Hva har vi lært så langt?

De fleste av oss finner det vanskelig å transformere teori til praksis. Det er en slik øvelse denne blogg handler om. Måten vi gjør det på er å sette sammen en av de universelle lover, men noe som skjer i et land jeg er veldig glad i, nemlig Irland.

Universelle lover er lover som gjelder, enten vi kjenner til dem eller ikke. Naturens lov er en av dem. Den sier at det finnes to krefter i universet. Den ene bygger på sannhet, den skaper orden, og den kraft som bygger slike samfunn er kjærlighet. Den andre loven er basert på usannhet og frykt som energi, og den skaper samfunn preget av ødeleggelse og kaos.

Når vi som mennesker er fanget i frykt er vi styrt av egne overlevestrategier. Dette gjør at vi har mindre tilgang til fornuft. Ofte vil vi handle på instinkt = uten å tenke konsekvenser. Derfor må de mennesker som er fanget av frykt, søke hjelp og løse opp i denne, eller kan de selv bidra til handlinger som ødelegger eget liv.

Et menneske som er styrt av kjærlighet har ikke behov for å kontrollere andre. Tvert imot, behovet er å hjelpe de som strever på ulike måter. Frykt ersattes da med mot. Og man gjør det man gjør både for seg selv og andre. De har også en visdom som gjør at de ser tydelig mye av det som skjer uten at de lar seg trigge.

Her er en forskjell mellom fryktbasert og kjærlighetsbasert forankring. En fryktbasert forankring tar en injeksjon for å unngå å smitte andre, lojalitet er viktig. Mens en hos et menneske forankret i kjærlighet, har MOT erstattet frykt,slik at man tør si høyt det man mener. Man vil da kjempe for sannhet, som gir frihet for seg selv, egne barn, andres barn og våre eldre. Man har ikke andre valg, og det er ikke noen byrde.

Nedenfor er naturens lov gjengitt. Den er ikke forklart, da stikkordene snakker for seg*.

Naturens lov – hvordan vi skaper virkeligheten

Kilde: Mark Passion sitt foredrag om natural law, 3 videoer. Du finner dem på youtube eller på hans hjemmeside som heter: What on earth is happening.

Lovens utrykkPositivt uttrykkNegativt uttrykk
Det vi bruker til å skapeKJÆRLIGHET Utvide bevissthet
åpen for sannhet
FRYKT Ubevisst, lukket til
sannhet og awareness
Hvordan det starterKUNNSKAP Aksept av sannhet  IGNORANSE Nekte sannhet
Indre uttrykkSUVERENITET Ingen eier deg, ingen mot-setning tanke, følelse, handlingFORVIRRING Mangler forståelse
Ytre uttrykkFRIHET Fravær av slaveriKONTROLL Veien til all ondskap og
ødeleggelse
Manifestasjon – resultatet vi skaperORDEN Manifestere godhetKAOS Manifestere ondskap
bare tenke på seg selv

Når en har studert denne loven, sjekk inn med deg selv, hva viser dine handlinger. Det er handlinger og ikke tanker som manifesterer, selv om all handling starter med en tanke. Sjekk også om en er villig til å lære det som skal til for at du kan bidra til å skape en verden bygget på sannhet. Hvis du sier ja til dette, vil universet hjelpe deg på to måter. Kommer tilbake til dette på slutten av bloggen.

Hva skjer i Irland?

Irland er et av de land hvor flest personer har tatt injeksjonen.
De har nå en ny bølge med syke mennesker.
Dette er en naturlig reaksjon, da injeksjonen inneholder spike protein, og slike injeksjoiner vil da øke faren for å bli syk med spike protein, som er det som gjør folk kovid syke.

Her er noen punkter om hva som skjedde i Irland når befolkningen var lojal mot myndighetene: ståa i Irland
# det innføres lockdown og portforbud for en befolkning hvor 93% har tatt injeksjonen
# på tross av innføring av vaksine pass, har de en økning på 275 prosent i antall syke
# nye studer viser at injeksjonen ikke lenger er så effektiv som man først sa, den er ikke 88 prosent effektiv med 13 prosent effektiv
# de som har tatt injeksjonen har samme strenge regler med hjemmekontor, isolering som de som ikke tok injeksjonen
# Det som kanskje er overraskende for de som tror på narrativet og følger myndighetenes anbefalinger er at de snart er definert i gruppen ikke injiserte, om de mangler booster dosen. For å beholde vaksine pass må en hele tiden ha tatt booster dosen.

Husk at naturens lov gjelder både for myndigheter og for enkeltpersoner. Loven sier tar vi valg ut fra frykt, kan dette ødelegge oss og skape kaos i våre liv.

