«Blind og døv» eller klarsynt og sterk?

Denne blogg setter søkelys på tema tidslinjer. Spørsmålet vi alle stilles overfor er om en lever den tidslinje som gir det liv en søker?

Denne blogg går i dybden. Den bygger på tema som er tatt opp i tidligere blogger. Noen må derfor kanskje gå tilbake og lese tidligere blogger for å se de dype sammenhenger. Når denne forståelse er på plass, ser en hvordan alt henger sammen, og en kan overføre bruk av kunnskapen til eget liv.

Her er tema tatt opp i tidligere blogger på:
# David Hawkins sitt kart over bevisstheten
# Mark Passio forklaring over naturens lov, om man lever styrt av frykt eller kjærlighet
# Fabelen om de to ulvene vi har inni oss, og som vi forer hver dag med våre tanker og handlinger.
# Matrix sitt kontrollsystem (deep state, skyggeregjering, globalister, kabalen, Khazarien mafia)
# Mattias Desmet om totalitære samfunn og masse formasjon

Hva er en tidslinje?

En tidslinje er en form for plan i fremtiden. Vi skaper tidslinjer med våre forventninger. Når vi tar valg som samsvarer med våre tidslinjer, så øker sjangsen for at disse kan gå i oppfyllelse. Husk ingenting av dette er skrevet i stein, alt kan endres. Men, på den samme tid, skapes ikke den virkelighet der hvor tidslinjer mangler.

Tom Montak har en god artikkel om tidslinjer. Her er to bilder hentet fra hans artikkel:

Bilde 1 viser oss våre daglige valg, som kan endre kursen i livet. Ex om man skal ta en utdanning eller ikke. Men det kan også handle om helse, hvor man kan ta nye bevisste valg knyttet til kost eller aktivitet. Eller slutte i en jobb, velge vekk en relasjon. Tidslinjer handler ikke om både små og store avgjørelser. Som for eksemel bruk av cash eller kort (dette er vikitig kunnskap og forklares i bloggen som heter falskt flagg operasjoner).

Bilde 2 er egentlig samme kartet, men her er alle mulige varianter som våre valg kan føre til tatt med.

Det viktige poenget er hvem sin tidslinje du lever. Lever du en tidslinje som er i samsvar med din egen drøm, som er i samsvar med den du er, eller lever du en tidslinje kontrollert av andre. Er den fremtid du ser for deg noe du har fått fra kontroll personer eller er det noe du har skapt i deg selv? Dette leder oss til neste tema som er Matrix.

Hva er matrix?

Matrix er et kontrollsystem. De har også sine tidslinjer, langsiktige planer. Ofte viser de sine planer gjennom filmer. Matrix består av personer med makt som har tilranet seg posisjoner innenfor kontrollsystem som helse, utdanning, politikk rettsvesen, politi, finans, media og religion. Maktpersonene kalles ofte for deep state, skyggeregjering, globalister, kabalen. Nå under den såkalte pandemi er matrix sitt kontrollsystem blitt veldig synlig for de som våger å se hva som skjer. Det finnes knapt noen som hadde trodd det vi nå opplever av løgn og ondskap.

Her er en lenke til en film Tom Montak har laget om matrix laget før «pandemien». Skal du ta tilbake din frihet, må en forstå hva Matrix er og aktivt gå ut av dette systemet. Før du ser hvordan Matrix opererer innenfor de overnevnte områder, har man liten evne til å beskytte seg.

I det store bildet handler våre liv nå om vi velger å leve de tidslinjer som Matrix sprer gjennom media, eller om vi tar tilbake kontroll over egne liv. Det er størst sannsynlighet for at de personer som ikke har satt seg inn i hva Matrix er og hvordan man går ut av dette kontrollssystemet, er fanget i det. Dette skyldes at vi er født inn i dette systemet. Og vi må selv gå ut av denne forståelse av oss selv og virkeligheten for å bli fri. Det er samme dynamikk som her gjelder, som vi har i forhold til utvikling av bevisstheten. Vi er alle født med en forståelse av oss selv og våre verden gjennom vår venstre hjerne bevissthet, og vi må selv ta oss ut av denne (= løse opp egne blokkeringer), for å erfares oss selv og verden gjennom vår høyre hjerne bevissthet.

