OPPVÅKNING

Når vi våkner opp, går vi ut av en tilstand hvor vi ikke skiller mellom drøm og virkelighet. Når vi er våkne ser vi klart hva som er drøm og fantasi, og hva som er virkelighet.

Som mennesker er det ulike nivåer på forholdet mellom fantasi og virkelighet. Søvn – våken er den mest vanlige. Men ikke alle som er våkne, er VÅKNE. Og det er dette OPPVÅKNING handler om.

Når man er VÅKEN, kan man se klart hva som skjer. Man er ikke lenger farget av følelser som er trigget eller følelser som forsøker å beskytte vår psyke. Dette er viktig, fordi våre egne uløste følelser er det som stenger for at vi kan se klart hva son skjer i egne liv og i verden rundt oss.

En av de store fallgruvene vi har, er at vi tror vi kan noe, før vi har lært det. Det er så vanlig og lett å forveksle alder med klokskap at vi knapt stiller spørsmål ved dette. Men ingen kan noe, uten at man har satt seg inn i dette, og fått egne erfaringer. Å kunne gjenta noe som andre hevder er ingen kunnskap. Det gir heller ingen OPPVÅKNING. Men, om man kan bruke det andre hevder, å sjekke ut med egne erfaringer, da kan man utvikle kunnskap om dette tema.

Selv er jeg så heldig at jeg har fått en ny hobby: lære meg å lese tarot kort. Å lese Tarot kort handler om å forstå de universelle energier som påvirker oss, enten vi er dette bevisst eller det er ubevisst for oss. Jeg er fortsatt nokså ny i denne verden, og husker godt mitt første møte med tarot. En tarot stokk består av 78 kort, og hvert kort har ca 10 ulike meninger. Dette blir enkelt regnet ca 780 ulike energier å forstå. I tillegg så leses kortene også sammen, ikke bare isolert. For meg var det overveldende å ta fatt på dette. Men jeg visste av erfaring at klarhet kommer etterhvert. Så det var ikke stress å ikke forstå, ikke huske, som det lett kan bli om man tenker at man bør kunne noe man ikke har lært.

Å våkne betyr å forene splittelser

Som mennesker er har vi alle tilgang til to ulike bevisstheter, vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet. Disse to bevisstheter forstår det meste på motsatt måte. Og så lenge vi ikke har lært oss å forene indre splittelser, kan vi kjenne at vi blir dratt i ulike retninger. det blir vanskelig å velge, fordi tvilen kommer snikende. Sabotørtankene står i kø, tenk om jeg velger feil. Denne tanken vekker en ubehagelig følelse, og så lenge denne følelsen ikke er forløst, vil man streve med valg.

Slik er det egentlig med alle uforløste følelser. De kidnapper vårt sinn og stenger vår fornuft ute. Senenst i går gjorde jeg en stor aha oppdagelse i mitt eget sinn. De som har følgt med å nyheter de siste dager har fått med seg noen horrible nyheter. Selv ble jeg overmannet av en lammende håpløshet. Jeg har kjent på følelsen før, men denne gangen var noe annerledes. Intensiteten var dempet, trolig siden jeg sammen med en venninne jobbet med samme følelse noen dager tidligere. Dette tok meg ut av overveldelse, slik at jeg nå hadde mer tilgang til følelsens råhet. Så kom OPPVÅKNINGEN.

