Elefanten i rommet

Elefanten i rommet er en metafor for noe som tar stor plass i våre liv, som styrer oss mer enn vi forstår. Det viser til noe som er ekstremt synlig eller et åpenbart problem, men som blir ignorert fordi det er ubehagelig å forholde seg til det (1). Vi bruker ofte uttrykket dersom man har et familiemedlem som ikke fungerer i en familie, når ingen sier høyt hva som egentlig er problemet. I denne blogg blir elefanten i rommet brukt som metafor for når mennesker ikke er villige til å møte seg selv og sin egen kraft, slik at de kan utvikle evnen til å ta kontroll over eget liv.

For å kunne skape eget liv, er det noen ting som må på plass. Vi må være villige til å leve sannhet. Dette betyr at vi må være villige til å lære hva sannhet er, og villige til å korrigere oss selv, hver gang vi oppdager at dette trengs. Videre må vi leve i samsvar med naturens lov (2), slik at vi manifesterer våre liv ut fra kjærlighet og ikke ut fra frykt. Det å lære å gå ut av frykt og inn i kjærlighet som den styrende energi i ens liv er en viktig læring.

Skal man leve sannhet og naturens lov, må man utvikle evnen til å skille mellom den verdens forståelse som våre tanker gis oss, venstre hjerne bevisstheten, og den verdens forståelse som vårt hjerte gir oss, høyre hjerne bevisstheten. Å sette seg inn i disse temaene, er en god hjelp på reisen til å utvikle indre kraft og styrke.

Vi møter alle på motstand på denne reisen, og denne motstand er helt nødvendig for at man skal oppdage kraften er i oss selv når vi har åpnet for denne.

Det er mange veier til denne kraft, og poenget er ikke om du velger den ene eller andre veien, poenget er at du kommer til det sted hvor du vet i alle cellene i kroppen at du er på rett vei. Du vet dette fordi universet bekrefter for deg gang på gang, at du går denne veien.

Min egen reise

Før min oppvåkning var jeg en person som levde ut fra min tankeverden. Jeg visste ikke om noe annet. Når jeg ble syk gikk trill rundt i hodet på meg i flere dager, jeg kom ut av dette som en endret person. Endringen var at jeg kunne se klart at det var to motsatte måter å tenke på, som begge kunne fremstå som sanne. Jeg husker at dette både var forvirrende, og at jeg samtidig koste meg med oppdagelsen. Den gang var jeg ikke i stand til å sette ord på hva jeg hadde oppdaget. Det tok 2-3 år sortere ut hva jeg forstod.

Brikkene falt delvis på plass når jeg så et program med Skavland på TV. Han intervjuet Jill Bolte Taylor, som nylig hadde skrevet boken: Med et slag. Taylor er en hjerneforsker som fikk hjerneslag, og som i recovery prosessen skrev bok om hvordan hjernen fungerer. Hun fortalte om forskjellen mellom å leve ut fra en venstre hjerne bevissthet og en høyre hjerne bevissthet. Da falt dominobrikkene på plass i meg.

Jeg har som terapeut ledet mange gjennom denne samme reise, en reise som er strevsom til man får kontroll over egne ubalanser. Dette er som å klatre opp på en høyt fjell med ski på nakken. Man blir sliten og vurderer å gi opp noen ganger. Det er bratt og sleipt. Men, når man kommer til toppen på fjellet, så er landskapet helt annerledes på den andre siden, og man kan renne i det uendelige uten å bli sliten. Man har da knekket energikoden. Elefanten i rommet er at alle har tilgang til ubegrenset energi i seg selv, om de er villige til å åpne opp for denne kraften, villige til å leve sannnhet, villige til å leve naturens lov forankret i kjærlighet.

Sann healing

Sann healing er når ubalanser løser seg, og man endres innenfra. Kjemien i kroppen endres, og man merker at noe er endret. Sann healing er uten bivirkninger, da denne skjer uten at man tilfører kroppen syntestiske stoffer. Kroppen er organisk, og den reagerer med sykdom og plager når det er ubalanser i vårt forhold til oss selv og når vi forer kroppen vår med noe som den ikke kan forholde seg til. Når kroppen sier nok er nok, er det på tide og våkne og ta tak i seg selv, slutte å løpe vekk fra det som er ubehagelig.

