Å skape sitt eget liv bevisst

De to ulvene

En kveld satt en gammel indianer ved bålet og snakket med sitt barnebarn.
Han fortalte ham om en kamp som foregår inne i oss mennesker.

Han sa:
Gutten min, det foregår en kamp mellom to ulver inni oss alle.
Den ene ulven er ond. Den representerer sinne, misunnelse, sjalusi, anger,
grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, bitterhet, mindreverdighet,
løgner, falsk stolthet og ego.

Den andre ulven er er god. Den representerer glede, fred, kjærlighet, håp, ro,
ydmykhet, godhet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medlidenhet og tro.

Barnebarnet tenkte på dette i noen minutter før han spurte bestefaren:
Hvilken av ulvene vinner kampen?

Den gamle indianeren så alvorlig på barnebarnet og svarte:
Den du mater… (1).

Å fore sine ulver basert på frykt eller kjærlighet

Alle som har medfølelse ønsker å gjøre sine handlinger basert på kjærlighet, og ikke frykt. Universelle lover viser at handlinger basert på frykt vil de skape kaos og uorden, mest for oss selv, men også for andre. Handlinger basert på kjærlighet skaper indre ro og orden. Dette gjør de fordi de er uttrykker sannhet.

NATURENS LOV

Lovens utrykk  Positivt uttrykkNegativt uttrykk
Det vi bruker til å skapeKJÆRLIGHET
Utvidet bevissthet, åpen for sannhet
FRYKT
Ubevisst, lukket til sannhet
Hvordan det starterKUNNSKAP
Aksept av sannhet  
IGNORANSE
Nekte sannhet
Indre uttrykkSUVERENITET
Ingen eier deg. Ingen mot-setning
tanke, følelse, handling
FORVIRRING
Mangler forståelse
Ytre uttrykkFRIHET
Fravær av slaveri
KONTROLL
Veien til all ondskap og ødeleggelse
Manifestasjon – resultatet
vi skaper
ORDEN
Manifestere godhet
KAOS
Manifestere ondskap, bare tenke på
seg selv
Hentet fra Mark Passio.

Et tema som blir tydeligere og tydeligere for meg som terapeut, er at menneske svekkes (og blir syke, både fysisk og psykisk) når man ikke står i seg selv. Når man ikke lever sin egen sannhet. Når man er redd for andre mennesker sine reaksjoner, om man sier høyt hva man tenker og mener. Eller når man tenker og tror at andre vet bedre enn en selv hva som er bra for en selv. Man blir svekket av å gi sin kraft til andre eller skjule sin kraft.

Noe av den beste omsorg vi kan gi andre er å akseptere dem som den de er. Å romme dem fullt ut. Romme alle følelser de har, la de få uttrykke seg fritt uten at vi skal fikse dem. Da faller de sterkeste emosjonelle reaksjoner til ro. Når en person får lov å uttrykke sannhet, hvordan de opplevde noe vanskelig, da erstattet alle de ubehagelige reasjonene med orden, frihet og sann kjærlighet.

Når vi er omgitt av mennesker som rommer oss, som står i egen kraft, er det mulig å reflektere høyt sammen. Man kan da dele sin usikkerhet, en trygg metode for å selv komme frem til hva en mener om ting og tang.

I møte med mennesker preget av frykt, er ikke dette mulig. Da meninger som avviker fra den som er fanget i frykt, vil trigge den andre.

Vi prøves alle i dette nå om dagen. Det er flere hensyn å ta:
# Det er meningsløst å diskutere med mennesker som er trigget
# Den som trigges eier følelsen som trigges, det er IKKE den som utløser triggeren sitt ansvar, selv om dette ansvaret kan projiseres fra den som er trigget
# en trigger kan kun løse seg opp, om den som trigges tar ansvar for å løse opp egne triggere
# man hjelper verken seg selv eller andre, om man skjuler sannhet
# man kan kun styrke seg selv ved å leve sin egen sannhet, og uttrykke det som man selv står for

Naturens lov gjelder også for våre myndigheter

De som er ansatt i lederposisjoner i samfunnet er også styrt av naturens lov. De vil også fore egne ulver med frykt eller kjærlighet når de handler. Vi kan se hva de forer sine ulver med basert på deres handlinger. Man forstår hvilken type et tre er, basert på hvilken frukt treet bærer. Et plommetre bærer ikke epler, kun plommer.

Mange menneskerfår innstrukser fra sine overordna som de er uenige med. Dette er deres test akkurat nå. Å bøye av og gjøre som de blir fortalt eller å stå i egen kraft. Uansett hvilken ulv man forer i denne situasjonen, har dette konsekvenser.