Kart over bevisstheten åpnet mine øyne på dette punktet. Når jeg i 2007, forstod at jeg ikke forstod det som andre forstod, fordi jeg selv var stuck i mine uforløste følelser, valgte jeg ny tidslinje. Istedenfor å fortsette på den tidslinjen hvor jeg fortrengte det vanskelige, valgte jeg å søke sannhet, å møte med meg, å lære det jeg trengte for å løse opp i egne blokkeringer. Selv om dette tok sine år, har det fungert.

Poenget er å lære å lytte innover. Møte seg selv. Før var jeg et menneske som ikke var hjemme i min egen kropp. Det jeg opplevde som meg selv, var en tankestyrt versjon av den jeg var. Den gang brukte jeg aldri kroppens reaksjoner som kompass, i de vanlige små valg vi tar i hverdagen.

Ingen mennesker er i balanse før de har like stor kontroll over sine indre system som de ytre. Vi ser dette gang på gang, hvor mennesker har et såkalt god liv og så rammes de av sykdom, krise, ulykke etc. Den kommer som lyn fra klar himmel. Noe skjer som tvinger mennesker til å møte seg selv. Ingen slipper unna. Det er lett å tro at andre er vellykka, når man ikke er i kontakt med seg selv, fordi da merkes dårligere et fake selv, et mennesker som utad har en fasade som skjuler en indre tomhet eller mangel på integrasjon.

Å velge å bli kjent med seg selv, er en tidslinje. Vi har sterke krefter i samfunnet som sier ikke gjør det, fordi Matrix har store vansker med å styre de mennesker som er klarsynte og sterke. En del av dagens krig handler om akkutrat dette, nyhetsinformasjon og informasjon om hva som er kunnskap. Denne kampen skjer i media versus alternative medier.

Matrix styrt informasjon sier:
# ikke gå til de netttsidene
# ikke hør på de personene,
# ikke tro på k… ere,

Matrix styrt informasjon sier også vi hjelper deg, redder deg:
# vi har faktasjekket dette for deg
# du slipper å tenke selv,
# lytt til oss, stol på at vi vil ditt beste.
Gjør du dette kan du kose deg i livet, reise, gå på konserter, leve som normalt.

Alternative styrt informasjon sier obs obs fordi mørke krefter:
# vil lure deg
# vil ta energien din
# vil styre livet ditt (ta inntekten din, skape helseproblemer)
# vil drepe deg langsomt

Og her kommer den vikitge forskjellen. De sier også:
# Her er bevisene for påstandene,
# Ikke ta mitt ord for det jeg sier, undersøk selv.
# Tenk selv.

Den største overraskelse

Det som har forundret meg mest siden mars 2020 er alle mennesker som velger tidslinjer hvor de ikke tenker selv. Mennesker som stoler mer på myndigheter enn egen hjerne. Kloke kjekke folk. Det er ikke intelligens det handler om. jeg kjenner flere som som forsøker å undersøke selv. Men, som ikke forstår at deres undersøkelser skjer innenfor Matrix styrt informasjon. For å forstå Matrix: tenk på en psykopat. Selvsagt sier han ikke til deg at han lyver, han sier det som skal til for å få deg til å handle slik HAN ønsker. Frykt er hans sterkeste våpen, fordi han forstår psykologien som skjer i mennesker som er redde. De blir føyelige.

Vi har gjennom hele oppveksten hørt om hvordan Kina har blitt styrt som et totalitært samfunn. At elementer av samme ledelse skulle skje i vårt land, i vår egen kommune, var utenkelig for meg, og mange med meg. At tre positive PCR tester (mars 2021) var grunnlag nok for å stenge ned vår kommune, kan jeg ikke se på annen måte en elementer av totalitær kontroll. De som har sjekket opp alternativ kontrollert informasjon om PCR testen, vet at denne ikke kan skille mellom syke og ikke syke. Men så lenge folk ikke vil tenke selv, ikke vil sette seg inn i alternativ informasjon, klarer Matrix å få uskyldige godtroende mennesker til å teste seg jevnlig.

Det uforståelige ble mer forståelig etter at jeg hørte intervjuet med den belgiske professor Mattias Desmet om totaltære samfunn. Han forklarer hvordan de oppstår, og at de på sikt ødelegger seg selv. Informasjon om masse formasjon var også nyttig. Dette er trolig et bedre ord enn massepsykose eller masse hypnose. Det å forstå hva som skjer i vårt samfunn gir en kroppslig ro. Dette betyr ikke at man er enig, men at man emosjonel kan romme det som skjer. Når man ikke rommer det som skjer, stenges enten følelser vekk eller man klarer ikke å ta inn informasjonen (dissosiasjon). Det Mattias Desmet forklarer er sosiologiske beskrivelser vi kan gjenkjenne – det skjer nå.

