10 tema vi helst ikke vil snakke om

Før jeg går gjennom listen over tema som er (delvis) tabu i samfunnet, er det interessant å spørre hvorfor dette skjer. Hvorfor tåler ikke vanlig folk å snakke om det som skjer i vår hverdag eller i oss selv som mennesker. Kanskje kan denne blogg gi noen forklaringer.

Dunning Kruger effekt

DUNNING KRUGER EFFEKT betyr at mennesker med lite kunnskap om noe overvurderer seg selv, slik at de fremstår som de har en kunnskap de ikke har. Et område som dette viser seg på er å forstå oss selv som menneske.

Mange mennesker som selv hevder de kjenner seg selv, mangler kontakt med egne følelser, de mangler evne til å skille mellom sannhet og usannhet basert på kroppslige reaksjoner. Den eneste form for sannhet de kan støtte seg til kommer utenfra, og består av tanker som er tenkt av andre. Jo mer man er fanget av Dunning Kruger effekten, jo mindre kunnskap har man om mind kontroll, massehypnose eller massepsykose.

Du, som meg, lurer kanskje på hvorfor man aldri snakker om Dunning Kruger effekten i samfunnet. Hvorfor er det farlig eller tabu og tenke, mene eller si høyt at det er forskjell på meningers kvalitet. Det at alle mennesker har likeverd er IKKE DET SAMME SOM at alle utsagn og meninger er like kloke, og like fundert på solide studier.

Et annet interessant fenomen er hvorfor vanlige mennesker ikke er i stand til å diskutere noen tema uten å bli trigget. Å forstå triggere er viktig. Når man blir trigget mister man kontakt med sin fornuft. Og uten tilgang på fornuft, kan man verken finne ny kunnskap eller gode løsninger. Samtaler med personer som er trigget er i praksis meningsløse. De som elsker å diskutere for diskusjonens skyld, liker de som er trigget. Da kan de kjempe om å ha rett mening. Å kjempe for å ha rett, er noe helt annet enn å kjempe for sannhet.

Det materiale som trigges, er uforløste følelser. Noe ubearbeidet med andre ord. Det er ubehagelig å bli trigget og personer vil av den grunn (ubevisst) unngå situasjoner hvor man kan risikere å bli trigget. Dette er en naturlig reaksjon, da det som er lagret i oss er noe som var for ubehagelig, ofte uutholdelig, når det ble lagret. Trigges dette, vil man på ny oppleve det ubehagelig eller uutholdelig. Og siden de færreste har lært hvordan løser seg selv fra slike gamle floker, skjer ofte to ting. Det ene er at vi klander (og kanskje angriper) triggeren. Det andre er at vi unngår det som kan trigge oss.

Alle som har opplevd på miste seg selv (= miste tilgang til våre følelser som er vår sjels kontakt), vet hvor uutholdelig dette er. Noen ganger kan det ta flere dager å komme ut av slike situasjoner. Selv har jeg opplevd å være stuck i noe gammelt ubehag i ca 8 mnd (hver dag i 8 mnd med psykisk smerte), før jeg knekket koden, og ubehaget forsvant på samme måte som vann damper når man koker det.

Årsak til sykdom er aldri en diagnose. Det er livet som setter seg i kroppen

Årsak til sykdom er aldri en diagnose. ALDRI. En diagnose er symptomer satt i system. Og et symptom er en reaksjon på årsaken. Skal vi behandle sykdommen, må vi behandle årsaken, og ikke konsekvensen av den. En vanlig årsak til sykdom er stress. Stress oppstår i kroppen når den overveldes både av noe fysisk og eller noe psykisk. Uansett hva årsaken er, vil kroppen reagere med en FFF reaksjon. Det er livet som setter seg i kroppen. Og vi kan behandle de fleste sykdommer med å møte oss selv.

Når man er overveldet av følelser aktiveres kroppens automatiske beskyttelsessystem eller stress system, FFF systemet. FFF står for fight, flight og freeze. Essensen er at vårt nervesystem overtar kontrollen slik at den overstyrer vår fornuft.

Når vi opplever noe som aktiverer oss sterkt, oppstår en endring. Nervesystemets FFF reaksjoner overtar uansett om det er noe som skjer i tankene eller en ytre hendelse. Først aktiveres fight og flight reaksjonene som styres av det sympatiske nervesystemet. Det sørger for at energier pumpes raskere rundt i kroppen, med blod og energi til armer og føtter og hodet, slik at vi om nødvendig kan kjempe (fight) eller flykte (flight).