Dette har skjedd mange ganger før, men det ser ut som at jeg må gå gjennom samme prosess med hver ny følelser. Og det er ok at det er slik. Det som skjedde var følgende:
1. Jeg var fanget og satt ut av en lammende lammende følelsen av håpløshet. Jeg var stuck i håpløshet. Det som skjedde var jeg helt uenig i og så var det ikke noe jeg kunne gjøre.
2. Plutselig forstod jeg at det jeg reagerte på var en trigger. Det jeg leste på nyhetene trigget denne følelsen i meg.
3. Det handlet IKKE om de horrible nyheter, men om meg selv. Nyhetene hadde trigget noe uforløst i meg.
4. Denne innisikt skapte et skifte i meg, slik at jeg klarte å koble på tanken. Jeg gikk ut av overlede delene med andre ord.
5. Men den klare tanken påkoblet kunne jeg spørre meg selv hva det egentlig handlet om.
6. Svaret jeg fikk var å gi opp ( jeg ler når jeg skriver dette). Å gi opp betyr nemlig ikke å GI OPP. Det man «gir opp» er egoets kraft og styrke. Men i det øyeblikk dette skjer ersattes denne av den sjelens kraft og styrke. Og sjelen vår er koblet både til vårt høyere selv, og til den universelle kraft som finnes i universet.
7. Når innsikten kom, forsvant presset i magen, og jeg klarte å puste normalt igjen. Jeg forstod på kroppens reaksjon, at dette var sannhet.
8. Læringen for meg var å forstå at de horrible nyheter var en trigger, og ikke sannhet. Når jeg kom ut av en fastlåst følelse, kunne jeg igjen tenke klart.
9. Og som alltid kom da også den løsning jeg søkte, en løsning som viste meg at det var ikke håpløst i det hele tatt. Det var faktisk noe jeg kunne gjøre.

Splittelsen i meg var at jeg selv ubevisst stoppet følelsen av håpløshet. Jeg gjorde dette ubevisst fordi jeg ble overveldet. Måten jeg gjorde det på er slik de fleste andre gjør når man stopper en indre prosess ubevisst:
# gikk inn i analyse verden, søkte etter løsning i tankeverden
# hang meg opp i detaljer ved triggeren
# ønsket at det som trigget meg skulle endre seg
# holdt pusten tilbake
# aktiviserte meg med aktiviteter som gjorde at jeg slapp tenke på det håpløse
# spiste mat junk mat

Grunnlaget som førte til endring, transformasjon av følelsen, var trolig arbeidet med en venninne noen dager tidligere. Jeg klarte da å dempe det som overveldet meg til en lavere intensitet, noe som er helt nødvendig om man skal fordøye det som er ufordøyelig.

Det mønster som her er beskrevet, er forløsning av en følelse. Jeg har gått gjennom samme prosess mange ganger tidligere. Og hver gang forløsningen av den spenning og den uro og det tankestress som uforløste følelser gir, har transformasjonen også gitt meg klare tanker og løsninger på det uløselige bare popper opp (som popcorn).

OPPVÅKNING

Tegnet på at man er våken, er at man kan tenke klart. Vanligvis er det enklere for oss å forstå noe når vi finner noe ut selv enn når noen forteller oss noe. Vi skal derfor nå gjøre en meditasjon.

Sett deg i en god stilling, eller legg deg ned. Tenk på noe som gjør deg glad. Kjenn at du slapper av i hele kroppen. problemer og det som er vansklig kan vi hente frem etterpå.

Flytt fokus til pusten din. Pust slik at du puster rytmisk, bruker like lang tid på å puste inn og ut. Gå tilbake 5 år i tid, til 2016.

Du våkner en dag, og hører på nyheten om en ny sykdom. Dette er noe helt nytt så alle er litt spente på hva dette er, noe som er en naturlig reaksjon, og slik det skal være. Myndigheten som er ansatt for å ivareta deg, forteller deg hvordan du kan styrke ditt immunforsvar. De sier, ikke vær redd, selv om vi ikke vet helt hva dette er er enda. Vi vil sammenligne dette med normal influensa, for å se hvor farlig dette er. Vi vet at normalt dør det 900 i Norge av Influensa. Vi bruker dette tallet til å sammenligne for å bedre forstå den nye sykdommen.

