Er sannhet noe du blir fortalt, eller noe du oppdager selv?

Inspirasjon til dagens blogg kommer fra boken Abundance: The future is better than you think. Egentlig er det litt rart å ta opp en slik bok samtidig som krigens alvor senker seg.

Boken tar opp flere eksempler på skremsler vi blir fortalt, som ikke stemmer. Spørsmålet er hva dette gjør med vår psyke. Noen fanges i tanker om at alt er håpløst og at det ikke er noe vi kan gjøre.

I boken møter jeg et nytt begrep: psykologisk immun system. Det handler om frykt. Forfatterne setter fokus på hvordan vi som mennesker er skrudd sammen. For å sikre overlevelse, er vi slik laget at vi tidlig fanger opp faresignaler. Dette kan vi ikke overstyre, det er slik mennesket fungerer. Men, det er neste trinn som avgjør hvorvidt vi blir fanget av frykt eller ikke. Vi må nemlig selv sjekke ut om det vår psyke reagerer på som farlig, faktisk er farlig eller om det er et eksempel på ulv ulv rop. Slik jeg forstår bergeept er et godt psykologisk immun system i stand til å gjenkjenne sann frykt, og ikke la seg skremme av fake frykt.

Det finnes utallige eksempler på at sannhet som vi blir fortalt, ikke er sannhet når vi sjekker dette ut selv. Selvsagt vil dette aldri oppdages av de som ikke sjekker ut ting og tang selv. I tiden vi lever nå møter jeg styadig på mennesker som sier jeg har valgt å tro at myndigheter vet bedre enn meg selv. Og slik gir de fra seg egen kraft. Av fri vilje. En rett alle har. Men, de som foretrekker å stole på andre, er de som oftest havner i ormehullet, ikke fordi andre lurer dem, men fordi man lurer seg selv.

Som mennesker må vi slutte å skylde på andre, når vi selv ikke har gjort hjemmeleksen vår. Vi er selv ansvarlige for våre valg. Punktum. Har vi valgt feil, kan vi selv rette dette opp. I de fleste tilfeller.

Det er ekstra utfordrende i disse dager å sjekke ut hva som er sant og ikke sant, siden vi bombarderes med villledende informasjon for at man ikke skal oppdage hva som egentlig skjer.

Det første vi selv kan gjøre i en slik situasjon er å slutte å tro på de som vi oppdager lyver for oss. Har man dette på plass, er man kommet ganske langt. Ved å ta avstand fra de som lyver, kan vi jobbe oss mot en sannhet. Faren med å ikke handle når man blir forsøkt manipulert, er at ens egne kroppslige reaksjoner svekkes. Dette fører til at alarmen ikke går lenger når denne personen/organisasjon sier noe, fordi man har selv overkjørt egne kroppslige signaler.

Det neste vi kan gjøre er å sjekke ut om det som påstås faktisk stemmer. Selv fant jeg det svært underlig at dersom det nye viruset var så smittsomt som det ble hevdet, mars 2020, hvordan kunne det da ha seg at INGEN av de som jobbet i matbutikker ble smittet. De var tross alt personer som traff på hele befolkningen.

Senere er kunnskapen om at dette ikke er et vanlig virus, men et biovåpen blitt bekreftet, samt at vanlig influensa, som er smittsomt, er blandet inn i denne suppen av informasjon om dette nye farlige, farlige, farlige.

Mange av de som har testet positivt egentlig har hatt en vanlig forkjølelse. Det er derfor interessant at fra 1. des erstattes PCR testen med en ny, og infuensa oppstår igjen som egen sykdom. Du har sikkert fått med deg at influensaen forsvant samtidig som den nye sykdommen dukket opp. Og at mens det døde 900 med vanlig influensa årlig i Norge, de siste 20 år, så døde bare 650 av den nye sykdommen mars 2020 til mars 2021. Tall som dette gjør det vanskelig å tro på de som hevder hvor farlig dette nye er.

Jeg fant det også som villende informasjon at personer som ikke har symptomer blir erklært syke. Det gir absolutt ingen mening.

