Ut av håpløshet

Ingen liker det som skjer i samfunnet. Det er lett i en slik situasjon å bli stuck i håpløshet. Vi må aldri glemme at universelle lover overstyrer menneskers handlinger. I denne blogg presenteres jeg noen som det kan være nyttig å minne om.

Universelle lover

  1. VI BLIR DET VI MOTSETTER OSS. DET VI MOTSETTER OSS, KOMMER TIL OSS SOM EN BOOMERANG. Vår underbevissthet overstyrer vår bevissthet.
  2. FOR Å KUNNE GÅ UT AV ET SYSTEM OG VÆRE FRI, MÅ EN FØRST ERKJENNE ENS TILKNYTNING OG HVA EN LÆRTE.

Hva betyr dette i praksis. Den første loven viser oss at det vi forsøker å unngå, det vi vi møte. Vi kan med andre ord ikke stikke fra oss selv. Veien ut av angst og frykt er derfor ikke ytre handlinger, men å vende oppmerksomheten innover og møte det i oss som er i ubalanse. Vi må se på angst og frykt som et varsel fra oss selv at det er noe vi må ta tak i.

Den andre loven viser noe av det samme, skal vi bli fri, må vi gå innover og se hva som skjedde som gjorde at vi valgte å bli med i systemet. Et system kan være et parforhold, et venneskap, en jobb, en organisasjon, eller en større bevegelse. I følge univserselle lover kan vi bare bli fri når vi har forløst alle vanskelige følelser som var knyttet til vårt forhold til systemet. Dette handler ikke om at vi skal elske noe(n) vi hater. Det handler om at når vi ser hva som har skjedd, ærlig, vil de følelser som dette skapte i oss, slippe taket av seg selv. De fleste indre floker løser seg opp når de får et vitne, (oss selv), som er villig til å akseptere at det var faktisk slik det var.

Det å være syk kan også forstås som et system. Når man ser hva som har skjedd, bearbeidet det man trenger bearbeide, erkjent det man trengte være vitne til, vil som regel det som er fastlåst løse seg opp. Fjerner man årsaken til ubalanse, vil reaksjonen (symptomer) på ubalansen løse seg av seg selv. Dette gjelder også om man er stuck i følelser, som for eksempel frykt.

Shedding

Shedding er et nytt ord for de fleste. Det betyr en slags overføring av fra en person til en annen. Det som er aktuelt nå er shedding fra de som har tatt injeksjonen til de som ikke har tatt injeksjonen. Det er rapportert om mange tilfeller av personer som plutselig får symptomer de ikke har hatt før etter å ha vært sammen med personer som har tatt injeksjonen. Det som overføres er en energifrekvens, og denne kan skape symptomer hos den som fanger den opp (dette forklares i videoen). Det er derfor av interesse både for de som har tatt injeksjonen og de som ikke har tatt injeksjonen at man kan beskytte seg mot denne form for overføring (kommer tilbake til dette).

Reaksjonen på injeksjonen

Virkning av injeksjonen er de reaksjoner som personer som har tatt injeksjonen forteller om, som en endring etter at de tok stikket. Det som rapporteres er fra mennesker som tok stikket er: kulde/varmebølger, indre skjelving, hjerteproblemer, stive muskler, hørseltap, kløe, tanketåke, stikkende smerter, prikking, for å nevne noen. Som du ser ingen av disse handler om å beskytte en person mot sykdom. Tvert imot viser de fleste til at noe ikke fungerer som det skal i immunforsvaret. På et overordnet plan er det tre hovedgrupper av symptomer man ser hos de som tok injeksjonen: dette er ubalanser knyttet til hjeret/blodomløpet, til lymfesystemet/immunforsvaret og til hjerne/nervesystemet.

Hvordan dette utvikler seg vet ingen, da injeksjonene ikke er testet mer enn 2 mnd.

Rapporten fra legemiddeleverket 17 august viser: Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 17. august 2021 er det mottatt 26 498meldinger om mistenkte bivirkningeretter koronavaksinasjon. Med andre ord er det mange, veldig mange som opplever en virkning av injeksjonen som de ikke forventet, og som de ikke ønsker.

Styrket helse er et felles ønske for de som tok og ikke tok injeksjonen

Det vi gir vår oppmerksomhet, det vokser.

Det som er et felles ønske, for de med og uten den nye injeksjonen er at man ønsker å bevare helsen. Og merkelig nok, kan de fleste tiltak ha en gynstig effekt på begge grupper. Begge grupper trenger å beskytte seg, selv om det de trenger beskytte seg mot er ulikt.
# De med injeksjon trenger å beskytte seg for det som kan gi ny infeksjon, da dette kan være farlig for dem.
# De uten den injeksjonen trenger å beskytte seg mot shedding.

Her er noen tips til hva du kan gjøre:

MEDITASJON: Se for deg en hvit pyramide. En pyramide som er så stor at den kan dekke hele deg. Denne pyramiden stråler, glitrer og skinner av hvitt lys. La denne pyramiden dekke hele deg, også under deg. Kjenn at du er beskyttet inni pyramiden. La det hvite lyset, som stråler og glitrer fylle hele deg. Tenk at dette lyset beskytter deg mot alle farer. Sitt en liten stund og la lyset omslutte deg. Takk lyset i ditt hjerte for at det beskytter deg.

