Å leve sin egen drøm

Vi er nå i en situasjon i verden hvor sterke krefter forsøker å tvinge vanlige folk til å tro at mennesker ikke har kraft til å leve egne liv.

I et større bilde, opplever mange at de blir fanget av det som skjer. Skal man være oppdatert? I så fall må en være på hele tiden, fordi myndigheter og mediene pøser på med ny informasjon, nye regler, nye historier som vekker følelser.

Det er viktig å stoppe opp og kjenne etter hvor mye informasjon om det som skjer man egentlig trenger. Faren er å bli oppslukt, overveldet eller fanget i frykt, fordi da har de mørke krefter det tak på en som de ønsker å ha. Både de som tror på det offentlige narrativet og de som ikke tror på dette nanrrtiv kan la seg fange av det!

Poenget er, at enten man er enig eller uenig med det offentlige narrartivet, gir man sin støtte til denne verdensforståelse ved å være opptatt av den. Det som da får for lite fokus, er eget liv, egne drømmer. Kunnskapen om hvordan man manifesterer den virkelighet vi vil leve, blir det da sjelenden til til å lære eller anvende.

Det som nå skjer er at matrix sine system, mange av de ulike system i samfunnet, faller sammen. I denne fasen er det vi vanlige folk som må bygge den verden vi ønsker å leve.

Men før vi kan leve vår egen drøm, må vi skape denne.
Og før vi kan endre det som ikke fungerer, må vi faktisk forstå hva som gjør at det eksisterende ikke fungerer. Dette gjelder både i oss selv og i samfunnet. Med andre ord må en ha en viss innsikt i hva som skjer bak kulissene i det offentlige rom, men også kunnskap om hvordan ens egen underbevissthet styrer eget liv, slik at en kan ta kontroll over eget liv.

Det finnes mange der ute, som ser det hele bildet, og kan hjelpe deg å fokusere på det liv du ønsker. Men mennesket har frie valg, og det må derfor selv oppsøke denne form for hjelp om en oppdager at en er stuck i en verden en ikke ønsker å medvirke til å skape.

Kun sannhet kan sette oss fri

I boken «Presence, exploring profound change in people, organizations and society» (1) tar forfatterne tar opp at de fleste mennesker har en tendens til å tenke som andre gjør, det som kalles gruppe tenkning. Denne er solid. Og en motsetning til individuell tenkening, det vi kaller å tenke selv. er man fanget i gruppetenkning, eller andre tanker, kan ingen overbevise slike mennesker om at de må tenke annerledes enn det gjør. Endring oppstår kun når en selv åpner opp for nye tanker eller når de med fastgrodde gamle tanker dør ut.

Det at det er umulig å overbevise andre om at de tenker feil kan forklares på følgende måte. Våre tanker fungerer som tog, og de tankebaner vi har er togskinner. Og kun mennesket selv kan bygge nye tankebaner i eget hodet.

Skal du leve ut egen drøm, kreves evne til å tenke selv og til å bygge togbaner i egen hjernne. En må bygge nye tankebaner, slik at eget tog egen drøm) kan realiseres. Rådet fra forfatterne i boken Presence, er å gi seg selv mer ro, og gjøre et skifte i bevisstheten fra å leve det man sanser til å observere det som skjer. Trekke seg ut av stress er med andre ord en viktig nøkkel. Dette er det samme skifte som vi også kaller et skifte fra venstre hjerne bevissthet til høyre hjerne bevissthet.

Mennesket er født for å utvikle seg, gjøre erfaringer, og leve det liv de er ment å leve. Når dette skjer, oppleves livet som å være i flow. Selvsagt er veien ikke rett frem, men man lærer å navigere uten om hull i veien, og roe ned når man kjører over fartsdumper. Da er verken hull i veien eller fartsdumper vansklig lenger.

Det viktigste skifte er om man ønsker en verden bygget på sannhet og rettferdighet (høyre hjerne bevissthet), eller om man aksepterer manipulasjon og korrupsjon (venstre hjerne bevissthet). Satt på spissen kan vi si det som skjer nå er det filosofiske spørsmål: det er ok at mennesker dør hvis man kan tjene penger på dette.

