Kjærlighet er den største kraft

Den største misforståelse som pushes i samfunnet er at menneske ikke har kraft i seg selv. Alle har kraft. Mennesket har stor indre kraft om de åpner opp for denne kilden i seg selv. Det er her menneskets frie vilje kommer inn. Vi må søke denne kraft. Vi må åpne opp for den og vi må leve den. Mange av oss må «gå i lære» en periode, fordi denne viten kan ikke lærer gjennom egne studier. Been there, done that.

Mennesket har kraft til å heale seg selv, og kraft til å heale andre. Man ingen kan lære dette mot sin vilje, eller i en tilstand av skepsis. Vi må derfor anerkjenne at dette er mulig, for at vi skal få tilgang som viser oss at det var mulig.

Fokus må være inn i kroppen om man vil oppdage denne kraftkilden i seg selv. Det er mange ulike teknikker, velg den som passer deg. Vi må praktisere for å lære en ferdighet. Ferdigheter som skal læres er å
# finne kraften i seg selv
# lære hvordan man bruker denne kraft på en måte som styrker en selv og andre
# leve i samsvar med denne kraft.

Mange mennesker velger «å gå i lære» hos noen som har utviklet kontakt med denne kraft. Dette er en raskere vei til målet.

Samtidig som denne kraft utvikles, økes menneskets suverenitet. Menneske tar da ansvar for egne tanker, egne følelser, egne handlinger og det man selv skaper. Man tar ansvar for å leve sitt eget liv.

Min læreprosess har både vært gjennom utdanninger, gå i lære, og ikke minst gjennom test og utprøving. Jeg har lært utrolig mye om denne kraft gjennom lek. Velg metoder når du skal lære nioe nytt som er fulle av glede og pågangsmot, steder der mennesker ønsker deg alt godt. Der glede er lærebøkene.

Vi krymper oss og lærer svært lite om denne kraft i miljøer hvor vi kritiserer eller bedømmes. Men slike miljøer kan også være en indre tilstand. Mennesker kan ha slike miljøer som en slags program de lever i samsvar med, hvor de er sin egen verste fiende. Det so kalles sabotør tanker. Kan du ikke snu disse tankene alene, søk hjelp.

For meg var det et lite sjokk når jeg forstod at mange lærebøker har definert denne kraft som uvitenskapelig. Heldigvis viser forskning basert på kvantefysikk noe annet. Vi er energi. Vi er lys. Vi har kraft. Vi må bare sentrere vår energi slik at de ikke spriker i alle retninger. Og vi må leve denne sannhet.

Det er aldri for sent å sette ut en ny kurs for resten av ditt liv. Negative følelser og tilstander har den kraft du gir dem. Det er mulig å velge annerledes. Også i disse tider.

Tilbud fra Balanzen

Hvordan ta tilbake egen kraft når helsa svikter, med Hildur Vea, PhD. Foredrag. Ons 22 sept kl 19 – 20. Pris kr 250.- Påmelding.
Bli kjent med deg selv. Tema vår bevissthet. Med Hildur Vea, PhD. Ons 29 sept kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.
Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20 okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.
Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med HIldur Vea, PhD. Ons 10 sept. kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 12. September 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no