Ut av egne tankefloker

En tankefloke er en situasjon hvor to tanker ikke samsvarer. Tankefloker kan oppstå på flere nivåer. De fleste av oss har løst opp i egne tankefloker knyttet til ubearbeida opplevelser. Når vi forstod hva vi selv opplevde, og erkjennte den sanne følelsen (= slik vi egentlig opplevde noe den gang), ble den spenning som tankefloken skapte løst opp.

Andre tankefloker er knyttet til programmeringer. Programmeringer gjør at vi kan handle uten å tenke gjennom det vi gjør. Det ville vært veldig travelt om vi skulle vurdere nøye alle våre handlinger. De fleste av våre programmer er i den delen av bevissthet som heter underbevissthet. Dette er den delen som er knyttet til det vi har erfart og glemt. Vi tar opp i oss programmer gjennom barndommen. De første syv årene av våre liv, er vi som svamper som suger til oss informasjon, både nyttig og unyttig.

Det mange ikke tenker over, er at i denne perioden tar mange barn også opp i seg programmer som tilhører foreldre. Alle uløste og ubearbeida følelser og reaksjoner foreldre bærer på, er materiale som flyter rundt i den suppen av informasjon som barn henter sin informasjon fra, med sin egen svamp. Derfor er det vanlig at barn kan bære følelser som er fortrengt av foreldre. Når vi rydder opp i egne tankefloker er det derfor lurt å også sjekke om den floken som er vanskelig å løse, kanskje ikke tilhører oss selv.

Min egen erfaring er at tankefloker løser seg når jeg er villig til å erkjenne det som er. Denne erfaringen har gitt meg en kroppslig forståelse av sannhet. Fordi kroppen reagerer med dyp ro når tankene våre harmonerer, og den reagerer med spenning og uro når vi strever med en tankefloke. For å forstå dybden i det jeg skriver her, må vi ta med at vi har to kilder til våre tanker. Dette som kalles høyre og venstre hjerne bevissthet eller maskulin og feminin energi. Og noen ganger er det her floken ligger, vi har to stemmer inni oss som mener ulike ting. En indre motsetning eller konflikt.

Selv gikk jeg meg vill i egne tanker i mange år, før jeg knekket koden. Det jeg gjorde var at jeg forsøkte å løse tankefloker med intellektet, det som er vår venstre hjerne bevissthet eller vår maskuline energi. Selv om jeg fant logiske løsninger, og trodde jeg hadde løse mine floker, fant jeg aldri den dype indre ro, så lenge jeg levde livet mitt tankestyrt. Det var først når jeg lærte å forene disse to energier som var inni meg, (og inni alle mennesker) at jeg forstod hvordan man løser tankefloker. Det er med andre ord kroppens reaksjon med dyp ro, en tilstand helt uten tvil, som er tegnet på at tankefloken er løst.

I det samfunn vi nå lever, er det mange som opplever tankefloker. Vi utfordres på flere plan:
# vårt indre plan (frykt, tvil, tanker som strider mot hverandre)
# på forholdet mellom oss selv og våre medmennesker (mange opplever ulike meninger som en for og mot kamp mot injeksjonen, selv om det er aldri er dette det handler om, se nedenfor om triggere)
# på forholdet mellom oss selv og myndigheter (hvor myndigheter bryter vår grunnlov og sier dette er til beste for oss)
# på forholdet mellom myndigheter og offentlige ansatte hvor det utøves press for å ta en rekke injeksjoner, injeksjoner som kun er testet i 2 mnd, og som ingen vet hvilke senskader den kan ha
# på forholdet mellom myndigheter og fagfolk, hvor fagfolk kjemper mot myndigheter. Leger som vil behandle syke blir sensurert og må dele sin kunnskap gjennom alternative medier.