Det er mange som tenker at selvsagt vil de ha et samfunn bygget på rettferdighet og sannhet. Men tanker er en ting, handling er noe annet. Vi ser hva vi egentlig lever for, tror på, når vi analyserer våre handlinger, hva vi bruker tiden vår på, og ikke lar oss lure av de gode tanker som aldri omsettes i handling.

Bruk 10 min og skriv opp hvordan en bidrar til å skape det liv en ønsker å leve. Se om dette er handlinger som fører deg til målet, eller om du trenger å lære noe nytt for å komme i mål.

Skal en bygge en verden basert på høyre hjerne bevissthet, sannhet og rettferd for alle mennesker, starter denne endringen inni oss selv. Vi må ta tak i oss selv og skape de togskinner som gjør at hjernen fungerer ut fra høyre hjerne bevisstheten. To prosesser må skje. Vi må blokkere de toglinjer som tar oss rett inn i venstre hjerne bevisstheten sine blindspor (= løse opp i egne fortrengte følelser), og vi må bygge det nye som vi ønsker å manifestere.

Fordelen med dette skifte, er at man selv blir bedre i stand til å skille sannhet fra usannhet. Med andre ord muligheten for at en lurer seg selv til å tro på usannheter blir mye mindre. Fordi vi kan ikke skite i buksa og skylde på andre. Det liv vi har, er resultat av våre egne valg i mye større grad enn de fleste er klar over.

Mange har en hatt en vanskelig barndom. Valget er å bli offer, eller ta tak å finne løsninger slik at slike følelser slipper taket. Forskjellen her er at noen mennesker gir opp, og tenker ikke noe nytter, til forskjell fra de mennesker som ikke gir seg før de finner noen eller noe som kan hjelpe dem tilbake til balanse. Slik at de kan skape sitt eget liv.

Er man fanget i sykdom, som angst, depresjon, autoimmun sykdom eller våre folkehelsesykdommer (hjerte, lunger, magetarm, kreft), er man ofte fanget i toglinjer som tar deg vekk fra kreativitet, frihet, energi og glede. Valget er ikke å få slike problemer, valget handler om hva en gjør når dette skjer.

Å bli sjef i eget liv betyr at en selv tar kontroll over behandingen. Det betyr ikke at en ikke skal ta imot hjelp. Tvert imot de fleste trenger hjelp for å komme tilbake til balanse. Men forskjellen er om en sitter i baksete på den bilen som heter eget liv, eller om en sitter bak rattet. Mange mennesker opplever hjelpeløshet og håpløshet og overveldelse ved tanken på at de selv skal ta kontroll over bilnøklene. Men paradokset er at det ofte er kun dette, som kan føre dem tilbake til balanse. Jeg har enda til gode å møte et menneske som er blitt frisk av store helseplager uten å møte det som skapte helseplagene.

Dobbel dose stress

Et nytt fenomen som noen opplever i disse dager er en form for dobbel dose stress.
# Dose 1 er alt som skjer i kulissene bak alle påbud og regler som manger både juridisk forankring og vitenskapelig dokumentasjon. Når man ser galskapen som skjer, veien mot et totalitært samfunn, er det mange som fanges i frykt. Man ser at kovid 19 handler om noe helt annet enn helse. Målet med at fleste mulig tar injeksjonen, handler om at da kan mennesker kobles sammen med Internett, det som kalles transhuman agendaen.

Kovid virus og sykdom, og all frykt propaganda, brukes for å få mennesker til å samarbeide. Og mange samarbeider, uten at de reflekterer over hva de gjør, har et bevisst forhold til hva et slikt samarbeid kan bidra til. Her er et utdrag fra en artikkel presentert i Forbes, 2016, og hva the great reset handler om.