Å ikke ville rydde i seg selv, møte seg selv, fungerer på samme måte som når vi samler skrot istedenfor å kaste det. Etter en tid vil det se uryddig ut og det vil lukte råttent. Og slik er det til vi rydder. Vi fungerer på samme måte i vår psyke.

Skal man utvikle evnen til sann healing må man være villige til å teste ut ting og tang. Vi er opplært til å adlyde det som andre tenker og tror. Vi er opplært til å tro at sannhet er noe utenfor oss selv. Selv trodde jeg på at sannhet kom fra forskning. Når jeg disputerte til min doktorgrad i 2012, kom en indre stemme og satte dette ettertrykkelig på plass. Stemmen (mitt høyere selv) sa: forskning er bare en mening. I dag forstår jeg at sannhet er noe vi kun finner om vi søker denne, og at den bekreftes gjennom kroppens reaksjoner.

Det blir ubalanser i oss når vi tar til oss og lever en sannhet som krasjer med den vi selv er. Veien med å ta tilbake egen kraft, er en humpetet vei. Men når man har lært å kjøre sakte over de humper som kommer, klarer man etterhvert å svinge unne hull i veien også. Med andre ord, det blir lettere og lettere jo lenger man går på reisen som gjør en til en sann healer.

Å kjøre sakte over humpene betyr for de fleste at de lærer seg å møte egne følelser. Lære å dempe overveldedelse slik at de kan fordøye det man tidligere ikke klarte å fordøye, fordi det var for massivt. Alle som vil kan lære dette. Elefanten i rommet er at du ikke ser at du har dette i deg. Men du må selv åpne opp for dette. Kaste alle livsløgnene i bosset.

Når jeg før hørte folk si at alle kan bli healere, trodde jeg ikke på dette. Selv om Jesus sa det samme. Og jeg trodde på Bibelen. Jeg har i ettertid forstått at jeg den gang trodde på Jesus og Bibelen ut fra min venstre hjerne bevissthet, og at det å lese Bibelen med hjertets kraft, ut fra høyre hjerne bevissthet er noe helt annet, fordi dette gir en helt annen forståelse. Da denne innsikten kom, forstod jeg bedre hvorfor mennesker krangler om hva som står i Bibelen.

Når jeg trodde jeg ikke kunne bli en sann healer var dette noe jeg trodde fordi jeg brukte min erfaring, og at jeg ikke klarte å se mitt potensiale for hva som var mulig. Poenget er at forstår du hvordan man selv fungerer innenfra, forstår man også hvordan andre fungerer innenfra. Da kan man være til hjelp for de som er forvirret, som lever ut tanker og handlinger hvor kroppen sier: dette stemmer ikke.

Å forstå hvordan man kan heale seg selv, gir mersmak. Den ro som slik healing gir, fungerer på samme måte som de beste bamseklemmer. Selv brukte jeg fire år på å bli frisk. Jeg var 45 år dag jeg ble syk, og 49 år da jeg ble frisk. Selv om det tok fire år, har dette gitt meg et nytt liv resten av livet. Det er verdt innsatsen.

Begynn i dag. Noe av poenget er at man skal bli sjef for sin egen healing prosess. Dette betyr ikke at man ikke får hjelp fra andre, men man gir ikke det totale ansvaret fra seg. Man lytter til seg selv, og skifter hjelper når noe ikke lenger gir nye løsninger eller man kjenner at nå skal man noe annet.

Systemisk samtale

Dette er en helhetlig metode hvor du lærer å heale deg selv (og andre), gjennom å løse opp i egne floker. Egne floker er de ubalanser vi har i oss som trigges av andre. Jo mer du trigges, jo flere floker har du. Det er disse vi tar tak i, i systemisk samtale. Vi begynner her, med det som er vanskelig i hverdagen.

