Til de som vil ta tilbake kraften sin etter injeksjonen

Det umulige er mulig

Det umulige er mulig, for de som er koblet til den rette kilden, som er den universelle kraft, som man har tilgang til gjennom sitt høyere selv. De som er kristne vil her si at det er Guds kraft som de kontakter gjennom bønn. Det spiller ingen rolle hvilke ord du bruker, eller hvordan du kontakter denne kraften, bare du etablerer kontakt. Du skal nemlig nå lære å heale deg selv. Og det er dette du skal lære. For noen vil lærekurven være brattere enn den er for andre.

I denne blogg tar jeg opp noen metoder som kan hjelpe, og så må du velge hva som passer deg. Ingenting man ikke tror på har virkning (nocebo). Det man har tro på virker (placebo).

Det som har skjedd de som tok injeksjoenn er at man har valgt en handling, i dette tilfelle en injeksjon, av ulike grunner. Noen har tenkt de gjør det for andre. Andre har tenkt jeg trenger ytre beskyttelse, og at injeksjonen er bedre beskyttelse mot sykdom enn ditt eget immunsystem. Uansett hvorfor man tok injeksjonen, har man valgt å gi fra seg sin egen kraft. Det er denne store snuoperasjonene man nå skal foreta, ta sin kraft tilbake. Man skal lære å heale seg selv. Man skal ta tilbake egen suverenitet som menneske.

Kvantefysikken viser oss at alt er frekvenser. Alle tanker og følelser, all materie har en energifrekvens. Hvis man utvikler sin egen energifrekvens slik at den er høyere enn den frekvens injeksjonen inneholder, kan man overstyre injeksjonens virkninger.

Dette jeg skriver nå er teknisk, og det kan høres ganske sprøtt ut for de som mangler erfaring på dette området. Men husk, det er denne erfaring du skal tilegne deg nå. Derfor må du lære om energifrekvenser. Du må lære å tenke på en ny måte.

Hjertet vårt har en kraft som er mye sterkere enn tankene våre. Det er denne kraft som kan hjelpe oss å gjøre det umulige mulig.

Man må velge å lære å ta tilbake sin suverenitet

En av de univselle lover er at mennesket har fri vilje. Man må derfor bevisst velge at jeg vil lære hvordan jeg selv kan bli frisk. Man må ha den indre motivasjonen på plass. Og man må ta ansvar for prosessen. Man kan ikke lenger stole på at andre ivaretar en, fordi læringen er at man skal lære å ivareta seg selv.

Universelle lover fungerer annerledes enn vitenskapen. Vitenskapet sier vi testet en gruppe på 2000 personer, dette virker, bruk kun dette, det har påvist effekt. Det man ikke tar med i slike studier er at alle mennesker er forskjellige, vi er født unike, og at det er mange årsaker til samme problemer. Så selv om noe virker på Anna og Knut kan aldri vitenskapen påvise at dette vil virke på deg. Det er din kropp som viser deg hva som virker og ikke virker, ikke vitenskapen.

Det andre man skal tenke gjennom er hvor man har sitt fokus: vitenskapen har sitt hovedfokus å å dempe reaksjoner på ubalanse. Dette er et annet fokus enn årsak til ubalanse. Årsak til ubalanse er en hendelse. Det kan ha skjedd deg eller noen andre, det som kalles innviklinger. Å løse opp i årsak betyr i de fleste tilfeller å bearbeide de følelser som overveldet en når hendelse skjedde, bli et vitne til det som har skjedd.

Å løse årsak til symptomer er motsatt fokus av å dempe symptomer

Vitenskapen har sitt fokus på diagnose, og har farmasi som sin fremste metode. Husk det er du og ikke legen som velger hvordan du skal håndtere dine ubalanser. Vi trenger leger, særlig for akutte ting, og legevitenskapen er fantastisk på mange områder. Men for de som er i en situasjon hvor de har gitt kraften sin fra seg, og skal ta denne tilbake, betyr det at de ikke lenger skal stole blindt på leger. De fleste leger har i det vi nå har vært vitne til vært medpushere for injeksjonen, og det er faktisk denne som har gjort veldig mange mennesker syke. Har man en lege som pusher en til noe som gjør en syk, bytt lege.

Det man trenger hjelp av når man skal ta sin kraft tilbake er hjelpere som kan arbeide med energi, som kan jobbe med energifrekvenser. Fordi det er dette du nå skal lære. Det er mange hjelpere der ute som kan dette, de fleste finner du innenfor den alternative verden, men noen innenfor skolemedisin er også oppdatert på kvantekunnskap.