RENSE KROPPEN: Det er også viktig å rense kroppen. Jo mer avfallstoffer vi kan kvitte oss med, jo bedre vil vårt immunforsvar fungere. Zeolitt og Epson salt som fotbad eller i badekar er gode for å fjerne tungmetaller. Når som 5G er skrudd på (på Haugalandet), har det betydning for helsen din at du har minst mulig av slike metaller i kroppen, da de reagerer på strålene (fungerer som en mottaker) som sendes ut fra 5G master.

ANTIDOT: Det finnes te som direkte motvirker effekt av injeksjonen. Dette er barnål te og te laget av stjerneanis. Kjøpes på helsekost. Ellers vil trolig cistus te og det å drikke vann med (økologisk) sitron også ha en rensende effekt, selv om de to sistnevnte ikke er antidot.

VITAMINER: Fyll opp lagrene med vitaminer: C, og D vitamin, sink og selen er de stoffer som er viktige.

SUNN MAT: Ellers er hovedregelen at kroppen nyttiggjør seg bedre næring fra mat enn fra tilskudd, så spis sunt som hovedregel. Lag mat fra bunnen av. Bruk råvarer som er økologiske, slik at du tilfører kroppen minst mulig av syntetiske tilsetninger.

LEV LIVET: Være mye ute i frisk luft, sitt i solen. Kos deg med venner. Man styrker også sitt immunsystem med yoga, meditasjon, gongbad, qigong, bønn, sang og alle aktiviteter som gir trivsel og indre ro i kroppen! Det er den dype indre ro som gir healing, som gjør at kroppen balanserer seg selv. Hvordan du finner frem til denne tilstanden er langt mindre virkig enn at denne tilstanden blir en del av din hverdag.

BRUK TID PÅ PERSONLIG UTVIKLING. Dette er både kjekt og nyttig. Målet er å endre tilstand fra frykt (mange frykter) til kjærlighet. Lever man i kjærlighet står man i sin suverenitet (se senere).

Det finnes også medisiner som kan nøytralisere virkningen av injeksjonen, men det er ingen garanti at ens vanlige fastlege er orientert om disse ( pga sensur mot mye av det som styrker mennesker). Noen healere (som arbeider med ens høyere selv) kan også lede deg til å nøytralisere virkning av injeksjonen, da alt er frekvenser (kvantefysikk).

Her er flere tips for å rense ut graphen oxid fra injeksjonen.

Et troll med tre hoder

Husk at det vi som skjer er at vi møter på et troll med tre hoder:
1. Virkninger etter injeksjonen
2. Stråler fra 4G, 5G
3. Frykt propaganda.

Virkninger etter injeksjonen er ukarakteristiske, det kan se ut som at problemer manifesterer seg der hvor mennesket har et svakt punkt. Uansett, ingen ønsker å ha en svekket helse, så har man økende (bi)virkninger av injeksjonen, er dette trolig tegn på at kroppen ikke vil ha den endring som er virkning av injeksjonen. Kroppen vil rett og slett ikke tilpasse seg. I slike situasjoner kan man styrke kroppen med å forsøke å reversere virkningen.

Stråler fra 5G påvirker menneskets rytme, da slike stråler har en annen rytme enn menneskets naturlige rytme. Ikke alle reagerer likt, fordi vi er ulike, og fordi det er ulik grad av skjermtid som vi selv tilfører kroppen daglig (dose – effekt). En av hypotesene Arthur Firstenberg fra boken: den usynlige regnbuen, er at en elektrisk forstyrrelse i atmosfæren (eksempelvis fra wifi, 5G, ), vil kunne hindre at kroppen blir kvitt den elektrisitet den selv produserer, og at opphopning av elektrisitet i kroppen kan forårsake influensasymptomer (s 106).

En annen virkning som stråler fra wifi/5G kan ha på kroppens celler er at den påvirker våre porfyriner. Porfyrin er den viktigste delen av myoglobin, det proteinet som gjør muskler røde og får flyttet oksygen fra blodet og over til muskelceller. Når kjemikaler fra miljøet (fra luft, det vi drikker, det vi spiser, klærne våre) forgifter vår porfyrinbaserte transportvei, hoper overflødige porfyriner som er kjemisk bundet til tungmetaller seg opp i nervesystemet, så vel som i resten av kroppen (Firstenberg, 2018, s 176).

Vi ser her at både injeksjonen og elektromagnetiske stråler kan skape ubalanser i kroppen. Derfor er det ikke lett å si med sikkerhet for noen hva som er hva. Det finnes ingen medisin som kan ta bort effekt av stråling på kroppen. Det vi ser nå er at stadig flere får problemer man ikke har sett før og som man ikke vet hvordan man skal behandle. Med andre ord, det er bedre å være føre var, forebygge det man kan, mens man er frisk.

