Tid for ettertanke

I det kaos som nå spiller seg ut i verden, er det viktig å stoppe opp og reflektere. Ellers er det lett å bli fanget av en av vindene som herjer, og da kan man bli blåst over endre. Denne blogg tar opp noen tema som det er viktig å tenke gjennom.

Jeg bruker navnet Gud om den univserelle energi i denne blogg. Dette navnet er naturlig for meg. Jeg vet at dette trigger noen, og at noen heller foretrekker å si naturen, eller universell kraft, eller kosmisk kraft. Kraften er den samme, selv om vi har ulike navn på den.

Mennesket har fri vilje. Vi har alle rett til å selv bestemme over egne liv. Vi har rett til å bestemme hva vi vil tro og hva vi ikke vil tro på. Det er ofte smart å lytte til andre, da andres erfaringer kan spare oss fra å havne i de samme grøfter som de havnet.

I denne sammenheng må vi skille mellom de som har to erfaringer og de som bare har en erfaring. De som bare har erfaring fra et ego styrt liv, kan ikke forstå eller vite hva et liv styrt av vår sjel innebærer. De som har erfaring fra å både leve et ego styrt liv og et liv styrt av egen sjel, har en mye dypere erfaringer fra det å være menneske, som de henter erfaringer fra når de sier noe. De har utviklet evne til å bruke både sin venstre hjerne bevissthet og sin høyre hjerne bevissthet. Et tegn på denne bevissthet er at man klart ser hvor motsatte de to måter å forstå noe på er. Da kun ekstremt få er født våkne, kan de fleste huske kampen, som kalles the dark night of the soul, når dette bevissthetsskifte finner sted. De som bare ser en virkelighet er som regel ego styrte.
REFLEKSJON: Tar du ansvar for dine valg? Når vi velger bevisst, velger vi samtidig de konsekvenser våre valg har.

Et menneske kan ikke tjene to herrer. I Thomasevanlgeliet vers 47 Jesus sa: et menneske kan ikke stige opp på to hester eller spenne to buer. En tjener kan ikke tjene to herrer. Ellers vil han ære den ene og ringeakte den andre.

Boken jeg siterer Thomas evangeliet fra heter Gud i mennesket og er skrevet av Helge Hogenstad, 2006. Sist jeg var I Irland, jan 2019, gikk jeg inn i en katolsk kirke. Her ble jeg møtt av en roll up like i døren. På den stod det at Gud bor i mennesket. Vi er født i Guds bilde står det i Bibelen. Hva betyr dette. Kan det bety av vi er suverene i oss selv, at vi er Herrer over egne liv, og at vi skal la Guds kraft strømme gjennom oss? I så fall vil dette samsvare med en person som er styrt av egen sjel, en person med utviklet høyre hjerne bevissthet.

Det vi ser i dag, og som gir grunn til refleksjon, er alle mennesker som gir sin kraft fra seg, som tenker at myndigheter vet bedre enn de selv, mennesker som har glemt å utvikle kontakt med sin indre kraft. Kan det være slik at de som føyer seg for andre personer eller myndighetenes krav som samtidig svekker dem som menneske, er mennesker som lar andre være sin herre. Ingen kan ri to hester, ingen kan tjene to herrer.

Noen av disse er mennesker arbeider for det som kalles laget, den felles dugnad som myndigheter pusher, og som har en totalt motsatt agenda enn at mennesker skal utvikle sitt potensiale, bli kjent med Guds kraft. Vårt immun system håndterer bra en mikrobe med 99 % overlevelse!

Noen som pusher myndighetens agenda gjør dette ubevisst, andre gjør det for penger. Noen er redde, og prøver å dra andre inn i sin frykt, da de tror at ytre handlinger kan ta bort indre frykt. Noen gjør det fordi de har et uløst flink pike, kjekk gutt syndrom i seg. Å pushe myndighetens agenda nå er en motsetning til det å stå i egen kraft.
REFLEKSJON: De fleste mennesker er ikke enten eller, de er både og. Hvilke områder i ditt liv velger å stole på din egen kraft/guds kraft, og på hvilke områder gir du fra deg egen kraft. Og, hvorfor er det slik?

Det er en illusjon at vi er født med all verdens kunnskap. Det er en stor illusjon blant mennesker, at de forstår noe med å studere overskrifter. Dette fungerer på samme måte som om man tro man forstår hvordan det er å bake brød, fordi man har lest hva som er ingredienser på baksiden av brødposen. Skal man forstå noe, må man faktisk studere tema, gå i dybden.