For oss som er utdannet innenfor helse, så har vi opplevd at det meste av den kunnskap vi hadde før mars 2020 er nå snudd på hodet. Det er bare å bite i det sure eplet for alle: enten ble vi lurt før eller så blir vi lurt nå. Disse to verdener er helt uforenelige.
# enten så må man påvise et virus for å hevde at man kan bli syk av dette viruset, eller så kan man bli syk av et virus man ikke kan påvise
# enten så må man ha symptomer for å være syk og kunne smitte andre, eller så kan man bli syk og smitte andre uten å selv ha symptomer. And on and on.

Innenfor hver av disse tema er det mange tankefloker. I tillegg flommer informasjon mot oss, informasjon som endres hele tiden. Vi vet alle at en god del av dette er der for å forvirre oss. Så hvordan kan vi møte dette?

En av de store utfordringer vi som samfunn møter er hvorvidt vi lytter til oss selv eller lytter til andre i det som skjer. Den enkleste måte å finne mer indre ro på, er å ta seg selv dønn alvorlig, leve ærlig, og ta minst like mye hensyn til seg selv som til alle andre. Og er man i tvil, vent til man er sikker på sin handling.

Vår indre verden skaper den ytre verden

Universelle lover viser at slik det er på innsiden, slik blir det på utsiden.
# er det kaos på innsiden, blir det kaos i det ytre livet
# lever man en indre løgn, lever man som regel en ytre løgn
# er det frykt som styrer i underbevissthetem, er det frykt som styrer handlinger i den ytre verden
# er det klare tanker og indre ro i sinnet, vil det bli klare tanker og ro i den ytre verden

Dette var noe jeg selv strevde med å forstå mars 2020 når den store endringen i verden startet. Den spirituelle løsning som kom frem på flere hold var at det beste vi kunne gjøre som enkeltmennesker var å jobbe med oss selv. Løse opp i egne tankefloker, slik at vi ikke selv bidro med å skape ytre tankefloker.

Jeg skal ærlig innrømme at dette var litt gresk for meg i starten. Jeg, som de fleste andre, håpet på at en verdensleder skulle ta styringen, og stoppe det som skjedde. At lille meg, kunne ha betydning på det som skjedde i den store verden, tok det lang tid å ta inn. Og forstå meg rett, vi trenger gode ledere som bygger på sannhet. Men poenget mitt er at vi alle kan bidra. Jeg innså etter hvert at jeg var like viktig som alle andre. Ikke mer viktig, ikke mindre viktig. Og så kjentes det godt å bidra når jeg så hvor mange som var stuck og redde.

Fordi frykt er en av de store farene nå som verden endres. Frykt er utfordrende på flere nivåer.
# i forhold til energifrekvenser, har frykt en vibrasjon som er langt nede på venstre hjerne bevisstheten. Skapelse av verden, den kraft som kan endre, befinner seg i høyre hjerne bevisstheten, en mye høyere energifrekvens. Husk, det er vi selv som skaper våre energifrekvenser, og jo flere tankefloker du løser, jo høyere energifrekvens skaper du for deg selv.

I følge David Hawkins har frykt en frekvens på 100 og man passerer over i høyre hjerne bevissthet når ens frekvens passerer 200. Man passerer 200 streken når man velger å leve sannet, okke som. Hvis keiseren er uten klær, og du ser dette, og alle andre roser de flotte klærne han har, så må en person som velger å leve sannhet, gjøre som barnet og si høyt: men keiseren er jo naken! Klærne mangler. Det krever mot å være som dette barnet, fordi når det er først når barnet roper at keiseren er naken, at de som stod rundt og hyllet hans vakre klær, klarer å se det samme som barnet ser. Det er noe som ikke stemmer med narrativet.

# Frykt kan også utfordre oss, fordi den kan lede oss inn i overlevestrategier. Dette gjør at vi unngår å tenke på det som øker frykten, som for eksempel alle motsetninger som blir presentert om det som skjer. Fryktens beste venn er tvil, og når disse to slår seg sammen, må vi handle, for å komme oss ut av denne tilstanden. Det er her overlevestrategier kommer inn. Overlevestrategier er det vi gjør for å holde borte ubehag fra våres bevissthet. Det som er forvirrende med overlevestrategier sett utenfra, er at det som er overlevestrategier for noen, er ikke overlevestrategier for andre. Ex: mat, rus, trene, la være å tenke på (benekte, fortrenge).

