Hvordan vanlige vaksiner og den nye injeksjonen påvirker vårt immunsystem

Denne blogg deler en lenke til en samtale mellom Dr. Geert Vanden Bossche and Dr. Phillip MacMillan. Dr. Geert Vanden Bossche er vaksineekspert. Dr. Phillip MacMillan er lege i England. Begge jobber innenfor det narrativ som myndighetene i alle land presenterer, det som kalles det offeentlige narrativet. De har likevel sine bekymringer for hva som skjer med vårt medfødte immunsystem når en tar en vaksine.

Dr. Geert Vanden Bossche and Dr. Phillip MacMillan refleksjoner rundt spørsmålet om Kovid injeksjon av barn. De er bekymret både fordi den ikke beskytter mot sykdom, og fordi den endrer barnets medfødte immunsystem. Høyaktuell informasjon for alle småbarnsforeldre og besteforeldre med andre ord.

Dr. Geert Vanden Bossche gjentar flere ganger at en må vite hvordan en injeksjon påvirker menneskets medfødte immunsystem, før man kan si noe om den er god eller dårlig for folk. Og i forhold til den nye Kovid injeksjonen mangler denne kunnskap. Han forklarer også hvordan vaksiner setter til side menneskets medfødte immunsystem, det trenes rett og slett ikke opp til å beskytte mot andre sykdommer. Særlig autoimmun sykdom. Her er lenke til intervjuet. Har du dårlig tid og vil ha konklusjonen start videoen på 55.16. Det store problemet er at vaksiner undertrykker barns vanlige immunsystem.

Dersom en ikke hadde en såkalt pandemi, ville dette intervju blitt sett på som vanlig undervisning om immunsystemet. Hør intervjuet og trekk dine egne konklusjoner. Å ha egne meninger i forhold til vaksine spørsmål er viktigere nå enn noen gang. De som har ører, hører (= setter seg inn i saker og ting, slik at de kan ha sin egen mening basert på egne studier/refleksjoner. Bedre å sette av 15 timer til dette, enn å angre på dette).

I forhold til vanlige vaksiner sjekk ut folkehelseinstituttet sin informasjon hva og hvorfor, legemiddelverket sin informasjon og bivirkninger og skader og se filmene Vaxxed 2 og The act 1986. Vaxxed 2 er en dokumentar som intervjuer foreldre som har vaksinert sine barn, foreldre som ikke har vaksinsert sine barn, foreldre som har vaksinert noen av sine barn og fagfolk. The Act viser hvordan vaksineindustrien er fri for ansvar selv om folk dør eller skades.

Det er mange som reagerer på at Kovid injeksjonen kalles vaksine, da den inneholder helt andre komponenter enn vanlige vaksiner( ikke noe svekka virus og derfor ikke livslang beskyttelse mot sykdom, istedenfor inneholder den mRNA, spikeprotein og nanopartikler som Graphen oxyd og Hydra), og den oppfører seg annerledes i kroppen. Essensen er: så lenge det kalles vaksine, kan ikke vaksineprodusenter klandres for eventuelle skader/dødsfall. rapportering om skader og bivirkninger rettes til myndigheter. I Norge meldes det fra til legemiddelkontrollen. «Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 26. oktober 2021 er det mottatt 37 859 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon«.

Først når en har satt seg inn i ulike perspektiv på samme fenomen, kan en trekke egne konklusjoner. Og dette er helt avgjørende for at en skal kunne snakke sammen. Målet for vaksineforkjempere og antivaxer er det samme – best helse for alle. Forebygge unødvendig sykdom. Det er derfor paradoksalt at de ikke kan snakke sammen og komme frem til en felles konklusjon. Prisippene for slike samtaler er at begge parter har satt seg inn i begge sider av saken, og at de har et felles mål. Det som gir best helse for alle.

Det er i dag 2 virus som det vaksineres mot, hvor det er et rettslig dom på at ingen kan påvise at viruset eksisterer. Veldig interessant! En dom er fra høyesterett i Tyskland, og en fra høyesterett i Spania.

For meg er det rystene informasjon at 1 av 2 barn som tar vaksiner i USA får en autoimmun sykdom. Selv om en gir barn flere vaksiner i USA enn Norge, er det ingen som snakker om mulige skader etter barnevaksinasjon i Norge. Hvor er åpenheten som kjennetegner et demokrati? Man snakker heller ikke om hva som egentlig skjer det medfødte immunforsvar til barn som vaksineres. Sjekk opp lenken foran, ta det som opplæring.

Kunnskapen om hvordan redusere risikoen for bivirkninger ved vaksiner til det minimale er der. En må da vente til barnets immunsystem er utviklet nok til å tåle det som injeksjonen inneholder. Ønkser du mer info om dette – se filmen vaxxed 2.

Jeg gjør oppmerksom på at selv om jeg deler videoen med samtalen mellom Dr. Geert Vanden Bossche and Dr. Phillip MacMillan, betyr ikke dette at jeg er enig med alle deres vurderinger og konklusjoner. Men vi må alle høre ulike meninger for å finne frem til den sannhet som ressonerer med oss.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN
CASH IS KING

Tilbud fra Balanzen

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med Hildur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

LES DENNE!
Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. KUN 2 LEDIGE PLASSER IGJEN! Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover. Denne utdanning vil også bli satt opp på dagtid til våren, på Karmøy, samt i Bergen til høsten 2022, og en nettbasert versjon er under planlegging.

Det er kun sannhet som kan sette oss fri, og gjennom denne utdanning vil en få en innføring i det som kalles okkult kunnskap. Husk at okkult betyr skjult, og grunnen til at det er skjult, er at de med makt ikke ønsker at mennesker skal forstå hvilken stor kraft de har i seg selv, når de forstår hvordan de selv fungerer. Dette er en utdanning som lærer deg hvordan du kan tenke (utvikle bevissthet), ikke hva du skal tenke (programmering).

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18

Veavågen den 8. nov 2021