Vanlige fight flight reaksjoner er: indre uro, på vakt, anspent, klarer ikke slappe av, tankestress, smerter, hodepine, høyt blodtrykk, søvnvansker. Følelser er gnagende uro, bekymring, frykt, irritasjon, frustrasjon, sinne og hat. Noen har få reaksjoner, andre har alle. Det er vanlig at mennesker tror at slike reaksjoner er personlighet, fordi vi snakker ikke om kroppens normale reaksjoner på stress, og fordi kun en begrenset del av vårt vanlige helsevesen gir hjelp som løser opp i slike reaksjoner.

Hvis det som stresser oss (aktiverer vårt system) ikke avsluttes eller blir for intenst, kan nervessystemet låse seg, eller skifte automatisk til freeze systemet. Husk at dette skjer utenfor vår viljes kontroll, fordi disse relfeksene er styrt av det autonome nervesystemet. Autonomt betyr selvstyrt.

Ved et aktivert freeze system er man handlingslammet. Noen har tanketåke, andre tenker klart, men evnen til å handle er svekket. Man kommer ikke i gang med ting. Andre vanlige freeze reaksjoner er mage/tarm problemer (sykdommer), fryser lett, kalde ben og/ eller hender, svimmel, kvalm, maktesløs, hjelpeløs, håpløst, samt andre følelser er sorg, skyld og skam.

De fleste av oss har noen ganger tenkt at i morgen da skal jeg…. (begynne med noe man lenge har forstått at man bør gjøre). En grunn til at man ikke kommer i gang, er at man kan være fanget av egne uløste (ubearbeida) freeze reaksjoner.

Smerteklump

Smerteklump er en metafor for hvordan det kan oppleves å være overveldet av følelser. En smerteklump dannes når man istedenfor å møte egne følelser, fortrenger dem, benekter dem, nekter seg selv å tenke på det som er vanskelig. Man lagrer da ubalanser i kroppen, lag for lag. Så blir det ubehagelig fordi kroppen vil av seg selv søke at det som er i ubalanse kommer i balanse. Når roen senker seg i våre liv, vil de skjellett vi har stuet vekk i skapet komme frem. De fleste kjenner noen som har fredagsmigrene, blir syke når ferien starter eller når de blir pensjonister. Dette er ofte gamle ubalanser som nå viser seg fordi man slapper mer av.

Det finnes ingen verken trening eller medisiner som kan ta bort smerteklumper eller løse en selv fra fastlåste FFF reaksjoner. Eneste vei ut av dette er å møte seg selv. Spørsmålet er hva betyr det å møte seg selv.

Å møte seg selv

Å møte seg selv betyr å bli kjent med egne følelser, de sanne følelser. Når man erkjenner sanne følelser så slipper de taket. Hver gang. De følelser som vi gjentar i det uendelige kalles fake. Dette er følelser som har til oppgave å beskytte oss mot å bli overveldet av de sanne følelser (smerteklumpen).

Man kan teste seg selv i forhold til om man bærer på en smerteklump eller uløste fight, flight og freeze reaksjoner ved å se i hvilken grad man er stresset eller sliten. Hvis man er stresset, som varer utover flere dager, uten at det er noe spesielt som skjer disse dagene, er det trolig uløst gammelt stress. Er man sliten, og det å hvile ut en god natt og litt av neste dag, ikke er nok til å bli fitt for fight igjen, er det mest sannsynlig at det er noe i tillegg til det som skjer i hverdagen som suger ens energi. Dette kan være flere ting.

Min erfaring som psykoterapeut er at det kan være:
# noe som er ubearbeidet
# en energivampyr stjeler ens energi (= er tom for krefter etter å ha vært sammen med, kan være ens beste venn!!)
# man er innviklet med andres uløste traumer/drama
# man lever ikke i samsvar med egen behov, i samsvar med den man er (tar mer hensyn til andre enn seg selv)
# man blir ikke annerkjent og respektert i de relasjoner man søker denne bekreftelse (ofte familie og venner!!)
# man lever ut fake programmeringer, tror man må leve slik man blir fortalt (eller andre lever), og overkjører egne kroppsreaksjoner som skriker til en: skift kurs, gjør noe annet
# kan også være noe fra et tidligere liv som lager kluss i dette livet. Etter at jeg begynte på min siste utdanning som heter kvante healing gypnose teknikk, hvor jeg leder personer tilbake til en tidligere periode i dette liv eller et tidligere liv, ser jeg at noen vanskelige floker i dette livet stammer fra en uløst floke i et tidligere liv.