Et av de tema jeg de siste år har satt men inn i er satanisme. Uten denne kunnskapen ville jeg som de fleste andre ikke trodd dette var viktig i dagens samfunn. Satanisme sagt enkelt er å snu ting på hodet. Man sier at det gode er ondskap og at ondskap er det gode. Ex de som ikke tar injeksjonen er terrorister og det å ta en utestet injeksjon styrker mennesker. Man sier at det som er trygt er utrygt, og at det som er utrygt er trygt. Ex – sjekk opp antall skader etter alternativ behandling versus vanlig medisinsk behandling, tell antall døde, og dann din egen mening om hva som er farlig. Husk at de fleste alternative retninger handler om å sette kroppens systemer tilbake til balanse, i motsetning til skolemedisin som bruker kniver, stråler og medisiner som demper plager uten å løse dem. Vi trenger begge deler, fordi noe er skolemedisin best på, andre ting er alternative metoder best på. Andre eksempler på forsøk på å forvirre mennesker er å si at man er syk uten å ha symptomer, eller at penger kan overføre smitte.
REFLEKSJON: har du satt deg inn i satanisme eller massepsykose eller kognitiv dissonans eller propaganda eller annen kunnskap i dybden, som forklarer hva som skjer i samfunnet? Eller er du et blad på et tre som blåser med vinden, til høsten kommer og du faller til jorden for å dø?

Veien til himmelen. Thomasevangeliet vers 3: Jesus sa: når de som leder dere sier til dere: Se! Riket er i himmelen, så vil himmelens fugler komme før dere. Når de sier til dere: Det er i havet, så vil fiskene komme før dere. Nei, riket er i deres indre og for deres øyne. Når dere kjenner dere selv, da skal dere bli kjent, og dere skal innse at dere er sønner av en levende far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv da er dere i fattigdommen, ja, dere er i fattigdommen.

Alle er enige om at man møter Guds kraft (naturens kraft, universell kraft, kosmisk kraft) ved å vende bevisstheten innover, noe som ofte gjøres gjennom bønn eller meditasjon. Ingen motsetninger her. Motsetningene kommer når man går videre på reisen innover. Det er her valget mellom å bli kjent med egen sjel eller med eget ego skjer. Skal man transformere ego, skjer dette gjennom å løse opp i egne floker. Man kjenner i kroppen når denne transformasjon skjer, fordi det som før plaget oss, forsvinner eller dempes.
REFLEKSON: hva er forskjellen mellom å leve et liv styrt av ego til forskjell fra å leve et liv styrt av sin sjel? Med andre ord leve et liv styrt av frykt (ego styrt) eller styrt av kjærlighet (styrt av sjelen).

Å tenke selv handler om å se det skjulte som er like foran øynene våre. På samme måten som et plommetre bærer plommer og ikke epler, vil de som sprer godhet vise dette gjennom gjerninger som styrker andre og øker folks frihet og glede.

Min største overraskelse og undring siden mars 2020, er alle mennesker som ikke tenker selv. Som ikke forstår at det å tenke selv betyr å sette seg dypt inn i ting. En av de viktigste tegn på at man tenker selv er at man sjekker opp noe, når det er motstridende meninger om dette.

For å forklare dette bruker jeg eksempel fra fotball. Hvis lag A hevder de har den beste måten å trene på, og du er vokst opp med lag A som ditt lag, og har av den grunn aldri tenkt mer over dette. En dag treffer du noen fra lag B, som hevder at deres måte å trene på er den beste. For å sjekke dette ut må man da sette seg inn i hvordan trener lag A og hvordan trener lag B, og på dette grunnlag danne sin egen mening. Det jeg imidlertid ser skje i dagens samfunn er at mange mennesker som tilhører lag A, kun leser hva lag A skriver om forskjell mellom lag A og lag B sitt opplegg for trening. Og med kun en fom for kilde, kan man ikke finne ut noe annet enn at lag A har det beste opplegget, fordi alt som skrives om dette av team A, har selvsagt skrevet det slik. Jeg kaller ikke dette å tenke selv.

Jeg møter stadig på folk som hevder de har satt seg inn i det som skjer nå i samfunnet og som kun har lest i informasjon som er godkjent til å være i samsvar med det offentlige narrativet. Informasjon fra alternative nyhetskilder er ikke sjekket ut. Alternative nyhetskilder er valgt bort, man tror ikke på slikt. Hvis dette er en konklusjon som man er kommet frem til fordi man faktisk har satt seg inn i de totalt ulike verdener, er dette et godt grunnlag for diskusjon. Men hvis man mener som man gjør, fordi de fleste andre på lag A også mener dette, med andre ord man skipper over det å undersøke og komme frem til egen konklusjon, kan man ikke snakke sammen. Da en av partene vil bare bidra med informasjon som en papegøye, grunnlaget for det som hevdes mangler.
REFLEKSJON: Hvilke tema trigger deg i det som skjer nå, og har du i tilfelle satte deg godt inn i begge sider av dette tema?

The proof is in the pudding. Det er mange ulike meninger om injeksjonen. Husk det spiller ingen rolle hva jeg mener eller hva du mener eller hva myndigheter mener eller hva Gud og hver man mener om dette. The proof is in the pudding betyr at sannhet er den virkning som skjer i kroppen til de som har tatt injeksjonen. Vi finner ut dette med å sammenligne:
# antall sykehusinnlagte som har tatt to injeksjoner versus de som ikke har tatt injeksjonen
# ved å se på antall meldte bivirkninger hos de som har tatt injeksjonen, personer som var friske før injeksjonen, og som melder fra om helseplager i etterkant. Denne statistikk finner du på legemiddelverket.no.
REFLEKSJON: Hvor er ditt fokus? På de ulike meninger eller på the proof in the pudding.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
Veavågen, den 25. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no