Hvorfor yoga og gongbad virker når man har helseproblemer – uansett hva man feiler

Yoga betyr forening. Det som forenes er våre energier. Kroppens energier. Vi bruker ulike navn på disse energiene. Vi kan si: høyre og venstre hjerne bevissthet, vi kan si sjel – ego, vi kan si feminin og maskulin energi, vi kan si sol og måne energi. Hva vi kaller det spiller ingen rolle, poenget er at vi forstår at som menneske består vi av ulike energier, og når disse ikke er forent, så opplever vi stress, tankekjør, indre uro, og i etterkant av dette helseplager.

Man trenger IKKE gå på et yogasted for å praktisere yoga, kan man puste kan man praktisere yoga. Det er kun de som er bevisstløse som ikke kan praktisere yoga. Fordelen med å gå på et yogasted, er at man da får dele den energi som skapes i gruppen. De færreste klarer av seg selv å hente opp like høy energifrekvensen når de ser på yoga via en skjerm eller dvd. Med andre ord får man større utbytte av å gjøre de samme øvelser i en gruppe. Det er derfor andre ting enn øvelser i seg selv som har betydning.

Kontakt, forståelse og kontroll av kroppens energier

En person som har forent sine enrgier, har kontakt med og kontroll over både sine maskuline og feminine energier. De maskuline energier gjør at vi tenker klart og logisk, og er i stand til å handle i samsvar med våre egne interesser. De femininen energier gjør at vi har nok ro til å tenke gjennom ting når kriser oppstår, vi forstår hva som skjer i oss og rundt oss.

Når den maskuline energi ikke er på plass er vi ofte ute av stand til å handle. Vi kan oppleve å være stuck i fight, flight og freeze reaksjoner. Fight flight reaksjoner får vi når det er for mye stress i systemet, freeze reaksjoner oppstår for mye utmattelse og overveldelse, slitenhet. Ubalanser i nervesystemet GÅR IKKE OVER, selv om tiden går. Man må selv løse opp i dette, for å komme ut av slike tilstander. I praksis er det veldig mange sykdommer som oppstår fordi man har uløste fight, flight eller freeze reaksjoner i nervesystemet. Velger man å dempe disse med mat, rus, eller piller, er dette en annen strategi enn å løse dem opp.

Vanlige fight, flight reaksjoner er på vakt, mangler konsentrasjon, mangler tålmodighet, dårlig hukommelse, frykt, anspent, smerter, hodepine, høyt blodtrykk, tankestress. Mange beskriver dette som om de har en motor i seg de ikke kan skru av. Innestengt frykt og sinne, bekymring og frustrasjon gir fight, flight reaksjoner.

Vanlige freeze reaksjoner er: sliten, utmattet, overveldet, hjelpeløs, handlingslammet, avmakt, tanketom, svimmel, mage/tarm problemer (sykdommer), kvalme, fryser lett, ofte kald. Mange beskriver freeze reaksjoner som å mange en startmotor, man kommer ikke i gang med det man ønsker, også tiltak som man vet kan hjelpe en. Vanlige følelser her er håpløshet, hjelpeløshet, maktesløshet, slitenhet, utmattelse.

Overveldelse er en følelse som kan handle om både fight, flight og freeze reaksjoner. Man overveldes når man opplever noe som er for sterkt å håndtere. Ofte skjer det ved at flere ting skjer på en gang. Det kan være noe vanskelig som skjedde i barndommen hvor man var for ung til å håndtere det som skjedde. Ofte når noe skjer i barndommen, er de andre voksne i familien også preget av dette, slik at alle går i overlevelse, og ingen klarer å romme hverande, gi hverandre den ro man trenger for å fordøye det som skjedde.

Gjennom yoga fokuserer man innover

Mennesket har en hud som består av flere lag. Ytterhud kalles overhud, neste lag kalles lærhud og det innerste laget kalles underhud. Man må i kontakt med underhuden for å komme i kontakt med godsakene i kroppen. Hvis en kirurg kun kunne behandle det som skjedde i menneskets overhud eller lærhud, var det lite endring som kunne skje.

