Foredrag møte 17. nov 2021, Haugesund, 2021. Hildur Vea, PhD

Dette er ikke en vanlig blogg. Det er et manus, modeller og vedlegg knyttet til et foredrag som holdes 17. nov 2021. Det er derfor rettet mot de som deltar på foredraget. Men ligger åpent i tilfelle andre har interesse av det som står her.

Bakgrunn, utdanning, erfaring. Nettsider:
www.balan-zen.no/ www.booking.balan-zen.no/ www.blogg.balan-zen.no/ www.puust.no/

Min vei inn i dette

Kvantekraft

Utvikle indre styrke – betydningen av erfaring

Høyre og venstre hjerne bevissthet (se modell nederst på siden)

Kroppslig sannhet

Frykt skaper kaos, kontroll og slaveri – kjærlighet skaper orden, suverenitet og godhet for alle (se modell nederst på siden)

What to do:

 1. Kjenn etter hvordan kroppen din reagerer i ulike situasjoner. Avslappet er i harmoni med deg, anstrengt pust, muskelspenninger, mister kontakt med kropper stress
 2. Gjør mer av det som skaper harmoni, og kutt ut det som skaper stress. Handler om å ta bevisste valg. De valg som koster mest (relasjoner, penger) gir oftest størst ro
 3. Vi utvikler indre kraft ved å stå i oss selv og kjempe for det som er rett for oss. De smeller hvor om en vil snakkes sammen mer ever, de man tror kan knekke en, gir enorm styrke hvis man handler ut fra egen kraft, står i egen sannhet. Så i forhold til alt som skjer, har vi alle en enorm mulighet til å utvikle den kraft som kan flytte fjell.  
 4. Vi må alle løse opp i egne blokkeringer, fordi dette er våre svake punkter. Vi finner våre blokkeringer ved å ta tak i det som trigger oss. Når vi trigges har vi alltid en dobbel reaksjon på det som skjer, vi reagerer på det som skjer i nuet samtidig som vi reagerer på noe som er ubearbeidet i oss. Løser vi opp det som er ubearbeidet, vil vi ikke så lett trigges.
 5. Vi må også løse opp i egne projeksjoner. Dette er egenskaper og følelser som er fortrengt hos oss selv, som irriterer oss hos andre
 6. Når vi løser opp i egne floker, får vi tilgang til sann kjærlighet. Dette er en annen energi enn love and light versjonen, som er en overlevestrategi. Sann kjærlighet kan være nådeløs, og sjelden dikke dikk. Men er man selv åpen for sannhet, gjør sannhet godt, også når det vi får vite er vont å ta inn.

Hva betyr det å løse opp i traumer:

 1. Traumer er en reaksjon på en hendelse som ikke går over av seg selv etter noen måneder. Slike reaksjoner må løses opp, de vil ikke forsvinne selv om tiden går.
 2. Traumer oppstår fordi man ble overveldet (var for ung, for mye skjedde på en gang). Kroppen reagerer da automatisk og ubevisst med å fortrenge deler av opplevelsen, vanligvis følelsene.
 3. Man løser opp traumer en teskje om gangen, fordi aktiveres for mye, vil man bli overveldet på ny (retraumatiseres)
 4. De fleste trenger hjelp til å løse opp i traumer. Med rett hjelp lærer man å løse mye selv.
 5. Tegnet på at en reaksjon er løst er at noe endres. Man er lettere, gladere, sover bedre, har mindre spenning, mindre smerte, tankestress forsvinner, det som var symptomet løser seg opp eller dempes.
 6. Traumer i nåtid kan være: kriser, konflikter, samlivsbrudd, sorg, krenkes, overgrep
  Traumer fra fortid er ofte noe fra barndom (inkludert foster erfaringer), noe fra familiesystemet (noe man ikke eier selv), vanlige traumer som er ubearbeida (sorg, skilsmisse, konflikter, miste venner, adopsjon, mobbing, samlivsbrudd, flytting)
  Spesielle traume erfaringer som noen ganger dukker opp: tidligere liv, kollektive traumer erfaringer, bærer av andres energier
 7. Oppgitthetsdepresjon – det som ikke skjedde gir mangel på kontakt og tilknytning.
  Tegn: morderisk raseri, suicidal depresjon, håpløshet, hjelpeløshet, panikk, ensomhet, tomhet, skyld og skam. Denne knuten er vanskeligere å løse enn ytre traumer, fordi disse erfaringene sitter så dypt i oss. Dette som kalles kjernetraume.
 8. Oppvåkning til sannhet (opplysthet) kan oppleves som en psykisk krise. Tegn på at dette er oppvåkning og ikke psykose er at man kan observere seg selv, man er ikke fanget i krisen.
 9. Skifte fra ego kontroll til å stole på den universelle kraft oppleves ofte som en krise. Vi kaller også dette skifte fra venstre hjerne bevissthet til høyre hjerne bevissthet. Dette skjer over en kort periode, men energien oppleves intens. Jeg kaller det en periode hvor man søker fire krisetimer i uken, samt at man stiller spørsmål med alt arbeid som er lagt ned – var det virkelig verdt det. Når man kommer over på den andre siden i bevisstheten, har man den dype roen, og en utvidet forståelse.