Velkommen til året 2030.
Velkommen til min by – eller skal jeg si «vår by».
Jeg eier ingenting. Jeg eier ikke en bil. Jeg eier ikke et hus. jeg eier ingen hvitevarer eller klær…
Alt du ser på som et produkt er nå blitt en tjeneste…
I vår by betaler vi ikke leie, fordi noen bruker det ledige rom når vi ikke trenger det. Stua mi brukes som møterom når jeg ikke trenger den…
Innimellom blir jeg irritert over det fakta at jeg ikke har privat liv. Ingen steder å gå uten å bli registrert.
Jeg vet, et eller annet sted, blir alt jeg gjør, tenker eller drømmer om registrert.
Jeg bare håper at dette ikke vil bli brukt mot meg.
Alt i alt er dette et godt liv (2).

Som du sikkert har fått med deg, er det mange gode krefter som kjemper imot en slik endring av verden. Mange som ikke godtar at noen skal ta fra dem dem frihet, de har i kraft av å være menneske, skapt i Guds bilde. Det skaper stress for mange både å se hva som skjer, som snikinnføres, og samtidig oppdage alle andre som ikke kan se det som snik innføres.

#Dose 2 er alle de som tror fullt og fast på det offentlige narrativet. Og som selv om de har fulgt myndighetenes råd fortsatt er redde. Og av den grunn tror enda mer på alt myndigheter sier, fordi de tror at myndigehter er de eneste som kan redde dem fra å dø. Dette som kalles Stockholmsyndromet, hvor mennesker støtter de som kidnapper dem og tar deres frihet, fordi dette er eneste løsning de ser til å redde livet.

Et rart fenomen, som jeg ikke kan forklare, er alle redde mennesker, som selv om de redder seg selv med injeksjon, er like redde. Og som ikke har fred når de er sammen med noen som ikke tar injeksjonen. Derfor plager de andre mennesker med sin egen redsel.

Dette er menesker som ikke forstår at andre mennesker ser på injeksjonen totalt meningsløs og en direkte svekkelse av ens egen helse, og immunforsvarets kraft. At injeksjonen trolig gjør det vanskeligere for mennesker å skape sitt eget liv, leve ut sin drøm.

Det at det ikke er mulig på noen som helst måte å forklare dem hvorfor en velger annerledes må en akseptere. Det som skjer er at når en mangler de togbaner som gir innsikt i det store bildet, kan en kun forstå de små detaljer.

De som forstår det store bildet er de som kaster sine dataklokker, og stemmestyrte smarthøytalere. Man ønsker ikke å støtte en agneda som tar ens frihet. Man ønsker å bidra til frihet for de kommende generasjoner.

Til de som tenker når de hører om The great reset, at dette ikke så farlig, selvsagt går det ikke så langt, vil jeg bruke metaforen bussreise. Setter du deg på bussen, er du med på reisen dit bussen går. Du må gå av bussen, for å komme til et annet mål.

Vi har alle vært fanget av det offentlige narrativet, fordi det er denne tenkning og forståelse vi er vokst opp med. Selv begynte jeg å forstå at noe skurret når jeg holdt på med min doktorgrad, og oppdaget at kunnskap om hvordan mennesker kan forstå seg selv, hjelpe seg selv, ble oversett, neglisjert. Jeg fant det rart, og trodde den gang det handlet om uvitenhet. Det tok noen år å forstå hva Matrix er, hvor omfattende dette kontroll systemet er.

Vi har alle rett til å velge

Vi har alle rett til å velge hva som er rett for oss selv. Vi kan velge å følge Guds lover, som skaper liv. Eller Lucifers handlinger som svekker og tar liv. Dette er et personlig valg, hvor vi både bidrar til å skape våre egne liv og den verden vi lever i.

Prinsippet om at mennesket skal selv velge sine handlinger, gjør at den nye injeksjonen pushes på de merkeligste måter, men uten bruk av tvang. Dette handler om karma. De mørke krefter kjenner til univserselle lover, og lover for karma. Kan en lure folk til å selv utsette seg for noe som skader dem, er den som lurer menneske fri for karma. den som samtykker og den som gjør handlinger som skader andre, bygger karma.