Når man er styrt av kjærlighet, så bygger denne på kunnskap. Sann kunnskap er den som gir kroppslig resonans. Man kjenner i alle cellene i kroppen, at ja slik må det være. Alle bitene i puslespillet passer. Noe faller til ro. Uteblir denne resonans, er det trolig noen biter som mangler. Eller at man får servert noe som er usant.

Det er mulig å være totalt lost i det man tror (been there, done that). Dette skjer oftere hos de som mener som alle andre, uten at de har satt seg inn i ting og tang. De som har en kjerne av sannhet i seg selv, et indre grunnfjell, forstår raskere når de har gått feil. Noe de fleste gjør innimellom. Det er aldri for sent å snu, når man ser at man går feil vei.

I forrige blogg delte jeg et intervju mellom Mattias Desmet og koronakomiteen som ledes av Reiner Fuellmich (lenken virker nå!). Desmet tar opp totalitære samfunn, som er eksempel på et samfunn styrt av frykt. Hør lenken og dann din egen mening om det som skjer.

Å skape sitt eget liv bevisst

Å skape sitt eget liv bevisst handler om mer enn bevisst refleksjon over våre handlinger i hverdagen. Det handler også om en vilje til å lære det vi trenger å lære for å stå i egen kraft i den tid vi går i møte. Jordens energier endres, enten vi er opptatt av dette eller ikke. Ikke se for deg fortapelse, (det vi fokuserer på, manifesterer vi). Fokuser heller på at du selv skal være godt rustet for den endring som kommer. Dette gjør vi ved å øke sin bevissthet, noe som gjøres ved å gjøre vår underbevissthet bevisst. Vi må med andre ord møte oss selv på alle plan.

Kollektivt er mange fanget i frykt. Vi opplever frykt fordi nyheter skremmer oss: du kan også dø eller ta ansvar slik at du ikke medvirker til at andre dør!. Husk at frykt er en følelse, en energi i kroppen. Når vi ser sannhet, løser den seg opp. Frykt vil ikke løse seg opp av seg selv, da den mater seg selv. Formerer seg som en bakterie. Vi kan kun løser opp i egen frykt ved å møte det vi frykter, og når vi ser sannhet, vil frykten løse seg opp. De fleste klarer ikke å gjøre dette alene, søk hjelp.

FRIHET handler ikke om å få slutt på karantene, isolering, masker, injeksjoner, nye pass, selv om alle disse er handlinger som er basert på frykt (frykt for å smitte andre, frykt for å bli syk, frykt for hva andre vi si om jeg ikke… frykt for å gjøre noe galt om jeg ikke følger reglene).

Er det frykt eller kjærlighet som ligger bak en handling hvor man vi gi en utestet injeksjon til barn i alderen 12- 15 år? Hvilken ulv blir matet her?

Frihet handler om en indre transformasjon. Vi har selv ansvar for at vår egen frykt blir transformert til kjærlighet, vi må være påpasselige på at vi forer rett ulv inni oss. Historien med ulvene gjør det tydligere for oss, hva vi selv gjør, hvilken ulv inn i oss selv vi forer. Vi kan se dette ut fra våre handlinger (ikke tankene).

Det er kroppens reaksjoner på injeksjonen som viser personen om dette var en handling som styrket vedkommende (sannhet) eller svekket vedkommende (usannhet), ikke tankene man har om denne injeksjonen. Har du tatt injeksjonen og angrer (på grunn av bivirkninger eller annet), er rense, rense, rense smart å gjøre (se bloggen ut av håpløshet).

Det er kun indre frihet, som kan skape ytre frihet. I samfunnet skjer det en oppvåkning, et menneske om gangen våkner opp og forstår at de kan bidra til en bedre verden, om de kan tranformere egen frykt til kjærlighet, og på den måten bidra til mer orden, og ikke mer kaos.

Det eneste som kan gi oss indre ro er å leve vår egen sannhet. Mener man at man gjør dette, og fortsatt kjenner på tvil og uro når andre mener noe annet, er det trolig mer av å avdekke før man lever sin fulle og hele sannhet.

Å skape sitt eget liv bevisst handler om å ta et bevisst valg i forhold til om du vil skape dette livet ut fra frykt eller ut fra kjærlighet. Hvis du er fanget av frykt, og ønsker å skape ut fra kjærlighet, søk hjelp.

Foredrag: ta tilbake din egen kraft når helsa svikter

Foredrag på Balanzen onsdag 22 sept kl 19 – 20 med Hildur Vea, PhD. Hvordan ta tilbake egen kraft når helsa svikter. Dette foredraget har et videre perspektiv enn blogg som har en nokså tilsvarende tittel, og som mest fokuserer på hvordan ta tilbake egen kraft etter injeksjonen. Pris kr 250,-. Følg lenken for påmelding.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys lokalt og online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.
Veavågen den 4. september 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilder;

  1. De to ulvene