Både FFF reaksjoner og smerteklumper fungerer som kidnappere av ens bevissthet, fordi de tar personen inn i den delen av psyken som kalles overlevedeler eller fake selv. Og funksjon til overlevedeler er å skjerme oss fra det som aktiverer oss, redde oss unna indre ubehag. Og her kommer noe viktig. Overlevedelene våre er ikke smarte. De skiller ikke mellom nå fare og gammel fare. Det er dette vi ser med angst og de som har post traumatisk stress syndrom. Kroppen reagerer som om noe er kjempefarlig i nuet, når nuet egentlig er helt trygt.

Et viktig poeng er at kroppen vil fortsette med å gjøre dette, helt til vi er villige til å møte oss selv + vi kan ikke løse oss fra denne situasjonen alene. Det er her paradokset til min venn Sissel Bru Reksten kommer inn. Hun sier vi må gjøre det alene, men vi kan ikke gjøre det alene. Med andre ord, man trenger en hjelper som kan romme en som den man er, og som kan løse opp i fastlåste følelser. Det er mange hjelpere der ute som har motivasjonen på plass, men det man trenger i tillegg er at personen er kjent med egne følelser, at personen rommer seg selv. Fordi man løser opp i slike fastlåste angst/terror reaksjoner gjennom resonans. Den skremte kroppen trenger en kropp som har resonansen dyp ro, for å heale seg selv.

Husk at sannhet gir kroppen dyp indre ro. Alltid. Også når sannheten er noe vi ikke liker. Det jeg erfarer når jeg hjelper folk å løse opp slike frykt/terror knuter er at det kan oppleves like ille, helt til knuten er løst. Man trenger derfor hjelp til å se at selv om det fortsatt føles utholdelig, kan du nå faktisk forholde deg til a, b, c, og d (osv), og dette klarte du ikke før. Med andre ord smerteklumpen er mye mindre. Dette gir håp om at en skal komme ut av det, og motivasjon til å fortsette å stå i det uutholdelige.

Kroppens reaksjoner forteller oss hva sannhet er.

Når jeg ble syk i 2006, var jeg like hjelpeløs i forhold til å hjelpe meg selv tilbake til helse, som de fleste andre er, når sykdom ramler i hodet på en. Motivasjonen var på topp. Men kunnskapen manglet. Det som reddet meg, var kunnskapen om kart over bevisstheten forklart i mange bøker fra David R. Hawkins. Hawkins påstod at kroppen reagerer på sannhet, men kun om vi søker sannhet + kun om vi er i vår høyre hjerne bevissthet.

Å søke sannhet var ikke vanskelig, den motivasjon var på plass. Men hva det betydde å leve i samsvar med sin høyre hjerne bevissthet var utfordrende for meg den gang. Ingen jeg kjente kunne lære meg dette, eller hvordan jeg kunne øke min energifrekvens. Faktisk er det veldig mange fortsatt som ikke forstår at ALLE kan styrke sin helse ved å øke sin energirekvens. Også når helsevesenet sier at de ikke kan hjelpe. Skal man bli frisk, må man selv ta styringen på prosessen med å bli frisk. Kun egen kraft fører til målet. Derfor er det viktig å ha hjelpere som gjør at egen kraft øker.

Vi har ALLE tilgang til to ulike bevissthet i oss selv. Vi kommer i kontakt med vår høyre hjerne bevissthet når vi vender oppmerksomheten innover slik at vi søker kontakt med kroppens reaksjoner og følelser.

Vår venstre hjerne bevissthet har vi alle automatisk tilgang til. Vi er der i våre daglige gjøremål. Fokus i denne bevissthet er den ytre verden, våre overlevestrategier, og våre ubalanser. Negative følelser (skam, skyld, apati, frykt, sinne, arroganse med mere) er alle en del av vår venstre hjerne bevissthet.

Vår høyre hjerne bevissthet må vi i starten aktivt oppsøke. Når vi går innover, vil de fleste av oss møte på vår egen smerteklump. Med andre ord: vi møter det vi helst vil unngå å møte. Men, med hjelp, kan vi møte og løse opp denne, og denne prosessen transformerer de negative følelser, de slipper taket, blir da borte fra bevisstheten. Hverdagen preges da av positive følelser. Lite triggere og lite stress.