De som utøver systemisk samtale har lært å løse opp i følelsesfloker. I klientens tempo går man til den floken man trenger å løse er. Floken kan handle om noe i nålivet, men den kan også handle om en tidligere uløst hendelse, noe i barndom. Poenget er ikke å dele mange detaljer om hva som skjedde, da dette kun trigger den overveldelse som er floken. Det som kalles retraumatisering, og som ofte er en situasjon hvor mennesket mister kontakt med seg selv (egen kjerne). Men i sakte tempo, når man forstår hva man selv har opplevd og hvordan noe ble opplevd endres man innenfra. Man blir et vitne til det som var. Å erkjenne det som var er nøkkelen til at floken løser seg, vanligvis.

Man erfarer med denne metoden at kroppen berkefter sannhet med dyp ro. Våre kropper gjør dette på litt ulike måter, men når man har forstått egne kroppssignaler på sannhet, blir dette et kompass man også kan bruke i andre situasjoner.

Jo mer overveldet en personer er (sterke floker), jo mer frykt en person har (sterke floker), jo mer trenger man hjelp fra andre for å komme over i et nytt spor. Er man stuck i nervesystemet, er ikke dette noe som løser seg av seg selv. Man må selv løse opp floken. Søk hjelp.

Alt handler om erfaring

Det de fleste opplever når de søker hjelp i gruppe (utdanning, terapi), er at vi er stort sett kliss like. Det er de samme tema vi strever med alle. I grupper hører man ofte, ja, jeg husker når jeg var der, det går over. Hold ut. Det er verdt innsatsen.

Men ingen kan forstå det andre deler, uten at man selv også har erfart noe tilsvarende. Man må gjøre egne erfaringer for å utvikle sin forståelse.

Erfaring er hele nøkkelen for de som vil ta kraften sin tilbake, og skape sitt eget liv. Vi må lytte til kroppens signaler, og bruke det kompass vi har, som er livskraften vår, og ikke tankene. Eller rettere, vi må lære å gjenkjenne tanker som dukker opp som forsvar og overlevestrategier, fordi disse tankene begrenser oss, stagnerer oss. De tanker som kommer fra hjertekraften åpen oss opp, slik at vi forstår mer av oss selv, og av alle andre.

De fleste som ikke tror på ditt og datt er personer uten erfaring. Eller de har gått inn i en situasjon med en skepsis, de tenker kanskje de skal gi det en sjang, se om et virker mens de har energien at de ikke tror på det. I noen situasjoner er det rett, det virker ikke for den personen. Og i andre situasjoner er det tankekraften som sender sitt svar til personen, man får bekreftet det man trodde på forhånd at dette ikke virket.

Mennesker er flinke til å begrense seg selv ubevisst. Vi gir oss selv noen ekstra hinder på den hinderløpa som vi løper, når vi tar tilbake egen kraft og styrke. Tankekraft kan skape slike hindre. Først når vi ser hva vi gjør, kan vi velge annerledes.

Det er et stort skritt for de fleste når man går inn i det ukjente. Dette krever mot. Søk støtte. For de fleste som er opplært til å tro at andre vet bedre enn en selv hva som er best for en, er det nifts å tenke at man skal bli sin egen Herre. Det er også overveldende i starten fordi det er så mye en må lære. Men husk, skal du spise elefanten i rommet, kan du kun gjøre dette med å ta en bit om gangen.

Foredrag: ta tilbake din egen kraft når helsa svikter

Foredrag på Balanzen onsdag 22. Sept kl 19 – 20 med Hildur Vea, PhD. Hvordan ta tilbake egen kraft når helsa svikter. Dette foredraget har et videre perspektiv enn blogg som har en nokså tilsvarende tittel, og som mest fokuserer på hvordan ta tilbake egen kraft etter injeksjonen. Pris kr 250,-. Følg lenken for påmelding.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Ønsker du samtale eller å prøve BalanZe metoden? Begge metoder kan tilbys lokalt og online. Systemisk samtale er en form for kognitiv terapi, hvor man bruker markører i tillegg til vanlig samtale, for å sette ord på følelser og avdekke dype mønstre som hindrer en i å leve det liv en ønsker. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 5. september 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilde

  1. https://www.hvabetyr.com/elefanten-i-rommet/
  2. se tidligere blogger