Endring kommer når vi endres innenfra

Motivasjonen til denne blogg kommer etter å ha sett Janine og Penny Kelly legge tarot om noe av det som skjer i verden akkurat nå. Janine har tatt utgangspunkt i det som skjer i Frankrike, og Penny Kelly ser på forhold i USA. Selv om de to måtene å bruka Tarot på er helt ulike, er begge sin konklusjon at endring kan kun komme når vi er villige til å endres innenfra, og til å handle ut fra det som er rett for oss. Leve vår egen kraft med andre ord.

Hva betyr det å endres innefra. Sagt enkelt betyr dette å bruke de ressurser vi har fått. Vi kan ikke lenger stole på at vi blir ivaretatt av andre. Det som skjer over hele verden, hvor ens frihet blir tatt fra en, en teskje om gangen, er ikke i interessen til verken voksne eller barn. Ulven i fåreklær tilbyr oss tillatelse til å gå ut og handle mat om man selger vår sjel (= personlig kraft) for et nålestikk hver x mnd.

HVEM KJØRER BILEN SOM HETER DITT LIV?

En av de viktige endringene for mange er spørsmålet om en selv eller andre vet best hva som er best for en selv. De som tenker at andre vet best, gir her fra seg kraft. Og det er her endringen må starte for disse. Kun den som står i skoene, som passer på foten vet hvordan det er å gå med dem. De som har gitt fra seg nøklene til bilen som heter eget liv, til andre, må ta dem tilbake, før de kan oppleve at noe endrer seg i liv et deres. Det som var før mars 2020 er slutt. Finito. Det kommer aldri tilbake. Det siom kommer er nytt. Og vi kan medvirke til å skape dette. Vi må alle lære å bruke våre kreative evne og vilje, til å skape våre liv. Hvis ikke vil andre skape våre liv for oss.

Læring: å utvikle egen kraft, og ta denne tilbake fra alle de personer man har gitt kraften fra seg.

LYTTER DU MEST TIL DEG SELV ELLER TIL ANDRE

En annen endring handler om å både kunne bruke sin fornuft og kunne lytte til sitt hjerte. Vi er oppvokst i et samfunn hvor vi er opplært til å bruke fornuft, intellekt. Til å la oss styre fra tankeverden. Følelser har ofte blitt sett på som sippete, følerier, noe useriøst. Det verden viser oss nå er konsekvensen av dette.

Både den visdom vi får fra vårt sinn og vårt hjerte er en del av oss. Og dersom vi fornekter slike deler av oss selv, gjør vi oss mer sårbare. Den store faren slik jeg ser det, er at man er sårbar for manipulasjon eller hjernevasking.

Jeg kjenner meg veldig godt igjen i de som strever med å forstå dette med følelser, da jeg selv var en person som 100 prosent stolte på tankene mine, før jeg begynte å jobbe med meg selv. Jeg ble egentlig provosert av de som vektla følelser, og sa at tanker gjorde at vi snakket oss vekk fra oss selv. Som du sikkert skjønner har jeg måttet spise denne kamelen.

Hver gang et menneske oppdager at noen lyver for en, og man sier at det ikke er så farlig, mister man sin kraft. Hver gang man er uenig med noen, men ikke våger å si fra, skapes et indre avtrykk som gjør oss mer usikre og skaper tvil i oss. Det som er enda viktigere, er at man mister evnen til å skille mellom sannhet og usannhet. Dette skjer fordi man overkjører egne kroppslige reaksjoner som kan fortelle oss forskjell på sannhet og usannhet. Vi fortrenger disse selv iubevisst, da det skaper ubehag i oss å lyve for oss selv.

Læringen er å lytte til seg selv, stole på seg selv og si fra når man er ueing. Ikke skjule den man er. Handle slik at egne interesser ivaretas. Dette trenger ikke gå på beskostning av andre.

HVA ER DIN DRØMMEVERDEN

En annen endring vi alle møter, er å bli bevisst på hva vi egentlig ønsker. Hvilken verden ønsker vi å leve i. Hvordan vil vi at våre liv skal bli. Hvordan VI vil leve livet. Hva er et godt liv for oss, våre barn, barnebarn og medborgere.

Som terapeut ser jeg ofte at når denne delen er uutviklet hos mennesker, fordi de ikke tror de kan endre sine liv, opplever de så mye indre stress (angst, depresjon, slitenhet, smerter) at de søker hjelp.

Kvantefysikken viser oss at vår bevissthet er grunnlag for all skapelse. Skal man skape eget liv, må man utvikle denne, og lære hvordan man bruker tankekraft til å skape det liv man ønsker. Slik verden ser ut nå, er det noen som kan tenke at dette går ikke, et menneske kan ikke kjempe mot en hel verden. De fleste glemmer historien om Gandhi og det britiske imperiet.

The motivation of Mahatma Gandhi (calibrated 700) was very near the top of the human consciousness. Gandhi won the struggle because of his position was one of far greater power. The British empire represented a force (calibrated at 175), and when force meet power, force is eventually defeated (1). Det er denne kraft som utvikles i de mennesker som vil styre eget liv, som ikke ønsker at de mørke krefter som nå herjer i hele verden skal få kontroll over dem.

