En test i livets skole?


Fra et større perspektiv kan vi se på det som skjer og har skjedd i samfunnet siden mars 2020 som en test vi alle utsettes for. Testen går ut på om vi står i den kraft som vi har som mennesker, eller om vi underkaster oss, og gir vår kraft til andre.

Grovt sett kan vi dele folket inn i tre grupper.
1. De som står i egen kraft
2. De som underkaster seg andre
3. De som endrer posisjon fra å underkaste seg andre til å stå i egen kraft.

Er du usikker hvilken gruppe du tilhører, er det ikke tankene dine, men handlingene dine som, viser deg dette.

Det er den siste gruppen som er viktigst. Det er her størst utvikling kan skje. Det er denne gruppen som trolig vil bidra mest til å endre samfunnet, da de har kjent sterkest på kroppen forskjellen mellom et liv i underkastelse til et liv i frihet. Endringen handler om at vi sammen endres fra et samfunn hvor myndigheter gir regler og folket adlyder (som sauer følger bjellesauen), til et samfunn hvor ALLE mennesker får ta del i å utvikle sitt potensiale som menneske. Utopi vil noen si, ut fra det om skjer i samfunnet, men dette er ikke utopi for de som kjenner universelle lover, naturens lov.

Naturens lov viser oss hva som skjer om vi skaper ut fra frykt eller ut fra kjærlighet. Et samfunn styrt av frykt faller sammen. Kanskjer er det dette vi nå opplever. Vi ser at gamle strukturer i samfunnet faller sammen.
# lover og påbud følger ikke lenger anerkjent vitenskap
# menneskets frie vilje overtrampes (ofte av redde folk eller regelryttere)
# mange tror på en verden snudd på hodet (nå: farlig med tett menneskelig kontakt, før: menneskelig kontakt styrker immunforsvaret)
# helse er blitt «den nye religionen», man kan ikke stille spørsmål til vedsatte sannheter

Den nye verden vi skal skape sammen, må baserer på universets lover, naturens lov. Ingen mennesker kan overstyre disse. Og kanskje er dette den store læringen vi nå gjennomlever, at vi skal se at det ikke er myndighetenes lover, men de universelle lover som seirer, slik de alltid har gjort.

Spennede tid vi lever.

Det er utfordrende for alle i tiden vi lever, da mange opplever tretthet og smerter etter injeksjonen. Andre overveldes av angst, og strever med å puste vanlig. Husk at kroppen er en helhet, og at alle som vil kan hjelpe seg selv til bedre helse.

Jo flere ubearbeida ting man bærer på, jo mer anstrengelse er dette for kroppen, da kroppen bruker en del krefter på å fortrenge dette, og har da m indre kapasitet til å jobbe med å kvitte seg med de stoffer som kroppen ikke tåler fra injeksjonen.

Trenger du hjelp til å sortere tanker:velkommen til samtale på Balanzen. Trenger du hjelp og ikke orker å snakke, kan vi tilby BalanZe metoden. Denne tilbys også til barn.

Foredrag: ta tilbake din egen kraft når helsa svikter

Foredrag på Balanzen onsdag 22. Sept kl 19 – 20 med Hildur Vea, PhD. Hvordan ta tilbake egen kraft når helsa svikter. Dette foredraget har et videre perspektiv enn blogg som har en nokså tilsvarende tittel, og som mest fokuserer på hvordan ta tilbake egen kraft etter injeksjonen. Pris kr 250,-. Følg lenken for påmelding.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 11. September 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no