Å vaksinere 12 åringer er en handling som mangler vitenskaplig begrunnelse!

I Sverige går spesialister ut og advarer mot å vaksinere 12 åringer. Her kan du lese deres argumenter.

Her er noen glimt fra det de skrIver:

«Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder, vilket är obegripligt.

Svenska barnläkarföreningen lyfter fram MIS-C (multiinflammatoriskt syndrom hos barn) som ett tungt vägande skäl till att vaccinera barn. Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, exempelvis Kawasakis sjukdom. Att barnläkarföreningen förordar vaccination av friska barn för att förhindra att några får ett syndrom man inte vet orsaken till står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.»

I tillegg bekymrer spesialister seg for utvkling av autoimmun sykdom hos barn og at de skal få problemer med fertilitet, samt at antall som melder fra om bivirkninger er urovekkende høye tall.

Fram till 20 september 2021 hade det kommit in 76 295 biverkningsrapporter gällande coronavaccinerna, varav hittills 6 017 bedömts vara allvarliga. Under hela 2020 kom det in totalt 7 999 biverkningsrapporter gällande samtliga cirka 25 000 läkemedel/substanser i Sverige, varav 3 270 bedömdes vara allvarliga. Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som är oroande, men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet.

Alternativet til å vaksinere barn for å beskytte dem mot sykdom, er å styrke deres immunforsvar. Gi dem kjærlighet. Bruk tid sammen med dem. Ha det gøy sammen. Dette har ingen bivirkninger. Tvert imot vil det styrke dem på alle områder, også deres evne til å bli foreldre, om de ønsker dette som voksne.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 23. sept 2021.

Hildur Vea, PhD, hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18.