De som tror og de som ikke tror

Mennesket har fri vilje. Derfor må det stå til ansvar for sine handlinger. I den spirituelle verden brukes ikke tvang. Menneske må selv oppdage hva som er sannhet.

Noen mennesker er åpne for det som er, godt og vont, de tar alt inn, sorterer det, og finner sin sannhet. Andre er lukka, de velger å tro på noe, og stenger bevisst det som ikke samsvarer med det de tror på. De tror på en sannhet de blir fortalt. Andres sannhet.

De som tror og de som ikke tror

En av forskjellene mellom de som tror og de som ikke tror, er at når man tror trenger man ikke bevis. Bevis er da som å skvette vann på gåsa. De som ikke tror, er de som sjekker ut påstander med bevis. Noen bevis finnes i vitenskapen, noen bevis finnes egne regnestykker og vurderinger, noen sannheter finnes man i egen kropp. Man utvikler da en indre forståelse av sannhet, et slags indre kompass.

Sannhet finner man kun i hjerte. Å sjekke ut sannhet betyr at man må både tenke selv og lytte til hjerte sin forståelse. Dette er det som kalles intelligens. Det er en helhetlig forståelse fordi den omfatter både tankeverden og følelsene. Man må selv både skape regnestykke, og etterpå gjøre utregningen. Dette kalles å bygge båten mens man ror.

Det som skjer i verden nå, utfordrer alle

Det som skjer i verden nå utfordrer vår evne til å tenke. Men vi trenger mer enn intellekt (= evne til å tenke selv). Vi trenger også intelligens, som betyr en forening med hjertets forståelse og tankene våre. Vi har derfor ulike nivåer på denne skalaen.

  1. de som ikke vil tenke selv og har lukke hjerter
  2. de som tenker selv, men vil ikke åpne opp for hjerte forståelsen (=sann kontakt med egne følelser)
  3. de som både tenker selv og som åpner opp for hjerte forståelsen.

GRUPPE 1

Dette er de som verken tenker selv eller har kontakt med hjerteforståelsen. Dette er mennesker som er i det vi kaller overlevelse. De er ofte overveldet av noe, og kroppen vil da automatisk stenge av for følelser + stenge ute de tanker som kan vekke denne følelse av overveldelse på ny. Dette er ofte en ubevisst reaksjon, og mennesket må selv velge å søke hjelp for å ta seg ut av denne tilstanden. Medisiner kan dempe plager, men de løser ingen indre floker. Tvert imot, for mange blir det en enda lengre vei å ta seg tilbake til balanse.

GRUPPE 2

Dette er de som er flinke til å gjøre analyser. Ofte kan de beskrive godt hva som skjer. De får med seg detaljer og husker dem. De kan være overveldea av følelser, (som empater eller høysensitive), og forstår derfor ikke at de IKKE er i kontakt med sine sanne følelser. De forstår ikke at de er så følsomme fordi de bærer på noe ubearbeida.

GRUPPE 3

Dette er de som har lært å løse opp i egne følelser. Som har en utviklet intuisjon. De vet forskjell på tankeforståelse og hjerteforstålse. Noen lærer dette i barndommen, da de har foreldre som kan møte deres emeosjonelle behov, og møte dem som den de er. Andre utvikler denne kraft som voksen ved å bearbeide ubearbeida hendelser.

Mennesker i gruppe 3, er de som i liten grad blir trigga når andre mener noe annet enn dem. De ser det store bildet. De er trygge i sin forståelse, også hvis alle de er sammen med mener annerledes. Blir man lett trigga, er man som regel i gruppe 1 eller 2. Det jeg skriver om nå handler om utvikling av bevissthet, som er noe helt annet enn vanlig utdanning.

Du vet du tenker selv, om du søker opp kunnskap om når det som skjer i verden nå. Og dette holder du på med til du finner en løsning som gir resonans i hele deg. Du bare vet at dette er sannhet, og du trigges ikke lenger av som ikke tror på det samme som deg, fordi du vet at mennesket må selv finne ut av disse tingene. Alle må det.

Du vet du er i kontakt med dine sanne følelser, når du vet hvordan du løser opp vanskelige følelser (blir kvitt dem). Først da vet du forskjell på de sanne følelser og overlevefølelser. Overlevefølelser er følelser som stenger for de sanne følelser. Et eksempel på overlevefølelser kan være de som bærer på eksplosivt sinne, og bak dette sinne kan det ligge følelser som sårbarhet, ensomhet, smerte, håpløshet, fortvilelse og avmakt. Selv om følelsen sinne fremstår som sann, er den en overlevefølelse som beskytter mot å kjenne på de andre følelsene.

Du kan lese mer om følelser og om forskjell på fake selv og ekte selv i boken jeg gav ut i fjor: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet (se nedenfor).

I det store bildet handler det nå om mennesket er villig til å bli kjent med seg selv, kjent med egen kraft og styrke. Omm man vil investere tid og penger for å utvikle evner til å skape sitt eget liv, eller om man gir fra seg sin kraft (og sjel) til andre. Det er kjent psykologi, (problem – action – solution) at skremmer man mennesker, skaper frykt hos dem, vil menneske underkaste seg, de vil slutte å tenke selv, og de vil søke til det de tror kan redde dem.

Godtroende er også en form for tro

Det som skjer i verden nå, har vært i samfunnet i alle år i liten målestokk. Det nye nå er størrelsen på det som skjer. Et fenomen som før var rettet mot enkeltmennesker, er nå rettet mot grupper av mennesker, nasjoner. Vi ble alle tatt på sengen av den psykopatiske tankegang som regjerer i verden.

Mennesket har i alle år vært fanget av psykopater som har tatt kontroll mennesker, i familier og på jobb. Og alle som har sett slike relasjoner på nært hold vet hvor systmematisk mennesker blir lurt, truet, og herjet med, uten at klarer å mobilisere nok egen kraft til å slippe unna.

Nå skjer det samme globalt. Mr. Global (deep state) har en agenda (som er publisert + fortalt om fra varslere) som er så uhyggelig at den kan ta nattesøvnen fra de fleste. Planen handler om liv og død.

Du vet du er en godtroende person, når DIN HOLDNING TIL NOE SOM SKURRER er å si jaja, jeg har valgt å tro på at myndighetene vet hva de gjør. De godtroende er mennesker som bevisst eller ubevisst velger å stole mer på andres vurderinger enn egne. Det er dette som er det egentlige problemet, fordi man da også som neste skritt søker de løsninger som blir foreslått av de man har valgt å tro på fremfor å tro på seg selv.

Jeg respekterer menneskers frie vilje, selv om det smerter i mitt hjerte å se godtroende mennesker bli lurt trill rundt. Løgnene som avdekkes i samfunnet, er så store og så mange at den er nesten ikke til å fatte. Trenger du noen å snakke med, søk hjelp.

Når løgnene avdekkes, betyr dette at hjerte forstår noe, som tankene kanskje har visst om, men man valgte å ikke tro på. Dette smerter. Det smerter å ha tatt feil, kanskje tatt et valg man angrer. Det smerter også å se hva som skjer i vårt samfunn, og i verden. Ingen klarer å jobbe seg ut av overveldelse alene. Det er mange der ute som kan hjelpe.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Tilbud fra Balanzen

Bli kjent med deg selv. Tema vår bevissthet. Med Hildur Vea, PhD. Ons 29 sept kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.

Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20 okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.

Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med HIldur Vea, PhD. Ons 10 sept. kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18. Puust Akademi tilbyr utdanning til leder av systemisk samtale.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 25. sept 2021. Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18