Faktasjekk selv: the proof is in the pudding

Denne blogg tar utgangspunkt i at vi som mennesker kan selv faktasjekke hva som er sannhet og usannhet fordi beviset på sannhet finnes i kroppen og i vår hverdag. Vi, våre tanker, følelser, valg vi tar og vår kroppslig helse er selve puddingen.

Hva gir helse på celle nivå?

Kroppen består av millioner av celler. Disse cellene kan kommunisere med hverandre. Cellene trenger næring og energi for å fungere. Når cellene ikke klarer å fungere som de skal, oppstår blokkeringer og ubalanser både i selve cellene og i de systemer som cellene er en del av.

En frisk kropp består av friske celler og celler som kan kommunisere uten hindringer.
En syk kropp oppstår når cellene ikke har den næring de trenger, når cellen ikke kan produsere nok energi, og når det er blokkeringer i energiflyten i kroppen.

Blokkeringer i kroppen kan være fysiske og psykologiske. Maten vi spiser inneholder både næring og toksiner. Den inneholder også stoffer som legger seg på det som kalles reseptorer. En reseptor er en mottaker. Og når man har spist et mineral, vil dette feste seg på en reseptor, og slik kan det bli tatt opp i cellen. Når en har spist/drukket noe som legger seg på reseptoren,blokkeres opptak av de sporstoffer kroppen trenger. Fluor i drikkevann og i tannkrem er et slikt stoff. Det skaper ubalanse over laaaaaaaaaaang tid. Hør intervjuet med dr Jerry Tennant, hvor han forklarer en rekke ting som påvirker oss på cellenivå. Hør også foredraget med Dr Jack Buch som forklarer hvordan en ubalanser i tarmfloraen påvirker oss. Visste du at antibiotika kurer kan medvirke til depresjon?

Uten å gå inn på noen spesifikke sykdommer, kan vi si at jo flere celler i kroppen som er i ubalanse, jo vanskeligere er det for kroppen som system og opprettholde balanse. Jerry Tennant tidligere veldig syk selv. Da han oppdaget at skolemedisin ikke kunne hjelpe han, valgte han å satse på at dersom han kunne skape friske celler i egen kropp, kunne dette gjøre han frisk. Og han fikk rett, og vi er heldige som får kjennskap til denne viktige kunnskap.

Lek med tanken, sett at dr Jack Bush har rett. Depresjon skyldes ubalanser i kroppens celler. Hva vil i så fall være handlinger som kan rette opp denne ubalansen.

# medisiner som dekker over symptomene?
# medisiner som løser et problem og skaper et nytt (kalles bivirkning)?
# endringer i livet slik at man ikke selv påfører kroppen ubalanser gjennom kost og andre valg?

The proof is in the pudding viser den som er syk om de tiltak en en gjør virker.
Det er kun de valg som gjenoppretter kroppens balanse som egentlig virker.

Hva gir helse på systemnivå?

Når jeg her snakker om systemnivå, tar jeg utgangspunkt i hvordan vår bevissthet og fysiske kropp fungerer sammen. Alle kan merke at når noe skjer som gjør oss redde, så puster vi ikke som vi skal. Og når kroppen ikke får får nok oksygen, skapes fysiske ubalanser. Vi har også alle opplevd at stressa situasjoner skaper muskelspenninger. Og når man får snakket med noen som forstår det en sier, og ikke kommer med fraser om at man er for følsom, misforstår, eller overdriver, kan faktisk spenninger slippe taket.

Det er ofte livet som setter seg i kroppen når vi har helseplager. Men siden det tar tid fra ubalansen oppstår til vi merker dette, er det mange som ikke klarer å koble sammenhengen mellom hendelse i livet og helseplager. Her kan du få en ledetråd. Ofte er det slik at kroppens ubalanse viser seg som plager 1-2 år etter noe viktig skjedde som overveldet oss.

Fortrengte følelser er den viktigste årsak til mange av våre helseplager. Å fortrenge følelser skjer automatisk når noe overvelder oss. Derfor er det vanlig at en selv ikke merker at dette skjer. Det en merker er at en tar det ganske fint mens krisen varer. Grunnen til at en tar det så fint, er da vanligvis at følelsene er fortrengt, den mekanismen som kalles en freeze reaksjon eller dissosiajson.