To ting til som er viktig å vite knyttet til de ulike bevisstheter: vi bygger energi når vi er i vår høyre hjerne bevissthet, det er her nye innsikter kommer, intuisjon og healing skjer. Vi tapper energi når vi er i venstre hjerne bevisstheten (tankeverden), og ofte vil tankene våre rote oss vekk fra den essens vi søker, som kan løse det dilemma vi søker å løse.

For å løse oss selv fra våre indre floker (samme hva de er), trengs at vi selv er et vitne til det vi allerede har erfart. Vi må akseptere og erkjenne at slik var det. Da slipper spenninger, smerter, følelser, problemer taket. Hver gang. På denne måten kan vi bruke kroppens reaksjoner som kompass for å forstå hva vi har opplevd. Når vi jobber på denne måten med oss selv, utvikler vi evnen til å romme oss selv, men også å romme andre. Et tegn på at dette skjer, er at man trigges mindre og mindre av andre personer, tema, hendelser.

Å være integrert, å være autentisk

James Masterson, som har studert utvikling av vår personlighet i mange år, sier at følgende trekk karaktyeriserer en person som har utviklet det han kaller et ekte selv:

# Kapasitet til å kjenne på alle følelser.
# Kontakt med autentiske følelser.
# Tar sin plass i familien, i samfunnet, kan ivareta sine egne rettigheter.
# Tror på seg selv og vurdere seg selv. Ikke avhengig av andres vurderinger og tilbakemeldinger.
# Har selvfølelse.
# Kan selv løse opp i fastlåste følelser
# Holder forpliktelser. Gjør som de lover.
# Er kreativ, og har evne til å gjøre endringer når nødvendig
# Har evne til å stå i intime nære relasjoner uten å avvise eller flyte sammen med den andre.
# Har evne til å være alene, uten å føle seg ensom eller avvist
# Har et Selv som er en integrert helhet, hvor de ulike deler henger sammen.

Dette er i følge Masterson tegn på at en personen har utviklet en integritet i seg selv. Essensen handler om å kjenne egne følelser på en slik måte at personen har kontroll over følelser, og ikke at følelser har kontroll over personen. Er det følelser som kontrollerer personen, er man fanget i venstre hjerne bevissthet og lever det som kalles fake selv.

For de fleste mennesker er det slik at noen deler av oss fungerer bra i høyre hjerne bevissthet, og andre deler av oss, fanger oss i venstre hjerne bevissthet. Husk at alle kart er veivisere, teori skal hjelpe oss å forstå. Vi er lost om vi tror teori er sannhet om oss selv.

Tema hvordan vi utvikler mennesker til å få en integrert personlighet, er et tema vi kan snakke om når det gjelder barns utvikling. Tema er mye mer tabu når det gjelder voksne som ikke fikk denne utvikling som barn. Voksne som ikke fikk dekkket emosjonelle behov som barn, og som av den grunn bærer på en smerteklump som skaper ubahag både for den som eier smerteklumpen, men også i dennes relasjoner, da smerteklumper er ofte årsak til at vi misforstår hverandre.

Et tegn på hvor integrert vi selv og våre medmennesker er, er at vi kan telle hvor mange relasjoner man har hvor man kan være seg selv fullt ut. Dette er relasjoner hvor den andre er så integrert i seg selv, at de ikke trigges av den vi er, eller har behov for å mene noe om oss, om vi viser oss fullt ut som den vi er. Det er desverre ikke uvanlig at mennesker trenger bare en hånd for å telle antall relasjoner som er så trygge.

Kloke forbilder

Når vi skal navigere i den store verden, trenger vi å hente kunnskap om hvordan verden fungerer. Noen er lite opptatt av slike ting. Vi har fri vilje, og velger selv hvordan vi utøver denne. Men noen av oss er opptatt av å skape en verden som er god å bo i for alle. Ikke bare for meg, men en verden som ivaretar rettigheter til de mennesker som bor der.

Stopp opp litt, og lag en liste over de personer du kjenner til som har kunnskap om det store bildet, hvilke navn ville du da skrevet opp. (Lag en liste før du fortsetter!).