# Veien ut av frykt, er å møte egen frykt. Er man forvirret, søker man ytre løsninger, ikke de indre. Mange tror at man kan dempe egen frykt om bare andre personer tenker som en selv og handler som en selv. Men ingen indre frykt kan løses av ytre handlinger. Flere mennesker forteller at det å ta stikket (ytre handling) tok vekk deres frykt (for å dø, smitte andre, etc) en periode. Når man senere reagerte på injeksjonen, kom også tvil og frykt tilbake.

# En ny frykt man opplever i samfunnet i dag, som ikke var så fremtredende før mars 2020, er det som går under ytringsfrihet. Det er mange som forteller at det er vanskelig å snakke åpent og ærlig om det som skjer, fordi andre reagerer så sterkt dersom man har meninger som avviker fra deres egne. Dette er det fenomenet som kalles triggere. Og det vi vet om triggere, er at jo lettere man trigges, jo mindre kontakt har man med seg selv og egne følelser. Personer som står i seg selv trigges ikke, selv om andre er uenige. De kan romme dette. De kan høre hva andre sier uten å miste kontakt med kroppen sin, med hjerteenergien.

Paradokset er at det er først når man står i seg selv, har kontakt med egen følelser, at man kan diskutere et tema, på en slik måte at man ikke forsøker å ha rett, men å søke en løsning som både er sann og god for alle. Det er akkurat dette punktet som gjør det så viktig at alle som trigges av andre eller av meninger andre har, tar tak i seg selv. Jo flere som kan løse opp i egen frykt, og egne triggere, jo flere borgere vil samfunnet ha som kan bruke sin fagkunnskap til beste for alle.

Om å løse opp i egne triggere

Når vi trigges handler dette alltid om en dobbel opplevelse. Det som trigges er en følelsesmessig reaksjon. Det kan være følelser som frykt, sinne, håpløshet, hjelpeløshet, maktelsøhet, forvirring, forvilelse med mere. Kan være hva som helst som er uløst i oss, fordi den gang vi lagret dette i vår underbevissthet, så maktet vi ikke å romme det som skjedde. Var vi barn, så var der ingen voksne der som maktet å romme oss. Barn kan ikke romme egne følelser. Den hendelse som utløser tiggeren kan være veldig ulik den hendelse som tidligere overveldet oss. Det som pleier å være kliss likt er følelsesopplevelsen, kroppsopplevelsen og tankene. Her er en måte som fungerer for noen for å løse opp i triggere. Du trenger to ark.

1. Ark 1. Definer hva eller hvem som trigger deg. Skriv opp alt. Velg deretter en ting.
2. Ark 2. Kjenn etter hva som skjer i kroppen når du tenker på det som trigger deg. Bruk tid på denne delen. Ikke skifte tema, ta et tema om gangen. Skriv opp alle følelser, alle tanker som dukker opp, alle kroppsreaksjoner.
3. Legg ark 1 helt vekk, det er IKKE DETTE DET HANDLER OM. Det handler om noe uløst i deg.
4. Ta frem ark 2 – gå til minnene dine, se om du tidligere i livet har opplevd noe som kan gi deg disse reaksjonene. Finner du ikke noe i ditt liv, sjekk om foreldre eller besteforeldre kan ha opplevd noe som kan gi mening. Hvis du Finner du treff her, er dette noe du trenger å bearbeide. Finner du noe som er knyttet til familiesystemet, er det vanligvis nok å se at det er der det hører til.

Å løse opp i triggere er enkelt når man forstår hva som skjer, men noen slike floker er vanskelige å finne ut av på egen hånd, søk hjelp. Å snakke med noen som er trigget er døfødt. Bortkastet energi. Dropp det om du kan.

Husk, jo flere tankefloker man løser i seg selv, jo mer indre kraft utvikler man. Og det er denne indre kraft man bruker ti å skape sitt eget liv, og en verden som er god å leve i for alle.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys lokalt og online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.
Veavågen den 1. september 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no