Å jobbe med skjulte dynamikker.

I 2011 hørte jeg om konstellasjoner. Rareste jeg hadde hørt om. Men valgte å sjekke det ut, og har tatt 2 utdanninger i dette. Denne metoden er suveren når man ikke vet hva som forårsaker en ubalanse (symptomer). Man går rett på sak. Å være representant betyr at man lytter inn i kroppen og følger den bevegelse (energi) som kommer innenfra. Dette er IKKE ROLLESPILL. Man må ha et ærlig ønske om å leve sannhet, for å kunne ha tilgang til denne spirituelle energi.

Det er ikke det vi tenker, men våre handlinger som er den største kraften. Når hode (tanker) og følelser (kropp) og vår spirit (sjel) er synkronisert og i harmoni, opplever vi dyp indre ro, også når vi står i konflikter, er uenige i det som skjer etc.

Er man trigget og provosert av alt det meningsløse som skjer i samfunnet, kan man få mer kontroll på egne følelser med å løse opp i egne triggere. Man får da mer kraft til å bekjempe det totalitære samfunn som tres ned over oss forkledd som demokrati og handlinger som skal beskytte oss og ta vare på oss. Går vi ut og kjemper verbalt mot det som sies, kan vi fort bli en del av samme energi. Jeg sier ikke at vi ikke skal gå ut verbalt, men at vi må sjekke i oss selv, at vi har den energi som kan transformere. Dette er jobb nummer for en noen som vil endre det som skjer. Ellers kan vi ubevisst bli en del av den gjengen som tror de skaper godhet, og som egentlig holder transformasjonen som skjer tilbake.

Her er noen lenker som gir en forståelse av noe av det som skjer i oss og i samfunnet.
De to første er direkte knytte til traumer og helse. Den tredje viser til naturens lov, den som overstyrer det som skjer i universet. De tre siste er rettet mot å forstå det som skjer i samfunnet akkurat nå.

1. Traumer og helse, animasjon, 10 min.

2. Mark Wolynn: It didn`t start with you. Denne tar opp hvordan vi kan bære problemer som ikke er våre egne. 31 min

3. Mark Passio: natural law 3 videoer, 9 timer.

4. Mattias Desmet: totalitære samfunn som ødelegger seg selv!, og mass formation som forklarer hvorfor så mange ikke gjennomskuer alle løgnene vi utsettes for.

5. Ole Dammegård: falske flagg operasjoner

Naturens lov – hvordan vi skaper virkeligheten

Kilde: Mark Passion sitt foredrag om natural law, 3 videoer. Du finner dem på youtube eller på hans hjemmeside som heter: What on earth is happening.

Lovens utrykk  Positivt uttrykkNegativt uttrykk
Det vi bruker til å skapeKJÆRLIGHET Utvide bevissthet
åpen for sannhet
FRYKT Ubevisst, lukket til
sannhet og awareness
Hvordan det starterKUNNSKAP Aksept av sannhet  IGNORANSE Nekte sannhet
Indre uttrykkSUVERENITET Ingen eier deg, ingen mot-setning tanke, følelse, handlingFORVIRRING Mangler forståelse
Ytre uttrykkFRIHET Fravær av slaveriKONTROLL Veien til all ondskap og
ødeleggelse
Manifestasjon – resultatet vi skaperORDEN Manifestere godhetKAOS Manifestere ondskap
bare tenke på seg selv

Modell utviklet av David R Hawkins.

Tall over 200 er høyre hjerne bevissthet, tall under 200 er venstre hjerne bevissthet

Energifrekvens i bevissthetTypisk følelseEnergifelt FrekvensUtdyping av bevissthet i attraktor system
OpplystUutsigelig700 – 1000Gudommelig bevissthet
FredLykksalighet600Ikke skille subjekt, objekt
GledeSinnsro540Indre glede, medfølelse
KjærlighetÆrbødighet500Ubetinget kjærlighet, aksepterer livet som det er
FornuftForståelse400Forstår store mengder data
AkseptasjonTilgivelse350Forstår man skaper eget liv
VilligOptimisme310Vennlige, møter seg selv
NøytralTillit250Tar ikke nederlag personlig
MotBekreftelse200Villig til å prøve nye ting, til å leve sannheten
Stolt/arrogantForakt175Benekting
SinneHat150FIGHT sinne
Ønsker, begjærLyst (må ha)125Avhengigheter
FryktAngst100FLIGHT frykt
SorgAngre75depresjon
ApatiDesperat50FREEZE, maktesløshet
SkyldKlandre30Psykosomatisk sykdom
SkamYdmykelse20Tilbaketrukket, introvert

Veavågen den 16. nov 2021. Hildur Vea, PhD.