Dette er trolig det som har overrasket meg mest siden mars 2020. Hvor solid fundamentert de mørke krefter er i forhold til nummerologi, astrologi, naturens lov, med andre ord hvordan universet virker og hvordan man skaper den verden man ønsker å bygge. I min naivitet trodde jeg at det kun var de gode krefter som hadde tilgang til denne informasjon.Det tok lang tid å forstå at Matrix sitt kontroll system blir brukt for å holde denne kunnskap borte fra folk flest. Egentlig er dette ganske logisk. Ønsker du å ta kontroll over noen, er dette enklere om du svekker dem fysisk, og bidrar til å skape togbaner i deres hjerner slik at de mangler togbaner til å se hva som egentlig skjer.

Her er noen påminnelser som bidrar til håp om at det er mulig å skape sitt liv, leev sine drømmer:
# Totalitære samfunn ødelegger seg selv. De kan ikke bestå. Det vi alle lever nå er en slik hverdag, hvor stadig mer kontroll til slutt vil ødelegge seg selv**
# Når livet er styrt av frykt fører dette til kaos og ødeleggelse og en mister den frihet som menneske har i utgangspunktet ***.
# Vi må selv leve den endring vi ønsker i verden. For de fleste, meg selv inkludert, betyr dette å lære mer om hvordan en kan skape den verden som en ønsker å leve i. De fleste har en jobb å gjøre med å flytte oppmerksomhet over til det en vil skape, vekk fra det som ødelegger mennesker.
# Hver dag tar vi valg som enten støtter oss eller svekker oss. Målet for alle mennesker er at slike valg er bevisste.
# Ingen kan lage togskinner i andres hjerner, vi kan kun observere gjennom deres handlinger hvordan hjernen er bygget opp.

Vi kan likevel påvirke og endre verden. Vi gjør dette med å leve vår sannhet.
Kutt ut all diskusjon med de som ikke hører på seg selv (hjernvaska). Også om de er familie.
Vær deg selv uansett.
Står en i egen sannhet, og det en står i er sannhet, er det nesten umulig å vippe en av pinnen.
Kjærlighet er den kraft som kan transformere frykt.
Mot er den handling som overvinner frykt.
Husk at oppvåkning til sannhet kan kun skje innenfra.

Press utenfra stopper denne prosessen, og kan få folk til å handle motsatt av det du ønsker, fordi dette gjør at de kan oppleve «frihet», hvis de hvertfal ikke skal høre på deg.

Når en angripes for sine meninger

Når en angripes utenfra, fordi en ikke har tatt injeksjonen: prøv følgende: SNAKK I TANKENE TIL PERSONEN. Ikke si noe høyt, kun snakk i tankene. Sett ord på følelsen i angrepet. Ex Jeg hører du er redd. Jeg hører du er engestelig. Jeg hører du er provosert. og lignende. Ta den setning som kommer til deg. Det må ikke være noen form for angrep i det en formidler i tankene. Kun ren energi.

Hvis du klarer å sette ord på den sanne følelsen i situasjon, vil oftest energien i følelsen, (= energien i angrepet), løse seg opp. Test dette ut. Det har virket mange ganger, uten at det fiunnes noen garanti for at det virker hver gang. Men essensen er at når en setter ord på det som er sannhet, vil kroppen reagere med dyp indre ro.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Tilbud fra Balanzen: samtale, BalanZe metoden, gongbad, kurs og utdanning. www.booking.balan-zen.no

Veavågen den 20. nov 2021. Hildur Vea, PhD.

* Ingen har dette viruset eller dør av dette viruset har de som obduserer lik sagt fra mai 2020. Før vi forstår hva som gjør at folk dør, kan mennesker ikke beskytte seg.
** Lytt til foredragene til Mattias Desmet hvis du ikke har fått de med deg (se tidligere blogger.
*** sett deg inn i natural law, natruens lov, Mark Passio, om du ikke allerede forstår denne.

Kilder

  1. Peter Senge, C. Otto Schamer, Joseph Jaworski og Betty Sue Flowers, 2005. Presence. Exploring profound change an people, organizations and society.
  2. Dr. Joseph Mercola og Ronnie Cummins, 2021. The truth about covid19. Exploring the great reset, lockdowns, vaccine passport, and the new normal.