Når jeg selv gjorde øvelsen, oppdaget jeg hvor vanskelig dette var. De kriterier jeg valgte for å sette opp navn på min liste var:
# de måtte forstå hva som skjedde i forhold til Covid og deep state stoff (betyr at de forstår at COVID19 står for Certificate Of Vaxxination ID, som er noe helt annet enn en sykdom),
# de måtte forstå bevissthet og hvordan både mennesket og de univserselle lover fungerer, slik at de både kunne se hva som skjer i verden, men også være i stand til å endre eller skape noe annet
# de måtte forstå hvordan verden nå ble styrt, hva som var galt og hvordan dette kan fikses

For meg selv var dette en interessant øvelse. Å bli enda mer bevisst på hvor jeg henter inspirasjon. Ingen navn på listen var politikere. Men, alle var fagpersoner som innenfor sitt felt i tillegg til at de forstod det store bildet. De hadde samlet kunnskap gjennom mange år, og som var uredde for å dele sin visdom. De var alle dypt spirituelle (ikke religiøse) – de er knyttet til source, universell energi, kosmisk energi, Gud, den kilden som er utenfor oss selv og som har så mange navn.

Vi trenger forbilder, ikke for å beundre dem, men for å se hva andre kan som vi også trenger å lære. Og den viktigste læring skjer i relasjoner. Vi trenger hverandre, for å finne trygghet i oss selv, men også for å utvikle vår indre integritet. De som er opptatt av mind kontroll og totalitære samfunn, ønsker ikke at mennesker skal utvikle seg selv, og finne frem til den indre kraft som er inni oss, om vi åpner opp for denne.

Vi lever derfor i en verden hvor sannhet blir forvrengt, og usannhet blir underbygget med fake forskning. Har man bare et ytre kompass å navigere ut fra, er det lett å gå seg vill i all informasjon som kastes mot oss, hvor det er ansatt tusenvis av personer som kun har til oppgave å spre disinformasjon og trolig like mange som stempler ulik informasjon som fake eller farlig. Hadde noen i år 2000 sagt til meg hvordan 2020 og 2021 skulle bli, hadde jeg nektet å tro at millioner av mennesker fra hele verden ville tro på påstander om et nytt virus som ikke lot seg bekrefte/påvise.

Å påvise et kovidviruset finnes betyr at man tar en blodprøve fra den person har covidsykdommen, legger blodprøven under et mikroskop, og så kan man peke på viruset: der er det, slik ser det ut. Kjenner du noen som jobber på et lab – spør dem. be dem ta bilde av det de mener er dette viruset. Den som kan legge frem et slikt bevis vil trolig få en noebl pris i medisin.

Kjøper du ikke løgnen om at viruset eksisterer, så kjøper du heller ikke resten av den pakken. Da vekkes naturlig interessen for mind kontroll og konspirasjonsteorier, og man forstår at alt man før trodde man visste om faktasjekkere og fake news er snudd på hodet.

Å blande det man tror med det man vet

En av de tingene som surrer våre liv til er når man tror noe, og så lever man som om dette er en sannhet UTEN at man har sjekket opp det man tror og skaffet seg personlige erfaringer. Når vi går inn i dybden på noe og får erfaringer, får vi en kroppslig forståelse av et tema, begrep. Vi har da to kilder i oss selv når vi lager tanker om dette tema. Det ene er tankene våre (venstre hjerne bevissthet), det andre er erfaringene våre (høyre hjerne bevissthet). Siden høyre hjerne bevissthet forstår helhet, noe venstre hjerne bevissthet ikke gjør, er det mye mer sannsynlig at vi gjør en klok vurdering om vi har personlige erfaringer med i våre vurderinger.

Dette er utfordrede for mange. Vi er så vant til å skumme overskrifter, lese artikler som tar oss 2 min å lese. Det å lese fagbøker på 600 tettskrevne sider er lett å tenke at vi ikke har tid til. Men det er dybde dukk i kunnskap som skaper transformasjon, ikke overflate kunnskap. Dette fungerer på samme måte som skal du lære å svømme, må kroppen ut i vannet og være der til du flyter. Å sitte på land å dyppe neven i sjøen, skaper ingen svømmeferdigheter.

Kloke tanker er bygget på menneskers erfaringer. Og dette er noe annet enn meninger som mangler erfaring. Man merker forskjellen på disse to i diskusjoner. De som har tatt opp i seg andre meninger, er mindre fleksible, og de mangler resonneringen som har ført til meningene. de er også mindre opptatt av å søke sannhet, mer opptatt av å ha rett.

