (uskyldig fanget) med barnets farmor sin energi. Uten systemisk forståelse for innviuklinger, vil de fleste vil klandre stemoren for hennes oppførsel, be henne ta seg sammen. Be henne stå til ansvar for sine valg, at dersom hun velger en mann med barn fra før, så må hun ta konsekvensene av dette valget.

Det som er usynlig for de fleste er den systemiske lov om hieraki i et familiesystem. Et slikt hierarki handler ikke om makt, men om respekt for de som kom før i systemet. Barnets mor og barnet kommer før stemoren i dette familiesystemets hierarki, selv om barnets mor er skilt fra barnets far. Dersom medlemmer i et familiesystem ikke tar den plass man har, blir det uorden, og noen i systemet, (ofte den yngste) vil leve ut reaksjoner som viser at det er en ubalanse i systemet. I caset som denne blogg bygger på er både stemoren og barnet de yngste i systemet.

De som ønsker å lære mer om systemisk arbeid er velkommen til Balanzen. Vi kaller vårt arbeid for systemisk samtale. Andre steder i landet finner du nokså tilsvarende arbeid som kalles IoPT, ledet av Marta Thorsheim. Stavanger IoPT ledes av Sissel Bru Reksten. Tore Kvål kaller sitt arbeid systmiske konstellasjoner (østlandet).

Systemisk arbeid kan også avdekke skjulte dynamikker innenfor organisasjoner og arbeidsliv. Det er ikke uvanlig at personer som strever i relasjoner også kan være fanget av dynamikker som egentlig ikke handler om dem selv, men kanskje om en konflikt som var på arbeidsplassen før en selv begynte å jobbe der. Står du i en vanskelig relasjon som du ikke forstår hvorfor den er som den er, er det meget mulig at man er fanget av en usynlig dynamikk. Søk hjelp. Å lære om systmemisk arbeid, er faktisk ganske spennende.

Moralen er at det som er uløst, forblir uløst, til man løser det opp. Den gode nyhet er at man kan løse opp systemiske floker om man er villig til å sjekke dette ut.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
Bergen, den 11. august 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no