I Spania er det bekreftet i retten: viruset eksisterer ikke

Det er nå bekreftet i retten i Spania ( se fra 1:30) at covid som virus ikke eksisterer. Det eksisterer som et biovåpen. Og dette er noe annet enn et vanlig virus, og må derfor behandles som et biovåpen. Spanske myndighetene er tatt for å lyve til sitt folk. Føre dem bak lyset med alle tiltak som er iverksatt (masker, avstand, nedstenging, injeksjonen).

I Norge fortsetter myndigheter å styre som om viruset eksisterer, noe de bør slutte med så raskt som mulig, da folk er ikke dumme. Myndigheter og helsepersonell som har deltatt i å føre folk bak lyset vil trolig få folk mot seg når de som tok injeksjonen oppdager at de er lurt. Eksisterer ikke viruset, blir ingen syke av viruset, og da trenger ingen vaksine. Vaksine mot biovåpen er totalt meningsløst. Vi trenger å bli beskyttet mot spredning av dette biovåpen (og mot det strålevåpen som 5G er).

Når folk våkner opp og ser at:
1. hvis viruset ikke kan påvises i andre land, da eksisterer det ikke i Norge heller
2. det er noe som ikke stemmer med det myndighetene sier: viruset er i 2020 farlig for eldre og ikke de unge, men i 2021 er det farlig for de unge + nesten INGEN er syke som vi kjenner (noen er syke med veldig få) + det døde faktisk 28 prosent færre personer fra mars 2020 – mars 2021 av kovid + influensa (650 døde), enn det dør i et vanlig år av influensa i Norge (900 dør). De som kan tenke selv klarer å se at noe ikke stemmer med det vi blir fortalt fra myndighetene.

Matrix sitt kontrollsystem faller sammen

I det store bildet faller Matrix sitt kontrollsystem sammen. Nesten daglig avslører løgnene som denne pandemi bygger på. Folk forstår at vi må selv skape et alternativ til det som ikke fungerer. Kim Gougen som er en sentral brikke i det store bildet, forteller at et alternativt banksystem nå er under oppbygging.

Universets lover overstyrer myndigheter

Vi, jeg og du, bidrar til å skape den verden vi lever. Vil vi ha endring, må denne skje innenfra. Fordi det er det som bor i mennesket på innsiden, som skaper utsiden.

Universet styres av de universelle lover, naturens lov. Dette er kunnskap vi må ta til oss om vi vil bidra til å endre våre liv, bidra til å skape en verden slik vi ønsker å leve i den. Naturens lov gjengitt her er hentet fra Mark Passio. Vi som ønsker å skape en verden basert på frihet, og sannhet, har ansvar for å sette oss inn i hvordan denne loven fungerer. Vi forstår den når vi kan praktisere den i våre egne liv.

Lovens utrykkPositivt uttrykkNegativt uttrykk
Det vi bruker til å skapeKJÆRLIGHET
Utvidet bevissthet, åpen for sannhet
FRYKT
Ubevisst, lukket til sannhet
Hvordan det starterKUNNSKAP
Aksept av sannhet  
IGNORANSE
Nekte sannhet
Indre uttrykkSUVERENITET
Ingen eier deg. Ingen mot-setning
tanke, følelse, handling
FORVIRRING
Mangler forståelse
Ytre uttrykkFRIHET
Fravær av slaveri
KONTROLL
Veien til all ondskap og ødeleggelse
Manifestasjon – resultatet
vi skaper
ORDEN
Manifestere godhet
KAOS
Manifestere ondskap, bare tenke på
seg selv

Den store forskjellen er hvorvidt vi tar avgjørelser i våre liv basert på frykt eller på kjærlighet. Mens avgjørelser basert på frykt fører til ondskap og ødeleggelse vil avgjørelser baseret på kjærlighet føre til godhet og frihet. Kraften i loven ligger i handlinger og energien bak handlinger mennesker utøver. Dette betyr at de som bare har godhet i ord, og ikke i gjerninger, vil manifestere ondskap. Og det er akkurat dette vi ser nå, hvor det som fører til ødeleggelse for folk blir presentert som godhet. Og de som handler ut fra frykt (bli syk, ikke få reise) ved å ta en injeksjon som de ikke kjenner verken innholdet til eller langtidsvirkninger av.

Husk verden endres kun nå vi endres innenfra. Det er sterke krefter der ute som ikke vil at mennesker skal oppdage hvor mye styrke og kraft vi har i oss selv, når vi bestemmer oss for å la sannhet og ærlighet lede våre liv. Det er først når vi lever sannhet, at vi kan gjenkjenne sannhet i den ytre verden.

Veavågen den 9. oktober 2021.

Hildur Vea, PhD. tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no