Det viktigste valget

Det viktigste valget er å bidra til et samfunn som er bygget på menneskets suverenitet. Et samfunn hvor mennesker tar ansvar for sine handlinger og følelser. Når en står i egen kraft tar en ansvar for egne tanker, egne manifestasjoner, og man respekterer mennesksets frie vilje, menneskers unikhet og selvstendighet.

Vi trenger en ledelse på noen områder. Ledere som kan sørge for at vi får strøm og vann, og slike ting til boliger og arbeidssteder. Vi trenger et system som gjør at vi får mat å spise og dekke sine grunnleggende behpv. Vi trenger skoler som dyrker frem det beste i hver elev. Vi trenger et system som bygger folks helse, fremfor å ha fokus på sykdom. Det man gir sin oppmerksomhet til, det vokser.

Det vi ikke trenger er ledere som sier usanne ting. Ledere som oppfordrer folk til å gjøre handlinger som skader dem selv. Vi trenger lover som samsvarer med univserselle lover, som er skrevet lettfattelig. Vi trenger ikke lover som forbyr det som gjør mennesker sterke og friske. Vi trenger ikke lover som hindrer mennesker i sin suverenitet. Alle mennesker har rett til å bestemme over egne liv, ikke andres liv. Punktum.

Vi trenger styring over eget lokalsamfunn, slik at ikke fremmede interesser overtar våre ressurser og overstyrer vår lokale vilje.

Vi har alle ansvar for å bidra til å utvikle det samfunn vi ønsker å leve i. Dette ansvar innebærer å bruke like mye tid på indre prosesser som de ytre. Kun da kan balanse oppstå. Kun når vi selv er i balanse, kan vi bygge et samfunn i balanse. Det som er innsiden, er det som viser deg på utsiden. Så hvis vi ikke liker det som skjer der ute, så må vi selv endre det skjer inni oss.

Vi har alle kraft, om vi velger å bli kjent med oss selv. Det viktigste valget, er å bli bevisst på de små valgene i hverdagen. Sette oss selv i en tilstand hvor en indre alarm går hver gang vi gir vår kraft til andre, og en indre fanfare spilles hver gang vi velger slik at vi styrker oss selv.

Mitt høyeste ønske er at vi fra i dag, kan skifte fokus vekk fra alt som distraherer oss, og velge oss selv. Vi må bygge oss selv sterke for å kunne bygge et sterkt samfunn.

Tilbud fra Balanzen

Hvordan ta tilbake egen kraft når helsa svikter, med Hildur Vea, PhD. Foredrag. Ons 22 sept kl 19 – 20. Pris kr 250.- Påmelding.
Bli kjent med deg selv. Tema vår bevissthet. Med Hildur Vea, PhD. Ons 29 sept kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.
Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20 okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.
Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med HIldur Vea, PhD. Ons 10 sept. kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 14. September 2021. Hildur Vea, PhD.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no