De som kan pusle løse biter sammen

Denne blogg handler om evnen til å selv sette sammen løse biter av informasjon. Det er dette som kalles å tenke selv. Motsatsen til å tenke selv er å gjengi tanker andre har tenkt. For en person som ikke er vant til å tenke egne tanker, er det veldig provoserende å bli tatt med buksene nede. Dette skjer når man ikke kan gjøre rede for at man tenker som man gjør. De biter av informasjon som leder opp til konklusjonen har man ikke puslet selv. Et av tegnen på at man er hjernevasket (manipulert) er at man trigges av de som tenker annerledes. Fordi det å ta inn den andres informasjon er det samme som å innrømme at man er lurt, eller rettere har lurt seg selv.

Alle vet at noen barn kan man fortelle noe usant og de tror det. Det finnes noen unntak jeg møter på terapirommet, som har visst hele livet at noe de ble fortalt ikke var sant, uten at de forstod det store bildet. Men de fleste hjelpesøkende, meg selv inkludert, var i utgangspunktet et godtroende barn. I ettertid kan en forstå at en i en rekke situasjoner var godtroende naiv, men når situasjonen oppstod forstod man ikke bedre, biter av helheten manglet. Eller det som skjedde var for absurd til at man kunne tro det man faktisk opplevde.

Når begynner barn å tenke selv? Vi ser at små barn tenker selv når de ivaretar egne interesser. Og dersom vi som foreldre støtter barnet slik at det får vokse opp og bli den det er, vil barnet aldri trenge psykisk veiledning. Vi har et innebygget kompass, som forteller oss hva som er rett og galt (moral, samvittighet). Dette indre kompasset viser oss også hva som er sannhet og usannhet. Men barnet må ha tilgang til dette kompasset i seg selv, for å kunne bruke det. Og denne tilgangen handler om at man må bli kjent med seg selv. Kjent med den indre kroppens reaksjoner, fordi kroppen snakker til oss gjennom sine føleser og reaksjoner.

Den største løgn

Den største løgn er at vi alle har gått 9 og 10 år på grunn skole uten at vi har lært essensen om hva livet handler om. Vi lærer om byer i Belgia, kriger i midtøsten, fattigdom i Afrika, flommer i Asia, men fokus er ikke hvordan man blir kjent med seg selv. Hvordan man kan lære å finne frem til kraft og styrke inni seg. De fleste kjenner unge jenter og gutter som mangler selvtillit!

Dette er ikke tilfeldig, det er en bevisst plan som har pågått i mange år. Det som har skjedd har vært presentert rett foran nesen vår, uten at vi har merket det. Det står ikke et ord i en eneste læreplan om at den essensielle kunnskapen ikke skal være der. Det skjer på helt motsatt måte. Krav om hva som skal undervises er så detaljert at det blir ikke plass til denne typen informasjon. I tillegg finnes det også lærere som mangler denne kunnskapen, og som av den grunn ikke kan lære sine elever dette. Ingen kan gi til andre noe de ikke selv har. Dette gjelder i forhold til penger, men det gjelder i like stor grad når det handler om å utvikle egenskaper vi har tilgang til som menneske.

Vi ser også krefter i dag kjempe mot de som tenker selv. Det er ansatt tusenvis som sjekker facebook og nettsider (globalt), og som advarer folk må å oppsøke informasjon som strider mot det offentlige narrativet. Personer som snakker eller handler mot det offentlige narrativet stemples, de mister jobber, og de blir forsøkt kneblet på en rekke måter. Like rart som det er at dette skjer, er det å observere alle personer med voksne kropper som tenker som barn (foreldre vet best, myndigheter vet best). Mennesker som ikke kan se at et slikt samfunn ikke er lenger et demokrafti, men et totalitært samfunn.

Når de som styrer myndigheter og media (deep state) sier ikke hør på det som er konspirasjonsteori (= alt som taler mot myndighetenes narrativ), vil noen adlyde. Andre reagerer med protest. De forstår at her er det noe som skal skjules. Og om de pusler bitene sammen, finner de ofte hva det er.

Mange stoler på at myndighetene vet bedre enn dem, slik barn stoler på foreldre. De oppfører seg som barn oppfører seg mot voksne. Men, som barn har man ikke mulighet til å gjøre noe annereldes. En voksen (= en person som tar ansvar for seg selv) kan handle annerledes. Måten vi handler på er styrt ut fra hvordan vi tenker. Og dersom man nekter å ta inn informasjon som motstrider mot det offentlige narrativet, kan ikke denne brukes til å pusle sammen et eget narrativ i forhold til det som skjer.

Mamma ble 95 år denne uken. Når mamma var ung ble de behandlet som voksne når de var konfirmert. Dette betydde at de selv hadde ansvar for eget liv. De måtte selv finne ut hvordan samfunnet fungerte, hvordan de skulle tjene penger. Hva de ville gjøre i livet sitt. Og selv om mange kom fra fattige kår, og derfor hadde lite av ressursen penger, så hadde de utviklet en sterk identitet. De hadde utviklet kontakt med indre kraft, en godt utviklet moral, og de visste hva som var sant og usant, fordi de kjente seg selv. De hadde andre ressurser til å hjelpe seg selv.