Det Desmet sier stemmer med naturens lov. Totalitære samfunn er styrt av frykt, makt og kontroll, og fører til kaos og ødeleggelse. Dette er frykt tidslinjen i naturens lov. En annen måte å uttrykke denne lov på er gjort av Carola Castillo. Hun sa det slik: If you don`t care how you treat the energy, the energy will not care how it treat you.

Naturens lov gjelder uavhengig av religion. Naturens lov er Guds overornda lov og er derfor overordna religiøse trossetninger. Derfor vil personer som kaller seg religiøse og som lever i samsvar med frykt, også ødelegge for seg selv, og skape kaos i eget liv på samme måte som alle andre. Kun de som lever i sann kjærlighet (religiøse og andre), utvikler evne til å forstå hvordan de selv og andre fungerer, slik at de kan velge tidslinjer som styrker en selv. The proof is in the pudding. Hva som skjer i våre liv viser oss hva vi selv manifesterer. Det er ikke tankene våre, men valgene våre som skaper den tidslinjen vi lever.

Den nye verden

En verden utenfor Matrix kan ikke bygges ved å fikse på Matrix. Det vil være som å bygge en skysraper på et svakt fundament. Bygget vil rase sammen, og føre til kaos og ødeleggelse i samfunnet.

I verden nå skjer en motkraft mot Matrix. Det kalles selvorganiserende kollektiv. Mennesker som vil leve sannhet og ha et samfunn som er bygget på samfunn møtes og snakker sammen.

Første oppgave man må løse på den nye tidslinje er å skape ro i seg selv. En må erkjenne sannhet i eget liv. En må møte de to ulvene som bor inni oss. Og velge handlinger slik som støtter ulven som skaper indre fred, klare tanker og god helse (den hvite).

Den sorte ulven er den som regjerer innenfor det som Hawkins kaller for venstre hjerne bevissthet. Hvis vi er stuck i uforløste følelser, vil disse styre vår persepsjon. Blokkeringen fungerer som en slags brille, hvor det meste er er farget av blokkeringen. Ex et offer, ser all urett som handler om en selv, både den som er der og den som ikke er der.

Persepsjonen endres også ved at vår underbevissthet husker at når vår blokkering oppstod (vi var overveldet). Underbevisstheten vil derfor styre oss lik at vi ikke opplever dette på ny. Dette kalles unngåelse, og skjer hos de fleste ubevisst. At man i nåtiden har langt flere ressurser å håndtere blokkeringen med, forstår ikke underbevisstheten. Men det forstår en selv, når en tar tak i seg selv. Det som en gang var ganske håpløst, klarer en nå å løse ganske greit om en får rett hjelp.

Eksempel på dette er de som står fast i frykt, vil ha en annen persepsjon av hvor farlig den påståtte nye sykdommen faktisk er.

Når myndighetene innrømmer at de i 2020 har behandlet vanlig forkjølelse og influensa som den nye sykdommen, vil de som har en blokkering i frykt, ikke få dette med seg.
# De blir IKKE SINT over å ha BLITT LURT av myndigheter.
# Tvert imot fortsetter de å la seg lure.
# De tror på myndigheter som sier at de som ikke har tatt injeksjonenen med spike protein er de som kan smitte de som har tatt injeksjonen med spike protein. Les denne en gang til, og la den synke inn.

Studer logikken som hevdes:
# De som er friske kan smitte andre.
# De som har injisert spike protein, er de som produserer spike protein.
# Når en blir syk på grunn av spike protein, skyldes dette at personer mangler injeksjon (= uten spike protein).

Vi har et uttrykk for denne logikken, og det er drita i buksa og skylde på meg. De alle fleste barn (barn tenker selv) vil forstå at den som har drit i buksa, er det som har drete i buksa. På samme måte som hvis man njiserer spike protein, og etterpå blir syk av dette, så skyldes det egen injeksjon.

Frykten gjør også at en ikke forstår at en blir lurt. Det er selvsagt kun de som har injisert spikeprotein som har økt risiko for å bli syk av dette. Og personer som er friske og ikke har injisert dette stoffet (biovåpenet som det kalles i alternative medier), kan selvsagt ikke gjøre andre syke.