Det vi som samfunn opplever er at når myndigheter sier hopp, så er det mange som hopper uten at de sjekker om det å hoppe vil tjene dem eller svekke dem, på kort og lang sikt. For noen har dette hoppet vært dødelig. Og en venn av en venn fortalte om det lille barnet som mistet moren sin, fordi moren hoppet (tok stikket) som myndighetene sa var testet og ufarlig. En av de fire første som døde på grunn av komplikasjoner etter stikket i Norge.

For å skremme folk til å ta stikket serveres sterke bilder gjennom media. Vi får høre historier som er hjerteskjærende. Når det i ettertid oppdages at disse historiene var fake, kommer ikke dette på media. Det er dette som kalles propaganda. Hvis man bare hører på en kanal, har man ingen mulighet til å få med seg at de nyheter som var fake. Da disse nyheter kun presenteres på alternative nyhetskanaler.

Sjekk selv: Tell på fingrene hvor mange du kjenner som er døde så langtav den nye sykdommen. + Tell hvor mange du kjenner som ble sykehus innlagt på grunn av den nye sykdommen (trekk fra de med influensa og de hvor du er usikker på om de hadde influensa). Disse tallene gir deg også et bilde av hvor farlig det nye er på Haugalandet, og forhåpentligvis vil de som har frykt kjenne at dette kan slippe taket. I mars 2020 visste vi ikke noe, i dag vet vi ganske mye.

Det neste som er interessant å telle, er hvor mange ganger våre myndigheter har servert informasjon som øker frykt uten at de forteller hvordan man kan beskytte oss, styrke vårt immunforsvar. Dette tallet gir deg et mer reellt bilde av hva alt styret vi opplever handler om.

Det er også vikitg å reflektere over hvorfor myndigheter sprer frykt, hvorfor de hevder påstander de mangler dekning for. Hvorfor stopper de ikke injeksjonen når nyere undersøkelser viser at den ikke virker. Hvorfor er nå de land som har flest med nålestikk også de land som har størst smitte? I Israel: 95 prosent av de alvorlig syke pasientene er vaksinert. 85–90 prosent av de innlagte er fullvaksinert, sier Dr. Kobi Haviv. Hvordan kan dette forklares dersom man hevder at nålestikket virker?

På den ene siden hevder myndigheter at nålestikket er trygt. Men så langt har over 25 000 meldt om bivirkninger etter nålestikket i Norge. Dette viser at nålestikket ikke er trygt. De som har følgt med ved at det nye stikket kun er testet ut i 2 måneder. Ergo ingen vet hvilke konsekvenser dette vil gi på sikt. Det vi ser så langt er to former for problemer. Det ene er de som får en betennelse i kroppen som er vanskelig å «skru av», noe som kobles sammen med mRNA komponenten i stikket. Dette som endrer det naturlige immunforsvaret vi mennesker har. Det immunforsvar som i de fleste tilfeller kan håndtere biovåpen SARS-COV-2.

Den andre virkningen er knyttet til graphen oxid som er i injeksjonen, og som er et stoff som er giftig for kroppen. Det er så mange som opplever hjerteproblemer etter nålestikket, at myndighetene har laget egen nettside om dette. Det er to interesante ting med denne nettsiden. Det ene er overskriften som bruker vaksinasjonsanbefaling. Dette legger opp til en forventning om anbefaling av en vaksine. Det andre er teksten som er slik: Vaksine mot covid-19 er ikke kontraindisert for de som tidligere har gjennomgått peri- eller myokarditt av andre årsaker, så lenge vedkommende har tilfrisknet. Med andre ord, myndighetene gir INGEN anbefaling om å ta vaksinen for de som allerede har hjerteproblemer. Dette er noe personen velger 100 prosent selv.

Dilemma vi som nasjon opplever er at friske unge fokk blir syke etter nålestikket. Husk at den nye sykdommen er en influensalignende sykdom, som er omtrent like farlig som vanlig influensa. De aller fleste, nesten alle, vil overleve om de skulle bli syke av dette biovåpen. Det som skjer utfordrer oss til å tenke selv. Vi må alle selv ta stilling til om vi er villige til å risikere vår egen helse, for å beskytte oss mot noe som for de aller fleste er ufarlig.