Siden mennesker har forsvarsmekanismer som beskytter oss mot ubehag, har vi innebygget et system som motarbeider at vi skal ta tak i det som en gang overveldet oss. Dersom en i tillegg søker hjelp hos noen som sier ikke tenk på det som har skjedd, får en her en beskjed som samsvarer med kroppens forsvarsmekanismer. Men, det er et men her, og det er at denne strategien løser ikke ubalansen. Skal man løse opp i emosjonelle blokkeringer, må man lære seg hvordan man gjør dette. Og siden de fleste emosjonelle ubalanser har oppstått i en relasjon, er det i en ny relasjon man løser dem opp. Datakurs og bøker, kan gi retning, men det er i levende møter at dyp emosjonell balansering finner sted.

Det er to former for situasjoner som gjør at vi automatisk fortrenger følelser. Begge former for situasjoner overvelder oss, eller fyller oss med håpløshet. Den ene form er det vi opplever direkte. Hendelser som man kan være vitne til. Ex noen dør, skillsmisse, vold, mobbing, overgrep etc. Dette er faktahendelser som har skjedd. Den andre form er det som ikke skjedde, som vi trengte for å utvikle oss normalt. Dette er når en ikke ble sett som den er var, ikke følte seg elsket, ikke fikk støtte, ikke fikk kontakt, måtte klare seg selv. Å oppleve denne form for manglende omsorg gjør at en ikke utvikler en trygg identitet i forhold til hvem en selv er. Man er usikker, kaller det manglende selvtillit, bærer masker, skjuler seg bak fasader, blir perfeksjonister eller eller kontrollfriker. Noen reagerer på manglende omsorg med å bli overkognitive og arrogante.

En har ikke utviklet sunn kontakt med egne følelser, fordi dette var for smertefullt når en var barn. Husk at alle følelser oppfører seg likt i kroppen. De er en reaksjon på noe som har skjedd. Når vi kan forholde oss til følelsen, uten å bli redd eller overveldet, vil de reaksjoner den skaper falle til ro. Dette er essensen med å jobbe med fortrengte følelser.

En annen måte å si dette på er at vi må selv være et vitne til det vi har opplevd. Når vi forstår hva som skjedde og hvordan vi selv reagerte på det som skjedde, da slipper som regel følelsen taket, og blir borte fra bevisstheten. Det er etter hvert mange som har erfart dette. At det å lære å forløse egne følelser var enklere enn man trodde, men man må som regel ha hjelp i startfasen.

Et tredje tema som gir helseplager, er når man ikke lytter til seg selv. Når man handler imot seg selv, vil kroppen gi en reaksjon i form av protest. Alle har følt dette, at vi angrer like etter noe vi gjorde. Da kan vi velge opå ny, snu og ta andre valg. Vanligvis er det å ikke handle et større problem for mange. En er så redd for å velge feil at en ikke tør ta de valg som den indre stemmen skriker til en. Vi er født for å lære noe, og når vi nekter å gå inn i dette, får vi hjelp fra vår egen sjel. Hos meg skjedde det ved at jeg møtte veggen.

Mennesker er ikke dumme. Men vi er programmert til å tenke at andre vet bedre enn oss hva en kan gjøre når ubalanser oppstår. Mange mennesker tror at den løsning de søker er utenfor dem selv, og ikke i dem selv. Reisen fra hodets forståelse (ego), til hjertets forståelse (sjelen) er den viktigste reisen mennesker kan gjøre. Og denne reisen er helt avgjørende for de som vil selv hjelpe seg tilbake til balanse.

Hvis du har helseplager eller ubalanser, faktasjekk selv om de tiltak du gjør vil føre kroppen din tilbake til balanse? Du skal merke dette etter noen uker, om det du gjør virker. Hvis tiltakene virker, kan du slutte med dem når du er tilbake i balanse. Dersom tiltakene du gjør skaper nye problemer, har en trolig satt seg på feil tog. Er du på feil tog, nytter det ikke å skifte sete på det toget, kursen toget har er den samme.

Systemisk arbeid endret livet mitt

Jeg er, en av de mange som har opplevd å møte veggen, og som kom tilbake sterkere enn jeg noen gang har vært. Jeg kjenner meg igjen i Jerry Tennant sin historie, og i David Hawkins sin historie. Vi har alle vært stuck i helseplager, opplevd et helsevesen som ikke kunne hjelpe, og av den grunn bestemt oss for å undersøke noe i dybden som kunne hjelpe oss å bli frisk.

Jerry Tennat har studert hvordan skape friske celler.
David R Hawkins har studert hvordan vi ved å endre vår bevissthet kan endre våre liv.
Jeg selv har opplevd at systemisk arbeid har endret livet mitt.