Når man som nå i denne situasjon opplever å bli et offer fra overgrep som skjer fra myndigheter og media, gjennom at de pusher noe som er skadelig for mange mennesker, og dødelig for noen, så er det en fare å bli offer, og se på media og myndigheter som overgripere. Selv om energiene man utvikler i slike situasjoner ofte kalles offer og overgriper energi, er det å være et offer en stuck situasjon. Ikke la ditt fokus gå dit nå. Aksepter de følelser du har, også de som er upassende, da vil disse løse seg opp. Ditt fokus skal nå være på hvordan du hjelper deg selv i denne situasjonen. Så kan du ta eventuelle oppgjør når du er tilbake på plass i deg selv.

Kun sannhet kan sette oss fri

Et viktig prinsipp i universet er at vi må også velge sannhet. Velge å være dønn ærlige med oss selv. Velge å lære det vi trenger for å kunne skille mellom vår indre sanne stemme, og ego, som er en del av oss som beskytter oss mot ubehag, og av den grunn kan skjuler sannhet for oss. Det man skal lære er å lytte til seg selv.

Jeg antar at det etter hvert vil bli flere som er opptatt av å ta sin kraft tilbake, og at man begynner å snakke om hva som virker. Husk vi er unike, stol på din indre guide, er man ærlig og lytter innover blir man guidet til de personer og teknikker som kan hjelpe i denne situasjonen.

Noen av de som nå er syke, er mennesker som har løpt fra egne problemer tidligere. Mennesker som har lyttet til sitt forsvar, som sier ikke tenk på det. Dette gjør at man kan ha lagret en del indre floker i kroppen. Slike floker gir indre stress, og enda flere ubalanser. Man kan derfor ha nytte av å snakke med noen i denne prosessen.

Kroppen vet selv hva man trenger å ta tak i. Stol på prosessen. Fordi skal man bearbeide noe, må man være klar for det. Man må først bli kjent med egen indre kropp, egne følelser, og lære hvordan man enkelt kan ta seg ut av de overveveldende følelser når de kommer. Når man har lært dette konkret, er man åpen nok til å ta tak i det som er vanskelig.

Søk en hjelper som kan romme deg, som tåler at du er den du er, som forstår energier og følelser. Det er mange der ute som kan dette. Får du ikke noe ut av de samtaler du har med den hjelper du har, bytt hjelper. Be dine indre guider vise deg hvem du da kan bruke.

Krystaller kan hjelpe

For noen kan krystaller hjelpe. Jeg var selv en skeptisk person til krystaller. Leste forskning om dette uten å bli overbevist. Så kjøpte jeg tre krystaller, 3 små carneoler, stappet dem i lommen, og ble i kjempe godt humør. Merkelig, men slik var det. Etter det ble jeg stein gal en periode.

De som jobber med krystaller sier sorte krystaller er gode til å rense. Ellers er ametyst, rose kvarts og shungitt veldig gode for healing. Hvis du velger å teste ut krystaller, la din indre guide hjelpe deg å velge krystaller du skal ha, og også hvordan du kan bruke dem. Lokalt: Serenity i Kopervik selger krystaller.

Heale deg selv

For å heale deg selv må du være i de hjernebølger som kalles theta bølger. Det er fra dette sted du kan snakke med ditt høyere selv, og endre dine egne dype programmeringer.
Her er de fire nivå av hjernebølger;
# Beta er våken
# Alfa er avslappet, lett døsig
# Theta er mellom søvn og våken, dypt avslappet, som en dyp meditasjon
# Delta er søvn.

Det er ulike veier for å komme til theta nivå. Når jeg selv var syk brukte jeg flere metoder. Jeg gjorde yoga hver dag, de 5 tibetanske riter, dette gav en dyp avspenning, som er den effekten vi søker. Jeg brukte også guida meditasjoner. Finn en på nettet eller kjøp en meditasjoner som gjør deg avslappet, dypt avslappet, og som gir deg håp. Bruk dem hver dag. Bytt gjerne, når din indre stemme sier at du skal gjøre det. Husk det du nå skal lære er å lytte til deg selv. Derfor kan det hende at det er noe som virker på andre, men ikke virker på deg.

Nå hvis du opplever avmakt på grunn av helseproblemer eller andre ting, trenger du det regelmessige dukket ned i thetha bølgene. Helst flere ganger daglig om du er veldig syk. Det er i denne tilstand kroppen healer seg selv. Noen behandlere kan lede deg til theta i samtaler, andre kan lkese deg til theta gjennom massasje eller andre behandlinger på benk. De beste behandlinger er de som både tar deg til dyp ro, og som løser opp i ubalanser, og hjelper deg å finne tilbake til kraften din. Be din indre guide om hjelp til å velge behandler.