Hva har vi lært så langt handler om en kan se det som skjer, det store bildet. Vi bruker naturens lov og det som skjer i Irland som eksempel, for på den måten få en bedre forståelse av hvordan naturens lov virker. Husk vi ser effekten av denne lov både gjennom handlinger til enkelt mennesker, Ir`ene, og til handlinger fra myndigheter. Forstår du hvordan dette virker i Irland, kan du overføre kunnskapen til norske forhold.

Kan det være slik at de som tar injeksjonen ut fra frykt, kan skape vansker for seg selv? Det som er en av de store kontroverser er hvorvidt injeksjonen beskytter mot sykdom eller skaper sykdom. I Irland har man en økning av sykdom på 275 prosent. Ingen kan påstå at en har en injeksjon som beskytter mot sykdom når dette skjer. Tallene skriker det motsatte.

Også i Norge har vi tall som skriker imot oss: «Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 09. november 2021 er det mottatt 40 068 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon» i Norge.

Det at de aller fleste som er kovid syke i dag er vaksinerte, har to logiske forklaringer.
1. Kovid sykdom = sykdom på grunn av spike protein. De som injiserer spike protein har større mengder av dette i kroppen og noen av dem blir syke av dette. Husk at blodklumper (spike protein effekt) kan slå seg ned alle steder i kroppen. Så effekten av injeksjonen kan være noe annet enn kovid reaksjonen.
2. Dersom det stemmer at over 80 prosent har tatt injeksjonene, så er det helt naturlig at det er flest av denne gruppen som blir syke, fordi de er i flertall i befolkningen.

Når vi skal forstå naturens lov, må vi også forstå hva satanisme er. Satanisme er å snu sannhet på hodet. Har vi ikke satt oss inn i hva satanisme er, er det større mulighet for at vi lar oss lure når satanistiske krefter hevder ditt eller datt. De er gode til å vri på sannhet. Og en måte de tvister sannhet på, er nå knyttet til definisjonen på fullvaksinert.

Det er nå en flytende grense mellom hva som er fullvaksinert og ikke vaksinert. Det betyr at noen ganger er ikke vaksinert de som ikke har tatt noen injeksjoner, andre ganger er det de som har tatt to injeksjoner. Dette skyldes at fullvaksinert noen ganger betyr to doser, andre ganger betyr det tre doser. Dette skjer i Irland. Kan det også skje i Norge? Svaret på dette er enkelt. Dersom Norge og de mennesker som bor her, er styrt av sannhet og aksept, kan det ikke skje. Er derimot kraften som styrer forankret i frykt og hat, kan alt som ødelegger menneskers liv og helse skje.

Nok om vaksiner, poenget med bloggen er å gi leseren med kunnskap om at VI ALLE BIDRAR TIL Å SKAPE DET SAMFUNN VI LEVER I, og dette kan bli et samfunn med mer orden eller med mer kaos. Velger vi et samfunn basert på orden, så starter dette med oss selv. Ingen, absolutt ingen, kan skape om de mangler kraften til å skape. Det er som å sette en pilot i et fly og tro en kan fly. At en finner sikkert ut av det, uten å krasje. Selv om ignorante mennesker tror de kan noe uten å lære dette først, er det ikke slik verden virker. Skal vi ha en ny verden, bygget på sannhet, som er en motsetning til den verden vi nå opplever, med lover og påbud som mangler både juridisk og vitenskaplig begrunnelse, må vi selv bidra til å endre dette.

De mennesker som har satt seg i baksete på den bilen som heter eget liv, er ubrukelige så lenge de sitter der. Vi trenger mennesker som vil eie eget liv, som vil skape godhet for andre mennesker, og som er villige til å utvikle de egenskaper de mangler, slik at dette er mulig. Vi som vil skape en verden bygget på sannhet trenger alle mennesker som vil det samme. Og som er villig til å løse opp i det som holder dem tilbake fra å delta i dette arbeidet.

I dag har vi mange mennesker som ser usannheten som blir presentert, og som lar seg fange av denne. De er i kronisk sjokk og overveldelse over det de hører, som aldri tar slutt. Uten at de selv forstår det, er dette mennesker som gir sin oppmerksomhet til det de ikke ønsker, noe det gjør ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot det de ønsker mer av. De universelle lover virker for disse også.