Systemisk samtale er vanlig samtale hvor en bruker både kognitive teknikker og andre teknikker. Mens skolemedisin har fokus på diagnose og behandling av ut fra diagnose, har systemisk samtale fokus på den ubalansen som skaper problemene. Fokus er på årsaken til helseplagene, ikke på konsekvensen av ubalansen (= diagnosen).

Å ha fokus på årsak til ubalanse og ikke konsekvensen av den, er en avgjørende forskjell for de som ønsker å løse opp i ubalanser slik at de kan bli fri fra de helseplager som ubalansen skaper. Hawkins forklarer dette slik:

«Vårt sinn har så stor kraft at tankene våre skaper vår fysiske virkelighet. Selvhealing avhenger av at vi snur på den vanlige forståelse av årsakssamenheng. Det er det vi har i bevisstheten som manifesteres, ikke motsatt» (1).

Det ofte er skjulte dynamikker som gjør oss syke. Og metoden konstellasjoner er veldig god på å avdekke slike dynamikker. Gjennom denne metoden kan vi kontakte aksha feltet, og på den måten skritt for skritt sirkle oss inn til hva ubalansen handler om. Metoden kan også vise oss om vi bærer på problemer som egentlig ikke er våre egne, og som vi av den grunn ikke klarer å løse.

Systemisk samtale inkluderer i tillegg til vanlig medisinsk forståelse også kvanteforståelsen av mennesket, og de universelle lover. Fokus er derfor mye videre enn innefor vanlig skolemedisin.

Å få være terapeut som jobber innenfor et systemisk perspektiv har endret meg som menneske. Jeg får oppleve gang på gang, at de svar vi søker har vi inni oss. Min rolle som terapeut er å hjelpe den hjelpesøkende å forstå seg selv, lære dem hvordan de kan finne svar i seg selv. Lære dem å fikse seg selv.

Det som har endret meg mest er å utvikle det som kalles kroppslig sannhet. Det at en kan hente opp informasjon fra akasha feltet gjennom egne kroppsreaksjoner. Den kroppslige sannhet virker slik at sannhet bekreftes med dyp indre ro. Jeg har også opplevd dette i krisesituasjoner, både hos meg selv og hos hjelpesøkende. Når man forstår hva man opplever (= hvilke følelser som skapes på grunn av det som skjer), så slipper det emosjonelle taket. Man er helt rolig, selv om ingenting av det som skapte krisen er endret.

Å stå i egen kraft i kriser, uten å være følelsesstyrt, er en annen tilstand enn det å fortrenge følelser. Fordi hjernen fungerer annerldes når man er i kontakt med følelser og når man fortrenger dem. Når man bærer på fortrengte følelser går signalene til hjernen via fryktsenteret (amygdala). Og koblingen til fornuft skjer saktere. Mens når man ikke har fortrengte følelser i en situasjon, så har man mye bedre tilgang til sin fornuft (2). Vi vet alle at man ikke skal ta viktige avgjørelser når man er sint, fordi ens fornuft fungerer annerledes når man ikke er følelsestyrt.

Fordi dette er gull kunnskap for de som vil hjelpe seg selv til et bedre liv, tilbyr jeg utdanning i metodene som brukes i systemisk samtale. Utdanningen passer både for de om søker selvutvikling. Men også for de som jobber med mennesker og trenger mer faglig påfyll, eller merker at de tappes for energi uten at de selv forstår hva som egentlig skjer. Utdanningen er ikke godkjent med studiepoeng. Se på den som en reise hvor du lander i deg selv, en reise som åpner for en dypere kontakt med deg selv. Dette vil automatisk gjøre at du kan ha dypere kontakt i dine relasjoner.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN
CASH IS KING

Tilbud fra Balanzen

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med Hildur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

LES DENNE!
Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. KUN 2 LEDIGE PLASSER IGJEN! Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover. Denne utdanning vil også bli satt opp på dagtid til våren, på Karmøy, samt i Bergen til høsten 2022, og en nettbasert versjon er under planlegging.

Det er kun sannhet som kan sette oss fri, og gjennom denne utdanning vil en få en innføring i det som kalles okkult kunnskap. Husk at okkult betyr skjult, og grunnen til at det er skjult, er at de med makt ikke ønsker at mennesker skal forstå hvilken stor kraft de har i seg selv, når de forstår hvordan de selv fungerer. Dette er en utdanning som lærer deg hvordan du kan tenke (utvikle bevissthet), ikke hva du skal tenke (programmering).

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18

Veavågen den 6. nov 2021

Kilder:

  1. David R Hawkins, 2009. Healing and recovery side 64 og 65.
  2. David R Hawkins, 2009. Healing and recovery side 42.