De 8 vanligste og alvorligste skader etter den nye injeksjonen

Her er en kort oversikt over de 8 vanligste og alvorligste skader etter den nye injeksjonen. Disse er:

#1. Myocarditis (myokarditt, betennelse i hjerteposen).

#2. New nervous system disorders (nevrologisk lidelse)

#3. New respiratory disorders (ny lungesykdom)

#4. Blood Clots (det at blodet klumper seg og lager blodpropp ulike steder i kroppen)

#5. New musculoskeletal disorders (ny muskel – skjelett sykdom)

#6. New gastrointestinal disorders (ny mage – tarm sykdom)

#7. Anaphylactic Shock (nearly 10%) (anafylaktisk sjokk)

#8. New infections, including Covid and its variants (nye infeksjoner, inkludert Covid og dets varianter).

Her er artikkelen

Veavågen den 5. desember 2021. Hildur Vea, PhD

hildur.vea@balan-zen.no. tlf 45 66 21 18