Kun 9 personer hadde influensa i 2020, mens det normalt de siste 20 år har dødd 900 personer hvert år.
La tallene synke inn. Ta også med at det som kalles SARS-COV-2 er fortsatt ikke påvist. La det synke inn.

Dette betyr at ingen som har testet positivt har SARS-COV-2. Hvis dette var tilfelle ville det vært lett å dokumentere. Man kunne da bare tatt en blodprøve fra denne personen, lagt det under et elektronmikroskop og vist andre, slik ser viruset ut. Mest sansynlighandler de fleste positive PCR tester handler om influensa og forkjølelse. Dette er en forklaring til at helse pandemien kalles keiserens nye klær.

Det er et valg i tidslinje og fortsette å tro på myndigheter som er styrt av Matrix eller å gå ut av dette systemet. en kjent oppskrift Matrix bruker er Problem – action – solution opplegget.

Problem – skape krise ex viruspandemi
Action – handlinger som kaster skyldes på andre (små dyr i wuhan) og handlinger som sprer frykt i samfunnet
Solution – tilby en injeksjon, forteller den redder deg, og utelater å fortelle at viruset er fake, at injeksjonen inneholder nanopartikler som graphen oxid og som kobler mennesker til www systemet, og at den inneholder spike protein som gjør at blodet klumper seg sammen, og at det derfor er svært sansynlig at en vil få problemer om en tar stikket.

Problem – solution – action er matrix sin tidslinje. De vil ta kontroll over mennesker. Et viktig våpen er frykt. Fordi frykt gjør mennesker føyelige. Matrix er, som psykopaten, eksperter på å fortelle det redde mennesker vil høre. Ex: du er fri til å leve normalt, til å reise om du tar stikket.

De aller fleste som har tatt stikkene har IKKE SATT SEG INN I hvordan teknologien med graphen oxid fungerer i kroppen, hvordan man kan bli påvirket og styrt via frekvenser, det som kalles transhuman agenda.

Og igjen, the proof is in the pudding, og ikke på tankene våre. Å tenke det tror jeg ikke på, er å lure seg selv når en maskin på flyplassen kan fange opp hvem som har tatt graphen oxid + spike protein injeksjonen, og hvem som ikke har tatt den. Det green pass som nå florer elektronisk eller i papir, vil trolig forsvinne når folk forstår at de ikke trenger dette, om en har kodenene i kroppen, og en kan av den grunn ikke lure noen.

Vi står nå foran et veiskille i historien. Det er heldigvis mange krefter der ute som kjemper mot transhumanisme agendaen. Som ikke kjøper at påstander om at skadelige injeksjoner gir frihet. Som ikke kjøper at man må endre sitt dna, endre det bilde av mennske som Gud skapte (vi er skapt i Guds bilde). Vi har da et immunforsvar som kan bekjempe de fleste infeksjoner.

Noen mennesker har nytte av legemidler fremstilt i samsvar med homopatens prinsipp, = vaksiner. Velger man å gi sine barn vaksiner, kan man velge å ta dem slik at det knapt er noen bivirkninger (som autisme eller autoimmune sykdom). Kunnskapen er der, men er man SELVVALGT DØV OG BLIND, søker man ikke opp informasjon om hvordan man gjør dette. Mange søker kun opp informasjon som er kontrollert av Matrix.

Et selvtenkende mennesker setter seg inn i begge sider av en sak. Er man åpen for sannhet har man ingenting å frykte ved å sette seg inn i andres perspektiver. For de som tror på vaksiner, se filmen Waxxed2. Du vil se at du har rett i mye, og så vil du også finne ny informasjon som har vært skjult for deg, som du vil finne nyttig å ha. Det eneste en kan risikere er at en gjør et valg som er enda bedre for en selv og dine barn.

Klarsynte sterke mennesker, innrømmer at de kan ta feil. De søker sannhet. De søker ulik kunnskap til de finner et trygt fotfeste. De har kontakt med Gud (kosmisk kraft, naturen, moder jord), og kan kjenne den univserselle kraft gjennom egen kropp. De forstår hva kroppslig sannhet er.

Essensen er at vi velger vår tidlinje hver dag. For de som vil leve utenfor Matriks sitt kontrollsystem betyr dette å bli kjent med seg selv. Det betyr å praktisere sannhet. Leve den man er, og bruke tiden på å skape den verden man ønsker å leve.

GODT VALG.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN
CASH IS KING

Tilbud fra Balanzen

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med Hildur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover.

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 3. november 2021.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18