Slik er det også med kroppens energier, det vi ofte kaller psyken i praksis. Forenklet kan vi dele opp lagene i psyken på fire nivåer, når vi ser på pust og bevissthet.

1. vanlig pust, noe de fleste ikke tenker over.

2. bevisst pust, man lærer ved hjelp av ulike teknikker å ta kontroll over egen pust og eget stress. Gjennom bevisst pust kan man endre kroppens nervesystem fra sympatisk aktivering som er kroppens aktiveringssystem, til parasympatisk aktivering, som er ro og avslapning. De fleste som går på yoga lærer dette ganske fort.

3. Når man har praktisert bevisst pust en tid, vil man oppdage en tilstand hvor man nesten slutter å puste. Man puster, men pusten er langsom og svært overfladisk. Jeg husker jeg ble svært overrasket første gang jeg opplevde dette. Dette nivå er det nivå hvor man har kontakt med kroppens livskraft, den som kalles prana eller chi og Den Hellige Ånd i BIbelen. Kontakt med livskraft kan hjelpe oss å skape balanse i våre blokkeringer, et arbeid som må skje før vi kan gå videre til trinn fire. På dette nivå kan man også innenfor yoga flytte på kroppens energier, man kan sende energi til egne blokkeringer (fysisk og i tankene).

Swami Rama, som er en yoga, som behersker sin livskraft kan gjennom pust senke sine hjernebølger til delta* (vanligvis dyp søvn), men han kalte det yogisk søvn. Swami Rama kunne gjenta alt som ble sagt i rommet. Hna var tilstede i rommet i en dypt avslappet tilstand. Swami Rama kunne også fokusere på hjerte og på under et minutt senke puls fra 74 til 52, og deretter øke puls fra 60 til 82 på 8 sekunder. Han kunne i løpet av 15 minutter flytte energi i kroppen og skape en temperaturforskjell mellom tommel og lillefinger. Swami Rama beherker livskraft energien i kroppen.

Har du en kropp og kan du puste, så er dette mulig å lære, for de som er villige til å lære det de trenger å lære for å kunne dette. Sett av daglig praksis i 10 år. Resten av livet vil etter dette flyte i harmoni.

4. Er det som kalles samadhi i yoga. Innenfor spirituelle miljøer snakker man om hjerteenergien. Det er her man har tilgang med ens høyere selv. Når man har valgt å leve i sin høyre hjerne bevissthet åpner man for denne energien. I bibelen har ikke denne tilstand noe navn (korriger meg om jeg er feil), men Bibelen sier når to er samlet i mitt navn kan man flytte fjell med tro, noe som symbolsk kan forstås som at alt er mulig når høyre og venstre hjerne bevissthet er forent. Og det er akkurat dette som skjer når man er i kontakt med denne energien. Det meste er mulig.

Man kan hente opp informasjon fra akashafeltet, noe som innebærer tidligere i eget liv, i tidligere liv og i andres liv. De som har deltatt i konstellasjoner (systemisk samtale, IoPT) vet at dette er egentlig ganske fasinerende og lett.
Man kan også snakke med andres sjeler, husk vi er sjeler med en fysisk kropp. Både andre personer og personer som er døde. Jeg selv hadde i en slik tilstand en uventet samtale med min pappa som døde i 1993. Det var utrolig kjekt, og merkelig. Jeg har også hatt besøk til tidligere liv i en slik tilstand, så jeg vet dette er mulig.

Poenget er at når man er i kontakt med sitt høyere selv kan man snakke med kroppen sin, og på den måten søke svar på det som er så vanskelig å fatte i den vanlige bevissthet. Men, man trenger ikke gjøre noe egentlig, fordi når man er i denne tilstanden, har denne energifrekvensen, vil kroppen av seg selv balansere seg selv. Din jobb er med andre ord å gjøre det du trenger å gjøre for at kroppen skal heale seg selv. Du vet du kan dette når det virker. Virker det ikke, er det mer å lære.