Frykt i seg selv er ikke dødelig, men den kan føre til at man gjør handlinger som kan bli dødelige. Fordi i frykt handler man i overlevedeler (underbevissthet), og ikke ut fra vanlig fornuft (bevissthet). Frykt er en naturlig følelse, som alle andre følelser. Den varsler oss om fare. Den er en innebygget fare detektor som varsler oss når vi må passe ekstra godt på.

Men, desverre er det mange mennesker hvor denne funksjonen ikke virker som den skal. Dette kan skyldes flere ting. En av dem er at man bærer på en uforløst frykt reaksjon i kroppen, en hendelse som var skremmende og som ikke er bearbeidet. Man kan da oppleve at frykt reaksjonen går over til en freeze reaksjon i nervesystemet, en stuck reaksjon med andre ord.

En stuck reaksjon som gjør en maktesløs når noe skjer. Man klarer da ikke ivareta egne interesser. Sagt med andre ord: brenner det, brenner man inne fordi man klarer ikke gå ut av situasjonen. Selv om stuck, er en forferdelig tilstand å leve med, er det håp for de som vil ut dette. Løsningen er å løse opp den frykt reaksjon, da løser man samtidig opp handlinglammelsen. Dette må gjøres på en måte som ikke overvelder en. Og med litt tid til hjelp, er dette fullt mulig. Uløste freeze reaksjoner er en vanlig årsak til en rekke sykdommer, men dette er en annen story.

Menneskets suverenitet – naturlig lov (natural lov)

En annen av de univserselle lover som det er nyttig å kjenne til, er hvordan vi selv bidrar til å manifestere den virkelighet vi lever i ut fra om vi lar oss styre av tilstanden frykt eller tilstanden kjærlighet.

Lovens utrykk  Positivt uttrykkNegativt uttrykk
Det vi bruker til å skapeKJÆRLIGHET
Utvidet bevissthet, åpen for sannhet
FRYKT
Ubevisst, lukket til sannhet
Hvordan det starterKUNNSKAP
Aksept av sannhet  
IGNORANSE
Nekte sannhet
Indre uttrykkSUVERENITET
Ingen eier deg. Ingen mot-setning
tanke, følelse, handling
FORVIRRING
Mangler forståelse
Ytre uttrykkFRIHET
Fravær av slaveri
KONTROLL
Veien til all ondskap og ødeleggelse
Manifestasjon – resultatet
vi skaper
ORDEN
Manifestere godhet
KAOS
Manifestere ondskap, bare tenke på
seg selv
Hentet fra Mark Passio.

Legg merke til at dersom man ønsker å manifestere frihet for seg selv, sine barn, øvrig familie, venner og andre, handler dette om å manifestere ut fra kjærlighet. Manifesterer man ut fra frykt, mister man tilgang til sannhet, og da er manglende forståelse en naturlig konsekvens av dette.

Det vi skal passe oss for er alle de som hevder de manifestere godhet, og som gjør det motsatte. Vi må derfor være nøye med å se på effekten av handlinger, ikke bare høre hva folk snakker. Fordi ingen av redde erkjenner at de bidrar med å skape en verden med økt kaos og kontroll. Tvert imot vil tror de selv at de manifesterer frihet og orden i samfunnet. Og de vil pushe på alle andre tiltak som kan dempe deres frykt, og ikke tiltak som øker din suverenitet.

Den kjærlighet som er kraft til å manifestere er sjelskraften, ikke ego sin tankekraft (se forrige blogg). Skal man utvikle evne til å manifestere, må man derfor lære å skille mellom disse to tilstandene i seg selv. I frykt er man forknytt og man vil slippe unna, gå ut av noe. I kjærlighet kan vi møte det som er, også det vi ikke liker. Vi står i egen kraft når noe skjer. Også når det stormer.

Vi utvikler vår sjelskraft ved å møte oss selv. Vi kan gjøre det ved å løse opp i egne triggere, ved å bearbeide det som vi trenger å bearbeide. Hvis du ikke allerede lever et liv i samsvar med de universelle lover som er styrt av kjærlighet er dette et godt sted å begynne. Reflekter over
# hvorfor man gir sin kraft til andre istedenfor å stå opp for seg selv.
# sammenhengen med det mennesker sier, og frukten av deres handlinger. Vi må ofte ta vekk ordene for å oppdage hvem som er frykt styrt, hvem som er egosentriske, hvem som manipulerer oss, hvem som sniker unna ansvar (ex de som ikke kan gjøre ditt eller datt, fordi du gjør det så mye bedre).
# hva betyr det at mennesker lever sin suverenitet?
# hvordan skiller du sannhet fra usannhet? Dette er veldig viktig i en tid da vi bombarderes med propaganda (løgner som presenteres som sannhet).

Husk at alle reiser begynner med et første skritt. Det er ALDRI for sent å bli herre over eget liv. Aldri for sent å ta bilnøklene og si jeg vil selv kjøre den bilen som heter mitt liv, andre får være passasjerer om de skal samme veien.

Aldri undervurder spirituell kraft. Denne er forankret i kjærlighet og ikke i frykt.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min.
veavågen, den 26. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no