Læring: å forstå hvordan vår bevissthet fungerer, hvordan vi kan øke vår energifrekvens slik at den er høyere enn de som vil ta makten fra oss. Vi kan aldri overvinne vår fiende i form av våpen, og smarte trekk, men universets lover gjelder for militære styrker og myndigheter som ikke thener sitt folk. De universelle lover er både vårt «våpen» og vår «sikkerhet» for at vi kan slå tilbake det angrep vi nå opplever.

Styrt av frykt versus kjærlighet

Situasjonen nå er slik at alle ønsker at vi skal bli fri igjen. Ingen ønsker å leve som slaver, hvor andre bestemmer hva som er lov og ikke lov. Utfordringene som
# fenomenet massepsykose
# fenomenet kognitiv dissonans
gjør at den oppvåkning som kan skje i befolkningen, kan kun komme innenfra. Felles for massepsykose og kognitiv dissonans er at de begge er styrt av frykt.

Og ingen kan gjennom ord snakke noen til indre ro. Det er kun gjennom kroppslig resonans man kan finne denne ro. Hvis dette ikke var tilfelle, kunne vi laget en cd med de rette ordene, som ville tatt vekk angst hos de som var fanget av dette. Alle vet at det er kroppens resonans som er hovedkilden til trygghet, og ordene utrykker denne resonans. Vi kan derfor ikke gjennom fornuft nå inn til en person fanget av en massepsykose eller en person som er i kaos på grunn av kognitiv dissonans.

Men, vi kan alle hjelpe de som er fanget i massepsykose og kognitiv dissonans med å leve vår sannhet, vise at vi har kraft, vise at vi tror på personlig frihet, selv om massemedia og myndigheter pøser på med motsatt informasjon. Lev din sannhet. Uansett.

Har du kontakt med ditt hjerte, men den energi som er kjærlighet, da er frykt fraværende. De to er motpoler. den ene utelukker den andre. Man ser hva som skjer, liker det ikke, men kan forholde oss rolige, fordi det er kun gjennom ro vi kan leve den kraft som sann kjærlighet er. Sann kjærlighet viser samme omsorg for egne barn som for andres, vi er alle medmennesker i det som skjer nå. Sann kjærlighet gjennomskuer de falske, de uærlige. den respekterer også menneskets frie valg. Og det er faktisk dette alt handler om det store bildet.

Jeg sier ikke at det som skjer nå ikke er skremmende, jeg tror alle har kjent på frykt. Spørsmålet er: hva gjør vi når vi kjenner på frykt. Vi har da flere valg:
# møte frykt, og løse den opp, det er bare en følelse som andre følelser, den kommer og går, vær i kroppen så løser den seg opp. Dette øker ens energifrekvens.
# hvis dette ikke lett lar seg gjøre, er det trolig fordi frykten har trigget ubearbeide hendelser. Man må da gjøre personlig arbeid for å løse opp i frykten. Søk hjelp. Dette øker ens energifrekvens.
# dempe frykten med mat, medisiner, rus, levevaner, og på den måten fortrenger frykten. Disse løsningene gjør at man desverre beholder sin energifrekvens som er 100.
# sitter mye hjemme, isolerer seg. Lever så trygt en kan, spriter hender, bærer masker, tar alle injeksjoner som tilbys, dette er også tiltak som gjør at man beholder energifrekvens på 100. Det er våre handlinger som viser oss hvilken energifrekevns vi fungerer ut fra.

Her er Hawkins sin skala med energifrekvenser.

Sann kjærlighet har en frekvens på 500. Frekvensen mot er på 200. På denne frekvens kan man akseptere det som er, også egne følelser, også at det som skjer skjer. Det er først fra dette perspektivet at vi kan endre oss selv. Det er kun når ens egnergifrekevns er høyere enn 200 at vi er i stand til å skille sannhet fra usannhet. Det er derfor viktig for de som vil konrtrollere mennekser, at de holder dem i frykt.

Og det er kun gjennom å endre oss selv, fra å være styrt av frykt til å være styrkt av kjærlighet at vi kan endre det som nå skjer i verden. Velger du å leve slik at din energi frekvens blir værenede på 100, er det ikke noe andre kan gjøre for deg, fordi det er kun vi selv som kan hjelpe oss selv, denne gangen.

Læring: å lære det vi trenger å lære slik at vi kan leve i samsvar med en energifrekvens høyere enn 200.

Skifte fra å være hode styrt til hjertestyrt

Jeg har gjennom årene følgt flere personer gjennom det skifte av bevissthet som finner sted når man velger å stole på seg selv, stole på det hjerte forteller, når hjertet forteller noe annet enn hode og det alle andre mener. Det er kun i selve fødselsprosessen, at dette skifte er vanskelig. Derfor er det vikitg å ha hjelp i denne fasen. Søk hjelp om du strever med tankestress.

Ego vårt kjemper med nebb og klør for å beholde kontrollen over oss. Vi får derfor en indre kamp som noen kalle kampen mellom å la hode eller hjerte styre, andre kaller det sjel eller ego styre, andre kaller det maskulin eller feminin energi som skal styre, vi har mange navn på den samme prosess.

Læringen er å bli kjent med seg selv, med egen indre kraft og styrke, og evne til å skape det livet vi ønsker å leve i samsvar med de universelle lover. Kun løsninger som samsvarer med de universelle lover kan gi oss vår frihet tilbake.

Bli inspirert av våre forgjengere, som har vist oss at det umulige er mulig: we shall not be moved med Mavis Staples

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
Veavågen, den 16. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:

  1. David R Hawkins, 1995/2004. Power vs force, side 56.