Arvesynden: Vi er mer knyttet sammen med andre enn vi liker å tro

Innenfor konstellasjoner snakker man om fenomenet innviklinger. Dette er et eksempel på arvesynd. Og mange mennesker tror ikke på at dette fenomenet finnes, fordi de kan ingenting om dette.

En innvikling er når man lever ut en annen person sin skjebne, som om denne var ens egen. Vi merker ikke at vi er innviklet, men vi merker effekten av dette. Typisk er at vi opplever en situasjon som er ULIK den situasjon vi er innviklet med, men samtidig GIR KLISS LIKE FØLELSER, som den situasjon vi er innviklet med.

Her er en sann historie om innviklinger. En ekstrem variant.
Kvinne (oldemor til klient) gifter seg med bonde, mens hun er gravid dør mannen 27 år gammel den 31. desember. Kvinnen var utro mot sin første mann, med den mann som hun senere giftet seg med. Det var da en mistanke om at 1. mann ble drept. Kvinnen giftet seg 2. gang 27 januar, denne mannen døde i en ulykke 27 år gammel. 27 år senere døde et barnebarn på samme måte som mann nr 2. Et annet barnebarn forsvant på samme alder (27 år). Et annet barnebarn ble gal 27 år gammel den 31 desember og hengte seg 27 januar. Hans kone var da gravid. Hans sønn (oldebarn), ville også skyte seg selv rundt 31 januar.
Hentet fra Hellinger, Bert, 2008/2010. Rising in love. A philosophy of being. Side 34.

Det er vanlig at innviklinger hopper over en generasjon. Derfor kan vanskelige hendelser som besteforeldre og oldeforeldre skuffer under teppet, fortrengte følelser, uløste traumer, alle former for urett, bli plukket opp av barnebarn og oldebarn, som da ubevisst lever ut den skjebne som er uløst i en tidligere generasjon.

Når en er innviklet forstår en at noe er i ubalanse, men uansett hvor mye en forsøker å hjelpe seg selv, lykkes en ikke. Man må løse opp innviklingen for å bli fri. Noe annet nytter ikke. Du kan få hjelp til å løse opp i innviklinger hos personer som kan konstellasjoner, systemisk samtale og IoPT.

Man tenker automatisk en mulig innvikling når man har hatt problemen hele livet, når man ikke kan hjelpe seg ut av problemene, når man ikke vet hvorfor man har de problemer man har.

Se også foredraget til Mark Wolynn som heter It didn`t start with you.

På samme måte som en ubalanse i et system påvirker hele systemet. Vil det å løse opp en floke i et system, gjøre at alle som er tilknyttet systemet har fordel av dette.

Ønsker du å lære mer om dette, søk hjelp i form av samtale eller konstellasjoner.

Du kan også bli med på kurs i systemisk samtale. Vi starter opp på Balanzen, Karmøy (kull 3), 3-5 mai 2022, og 31 mai – 2 juni 2022. I etterkant av kurset vil en få tilbud om å bli med i veiledningsgruppe. På dette kurset vil du også lære to teknikker i BalanZe metoden, som er en ikke snakke metode hvor man løser opp stress og balanserer nervesystemet.

Vil også ta med at vi har det kjekt sammen på kursene våre, mye latter, selv om tema ofte er alvorlige.

Noen tar slike kurs fordi de er terapeuter eller ønsker å bli terapeuter, noen arbeider allerede med mennesker og ønsker mer kunnskap og forståelse, noen søker selvutvikling slik at de kan løse opp i egne floker, samt lære hvordan man kan ha et hektisk liv uten å være stresset.

Her kan du lese mer om systemisk samtale, som kommer på dagtid i mai/juni og som helgekurs 23-25 sept og 11-13 nov 2022. Kurset vil også bli satt opp i Bergen på ukedager til høsten (kommer tilbake med datoer).

Du kan også bli med på kurs i tidlige traumer som starter opp 4-6 februar og 18 – 20 mars. Dette kurset ledes av Hildur Vea og Sissel Bru Reksten.

Veavågen den 17. nov 2021.

Hildur Vea, PhD.

45 66 21 18, mail hildur.vea@balan-zen.no