I dag stilles ikke samme krav til mennesker som det ble stilt den gang. Gradvis har det offentlige tatt over det ansvar som mennesket selv har. Hva om de som hadde kronisk sykdom selv hadde ansvar for å finne ut hva som gikk galt og hvordan de kan komme tilbake til balanse? Hva som de som har psykisk ubalanse (angst, depresjon, Me, ADD, ADHD, fibromyalgi, med mere) måtte selv finne ut av hvordan de fikk tilbake helsen?

Egentlig er dette situasjonen vi har i dag, da de fleste som har slike problemer ikke får hjelp av det offentlige til å bli frisk. De kan få hjelp til å leve med sine plager, men dette er noe helt annet enn å komme tilbake til balanse. Hemmeligheten som verken uttrykkes i helse eller utdanning, er at skal mennesker finne tilbake til balanse, så må fokus flyttes inn i kroppen. Folk må lære å bli kjent med seg selv. Lytte til seg selv, og leve den sannhet som kroppen uttrykker. Og dette er motsatt av å leve i samsvar med andres sine tanker, noe som kalles indoktrinasjon.

Når jeg var barn, sa vi at det ble sydd puter under armene på noen lekekamerater. Dette var unger som alltid fikk viljen sin, som det ikke ble stilt krav til. I dag sys også puter under armene på folk, men på en mer subtil måte når man ikke hjelper dem å tenke selv. Når man ikke hjelper dem å bli kjent med seg selv, slik at de kan hjelpe seg selv. Helsevesen og utdanning har mange forvirra hjelpere som overtar oppgaver for andre, i beste mening. Og som ikke ser at de egentlig er en katastofe for den de skal hjelpe.

Et ansvarlig menneske

Det er i dag utdannet og ansatt tusenvis av mennesker som utøver sitt yrke på en perfekt måte, uten at de har et bevisst forhold til at et mennesker har et hjerte og en hjerne. Vårt hjerte og vår hjerne fungerer ut fra to ulike bevisstheter, som alle har i seg. Vi kaller disse for høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet. Et voksent ansvarlig mennesker er kjent med begge disse bevisstheter, fordi det er dette som det betyr å kjenne seg selv.

Når man forstår disse to bevisstheter innenfra, ser man at de forstår verden veldig ulikt, egentlig helt motsatt. Og i en overgangsfase vil mange oppleve et indre kaos mens de finner ut hvordan de kan forstå sannhet når noe fremstår motstridende. Det umodne sinn vil si at alt er like sant. Min sannhet er like sann som din, fordi vi er like mye verdt. Dette er bare delvis sant. Vi er like mye verdt, det er sant. Men sannhet er entydig, ikke tvetydig. Når man pusler sammen biter av infomasjon i et samfunn, finnes bare en sannhet, og det er den forståelse man får når alle bitene faller på plass. Ingen samfunn fungerer samtidig som både demokrati og et totalitært samfunn.

Vi lever i et samfunn hvor ingen vil komme løpende etter deg og fortelle at du må bli kjent med deg selv. Dette må en finne ut av selv. Noen velger selvutvikling fordi livets plager tvinger dem til å tenke annerledes. Andre forstår intuitivt at noe ikke stemmer med det offentlige narrativet, og av den grunn søker en forståelse som gir mening.

Vi skaper den ytre verden ut fra det som skjer på innsiden. Skal vi bidra til å endre verden, starter dette med å endre oss selv. Jeg har i flere tidligere blogger tatt opp naturens lov. Den viser at handlinger som er gjort ut fra frykt, vil svekke oss, i verste fall ødelegge våre liv. I tillegg er dette en energi som skaper kaos rundt oss, smerte for våre nære mer andre ord. Motsatt vil handlinger styrt av kjærlighet skape mer av det gode, både i våre egne liv og for våre nære. Frykt og kjærlighet kan ikke co-eksistere. Ens grunnenergi vil enten være styrt av ens venstre hjerne bevissthet (fryktbasert) eller ens høyre hjerne bevissthet (kjærlighetsbasert).

Ingen kan utvikle sin høyre hjerne bevissthet uten å møte seg selv. Lære å løse opp i egne indre floker. Lære hvordan man kan heale seg selv og andre. Og det er slike krefter samfunnet trenger i fremtiden, når man ser at stadig flere mennesker ikke får hjelp til å bli friske i det offentlige systemet. De får hjelp til å leve med sine problemer, ikke løse dem.

Sannheten er at alle kan heale seg selv om de vil. Og alle kan lære å tenke selv om de vil. Om en er villige til å lære det en trenger å lære. Men dette bygger på sannhet. Om man må være villig til å møte sannhet i eget liv. Alt starter der. Kroppens reaksjoner er kartet man bruker. Sannhet gir alltid dyp indre ro. Man bare vet i hele seg selv at dette er sannhet. Har man tvil, betyr dette ikke nødvendigvis at man er på feil spor, det kan også bety at det er mer informasjon som må på plass før kroppen kan «stemple ut sannhet». Det er ikke gjort på tre uker å lære dette, men likevel fullt mulig for den som vil ta kontroll tilbake over egne tanker og egen helse.

Å velge sannhet

All endring starter med et første skritt. Begynn å legge merke til når du selv produserer egne tanker, basert på egen forståelse og erfaring, og også når andre du snakker med gjør det samme.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Tilbud fra Balanzen

Foredrag/kurs: Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20. okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med Hildur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover.

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 17. oktober 2021.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18