Masse psykose, forståelse og hva en kan gjøre

Denne blogg deler lenke til to gode innlegg om masse psykose og hva en kan gjøre for å hjelpe de som er rammet.

Første lenke er fra Robert Malone, mannen som fant opp mRNA vaksinen, og som nå kjemper for at myndighetrer skal stoppe slike injeksjoner, på grunn av skaden som denne injeksjonen gir i kroppen. I dette innlegg snakker han om masse psykose, som er et problem som gjør at vanlig dunn fornuft ikke når inn til mennesker som er rammet av denne hypnose.

Det andre innlegget er en samtale mellom Merideth Miller og koronakommisjonen, ledet av Reiner Fuellmich. Hør dette, Miller forklarer det som skjer med begrepet kognitiv dissonans, den frykt dette skaper, som er noe av forklaringen til at mennesker søker det de tror det kan redde dem, uten at de er i stand til å vurdere det de gjør med sin fornuft.

Her er mer informasjon om hvorfor så mange mennesker

Pest eller kolera valget

Pest eller kolera valget handler om å leve med frykt for å dø av kovid sykdom (= spike protein og graphen oxid som ødelegger kroppen innefra, spesielt blodets normale funksjon), eller å bli ledet inn i et totalitært samfunn hvor ingen eier noe, og ens frihet er styrt av de som bestemmer. Et samfunn som er mer og mer styrt av AI (kunstig intelligens). Dette innføres om noe velridg positivt, som et leketøy. De negative konsekvenser av dette holder dypt skjult.

Om vi er våkne ser vi dette skje i verden i land som Litauen, som Australia, som Østerike, som Canada. Det er opprettet pass for å handle mat i Litauen, konsentrasjonsleire i Australia, i Østerrike vil en tvangsvaksinere små barn. Dette er land som hadde samme frihet som Norge har hatt, og som aldri trodde at det som nå skjer, kunne skje dem.

Pest eller kolera valget er å for mange å si nei til det totaltære samfunn. Dette betyr å si ja til frihet, den frihet menneske har i kraft av å være født. Man slutter da å tro på de løgner som serveres av de som kjemper for et totalitært samfunn. Man skrur av TV når propaganda sendes, fordi så lange man forer seg selv med informasjon som opprettholder en hypnose eller kognitiv dissonans er det ekstremt vanskelig å finne tilbake til egne tanker. Når man sier nei til de som leder folket mot et totalitært samfunn, oppdager man at det finne behandling mot kovid sykdommen. Man forstår at de som er i størst risiko for å få skader etter spike protein og graphen oxid er de som tok en injeksjon hvor de injiserte disse stoffene i kroppen. Man slutter derfor å ta disse injeksjonene og begynner å rense kroppen. Man begynner å søke sannhet, og forstår at sannhet er noe kroppen kan bekrefte, så lenge den ikke er fanget i en hypnose eller en kognitiv dissonans.

Det som kalles oppvåkning er når mennesker forstår at det å si ja takk til injeksjon for å sikre seg rett til koronapass og mulighet til å reise fritt, også er å si ja til et totaltært samfunn hvor man mister sin frihet, sine eiendeler og sin helse. Å si ja til injeksjonen gir det vi kaller pisse i buksen effekten, godt og varmt en kort stund før det blir kaldere enn det var før.

Offer – overgriper energier

Offer – overgriper energier beskriver mønstre mennesker fanges i på grunn av uløste traumer (= fortrengte følelser). Offer energien er den hjelpeløse, den som opplever avmakt, og ikke ser hvordan en kan hjelpe seg selv tilbake til helse eller frihet. Overgriper energien er den som har kontroll, mangler medfølelse og som kan krenke andre uten at de forstår at det er akkurat dette de gjør.

Vi opplever i samfunnet en oppblomstring av begge disse energiene, de hjelpeløse som søker noen som kan redde dem. Man blir som Rødhette, uten evne til å se at Ulven ikke er Bestemor. Det er ondskap å lure uvitende med spillet: problem – action – solution, hvor samme mennesker skaper en krise som gjør folk redde, man kaster skylden på noe(n) annet/andre, og kommer selv frem med en løsning som kan ta fra folk frykt. Dette er eksempel på overgriper energier i samfunnet, og jeg er veldig overrasket over hvor mange mennesker som ivrig deltar i handler som er styrt av overgriper energi i den tro at de hjelper andre. Mennesker som ikke ser hva de selv gjør er ofte mennesker som er fanget i offer energier. Da disse skaper behov for å fortrenge smerte og ubehag, og denne prosessen gjør at man ikke ser klart hva som skjer. Det at persepsjon endres, og man mister tilgang til sin fornuft er to av virkningene som overlevestrategier skaper i mennesker.

Da det er vanlig at de som har offer energier også har overgriper energier i sitt system. Dette er vanskelig å forstå, fordi mange ofre viser sin overgriper energi gjennom å manipulere med snillhet og godhet. De kveler andre mennesker, tar deres energi med sin godhet eller martyr dominans.

Offer – overgriper energier kan ikke forstås fullt ut bare med å lese om dem. Man må bearbeide egne fortrengte følelser for å kunne se dem i seg selv, andre, samfunnet. Vi skaper verden med den vi er. Er vi et kaos inni oss, er det kun et ytree kaos vi er i stand til å skape. Husk at sterkt behov for kontroll ofte handler om indre kaos. Har vi orden inni oss, har vi ikke behov for å kontrollere andre. Vi bygger da et samfunn basert på respekt og frihet, det som kalles demokrati. At begrepet demokrati er kuppet av mørke krefter og brukes til å ta vår frihet, er ondskap. Og det er kun når vi står samlet og bygger våre handlinger på sannhet, at vi kan endre det som skjer.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 30 nov 2021. Hildur Vea, PhD.

hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18