Totalitære samfunn og kovid

Dette er en video med en samtale med ekspert Mattias Desmet og koronakomiteen som ledes av Reiner Fuellmich. Anbefaler at du setter av tid til å se denne (1 time). NB: NÅ VIRKER LENKEN!

For meg var dette nyttig informasjon. Videoen gir en forklaring til det som skjer i samfunnet som samsvarer med det vi ser med egne øyne.

Totalitære samfunn bygger på fire prinsipp:
1. Isolering av mennesker
2. Meningsløshet, mangel på fornuft
3. Fri flyt av frykt/angst
4. Fri flyt av ubehag.

I totalitære samfunn er massen fanget i en hypnose, noe tilsvarende det jeg tidligere har beskrevet som massepsykose. Vanligvis er 30 prosent helt fanget, 40 prosent ser hva som skjer med velger å ikke si noe høyt og de øvrige arbeider for å vekke folk ut av hypnosen. Lederne i et slikt system er fanget av samme hypnose og tror av hele sitt hjerte på de mange ulike regler som innføres, noe som gjør at de fremstår som mer troverdige.

Et annet trekk med totalitære samfunn er at de er selvdestruktive, de ødelegger seg selv. Derfor hypnosen ta slutt.

Se videoen, dann din egen mening. Lytt til din indre guide, hva din rolle er.
Alle mann til pumpene! Humor er vårt nye våpen!


Foredrag på Balanzen 22. September 2021 kl 19 – 20

Foredrag på Balanzen onsdag 22 sept kl 19 – 20 med Hildur Vea, PhD. Hvordan ta tilbake egen kraft når helsa svikter. Dette foredraget har et videre perspektiv enn blogg som har en nokså tilsvarende tittel, og som mest fokuserer på hvordan ta tilbake egen kraft etter injeksjonen. Pris kr 250,-. Følg lenken for påmelding.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys lokalt og online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.
Veavågen den 1. september 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no