Man må velge å utvikle sin psyke

Ingen av de goder man kan oppleve når man vender innover åpner seg for de personer som ikke tror på dette. Vi lever i et samfunn hvor vi er opplært til å tro at ubalanser ikke fikses, men dempes. At dette gjør en stuck, er det få som tenker over. Men, er du stuck fordi legen ikke kan hjelpe deg, har du faktisk valget å hjelpe deg selv.

Personlig tror jeg at alt det som skjer i samfunnet nå, i et større bilde, handler om akkurat dette. Vanlige folk må ta sin kraft tilbake. Vanlige folk skal utvikle kjennskap til hvem de selv er. Vanlige folk skal lære å heale seg selv og andre, noe som er en naturlig egenskap for de som har utviklet så høy energifrekvens, som har utviklet evnen til å kontakte hjertekraften i seg selv, evnen til å kontakte det høyere selv.

Gjennom yoga har utrolig mange personer erfart at de har fått sin helse og sin kraft tilbake. Ikke gratis, de har jobbet med seg selv over tid.

I en god yogatime, vil instrulktøren bringe deg ned i en avslappet tilstand, slik at det er dine thetabølger* som er din dominerende energi. Gong bad har samme effekt, den bringer deg også ned i theta verden. Jo mer man dukker ned i thetha bølgene, jo mer støtter man sin egen kropp i å balansere seg selv. For de som har helseplager, er det smart å ta slike thetha-dykk-bad hver dag. Husk det finnes mange måter å nå tilstanden theta bølger på, selv om denne blogg fokuserer på yoga og gong bad. Essensen er at du regelmessig går til dette nivå i din psyke.

De som går på yoga og gongbad vet at dette både er en mirakel kur samtidig som det tar tid å endre noe man kanskje har brukt hele livet på å bygge opp. Mange mennesker har løpt fra seg selv, helt til sykdom rammer. Den ro som sykdom bringer med seg, tvinger dem til å reflektere på nye måter. Derfor er sykdom en mulighet til å få et nytt liv, et mye bedre liv.

De aller fleste kjenner noen som sier at sykdom var det beste som kunne skje meg. Jeg kan også skrive under på dette, selv om det tok fire år å bli frisk. Jeg er glad dette skjedde i 2006 og ikke i 2020, fordi da ville jeg helt sikker tatt en pcr test, og når denne var positiv (husk 97 prosent feilmargin med denne test) så ville jeg trodd at siden det tok så lang tid å bli frisk var dette en senskade etter den nye sykdommen!

De som er kloke, og selvtenkene forstår at de ikke trenger å bli syke for å starte med å lære de teknikker som balanserer kroppen. Faktisk er det enklere når man er frisk, fordi man da har mer overskudd. «Baksiden» her er at man ikke ser så mye resultat, som de syke gjør. Men etter kort tid vil de fleste likevel merke at de sover enda bedre, har enda bedre humør, har enda mer energi og de bevarer enda mer ro, når det stormer rundt en.

Yoga og gong bad på Balanzen

Yoga og Gong bad praktiseres ulikt ulike steder. Her er en kort beskrivelse av hvordan vi gjør et på Balanzen.

En yogatime er en blanding av yogaøvelser, noen rytmiske, noen rolige, det er trening av bevisst pust, og vi avslutter som regel med avspenning hvor vi lytter til gong.

Et gong bad har ofte litt yoga, noe enkelt, fordi dette gjør kroppen mer rolig og klar for den avspenning som det å lytte til gongens vibrasjoner skaper i oss. De fleste synes det er passe lenge å ligge 45 min til gongavspenning.

Du trenger ingen kunnskaper for å delta verken på yoga eller gongbad. Eneste du trenger er å kunne puste og møte opp. Hvis du opplever at du blir stresset, opplever en av reaksjonene som er beskrevet som en fight, flight eller freeze reaksjon, så er dette tegn på at yogaen eller gongbadet virker fordi dette viser at kroppen da balanserer seg selv.

Velkommen til yoga og gong bad på Balanzen. Akkurat nå har vi akkurat startet opp høstens kurs, og vi har tre ledige plasser på yoga torsdag kl 1815, pris 200 kr pr time. Man betaler for sesongen, det vil si antall timer som er igjen når man starter.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys lokalt og online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.
Veavågen, den 29. August 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no