Jeg er ikke religiøs, men jeg har erfart at det finnes en kilde utenfor oss selv, som har ulike navn som Gud, source, universell energi, naturen og kosmisk kraft. Når vi vender oppmerksomheten inn i oss selv, kan vi kontakte vårt høyere selv, vår indre kjerne. Her kan vi hente kraft og styrke, men også finne svar som er sannhet i våre liv.

Utfordringen for alle mennesker nå er om de skal utvikle kontakt med denne kraft i seg selv, og bruke denne kraft til å takle en eventuell sykdom. Eller om heller skal velge å søke støtte hos myndigheter, og velge nålestikket. Det gjenstår å se hva konsekvensene av disse to valg vil bli.

Når vi skal forstå hva sannhet er i forhold til nålestikket, er det kroppens reaksjon som viser oss sannhet. Myndigheter og andre som skriver om fenomenet kan ha rett og de kan ta feil, men kroppens reaksjoner er sannhet.

Er sannhet noe vi oppdager selv?

Min egen reise er at jeg møtte veggen i 2006. Det tok fire år å bli frisk. I denne peridoen lærte jeg at sannhet ikke var det jeg var blitt fortalt gjennom utdanning. Gradvis måtte jeg lære på ny og forstå kroppen, og dens reaksjoner på ubalanser. For å bli firsk måtte jeg utvikle og forstå kunnskap om kroppslig sannhet, fordi dette var det eneste kompass jeg hadde.

En av de første oppdagelser jeg hadde, var at når jeg kjente på ubehag, kunne jeg sjekke med mine minner, og når jeg fant en situasjon hvor jeg egentlig hadde opplevd det samme som jeg opplevde io nåtiden, så skjedde det under at den ubehagelige reaksjonen forsvant. Problemet ble borte. Gjennom mine utdanninger, hadde jeg kun lært hvordan man kunne hjelpe personer med å leve med problemer, ikke løse dem. Når jeg da fant ut at dette var mulig, ble det ikke lenger godt nok å tenke hvordan jeg skulle mestre mine problemer. Fokus ble nå 100 prosent på å løse opp i det som skapte problemene.

For å få dette til måtte jeg flytte fokus vekk fra symptomene som var en reaksjon på ubalansen, til fokus på årsak til ubalansen. Og dette handlet alltid om noe jeg hadde opplevd, som var lagret ubearbeidet fordi jeg var et barn eller fordi for mye skjedde på en gang. Men nå som voksen hadde jeg kapasitet til å løse opp i disse flokene. Dette ble en fantastisk spennende reise. Og som terapeut er jeg heldig og får oppleve slike under sammen med klienter hele tiden.

Vi er her på jorden for å lære. For å utvikle vår bevissthet. I starten av denne prosessen møter vi alle på kroppslig ubehag. Hos noen, som meg selv, må dosen med kroppslig ubehag bli så sterk at man ikke opplever at man har noe annet valg enn å ta tak i seg selv.

Selv om jeg opplevde starten på min reise som forvirrende og at jeg fortsatt slet med mange problemer og ubehag i kroppen, var det noe i meg som visste at det var en vei ut. Jeg måtte bare gå i denne labyrinten lenge nok, helt til jeg fant utgangen. Den læring som reisen i labyrinten har gitt meg er like viktig som de ulike utdanninger jeg har.

Hva som er sannhet, har mange områder. Det handler både på det personlige plan, men også det samfunnsmessige. Paradokset er at jo mer ærlig man er overfor seg selv, jo bedre blir man til å skille sannhet fra usannhet i den ytre verden.

Lagt til 18. aug: Sannhet er noe som er større enn mennesket. Når man jobber for sannhet, er det en større forståelse som er drivkraften. Sannhet er også en vibrasjon, som kan gjenkjennes i kroppen. Når sannhet uttrykkes, vil kroppens reaksjoner falle til ro. Man kjenner ofte varmebølger når sannhet uttrykkes.

Målet med denne blogg er å inspirere deg til å sjekke ut påstander som serveres kontinuerlig. Slik at du ikke lurer deg selv.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
Veavågen, den 17. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no