Vi har kraft, vi vet dette når vi møter oss selv

Mennesket er født med kraft til å skape sitt eget liv. Denne kraft er inni oss. Vår oppgave er å knekke koden slik at vi kan bruke denne kraft til å skape det liv vi ønsker.

Det finnes noen utfordringer en må løse på denne reisen. En av dem er at en må gå ut av alle system som vil fører til ødeleggelse, onsdskap, kontroll. Det betyr ikke at en ikke skal samarbeide med andre. Tvert imot samarbeid er nøkkel til suksess. Men en må skille mellom hva som er godhet og hva som er ondskap. Og når en oppdager at en faktisk støtter noe som fører en til et sted en ikke vil gå, må en gå ut av dette. Ofte er dette noe av det vanskeligste, fordi det kan bety å gi slipp på noen goder. Det er for mange fristende å selge sin sjel for materielle goder.

Det å skape sitt eget liv starter med å opprette kontakt med seg selv. Mennesker som sitter i baksete på den bilen som heter ditt eget liv, har gitt fra seg bilnøklene. Før en tar bilnøkene tilbake, skjer ingenting.

Når man tar bilnøklene tilbake møter man på de følelser som gjorde at man gav bilnøklene fra seg. For vanlige folk er dette:
# Forvirring – det krasjer med indre programmer
# Hjelpeløshet – hvordan skal lille meg gjøre dette
# Frustrasjon – mangler tid og kunnskap
# Håpløshet – vet ikke om det er mulig å endre det som er
# Stigma – andre ler av slike ideer
and on and on.

Å møte seg selv er for mange vanskeligere enn å møte andre. Den vi er, er ikke den vi ser i speilet. Den vi ser i speilet er en kropp, den vil hos de fleste dø etter noen år. Den vi er, er den som er inni kroppen. Skal du kjenne deg selv, er det den indre versjon av deg selv du blir kjent med,

En anerkjent måte å møte seg selv på er gjennom meditasjon. Det er mange måter å meditere på, og noen mennesker kaller slike indre møter mellom seg selv og den universelle kraft for bønn. Yoga og qigong er fine måter å lære å bli kjent med seg selv på, fordi de fleste mennesker trenger fysisk bevegelse for å finne nok ro til at de i det hele tatt kan vende fokus innover.

De som setter seg ned og skal meditere uten forarbeid møter ofte på det som noen kaller de fire første faser i meditasjon:
1. Opprørt
2. Kjedsomhet
3. Irritasjon
4. Frustrasjon

Uansett hvilken vei en velger for å møte seg selv, og gjennom dette møte bli kjent med den indre kilden til kraft, som er den kraft mennesker bruker når de blomstrer. I Bibelen kalles denne kraft Den Hellige Ånd. Mitt møte med denne kraft skjedde utenfor religion, det skjedde innenfor vitenskapen. Den kan beskrives som å leve i samsvar med høyre hjerne bevissthet. Et liv styrt av kjærlighet, ikke frykt. Man finner dette sted i seg selv ved å møte sin frykt.

Siden vi mennesker fungerer stort sett ut fra programmeringer, må vi som vokse selv ta til oss nye programmer når de vi allerede har ikke er tilstrekkelig til å skape det vi ønsker å skape. Og de færreste mennesker lærer i dag å bli kjent med egne følelser, de færreste er i stand til selv å løse opp i egne blokkeringer, noe som gjør at man lever på autopilot, og handler på instinkt når noe(n) utenfor trigger det som er uløst i en selv. Dette SKAPER problemer for den som handler på autopilot, det vi kaller å leve i overlevelse. Men enda viktigere er at dette også skaper problemer for ALLE rundt som samarbeider med mennesker i overlevelse. Å samarbeide med mennesker i overlevelse er direkte energitappende og skaper frustrasjon. Det er først når mennesker som er i overlevelse møter de følelser som en gang overveldet dem, at de kan slippe ut fra det fengsel de skaper for seg selv gjennom å fortrenge sannhet i seg selv.

Denne blogg er kort. Essensen er at skal du skape ditt eget liv, må du bli kjent med de energier i deg som gjør dette mulig. For de fleste starter en slik reise med å rydde på roterommet, med andre ord bli kjent med egne følelser og hvordan en utvikler sin bevissthet. Denne kunnskap læres i relasjoner med mennesker som har utvikler kontakt med seg selv. De som mangler denne kontakt og forståelse kan verken inspirere deg eller hjelpe deg til å finne denne kraft i deg selv. Er du åpen for å møte deg selv, dønn ærlig, vil dine guider hjelpe deg, og du vil finne den vei du skal gå. Er en lunken, litt ærlig, blir en som regel surrende i eget kaos, helt til en velger å ta seg selv 100 prosent seriøst. Vi tar dette valget hver dag. Å utsette det vi vet vi skal gjøre er å svikte oss selv.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 23. nov 2021. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no 45662118.