Når det er gått 3 måneder viser tallene at færre dør av den nye sykdommen, enn de som dør av influensa. Du kjenner at du faller til ro i kroppen. Influensa er du vant til, selv om den er ubehagelig har du aldri vært redd for å dø av en forkjølelse. Du velger likevel å styrke deg gjennom å sørge for at du opplever noe kjekt hver dag. Du vet at glede styker immunforsvaret, og velger dette som din fremste strategi. Så velg noe som gjør deg gla, og gå inn i denne fantasien, se for deg at dette skal bli din hverdag de neste 10 årene. …. Uansett hva som skjer, vil du holde fast på denne aktiviteten fordi uansett hva som skjer vet du at den styrker deg.

Det er nå gått et år med ny sykdom, og myndighetene forteller at det døde desverre noen av den nye sykdommen, men når man slår sammen de som døde av den nye sykdommen + de som døde av influensa, så viser tallene at det faktisk døde 250 færre, enn det døde året før av vanlig influensa. Du kjenner nå at du er helt rolig i forhold til dette nye. Selv om noen dør, forstår du at det finnes alltid en grunn til at noen dør. Og har man et godt immunforsvar, så er man rustet til å takle påkjenninger.

Den glede du kjenner i ditt hjerte ønsker du å spre til alle de som ble redde når de hørte om den nye sykdommen. Se hva du kan gjøre for å spre ro til de du kjenner som er redde. …. Kanskje vil du gi dem en klem, kanskje vil du skape en situasjon hvor dere kan le sammen, kanskje vil du bare tåle at de er redde, være sammen med dem uten å bli en del av deres frykt. Du vet i ditt hjerte at frykt er like smittsomt som ro. Du vet også at ro har en kraftigere vibrasjon enn frykt, og at hvis du holder ut vil alltid din ro overvinne den andres frykt.

Tiden går, og noe nytt uventet skjer. Du kommer til et veikryss og må velge en av veiene for å komme videre. Når du står i veikrysset vet du ikke hvor de ulike veiene går. Siden dette er ukjent terreng, velger du å stole på din intuisjon. Du kan velge mellom å gå til høyre eller venstre. Ta et valg og begynn å gå på den veien. Kjenn etter hvordan du har det. Er det lett å gå eller er det tanker om at du kan ha valgt feil. Er det tanker om at du kan ha valgt feil, gå tilbake og sjekk ut den andre veien. Prøv å gå på den, og kjenn etter hvordan det kjennes i kroppen. Er du fortsatt usikker, er det noe som må løses inni deg for at du skal få kontakt med din intuisjon.

Har du valgt en vei som er god å gå, takk din intuisjon for at den guider deg. Og lov deg selv at i vanskelige tider skal du prioritere å lytte innover, slik at du ikke mister deg selv, om den storm av informasjon skulle bli kastet mot deg.

Oppvåkning skjer samtidig inni oss og i den ytre verden

På samme måte som min egen håpløshet stengte for at jeg kunne se de løsninger jeg søkte, vil frykt stenge for å se de gode løsninger for de som er fanget av denne følelsen. Eller for de som er fanget av en annen følelse. Det er mange følelser som trigges i denne tiden. Ingen slipper unna. Og eneste vei ut av indre stress er å møte seg selv.

Det som skjer i den ytre verden vil trigge det som er uløst i oss. Vi kan derfor bruke slike triggere som kompass, de viser oss hva vi trenger å se på. Utfordringen for meg, og for mange andre også, er at man ikke forstår at man er trigget. Når man ikke forstår dette, vil fokus som regel være på triggeren, og ikke på det som triggeren egentlig handler om. Det er derfor vi blir stående så fast når vi trigges. Og så er vi så hjelpeløse om følelsen som trigges er overveldende. Fordi ingen transformasjon kan skje så lenge vi opplever det som skjer overveldende. Vi trenger da hjelp av de som kan dempe opplevelsen, slik at den kan håndteres. Søk hjelp. Lykke til.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
Veavågen, den 20. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no