Å arrangere demostrasjoner og motstand mot lockdovn og koronapass er å gi sin støtte til innføring av slike ting. Vi må ha demostrasjoner for frihet om vi vil endre verden. Og det er akkurat dette punkt som er så forvirrende, da mennesker liker best å ha fokus der ute, og ikke i seg selv. Skal vi endre verden, begynner denne reisen innenfra. Vi må først utvikle den kraft som kan endre verden, før vi gyver løs på oppgaven. Ellers blir en som barn som vil skrive en bok, før de har lært å sette bokstaver sammen til ord.

Jeg sier ikke at en skal slutte å holde seg oppdatert på det som skjer. Men ha et bevisst forhold til at denne handling ikke skaper den nye verden vi vil leve i, tvert imot den manifesterer det en ikke ønsker. Bruk heller 1/3 av tiden din på «nyheter», og 2/3 av tiden til å bygge de egenskaper du trenger for å komme i balanse, for å utvikle indre kraft og styrke, for å utvikle evne til å tenke klart, slik at du vet hva manifestering er, i alle celler i kroppen. Gå på kurs. Ta nettbaserte kurs/utdanning. Ikke vent, begynn nå.

Det er flere måter å forstå det som skjer i verden på. Fra et spirituelt ståsted kan det handle om at mange mennesker trenger livets smerte for å våkne opp til hva sannhet er, hva kjærlighet er. Jeg var selv en av disse, hvor livet satte krossfot på meg i 2006. Det var en utrolig smertefull oppvåkning, og det tok meg fire år å komme tilbake til full balanse. Etter dette har livet vært utrolig spennende.

Selv tenker jeg at koronapass er noe som vil tvinge folk til å våkne. Sist jeg så et korona pass var det plass for 8 doser. 2 vanlige og 6 booster. Dette gjør at ALLE mennesker de som tar injeksjoner, før eller siden må ta valget, (samme valg som de som ikke tar injeksjonen tok), mellom det som kalles «agenda 21`s frihet» eller helse. INGEN SLIPPER UNNA.

Husk de universelle lover gjelder og virker enten du har hørt om dem eller ikke. Og de som er våkne kan se hvilken kraft som er anvendt, hat/frykt eller kjærlighet/aksept ut fra det som skjer, både i enkelt menneskers liv og i de handlinger våre myndigheter iversetter.

Så tilbake til de to måter universet hjelper oss på. Den ene er at når vi søker sannhet får vi hjelp. Hjelpen kommer på ulike måter og vi må være åpne for den måten universet snakker med oss. Hos meg selv skjer det ofte på måter som kan virke som tilfeldigheter, eller at noe er synkront. Andre ganger dukker en tanke opp i mitt hode. Det kan også skje via beskjeder fra andre. En gang opplevde jeg at mine guider sa til meg at jeg skulle sette meg inn i et bestemt tema. Min umiddelbare reaksjon var at det vil jeg ikke. Neste morgen, første kunde, første ord som kom var at vedkommede trengte hjelp med det tema jeg hadde fått beskjed om å sette meg inn i. Slik kan også beskjeder komme.

Den andre måten univserset hjelper oss på er gjennom tester. Når en utsettes for en test, vet en at dette er en form for eksamen, hvor en må vise gjennom handling at en har lært noe, og er klar til å gå videre. Faren med tester er å la seg fange i frykt igjen, Bli et offer eller bli fanget i følelser. Blir en stuck, er en stuck til en har lært det en trenger for å gå videre. Vi kan kun løse opp det som blokkerer for oss med å møte dette.

Sender min kjærlighet til deg som leser dette. Særlig til deg som tok injeksjonen(e). Vi r alle på samme reise. Men vi valgte litt ulik start. de som tok injeksjonen har en litt annen læringskurve. En må i tillegg til alt det vi andre kan lære, (hvordan manifestere den verden vi vil leve i), også lære av hva som gikk galt som gjorde at en valgte å ikke lytte til seg selv, samt at en må lære fysiologisk og spirituelt hvordan en kan rense seg selv slik at en kommer tilbake til balanse.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
TAKK TIL DEG SOM VIPPSER 25 PR BLOGG 45 66 21 18.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Tilbud fra Balanzen: samtaler, BalanZe metoden, gongbad, kurs og utdanning. www.booking.balan-zen.no

Veavågen den 21. nov 2021. Hildur Vea, PhD.
45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no

* Har du tid, kan du se de tre videoer som forklarer denne. Den varer 9 timer, men er god undervising for å lære å skille mellom godhet og ondskap i hverdagen, da dette ikke er så enkelt som mange tror. Hadde det vært så selvinnlysende som det er lett å tenke, ville vi ikke hatt mange mennesker som handler slik at de bidrar til å svekke sin egen helse i tro på at de styrker den, mennesker som bidrar til å skape kaos og skape uorden, men de selv tror de skaper et godt samfunn.