Modige mennesker er ikke redde

Denn blogg setter fokus på to ting, handlinger styrt av mot, og betydningen av å handle versus å tenke.

Som noen av mine lesere har fått med seg er min nye hobby å lære tarot. Målet er å få en dypere forståelse av meg selv og mennesker rundt meg.

I tarot har vi 6 grupper kort. Major arkana består av to grupper og minor arkana består av 6 grupper. Major arkana betår at de arketyper som vi må utvikle i oss selv, de som er en del av livets reise til alle mennesker. Disse har nummer I – XI. Den andre gruppen har fokus på egenskaper vi må utvikle for å håndtere som er knyttet til ytre hendelser, noe som skjer som vi ikke kan kontrollere, men må forholde oss til. Lære å takle når de dukker opp. Disse har nummer XII – XXI.

Poenget med å bringe inn tarot handler om lille arkana. Denne består av fire grupper:
Staver – knyttet til handlinger
Beger – knyttet til følelser
Sverd – knyttet til tanker
Mynter – knyttet til ressurser.

Vi trenger ha et bevisst forhold til alle typer, men likevel er det et hieraki mellom dem. Dette betyr at staver som er knyttet til handling er mye viktigere enn for eksempel sverd som er tanker. Jeg vil bruke sannhet som et eksempel.

Å ha tilgang til sann kunnskap er en ressurs.
Å tenke sanne tanker, har en effekt på en selv og verden rundt en.
Å kjenne hva som er sannhet basert på egne følelser og kroppsreaksjoner styrker ens forståelse av sannhet.
Å leve sannhet, er den sterkeste manifestasjon. Det du vil manifestere må du leve.

Modige mennesker er ikke redde

Jeg har i den siste tid blitt oppmerksom på at et katolsk nettsted og en katolsk erkebiskop snakker høyt om koronasituasjonen. Dette er modige mennesker som ikke er redde. De er opptatt av sannhet, og kan ikke sitte og se på verken det soim skjer i verden, eller det som skjer innenfor den katolske kirke.

Her er to innlegg viktige innlegg. jeg har personlig ikke forstått hvordan så mange mennesker, inkludert de som kaller seg kristne følger en satanistisk agenda. Sagt enkel Gud er lys, Gud står for alt som styrker livet. Gud står for sannhet. Satanisme arbeider for død, og alt som svekker menneskets livskraft og suverenitet. Hør innleggene og gjør opp din egen mening.

Den første lenken er fra Arch Bishop Vigano. De beskyldninger han kommer med er sterke, men ikke nye for de som har fulgt alternative nyheter om vaksiner en tid.

Den andre videoen er fra Br. Bugnolo. Om han har rett vet ingen. Alle som er i kontakt med sitt hjerte håper at det bildet han frykter ikke kommer til å skje. Trykker du home knappen på denne lenken, kommer du til en info side, som tar opp både nyheter om det som skjer globalt.

Masuro Emoto som har studert frekvenser i vann sier at alle følelser er på en skala, og at de av den grunn har sin motsatte følelse. Frykt og mot er derfor en følelse som nøytraliserer hverandre. Skal du ut av frykt må du vise mot (1). Du må leve din sannhet, å tenke den er ikke sterk nok vibrasjon til å skape det liv du ønsker å skape.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Kilde: Masuro Emoto, 2001/2005. The hidden message in water.

Tilbud fra Balanzen

I DAG: Foredrag/kurs: Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20. okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.Påmelding.

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med Hildur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover.

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 20. oktober 2021.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18