Jeg blir innimellom kritisert for mine meninger om at viruset ikke eksisterer og at pandemien er fake og injeksjonen er farlig. Helt ærlig, ingen ville vært mer glad enn meg selv, om mine meninger var feil. Det som driver meg er ikke behovet for å ha rett, men et ærlig ønske om at mennesker ikke skal la seg lure til å gjøre handlinger som skader seg selv. Det jeg har opplevd så langt med de som går i diskusjon med meg, er at argumentasjonen for hvorfor de mener motsatt av meg mangler. Den stopper opp med setninger som at jeg stoler på myndigheter. Med andre ord er deres argument knyttet til noe de tror på, og ikke noe de vet. Og dette er som vist i tidligere blogger to veldig forskjellinge ting.

Når vi kommer ut av krisen (alle totalitære samfunn ødelegger seg selv – naturens lov) trenger vi kloke mennesker som kan bygge landet. Det er ikke alltid slik at de som er sterke verbalt (venstre hjerne bevissthet) har utviklet en helhetlig forståelse (høyre hjerne bevissthet). Vi kan ikke forstå vår høyre hjerne bevissthet med å lese om den. Vi må leve den for å utvikle den og forstå den. Vi må leve sannhet, og vi må lære å forstå vår egen indre verden. Det er ut fra denne forståelse vi skaper det liv vi lever.

Mange arbeidstakere har opplevd hvor smertefullt det er å ha en leder som gjør så godt de kan, har et godt hjerte, men grunnkunnskapen, den helhetlige forståelsen mangler. Og da bærer ledelsen preg av dette.

En lærer jeg hadde en gang sa at et folk får de ledere de fortjener. Dette betyr i praksis om man ikke er så nøye på hvilken integritet en person har som man velger som leder, så er det heller ikke så nøye hvordan denne personen tar valg for deg. Det hun sa var: er det ikke så nøye for deg hvordan du behandler energien, er energien ikke så nøye hvordan den behandler deg.

Å skape en bedre verden er alles ansvar. Det utfordrende for oss alle, er at denne utvikling starter med oss selv. Forid det er den vi er på innsiden, som skaper den ytre verden. Med å utvikle oss selv, kan vi alle bidra til å skape en verden vi selv ønsker å leve i.

Oppsummert: 10 tema mange ikke vil (evner å) snakke åpent om

  1. Dunning Kruger effekten som betyr å innse at har man ikke studert noe i dybden, mangler man trolig kunnskap.
  2. Trigges man, betyr dette at man bærer på ubearbeidet materiale. Og at denne situasjonen stenger for både kontakt og gode løsninger. Og den som eier triggeren har ansvar for å løse den opp (og som er den som stenger for gode løsninger).
  3. En diagnose er aldri årsak til en sykdom, det er livet som setter seg i kroppen. Vi kan behandle de fleste sykdommer med å møte oss selv.
  4. Personer som ikke har lært å bli kjent med egne følelser, bærer ofte på en smerteklump, noe som gjør at man lett overveldes av følelser. Man løser opp smerteklumper en teskje om gangen.
  5. Kroppens reaksjoner bekrefter hva sannhet er.
  6. Vi har alle tilgang til en venstre hjerne bevissthet og en høyre hjerne bevissthet, om vi åpner opp for dette i oss selv. Et integrert menneske har tilgang til begge bevisstheter, og får dem til å fungere i samspill. De som har et fake selv (masker, fasader, spiller roller, perfeksjonister, kontrollfreaker) mangler tilgang til sin høyre hjerne bevissthet fordi de ikke har åpnet opp (= er villig til å møte seg selv).
  7. Vi har alle ansvar for å bidra til å skape en verdens om er god for alle, frihet, rettferdighet, bygget på sannhet. Om vi skal lykkes må vi skape denne verden i samsvar med naturens lov.
  8. Det såkalte covid viruset eksisterer ikke
  9. Vi må leve sannheten for å finne den.
  10. Vi må leve vår høyre hjerne bevissthet er, for å utvikle oss som mennesker.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
KUN ÅPENHET OM DET SOM ER, KAN SETTE OSS FRI.
SKAL DU BLI STERK INNENFRA, MÅ DU SI HØYT HVA DU MENER, OGSÅ NÅR ANDRE MENER NOE ANNET
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Tilbud fra Balanzen

Foredrag/kurs: Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20. okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med HIldur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover.

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 9. oktober 2021.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18