På BalanZen tilbyr vi systemisk samtale og Balanze metoden, og i nær fremtid vil vi også tilby QHHT (kvante healing hyponose teknikk). Dette er tre helt ulike teknikker. Poenget er å ta oss til vår underbevissthet, til theta nivå, fordi det er her varig transformasjon skjer.

Vårt høyere selv vil heale oss med unntak av de situasjon hvor vi skal lære noe. Vi er født for å lære noe, og ingen slipper unna denne læringen. Sorry!!

Vanlige tilbud som yoga, qigong, og annen rolig trening kan også ta deg på theta. Et smart Kinderegg er å gå på en aktivitet hver uke som gjør at du lander i deg selv, ha en behandler som kan energier og frekvenser, og som kan lære deg om dette slik at du lærer å fikse deg selv, og en meditasjon som du bruker hver dag.

Begynn der du er

Ingen kan starte på sin livsreise uten å starte fra det sted man er. Har man sviktende helse og orker lite, må man justere innsatsen etter dette. Man skal gjøre noe for seg selv hver dag, ikke lure seg unna, men ikke gjøre det slik at man tapper krefter. Det som er lystbetont gir som regel krefter, hvis det ikke gjør det, søk hjelp for å utforske hva som skjer i samtaleterapi.

Stopp bruk av medier som tar kraften din

Personer og medier som gjør deg redd tar kraften din. Hvis du oppdager at personer eller medier lyver for deg, og du fortsetter å høre hva de sier, svekker du deg selv. Skal man ta tilbake sin suverenitet må man endre noe i livet sitt. Endre vaner med andre ord. Noen ganger kan man også endre venner. Søk kontakt med likesinnende, personer som er opptatt av å styke sin suverenitet. Det er alltid godt å gå sammen med noen som kan akseptere en som den man er, som ikke trigges av at man tenker annerledes.

En viktig læring er å sette grenser. Dette gjelder også familie og venner, og arbeidssteder. Det som skjer er at det pushes en agenda med stor styrke, og ofte så mangler de både vitenskap og juridisk begrunnelse for det de hevder. Man må sette seg inn i saker og ting om man vil ta sin suverenitet tilbake.

Den aller viktigste refleksjon

Den viktigste refleksjon handler om når i livet du gav fra deg kraften din til andre, og hvorfor dette skjedde. Dette er et viktig tema. Mange har noe her de trenger å heale. Ofte en relasjon. Og mange har noen programmer de trenger å endre, slik at de kan handle annerledes. Ellers er de like stuck.

Push for ny injeksjon

Alle personer som vurderer å ta en injeksjon mot den nye sykdommen, eller en av de gamle, bør se filmene plandemic og Vaxxed2, før de tar dette valget. Dette gjelder i aller høyeste grad alle barneforeldre. I dokumentaren vaxxed2 får du vite hvordan man kan ta de ulike injeksjoner på en måte som ikke skader barnet, det er ikke mer komplisert enn at barnet må ha utviklet sitt immunsystem så mye at det kan tåle injeksjonen. Se filmene og dann din egen mening.

Vi velger resten av livet nå

# om vi vil lære å heale oss selv
# om vi vil lære å lytte til oss selv, også når det er vanskelig
# hvem som skal støtte oss i denne prosessen, venner og behandlere
# hva vi må slutte med
# hvordan den verden vi skal vokse opp i skal være, for alle. Det er samme kraft som vi bruker til å heale oss selv med, som vi bruker til å skape den nye verden vi ønsker å leve i. Mer om dette i en senere blogg!

I denne blogg skriver jeg ikke om kost, om rensemetoder, om strålebeskyttelse, dette er like virkig, men tema er dekket i andre blogger.

Lokale behandlere som kan arbeide med å balansere kroppens energier i tillegg til Balanzen er:
# Arild Bokneberg, Kopervik
# Lindy Kristoffersen, Ådland
# Anne Karin Norenes, Vormedal.
Denne listen er ikke uttømmende.

Bruk din indre guide når du velger behandler. Stemmer ingen av disse, vent til du forstår hvem du skal bruke. Husk, ingen kan redde andre, det vi skal lære er å redde oss selv, og der er her andre behandlere kommer inn, som en støtte på veien, noen som kan lære oss nye måter å forstå det som skjer på og hvordan vi som mennesker er skrudd sammen.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys lokalt og online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.
Veavågen, den 28. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no