Tall fra amerikanske myndigheter om injeksjonens skader

Denne artikkel er interessant, fordi den bygger på reelle data fra amerkanske myndigheter. Til slutt deles en lenke til en svensk studie.

I dette intervju vil Steve Kirsch, som er: «executive director of the COVID-19 Early Treatment Fund», dele funn om skader etter injeksjonen, som ble presentert for FDA og CDC (the U.S. Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control and Prevention) i løpet av flere møter.

Her er en lenke til lysbilder fra et av disse møtene.

Det han fant overbeviste han om at folk må få vite sannheten om disse injeksjonene, ellers kan de ikke gi sitt informerte samtykke til denne injeksjon. Dette valget kostet han millioner av dollar og profesjonelle kolleger.

Her er noen funn:
# 1 av 317 gutter i alderen 16-17 år vil få myocarditt fra injeksjonen.
# Ca 380 000 amerkanenere er døde av kovid sykdom og covid injeksjonen har drept 300,000 (okt/nov 21).
# For barn er estimatet at en trenger å gi injeksjonen til 630,000 barn for å redde et liv. Man vil samtidig ødelegge (disable = funksjonshemmet) livet til 557 barn for hvert liv som reddes.
# injeksjonen dreper flere enn den redder. For de som er 80 år vil to dø for å redde en, for de som er 20 år, vil 6 dø for å redde en.
# Noen områder har en befolkning hvor 50 prosent tok injeksjonen, og her er 90 % av de som er på sykehus mennesker som har tatt injeksjonen.

Les hele artikkelen her:

Her er lenke til en svensk studie som også viser økt dødelighet knyttet til injeksjonen.

Her er en lenke med en av de som var de første til å advare mot vaksiner mot barn. Andy Wakefield intervjuet av Christine Dolan.

Alle personer som har meninger om vaksiner og injeksjoner, kan lett stemples som konspirasjonsteoretikere, eller vaksinemotstandere. Husk på, de som kan tenke selv: the proof is in the pudding. Beviset på påstander om hva som er farlig er REAKSJONEN I KROPPEN til den som mottar injeksjonen. Dette er sannhet! Men ingen kan fortelle sannhet til andre. Sannhet er noe man oppdager når man setter seg inn i ting. Derfor kan de som ikke er villige til å sette seg inn i saker og ting, ikke oppdage sannhet. De vil velge noe å tro på, som de tror er sannhet. Andre tegn på sannhet er videre at man ikke trigges når andre mener annerledes, man vet at noe er sannhet i hele kroppen, og man har ingen indre motstand (forsvarsmekanismer) mot å sette seg inn i kunnskap som kan vise motsatt av det man tror. Dette siste skyldes at en søking etter sannhet overstyrer egoets behov for å ha rett.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 21. nov 2021. Hildur Vea, PhD.
Oppdatert 22. nov. 2021.
hildur.vea@balan-zen.no. 45 66 21 18