Kognitiv dissonans

Denne blogg inneholder tre kjappe videoer som viser oss tydelig hva som menes med uttrykket kognitiv dissonans.

  1. I denne lenke forteller forskeren som sammen med 7 andre laboratorier analyserte 1500 kovid swab i vanlig mikroskop istedenfor den vanlige prodedyre for PCt test. Hør hva de fant. (varighet 3-4 min).
  2. I denne lenken forteller Reiner Fuellmich, om de to største kovid løgnene. (varighet 3-4 min). Reiner Fuellmich er leder for rettsaker mot myndigheter som pusher en fake pandemi over hele verden. Så langt har Tyskland og Japan fått nye ledere.
  3. I denne lenken deler guvernøren i West Virginia, USA, status og helse til de vaksinerte. (2 første min).


Oppsummert i en tabell:

MyndigheterFagfolk og offentlig ansatte
Et nytt farlig virus finnes, vi må ha mange tiltak for å hindre at folk blir sykeDet påståtte viruset finner ikke, INGEN myndigheter kan dokumentere at det finnes. Ingen myndigheter kan sende ut en blodprøve fra en person som har kovid, slik at de ulike laboratorier kan se hvordan viruset ser ut
PCR test er en enkel effektiv måte å påvise virusetPCR test kan ikke påvise noen form for sykdom
Også de som ikke har symptomer kan smitte andreIngen som ikke har symptomer kan smitte andre
Folk må ta vaksine for å beskytte seg mot sykdomØkning i sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall blant de som tok vaksinen

Kognitiv dissonans oppstår når man tar inn motstridene informasjon. Man får presentert 2 sannheter og kun en av dem stemmer, den andre er usann. Når vi forstår dette, går vi inn i en tilstand av forvirring en kort periode, før vi lander i oss selv på hva som gir resonasn i vår kropp som sannhet og hva som resonnerer som usannhet.

Ved kognitiv dissonans har vi ansvar for å sjekke ut begge sider av påstandene. Vi må både lese oss opp, høre intervjuer, podcaster, og annen nyhetsinformasjon. Men også ved å bruke våre øyne og ører, se rundt oss, sjekke i vårt nærmiljø om de påstander vi får servert stemmer, og ved å lytte til vår indre resonans. Sjekk i deg selv. Tenk på ordet godhet og sjekk hvordan kroppen din reagerer. Deretter tenker du på ordet ondskap og kjenner hvordan kroppen din reagerer på dette ordet.

Skal vi bygge en god og sann verden for oss selv og våre medborgere, må vi styrke de tiltak som har en resonans av godhet, og ikke de tiltak som har en resonans av ondskap.

Husk, tema kognitiv dissonans handler ikke om min sannhet versus din, det handler 100 prosent om hvorfor menneskers sannhet er som den er. Sannhet er nært knyttet til trygghet. Noen mennesker finner indre trygghet når de kan mene som de fleste andre, gruppefølelelsen gir en form for indre støtte, en vi følelse. Vi mot de andre. Andre mennesker finner indre trygghet når de kan finne frem til sannhet basert på egne dyp dukk i tema, og basert på egne refleksjoner og kroppslige bekreftelser komme frem til hva som er sant og usant. Her er vi ulike. Felles for begge disse to grupper er evnen til medfølelse, det å kunne skjelne hva som er rett og galt, uavhengig av hva en selv velger å tro og å gjøre. Det er kun når vi kan snakke sammen, hvor begge parter er opptatt av sannhet, at det vi opplever i samfunnet nå kan snu. Det er egentlig opp til oss alle å bidra i denne situasjonen.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 8. september 2021.

Hildur Vea, PhD

hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18